Tuesday, 27 June 2006

Céimeanna Oinigh bronnta ar Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Micheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley Bronnadh céimeanna oinigh ar sheachtar den scoth – daoine ón domhan gnó, daonchairdis, ceartais, seirbhís poiblí, oideachas agus na n-ealaíon – in OÉ Gaillimh inniu, Dé hAoine, an 27 Meitheamh 2008. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh gur "cúis bróid, thar ceann phobal OÉ Gaillimh, an seachtar seo a áireamh i measc alumni OÉ Gaillimh. Ach na céimeanna oinigh seo a bheith bronnta, áireofar iad i measc 60,000 alumni ar fud an domhain. Comhartha ómóis ar a bhfuil bainte amach ag na daoine seo iad céimeanna oinigh a bhronnadh orthu – an onóir is mó is féidir leis an Ollscoil a bhronnadh." Aisteoir Éireannach í Fionnula Flanagan a bhfuil Gradam Emmy bronnta uirthi agus ainmniúchán do Ghradam Tony faighte aici. Is in Amharclann na Mainistreach a d'fhoghlaim sí a ceird agus i measc na scannán ar ghlac sí páirt iontu tá The Others le Nicole Kidman, Transamerica agus Waking Ned Devine, mar aon le sraith teilifíse agus léiriúcháin ar stáitse. Chomh maith leis sin, ghlac sí páirt in eagrán den tsraith teilifíse Lost – eagrán dár teideal "Flashes Before Your Eyes". Thuill sí clú agus cáil in Éirinn den chéad uair sa bhliain 1965 tráth ar thug sí léargas iontach ar a cumas aisteoireachta i bpáirt Mháire i léiriú Theilfís Éireann den dráma Gaeilge – An Triail. Léirigh Fionnula Flanagan a cumas mar aisteoir a raibh sárthuiscint aici ar scríbhinní James Joyce sa scannán a rinneadh de Ulysses sa bhliain 1967. D'oibrigh an Breitheamh Richard Goldstone mar Bhreitheamh ar Chúirt Bhunreachtáil na hAfraice Theas; mar Phríomh-Ionchúisitheoir ar Bhinsí Coiriúla Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe don iar-Iúgslaiv agus Ruanda; agus mar Sheansailéir ar Ollscoil Witwatersrand, An Afraic Theas. Chaith sé tamall ag teagasc i Scoileanna Dlí Ollscoil Nua-Eabhrac, Ollscoil Harvard agus Fordham. I láthair na huaire, tá sé ag feidhmiú mar ollamh ar cuairt in Ionad Dlí Ollscoil Georgetown. In 2006, chaith Goldstone seal ag teagasc san Ionad Éireannach um Chearta an Duine in OÉ Gaillimh. Is Ollamh Oirirc le hEacnamaíocht, Stair, Béarla agus Cumarsáid in Ollscoil Illinois, Chicago í An tOllamh Deirdre McCloskey. Tá sí ar cheann de na heacnamaithe, reitricithe, scoláirí agus intleachtóirí poiblí is mó cáil sna Stáit Aontaithe. Tá 14 leabhar scríofa ag McCloskey, ina measc The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce – an chéad leabhar as magnum opus cúig imleabhar. Sular foilsíodh The Bourgeois Virtues ba iad na leabhair ba mhó cáil a scríobh sí The Rhetoric of Economics (1985) agus Crossing: A Memoir, a foilsíodh i 1999, leabhar ar tagraíodh dó sa New York Times mar Notable Book. Is é an tUasal Eugene Murtagh bunaitheoir agus Cathaoirleach Kingspan Group Plc. Ó cuireadh tús le Kingspan an chéad lá riamh sna 60idí mar ghnó beag teaghlaigh tá fás agus forbairt dhochreidte tagtha ar an ngnó agus anois tá sé ar cheann de na cuideachtaí is bisiúla in Éirinn. Tá láimhdeachas de bhreis is €1.8 billiún ag an nGrúpa anois, lena n-áirítear 43 monarcha dhéantúsaíochta i 28 tír ar fud an domhain. Tá breis is 6,500 duine fostaithe ag an nGrúpa ar fud na cruinne. Cheap Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Murtagh mar stiúrthóir ar an gCiste Idirnáisiúnta d'Éirinn in 2000. Tá os cionn €849 milliún infheistithe ag an gCiste seo i dtionscadail ar fud na hÉireann. Duine aitheanta i measc phobal gnó na Gaillimhe é an tUasal Donagh O'Donoghue mar aon le comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh. Tháinig O'Donoghue i gcomharba ar a athair mar Stiúrthóir Bainistíochta Grúpa Thomas McDonagh & Sons Ltd. sa bhliain 1975 agus chinntigh sé gur tháinig fás agus forbairt ar an gcuideachta thar thréimhse 20 bliain. I measc na gcuideachtaí a raibh ról stiúrthóireachta aige iontu tá Bord na Móna, Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus Aerphort na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, bhí sé ina chomhalta boird de IBEC, Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe agus Amharclann Druid. Comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh agus stiúrthóir ar Ó hUiginn Teoranta, Gaillimh é an tUasal Mícheál Ó hUiginn. Bhí sé ina chomhalta de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ó 1964 go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2004. Chaith sé daichead bliain ag obair ar son chathair na Gaillimhe, toghadh é mar Mhéara na Gaillimhe trí théarma éagsúla agus rinne sé an-obair ar mhaithe le cur le gach gné de shaol na cathrach agus an rialtais áitiúil, go háirithe sa réimse oideachais. Is é an Gobharnóir Martin O'Malley 61ú Gobharnóir Maryland. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar pholaiteoir Daonlathach i Meiriceá bhí sé ina Mhéara ar Baltimore ó 1999 go dtí 2007. Le linn an dá théarma a chaith sé mar Mhéara, ainmníodh Baltimore mar shamhail náisiúnta d'fheabhas i sábháilteacht phoiblí, éifeachtacht rialtais, oideachas agus forbairt gheilleagrach. Tá sé ag feidhmiú mar Ghobharnóir anois agus ag baint leasa as an taithí atá aige chun dul chun cinn a dhéanamh i Stát Maryland. Scríobhadh in The Washington Post gur "governor unafraid of government" é Martin O'Malley. Sa Business Week in 2005, liostaíodh O'Malley mar dhuine den "Five Fresh Faces" a chinnteodh dul chun cinn an Pháirtí Dhaonlathaigh. Le linn don Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, a bheith ag trácht ar ócáid na bliana seo dúirt sé go bhfuil "an-áthas ar OÉ Gaillimh céimeanna oinigh a bhronnadh ar sheachtar den scoth: Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Mícheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley. Tá an t-ádh ar an Ollscoil seo go bhfuil an oiread sin céimeanna oinigh bronnta ar chéimithe den scoth le blianta fada anuas, agus is cinnte gur grúpa ar leith iad an seachtar atá roghnaithe i mbliana. Tá an t-uafás oibre déanta acu san iliomad réimse – gnó, na healaíona, seirbhís phoiblí, oideachas agus ceartas – agus cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt don sárobair atá déanta ag na daoine seo." - críoch -

Monday, 26 June 2006

NUI Galway is to be the venue for the 56th British Universities Industrial Relations Association Conference, from 28-30 June. This is the first time that the full conference programme has been held outside the UK and many of the world's most eminent industrial relations and human resource management scholars, trade unionists and policy makers from around the world are to convene on Galway city. BUIRA is being hosted by the Department of Management in the Cairnes Graduate School of Business & Public Policy at NUI Galway, which is headed by Dr. Tony Royle, who commented, "Not only are we to welcome the BUIRA conference this year, but we are also hosting the annual Countess Markievicz Lecture on 29 June. This is the first time the lecture is being held outside Dublin and we look forward to hearing from Kieran Mulvey, Chair of the Labour Relations Commission." The conference will also be the focus for two special issues of the international journals: the Industrial Relations Journal and Equal Opportunities International. Guest speakers include Ron Oswald, General Secretary of the Global Union Federation the IUF, Professor Bill Roche from UCD, Helen Russell of the Economic and Social Research Institute, Dublin and Professor Charles Woolfson Marie Curie Professor University of Latvia and University of Glasgow. NUI Galway's President, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, will be giving a welcome speech at the opening of the conference on the 28 June. More information about the conference can be found at www.buira.org.uk The conference is supported by the Irish Association of Industrial Relations, People Management Magazine (UK), CIPD-Ireland, CIPD UK, NUI Galway's Registrar's Office and Departmental MBS programme, CISC and Bord Fáilte. -ends- Notes to editors BUIRA started in 1950 and now has over 650 members. Its membership encompasses academics and doctoral students working in such fields as industrial relations, labour law, labour economics, human resource (or personnel) management, industrial sociology, occupational psychology, trade union studies and labour history. BUIRA is affiliated to and active within the International Industrial Relations Association and is also a member of the Academy of Learned Societies in the Social Sciences (ALSISS), which exists to encourage the advancement of social science. More information about the conference can be found at www.buira.org.

Monday, 26 June 2006

D'iarr comhdháil idirnáisiúnta thrítheangach (Gaeilge, Béarla agus Fraincis) a reáchtáil Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gcomhar leis an Ionad Éireannach um Chearta an Duine, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus eagraithe ag an Acadamh Idirnáisiúnta ar Dhlí Teanga i nGaillimh ar an 16 Meitheamh, ar UNESCO cosaint a thabhairt do theangacha an domhain. Toscairí ó níos mó ná 20 tír a d'iarr ar UNESCO cosaint a thabhairt d'ilghnéitheacht theangacha an domhain. An dr. Joseph Turi, Rúnaí Ginearálta an IALL/AIDL (International Academy of Linguistic Law/Académie internationale de Droit linguistique) a mhol an Ráiteas. "Is céim an-tábhachtach í seo. Nuair a shocrós UNESCO ar chosaint a thabhairt don ilghnéitheacht teangacha, beidh ar na tíortha éagsúla tacaíocht a thabhairt do na pobail teanga a bhfuil cónaí orthu laistigh dá gcuid teorainneacha náisiúnta. Ní féidir cosaint a thabhairt do chultúir faoi leith gan cosaint a thabhairt do na teanga a bhaineann leo", a dúirt Seosamh Mac Donnacha, an Comhordaitheoir Acadúil in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Dúirt an dr Conchúr Ó Giollagáin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, gur éigeandáil idirnáisiúnta atá i gceist. "Tá suas le 90% de theangeacha an domhain i mbaol a mbáis roimh dheireadh an chéid seo. Seo uair na cinniúna." Glacadh le Ráiteas na Gaillimhe d'aon ghuth. Ba é téama na Comhdhála 'Na Dúshláin a Bhaineann le hAchtú agus le Cur i bhFeidhm Dlí agus Cearta Teanga'. Ba í an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta a rinne urraíocht ar an gComhdháil. I measc na n-aoíchainteoirí bhí Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga Philip Blair, stiúrthóir, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Comhdháil na hEorpa Dzenana Hadziomerovic, comhairleoir dlí ag an Ard-Coimisinéir ar Mhionlaigh Náisiúnta Fernand de Varennes, saineolaí Astrálach Tuilleadh eolais ar: http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 -críoch-

Monday, 26 June 2006

The international, trilingual (English, French and Irish) conference in NUI Galway, organised by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and the Irish Centre for Human Rights, called for the protection of language diversity around the world at its plenary session on 16 June in Galway. The 'Galway Declaration' was passed unanimously by the attendees. Delegates from over 20 countries supported the call to UNESCO to protect the world's linguistic diversity. Dr Joseph Turi, Secretary General of IALL/IADL (International Academy of Linguistic Law/Académie Internationale de Droit linguistique) proposed the call. Seosamh Mac Donnacha, Academic Coordinator of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge said, "This is a very important step. Once UNESCO calls for the protection of linguistic diversity, the countries of the world will have to focus on supporting languages and their speakers within their borders. Linguistic diversity ensures cultural diversity." Dr Conchúr Ó Giollagáin of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge said, "This is now an international crisis. Up to 90% of the world's languages are in danger of dying out in less than one hundred years. Now is the time to act." The theme of the conference was 'Language Law and Language Rights: The Challenges of Enactment and Implementation', and was supported by the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs. Keynote speakers included: Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga/The Language Commissioner Philip Blair, Director, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Council of Europe Dzenana Hadziomerovic, Legal Advisor to the High Commissioner for National Minorities Fernand de Varennes, Australian expert on linguistics For more information, see http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 -ends-

Monday, 26 June 2006

The Centre for Irish Studies at NUI Galway has announced details of a new Diploma in Irish Music Studies that will trace the progress of Irish music from the kitchens of rural Ireland to concert halls and festivals worldwide, from Madagascar to Mali, from Miltown Malbay to Memphis. The course will look at the journey of Irish music to the West Indies and on to the Ozark and Appalachian regions of North America, and its connections with black-face minstrelsy, old-time, bluegrass and country music before tracking its journey home again, disguised as country and western, rockabilly, folk, and rock and roll. The diploma will also investigate the connection between music and poetry in Ireland from the eighteenth century through to the work of contemporary poets such as Thomas Kinsella, Seamus Heaney, Nuala Ní Dhomhnaill and Cathal Ó Searcaigh. The course will be taught by renowned author, broadcaster, and music historian, PJ Curtis, by Méabh Ní Fhuartháin, who has previously taught at Brown University, Boston College, and UCC, and Seán Crosson, who has recently completed a groundbreaking study of the relationship between Irish poetry and traditional music. The Diploma in Irish Music Studies is specially designed for mature students and would be suitable for anyone considering further studies in modern Irish music, literature and culture and for those seeking employment in cultural tourism and the heritage industry. This is a two-year, part-time programme, with classes to be held one evening per week during term time. Closing date for applications is 1st August 2006. For further details, contact Samantha Williams at 091 492051 or email irishstudies@nuigalway.ie -ends

Friday, 23 June 2006

-Honorary Doctorates to be conferred on International Golfers Christy O'Connor Sr and Jr; Irish Entrepreneurs Senator Feargal Quinn, Dr. Ronan Lambe and Hugh Green; Irish Philosopher John Moriarty; Contemporary Irish Artist James Coleman and Distinguished Italian Algebraist Professor Francesco de Giovanni- NUI Galway today (Friday) recognised the achievements of eight outstanding individuals who have excelled in their chosen fields. Those chosen to receive the honour include individuals from the worlds of business, sport, art, philosophy and mathematics. Following on from the recent launch at NUI Galway of the JE Cairnes Graduate School of Business and Public Policy, the University has reflected its commitment to promoting entrepreneurship and nurturing Ireland's future business leaders by honouring individuals who have excelled in the field of business including Senator Feargal Quinn, Hugh Green and Dr. Ronan Lambe. Honorary degrees will also be conferred on renowned golfers Christy O'Connor Senior and Junior; Irish Philosopher John Moriarty; Irish Artist James Coleman and distinguished Algebraist Professor Francesco de Giovanni. Commenting on the honorary conferrings, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh President of NUI Galway said, "It is a great honour for NUI Galway to recognise the exceptional achievements of each of these individuals. This is a significant year in Ireland to honour the achievements of our golfers as we play host to the Ryder Cup. Equally, we have brought together a number of individuals from the worlds of business, philosophy and the arts who have each touched society in their own way both in Ireland and across the globe." The Honorary Conferring Ceremony took place in the presence of the Chancellor of the National University of Ireland and former Taoiseach, Dr. Garret FitzGerald. Note to Editors: Christy O'Connor, Sr and Christy O'Connor, Jr are natives of Galway and two of Ireland's most well-known professional golfers. The uncle and nephew team have both represented Ireland on the Ryder Cup team and are among Ireland's most distinguished golfers. Christy Sr won the first £1,000 prize in European golf, then the world's biggest prize. He also won the Canada Cup (World Cup) with Harry Bradshaw, was a regular high finisher in the British Open and played on the Ryder Cup team ten times between 1955 and 1973. Christy Jr claimed the British Open twice and in a famous Ryder Cup moment, hit a three iron to the eighteenth at The Belfry in 1989 beating Fred Couples and leading Europe to a memorable Ryder Cup victory. John Moriarty, a native of Co. Kerry has gained a reputation as a distinguished Irish philosopher and writer. Having spent time lecturing in Canada in the 1960s, he returned to Ireland to pursue a life of reflection and the exploration of a fundamental agenda of philosophical and cultural issues. He has published a wide body of work to critical acclaim; his 2001 autobiographical work Nostos explores many of his previously articulated ideas interrogating and re-contextualising the Western philosophical and cultural paradigm. Senator Feargal Quinn has been a well-known name on the Irish business landscape for many years. Best known as President of the supermarket chain, Superquinn, which he founded in 1960, he has made many other contributions to Irish life including serving as chairman of An Post for a decade and chairing a steering committee on reform of the Irish education system. He was appointed as an independent member of Seanad Éireann in 1993 and received a Papal knighthood in 1994. Senator Quinn has recently been appointed Adjunct Professor at NUI Galway's Department of Marketing. Hugh Green, a native Donegal man who emigrated to Australia in the 1950s is now a leading figure in the Irish community in New Zealand and has been an active philanthropist in New Zealand for many years. Under his leadership, the Hugh Green Group has become one of the most professionally managed and commercially successful businesses in New Zealand today. Dr. Ronan Lambe, originally a scientist at the Institute of Clinical Pharmacology, Dr. Lambe achieved success when he co-founded ICON with Dr. John Climax in 1990. ICON provides pharmaceutical and biotechnology industries with clinical research and biometric services and was floated on the NASDAQ in 1998. It now boasts twenty-seven offices in sixteen countries with over 2,200 employees worldwide. James Coleman is among the most distinguished Irish visual artists currently practising, although he is better known abroad than in Ireland. A native of Ballaghderreen in County Roscommon, he has emerged in recent years as one of the most important artists of visual postmodernism. His work has transformed critical debates about the status of image in contemporary culture and influenced an entire generation of younger artists. He has been made a member of Aosdána and three of his paintings have recently been purchased by the Irish Museum of Modern Art. Professor Francesco de Giovannian internationally acclaimed algebraist with an outstanding research record. He ranks among the youngest ever professors appointed by the Universitá Federico II di Napoli. He is supervisor and director at one of the most prestigious graduate schools in Italy and through his efforts and cooperation, mutually beneficial exchange links were forged between Universitá Federico II di Napoli and NUI Galway. -ends-

Friday, 23 June 2006

– Céimeanna Dochtúireachta Oinigh le bronnadh ar na Galfairí Idirnáisiúnta Christy O'Connor Sinsear agus Sóisear; Fiontraithe Éireannacha an Seanadóir Feargal Quinn, an Dr Ronan Lambe agus Hugh Green; an Fealsamh Éireannach John Moriarty; an tEalaíontóir Comhaimseartha Éireannach James Coleman agus an tAilgéabraí Iodálach ardchlúite an tOllamh Francesco de Giovanni – Inniu (Dé hAoine) d'aithin OÉ Gaillimh an méid atá bainte amach ag ochtar den scoth a bhfuil sár-obair déanta acu ina réimse roghnaithe. I measc na ndaoine a roghnaíodh chun onóir a fháil tá daoine ó shaol an ghnó, an spóirt, na healaíne, na fealsúnachta agus na matamaitice. Tar éis Scoil Iarchéime JE Cairnes don Ghnó & don Bheartas Poiblí a sheoladh le gairid in OÉ Gaillimh, tá tiomantas na hOllscoile don fhiontraíocht a chur chun cinn agus do cheannairí gnó na hÉireann amach anseo a spreagadh léirithe ag an Ollscoil trí onóir a bhronnadh ar dhaoine a bhfuil sár-obair déanta acu i saol an ghnó, ina measc an Seanadóir Feargal Quinn, Hugh Green agus an Dr Ronan Lambe. Bronnfar céimeanna oinigh chomh maith ar na galfairí cáiliúla Christy O'Connor Sinsear agus Sóisir; an Fealsamh Éireannach John Moriarty; an tEalaíontóir Éireannach James Coleman agus an tAilgéabraí ardchlúite an tOllamh Francesco de Giovanni. Ag labhairt faoin mbronnadh, dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh, "Is mór an onóir d'OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt do sháréachtaí na ndaoine seo. Is suntasach an rud é onóir a thabhairt do na galfairí seo in Éirinn agus an Ryder Cup ar siúl anseo i mbliana. Tá roinnt daoine ó shaol an ghnó, na fealsúnachta agus na healaíne tugtha le chéile againn freisin, agus a dtionchar féin imeartha acu ar shochaí na hÉireann agus ar an domhan trí chéile." Bronnadh na Céimeanna Oinigh i láthair Shainsiléir Ollscoil na hÉireann agus an tIar-Thaoiseach, an Dr Garret FitzGerald. Nóta d'Eagarthóirí Is as Gaillimh Christy O'Connor, Sinsear agus Christy O'Connor, Sóisear agus tá siad ar bheirt de na galfairí gairmiúla is clúití in Éirinn. Tá ionadaíocht déanta ag an uncail agus a nia d'Éirinn ar fhoireann an Ryder Cup agus tá siad ar bheirt de na galfairí is cáiliúla sa tír. Ba é Christy Sinsear a ghnóthaigh an chéad duais £1,000 i ngalf na hEorpa, an duais ba mhó ar domhan ag an am. Ghnóthaigh sé Corn Cheanada (Corn an Domhain) freisin le Harry Bradshaw. Ba mhinic a rinne sé go maith sa British Open agus d'imir sé ar fhoireann an Ryder Cup deich n-uaire idir 1955 agus 1973. Ghnóthaigh Christy Sóisear an British Open faoi dhó agus ní dhéanfar dearmad go brách ar an Ryder Cup nuair a fuair sé an ceann is fearr ar Fred Couples ar an ochtú poll déag sa Belfry i 1989, agus, bhí sé chomh maith a rá, ghnóthaigh an Eoraip an Ryder Cup dá bharr. Tá cáil ar John Moriarty, ó Co. Chiarraí ó thús, mar fhealsamh agus mar scríbhneoir clúiteach de chuid na hÉireann. Chaith sé seal ag léachtóireacht i gCeanada sna 1960idí, agus d'fhill sé ar Éirinn ansin chun a shaol a chaitheamh ag smaoineamh faoi shaincheisteanna cultúir agus fealsúnachta agus á bhfiosrú. Tá saothar go leor foilsithe aige agus ardmholadh faighte acu. Scrúdaíonn a dhírbheathaisnéis Nostos (2001) go leor de na smaointe a bhí léirithe aige roimhe sin agus paraidím chultúir agus fealsúnachta an Iarthair á ceistiú agus á cur i gcomhthéacs arís aige. Tá cáil ar an Seanadóir Feargal Quinn le fada an lá i saol an ghnó in Éirinn. Is fearr aithne air mar Uachtarán Superquinn, ollmhargaí a bhunaigh sé i 1960, ach tá go leor eile déanta aige i saol na hÉireann; chaith sé deich mbliana mar chathaoirleach ar An Post agus bhí sé ina chathaoirleach ar choiste stiúrtha chun córas oideachais na hÉireann a leasú. Ceapadh é mar chomhalta neamhspleách de Sheanad Éireann i 1993 agus bhronn an Pápa ridireacht air i 1994. Ceapadh an Seanadóir Quinn mar Ollamh Cúnta i Roinn Margaíochta OÉ Gaillimh le gairid. Is as Dún na nGallHugh Green ó thús, agus d'imigh sé go dtí an Astráil sna 1950idí. Is duine mór le rá anois é i measc phobal na hÉireann sa Nua-Shéalainn agus tá sé ina dhaonchara gníomhach sa Nua-Shéalainn le blianta fada. Faoina cheannaireacht, tá an Hugh Green Group ar cheann de na gnónna is rathúla agus is fearr bainistithe sa Nua-Shéalainn sa lá atá inniu ann. Eolaí a bhí sa Dr Ronan Lambe ar dtús in Institiúid na Cógaseolaíochta Cliniciúla. D'éirigh thar cionn leis an Dr Lambe nuair a bhunaigh sé féin agus an Dr John Climax ICON i 1990. Cuireann ICON seirbhísí bithmhéadracha agus taighde chliniciúil ar fáil do thionscail na cógaisíochta agus na biteicneolaíochta agus bunaíodh ar an NASDAQ é i 1998. Tá seacht n-oifig fichead aige anois i sé thír déag agus os cionn 2,200 fostaí ar fud an domhain. Tá James Coleman ar cheann de na hamharcealaíontóirí Éireannacha is cáiliúla i mbun na healaíne faoi láthair, cé gur fearr aithne air thar sáile ná in Éirinn. Is as Bealach an Doirín i gContae Ros Comáin é ó dhúchas, agus tá cáil air le blianta beaga anuas mar dhuine de na healaíontóirí is tábhachtaí de ré an iarnua-aoiseachais san amharcealaín. Tá mór-athrú déanta ag a shaothar ar dhíospóireachtaí faoi stádas na híomhá sa chultúr comhaimseartha agus tá tionchar imeartha ag a shaothar ar ghlúin iomlán ealaíontóirí óga. Is comhalta é den Aosdána agus cheannaigh Áras Nua-Ealaíne na hÉireann trí cinn dá phéintéireachtaí. Tá cáil idirnáisiúnta ar an Ailgéabraí an tOllamh Francesco de Giovanni agus tá taifead taighde den scoth aige. Tá sé ar cheann de na hollúna is óige a cheap an Universitá Federico II di Napoli riamh. Tá sé ina mhaoirseoir agus ina stiúrthóir i gceann de na scoileanna céime is cáiliúla san Iodáil agus leis an obair agus leis an gcomhoibriú a rinne sé, cruthaíodh naisc mhalartaithe idir Universitá Federico II di Napoli agus OÉ Gaillimh, naisc chomhthairbhiúla don dá Ollscoil. -críoch-

Monday, 19 June 2006

Guest speaker to include brother of Guantanamo detainee To mark International Day Against Torture, Amnesty International and The Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, will host a panel discussion on Torture in the Age of Terror, on 28 June in Galway City Library. The discussion will feature two speakers, Abubaker Deghayes, the brother of a Guantanamo detainee, and Elvira Dominguez Redondo, an IRCHSS (Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences) fellow with the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway. Abubaker Deghayes is the brother of Omar Deghayes whose family is convinced that he is being held in Guantanamo Bay because of mistaken identity. The brothers fled Libya in 1987 and were granted political asylum in the UK. While in Pakistan in 2002, Omar was caught as an 'enemy combatant' and was eventually transferred to Guantanamo Bay. Throughout his capture Omar has reported to his lawyer that he has been subjected to many forms of torture. In Guantanamo Bay, where he continues to be held, he has been kept in solitary confinement for over eight months, strip searched and reportedly attacked by a guard leaving him blind in one eye. Joining Abubaker on the panel will be Dr. Elvira Dominguez Redondo, IRCHSS fellow with NUI Galway's Irish Centre for Human Rights, who previously worked as a consultant with the Special Rapporteur on Torture at the Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva. According to Dr. Dominquez Redondo, "It has been suggested that the 'war on terror' has altered many fundamental norms of International Law, including the absolute prohibition of the use of torture. However, a distinction needs to be made between law breakers and norm makers. The 28 June, International Day Against Torture, should be marked in everyone's mind to reiterate the absolute nature of the norm prohibiting the use of torture and its misuse in activities such as renditions flights or Guantanamo Bay detainees." The public discussion is open to all and will take place on Wednesday 28 June, 8pm, Galway City Library, St Augustine Street, Galway. Entry: Free -ends- For further information: Amnesty International, 2-3 Middle Street, Galway 091 533 637, www.amnesty.ie Further background on Abubaker and Omar Deghayes Abubaker Deghayes is the brother of Guatanamo detainee Omar Deghayes. Abubaker, like his brother Omar, fled Libya in 1987 following the assassination of their father (trade union leader and political opponent of Colonel al-Gadaffi) by the Libyan secret police. Both brothers were granted political asylum in the UK and Omar Deghayes went to study law. In 2001 Omar Deghayes travelled to Malaysia, Pakistan and eventually Afghanistan, where he married and had a son. When the international conflict started in Afghanistan after Sept 11 2001 Omar fled to Pakistan with his wife and baby. They were planning to return to the UK when they were arrested in Lahore, Pakistan in April 2002, for a reported bounty of $5,000. Omar was caught as an 'enemy combatant' and was eventually transferred to Guantanamo Bay in Sept. 2002. Throughout his capture Omar has reported to his lawyer that he has been subjected to many forms of torture. In Pakistan he was subjected to 'systematic beatings' and stress positions, in Afghanistan 'forced nudity,' 'food deprivation' and being deprived of air for long periods of time. In Guantanamo Bay, where he continues to be held, he has been kept in solitary confinement for over eight months, strip searched and reported to have been attacked by a guard which has left him blind in one eye. Omar's family is convinced that he is being held in Guantanamo Bay because of a mistaken identity. Omar's situation is worsened by his citizenship status, he has refugee status in the UK and if released from Guantanamo Bay, the US authorities could return him to Libya, where he could be at risk of further torture.

Monday, 19 June 2006

One of the world's largest studies into how microscopic marine plants might affect earth's climate is currently being led by scientists from NUI Galway aboard the Marine Institute's state-of-the-art research vessel RV Celtic Explorer. The project aims to find out how dense blooms of tiny "plankton" in the ocean might enrich bursting bubbles at the surface with organic matter, leading to more stable clouds above the ocean and decreasing global warming. The Marine Aerosol Production (MAP) Project, has a total budget of €3 million and is co-ordinated by Dr. Colin O'Dowd from the Environmental Change Institute and Department of Physics, NUI Galway. MAP will utilise NUI Galway s Mace Head Atmospheric Monitoring Station in Co. Galway, the Marine Institute s Celtic Explorer, and NASA s satellite sensors to make the required observations. The project has assembled a team of 25 research groups from 20 research institutes from Europe and the US. They will spend four weeks making measurements at Mace Head and on the Celtic Explorer and the next two years analysing the gathered data, before putting the key findings into climate prediction models. The work aims to quantify the role of natural marine aerosol production and feedbacks with climate change. "Aerosol particles form haze and cloud layers that can hide the effect of global warming," said Dr. O'Dowd. "Quantifying the sources of aerosols and their global cooling effects will enable better future controls on greenhouse gas emissions in order to reduce the rate of global warming." MAP is primarily funded by the European Commission with significant Grant-Aid towards the cost of the vessel being provided through the National Research Vessel Shiptime Programme of the National Development Plan 2000 –2006. The NDP Marine RTDI measure is managed by the Marine Institute on behalf of the Department of Communications, Marine and Natural Resources. This work highlights the strategic geographic importance of Ireland and our offshore territories in studying the dynamics of the impacts of climate change and the importance of having world class infrastructures such as Mace Head and the Celtic Explorer available to Irish and international research groups to support wining leading roles in high profile international projects such as MAP. Marine Institute, CEO Dr. Peter Heffernan said, "This project highlights the strategic importance of Ireland as a natural laboratory for studying the dynamics and impacts of climate change. We are lucky to have world-class research vessels such as the Celtic Explorer to support internationally recognised Irish research groups such as Dr.O'Dowd's and enable them to take their rightful place as leaders of important projects such as MAP." The Celtic Explorer set sail to track the North Atlantic plankton blooms and their role in aerosol production on Sunday 11th June, after a week of mobilization works in Cobh shipyard. The mobilization involved 49 scientists, and almost an equivalent number of personnel from the Marine Institute, P&O Maritime and Cobh Shipyard workers. -ends- For further information, please contact: Colin O Dowd, MAP Coordinator & Senior Lecturer, Physics Department & Environmental Change Institute, National University of Ireland, Galway. Tel: 091-493306 email colin.odowd@nuigalway.ie John Breslin, Manager of Research Vessel Operations, Marine Institute, Rinville, Oranmore, Co Galway. Tel: (091) 387200 email: john.Breslin@marine.ie Notes to Editor NUI Galway has leading expertise in atmospheric and marine science research and plays an important role in the coordination of EU research projects in these fields. In terms of atmospheric composition research and monitoring, the institution has excelled in recent years in the areas of atmospheric aerosols and cloud-climate research with a number of key publications in the leading scientific journals such as Nature. NUI Galway operates the Global Atmospheric Watch station Mace Head which over the last decades has been a world renowned research facility for monitoring global atmospheric change and for conducting intensive campaigns into key processes affecting climate change. The Marine Institute was created under the Marine Institute Act in 1991 to "undertake, to co-ordinate, to promote and to assist" in the development of marine research and development in Ireland. Since its early days in Harcourt Street Dublin, it has grown into an internationally respected science body with almost 200 staff, two purpose-built vessels, a research facility near Newport, Co. Mayo, regional port facilities and now a brand new headquarters and laboratory facility at Oranmore, on the shore of Galway Bay. Plankton are microscopic animals and plants that live in the ocean. Like terrestrial plants, vegetable plankton contribute greatly to the production of life-giving oxygen into the atmosphere and the removal of carbon dioxide. Animal and vegetable plankton can also "bloom" in high concentrations, discolouring the water and giving rise to "red tides", such as the bloom of Karenia mikimoti which destroyed a great deal of marine life along the West coast of Ireland in the summer of 2005. Aerosol Particles are tiny airborne particles, about 1 millionth of a meter in size that form haze and cloud layers. They are produced both naturally and by man-made emissions. They block out a fraction of the suns energy which heats up the Earth. More aerosol particles means brighter haze and cloud layers which can reflect more of the suns energy and thus reduce the effects of global warming.

Monday, 19 June 2006

NUI Galway has announced a new technology commercialisation agreement with Irish company Technology from Ideas (TfI). Collaborating with NUI Galway's Technology Transfer Office, TfI will source certain categories of technology ideas from NUI Galway researchers for development and sale to industry. The agreement is the first of a series which will be announced over the coming months, each one of which will be for a particular area of research. The agreement forms part of an ongoing strategic initiative for the Technology Transfer Office at NUI Galway in the development, commercial exploitation, industrial partnering and spin-out of technologies under development by a number of research teams at the university. Dr. Daniel O'Mahony, Director of the Technology Transfer Office at NUI Galway, commented, "Collaboration between universities and industry is crucial in taking leading edge research and ideas through to fruition. At NUI Galway we have some of the world's leading scientists across different research areas. Thanks to their continued research efforts and innovation we have a wealth of intellectual property at NUI Galway and its commercialisation will continue to benefit Ireland's burgeoning 'knowledge economy'. In addition, we recognise the importance of transfer of technologies to the market place in as quick a timeframe as possible and in rewarding inventors of such technologies." Under the terms of the agreement, TfI will have access to certain categories of unrealised technologies and technology ideas in the broad engineering and physical sciencs areas. TfI will faciliate NUI Galway in the transfer of these technology research ideas from concept to the laboratory and thereafter to the market and also in the commercial exploitation of certain technologies with established intellectual property. Commenting on the partnership, Dan Richardson, TfI's Managing Director, said, "NUI Galway is an innovator in technology transfer. We want to quickly establish ourselves as a valuable partner for the University and hope that this will be the start of a long-term relationship." The Technology Transfer Office at NUI Galway, is the longest established facility of its kind in Ireland. - ends - Notes for editors Technology from Ideas (TfI) Technology from Ideas (TfI) is a new Irish technology commercialisation company partnered by key players in universities and industry. TfI locates unrealised ideas from university researchers, develops them into investment ready technologies, and sells them to customers worldwide for subsequent development into products. This is achieved through commercially focused development in our own laboratories and together with sales through established technology development company partners. For more information please visit www.technologyfromideas.com. Tel Dan Richardson, Managing Director on +353 86 172 4623.

Monday, 12 June 2006

Galway, 14-17 June NUI Galway An international, trilingual (English, French and Irish) conference will take place in NUI Galway, organised by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and the Irish Centre for Human Rights and sponsored by the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs from 14 to 17 June in the Millennium Arts Building. The theme of the conference is: Language Law and Language Rights: The Challenges of Enactment and Implementation. Delegates from over 20 countries will attend to discuss and debate law and language. "The conference is an excellent opportunity for the Gaeltacht, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and NUI Galway to take a key role in the national and international debate on language and human rights, and to highlight the situation of the Irish language as a positive example of what can be achieved," said Seosamh Mac Donnacha, Academic Coordinator, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. He continued, "The Irish language is now a working language of the European Union, and the Official Languages Act is currently being implemented. It is a chance for us all, also, to learn from the experience in other countries." The Conference will call on UNESCO and the United Nations to give greater protection to minority languages around the world. Keynote speakers include: Éamon Ó Cuív, Minister of Community, Rural and Gaeltacht Affairs Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga/The Language Commissioner Philip Blair, Director, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Council of Europe Dzenana Hadziomerovic, Legal Advisor to the High Commissioner for National Minorities Fernand de Varennes, Australian expert For more information and to register, see http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 Contact/teagmháil: Áine Uí Ghiollagáin spokesperson/urlabhraí 10th International Conference on Language and Law 10ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Theanga agus Dlí Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Gaillimh 091 595987 087 68 22 517 -ends-

Monday, 12 June 2006

Gaillimh 14-17 Meithimh in OEG Beidh comhdháil idirnáisiúnta trítheangach (Gaeilge, Béarla agus Fraincis) ag dul ar aghaidh in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, eagraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus an tIonad Éireannach um Chearta an Duine agus urraithe ag Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta idir 14 agus 17 Meithimh in Áras Dán na Mílaoise. Téama na Comhdhála ná 'Na Dúshláin a Bhaineann le hAchtú agus le Cur i bhFeidhm Dlí agus Cearta Teanga'. Tiocfadh toscairí as níos mó ná 20 tír i láthair chun ceisteanna dlí agus teanga á phlé. "Is deis iontach don Ghaeltacht, d Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus d Ollscoil na hÉireann Gaillimh páirt lárnach a thógáil sna díospóireachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi cearta teanga agus cearta daonna, agus chun cás na Gaeilge a chur chun solais mar shámpla ceannródaíoch", a duirt Seosamh Mac Donnacha, Comhordaitheoir Acadúla, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, faoin gComhdháil. "Tá stádas bainte amach ag an nGaeilge mar theanga oibre san Eorap, agus tá Acht na dTeangacha Oifigiúla á chur i bhfeidhm faoi láthair. Is seans duinn ar fad, áfach, foghlaim faoin taithí atá sna tíortha eile." Glaofar ar UNESCO agus ar na Náisiúin Aontaithe chun cosaint níos fearr a thabhairt do mionteangacha an domhain. I measc na h-aoíchainteoirí tá: Éamon Ó Cuív, Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga Philip Blair, stiúrthóir, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Comhdháil na hEorpa Dzenana Hadziomerovic, comhairleoir dlí ag an Ard-Coimisinéir ar Mhionlaigh Náisiúnta Fernand de Varennes, saineolaí Astrálach Tuilleadh eolais agus clárúchán ar: http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 Contact/teagmháil: Áine Uí Ghiollagáin spokesperson/urlabhraí 10th International Conference on Language and Law 10ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Theanga agus Dlí Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Gaillimh 091 595987 087 68 22 517 -críoch-

Tuesday, 6 June 2006

Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, 10th – 15th June 2006 The Irish Centre for Human Rights at NUI Galway, with be the location of this year's Summer School on Minority Rights & Indigenous Peoples. Now in its sixth consecutive year, the event has become a permanent fixture in the international human rights calendar, attracting a high level of interesting participants and a host of international speakers from a range of countries. This year the summer school will draw on experts from India, Iran, Ireland, Chile, Canada, Nigeria, South Africa, Greece, Belgium and the United Kingdom. Participants will include: Professor Patrick Thornberry who is one of the 18 independent experts on the United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination – the committee that analyzed Ireland's submission last year; Ms Mahboubeh Abbasgholizadeh – a Muslim feminist from Iran who was imprisoned for two months during a crackdown on civil society by the government. According to Dr. Joshua Castellino, Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, "Over the past five years this event has met with excellent reviews due to the scope of experience of the participants and the blend of interests. Again this year, we are looking forward to the participation of both Geneva based institutions as well as local and national NGOs, thus allowing for a high-caliber event where the international meets the national in an intensive learning process." Several analogous events are planned around the summer school which will be open to the general public. This includes two book launches of work undertaken by staff at the Irish Centre for Human Rights and a special showing of the Irish film Pavee Lackaen with opportunities to interact with those involved in its making. More information is available from Dr. Joshua Castellino on +353 91 49 3725 - ends -

Tuesday, 6 June 2006

NUI Galway's Department of Health Promotion is hosting the 10th Annual Health Promotion Conference on 8-9th June. This event will bring together an international group of health promotion practitioners, academics and policy makers to debate the future of health promotion in Ireland. The 10th Annual Health Promotion Conference is taking place just when the re-organisation of the Irish Health Service poses opportunities and challenges for health promotion, and the future development and growth of health promotion within these new structures. Margaret Barry, Professor of Health Promotion and Public Health at NUI Galway, commented, "This is an exciting opportunity to learn about international developments in how best to promote the health of our population. This conference provides us with the forum to debate the best way forward for Ireland". One of the key-note speakers, Dr. Tang Kwok-Cho from the World Health Organisation, will discuss the Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalised World, and what needs to be done in countries to achieve health for all. According to Dr. Kwok-Cho, "The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalised World urges all sectors to act together to achieve health for all by addressing the determinants of health through commitments to make the promotion of health central to global development". At the conference, Dr Claude Rocan, from the Public Health Agency of Canada, will discuss how the environments in which we live are as important to our health as our lifestyles. In Canada, the concept of health promotion has evolved over time, with an early focus on individual behaviour followed by a move to how our environment, in the broadest sense, impacts on health status and health outcomes. Dr Rocan will emphasise the importance of having good evidence for the decisions we make within the health services. The impact of globalisation on health will be addressed by Dr. Peadar Kirby of the Centre for International Studies at Dublin City University (DCU). He will discuss the Irish experience of globalisation and shifting political power, including the social and health impact of globalization. The conference will showcase best practice examples of health promotion across Ireland. Speakers from throughout the country will present projects that aim to improve the health and well-being of the community. These include the impact of the Smoking Ban as well as initiatives to improve health in the workplace, in schools and in local communities. Participants from across Ireland and abroad will debate the future of training, accreditation and standards for people working in the health promotion field. Maria Lordon-Dunphy from the Population Health Directorate, Health Services Executive will discuss the current population health approach within the HSE and the vision of the HSE to enhance the health of people living in Ireland. -ends– For further information contact, Ms Natalie Walsh, Health Promotion Research Centre, Department of Health Promotion, NUI Galway. Tel + 353 91 492722 Email: Christina.Costello@nuigalway.ie

Monday, 31 July 2006

31 July 2006: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway, is expanding its range of translation studies through the medium of Irish. A new M.A. in Translation Studies has come on stream to meet the rapidly growing demand for professional Irish translators at home and abroad. Applications for the two-year, full-time masters course, the highest accredited course in this discipline ever to be offered in the country, will be accepted until 04 August. The course is also available over one year as a Postgraduate Diploma. "The demand for translators with third-level qualifications has been on the increase since the Official Languages Act which has effectively made all public bodies bilingual. Highly skilled translators are also in demand in Brussels, following the newly-acquired status of Irish as an official working language of the European Union", commented Eoin Ó Droighneáin, Department Head, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is NUI Galway's national institute pioneering third-level education through the Irish language. A range of diploma and higher diploma translation courses has been on offer for five years at the Acadamh. The new M.A. in Translation Studies complements the existing offering but also takes the level of accreditation higher. Eoin Ó Droighneáin added, "Acquiring professional translation skills and achieving a recognised third-level qualification is becoming an important career move. Our translation courses are designed to suit people's needs, whether it's a worker who wants to study part-time to improve their career path or someone who wants to study full-time to embark on a new career in Brussels." Part of the Acadamh's agenda is to bring the University to the people and to empower communities in Gaeltacht areas. Its two-year, part-time diploma in translation studies will be held in September in Ráth Cairn, Co. Meath; Gleann Cholm Cille, Co. Donegal; and in An Cheathrú Rua, Co. Galway. In addition to translation courses, NUI Galway's Acadamh offers a growing range of courses through Irish including: Communications; TV & Radio Skills; Language Planning; Drama; and IT. Applications are now being accepted for all courses. For more information, telephone Cassie Ní Chathasaigh in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway, on 091 869 022 or e-mail aistriuchan@oegaillimh.ie -end-

Monday, 31 July 2006

31 Iúil 2006: Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, ag leathnú a raon cúrsaí trí Ghaeilge i Léann an Aistriúcháin. Tá M.A. nua i Léann an Aistriúcháin ann anois chun an t-éileamh ar aistritheoirí gairmiúla Gaeilge in Éirinn agus thar lear, éileamh atá ag fás go tapa, a shásamh. Is é an cúrsa M.A. lánaimseartha thar dhá bhliain seo an cúrsa is airde creidiúnaithe dar cuireadh ar fáil riamh in Éirinn san aistriúchán Gaeilge. Glacfar le hiarratais go dtí an 4 Lúnasa. Tá an cúrsa ar fáil freisin mar Dhioplóma Iarchéime, thar bhliain amháin. "Tá an t-éileamh ar aistritheoirí a bhfuil cáilíochtaí tríú leibhéal acu ag méadú ó tugadh isteach Acht na dTeangacha Oifigiúla, a dhéanann cuideachta dhátheangach de gach cuideachta phoiblí in Éirinn. Tá éileamh ar aistritheoirí a bhfuil ardscileanna acu sa Bhruiséil freisin mar gur glacadh leis an nGaeilge le déanaí mar theanga oifigiúil oibre de chuid an Aontais Eorpaigh", a dúirt Eoin Ó Droighneáin, Ceann an Aonaid Aistriúcháin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh. Is é Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge institiúid náisiúnta OÉ Gaillimh chun ceannródaíocht a thabhairt i réimse an oideachais tríú leibhéal trí Ghaeilge. Tá raon cúrsaí aistriúcháin ag leibhéal dioplóma agus ard-dioplóma á thairiscint ag an Acadamh le cúig bliana anuas. Cuireann an M.A. nua i Léann an Aistriúcháin leis an méid atá ann cheana féin agus cuireann sé creidiúnú ar fáil atá níos airde ná rud ar bith a bhí ann go dtí seo. Dúirt Eoin Ó Droighneáin freisin, "Is céim chun cinn thábhachtach anois ó thaobh gairme de scileanna gairmiúla aistriúcháin a shealbhú agus cáilíocht aitheanta tríú leibhéal a bhaint amach. Tá ár gcúrsaí deartha le dul in oiriúint do riachtanais daoine éagsúla, m.sh. duine atá ag obair agus atá ag iarraidh staidéar páirtaimseartha a dhéanamh le cur ar a c(h)umas dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh gairme de nó duine atá ag iarraidh staidéar lánaimseartha a dhéanamh le bheith in ann tabhairt faoi ghairm bheatha nua sa Bhruiséil." Is cuid de chlár oibre an Acadaimh é an Ollscoil a thabhairt go dtí na daoine agus cumhacht a thabhairt do na pobail sna ceantair Ghaeltachta. Reáchtálfar an dioplóma páirtaimseartha dhá bhliain i Léann an Aistriúcháin i mí Mheán Fómhair i Ráth Cairn, Co. na Mí; i nGleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall; agus ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Chomh maith le cúrsaí aistriúcháin, cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, raon cúrsaí trí Ghaeilge ar fáil, raon atá ag fás i gcónaí. Áirítear ar na cúrsaí sin: Cumarsáid; Scileanna Teilifíse agus Raidió; Pleanáil Teanga; Drámaíocht; agus Teicneolaíocht Faisnéise. Táthar ag glacadh anois le hiarratais le haghaidh na gcúrsaí ar fad. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach glaoch ar Chassie Ní Chathasaigh in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, ag 091 869022 nó ríomhphost a sheoladh chuig aistriuchan@oegaillimh.ie -críoch-

Monday, 24 July 2006

Details of a new degree in Community and Family Studies, to be delivered through distance learning, have been announced by NUI Galway's Community Education Centre. The four-year part-time degree will commence in late September with a closing date for applications on September 15th. This degree is designed to enable participants to further develop and enhance their understanding, knowledge and skills relevant to Family and Community work practice and policy in Ireland or abroad. Areas of study will include community development, family support, adolescence, childcare, health, political and general socio-economics. To accommodate the work and family commitments of adult learners, the course will be delivered through distance learning, which is a combination of workshops, assignments and learning materials. Students will attend around six workshops per year. The workshops will be held at a number of geographic locations throughout Ireland: Galway, Clare/Limerick, Leitrim and Offaly. Deirdre Hardiman, Community Education Officer, NUI Galway, commented, "Following on from the existing success of the Diploma in Community Development Practice, the degree will serve NUI Galway's strategy of supporting the social, economic, educational and cultural needs of Irish Society. The new course has already generated huge interest among development agencies, community activists, social workers and volunteers around the country". The Batchelor of Arts course will be run by NUI Galway's Community Education Centre. Students are awarded an NUI Diploma in Arts: Community and Family Studies upon successful completion of the first two years of the programme and a Bachelor of Arts Community and Family Studies on completion of the four-year cycle. Application forms are available from and should be returned to the Programme Administrator, Community Education Centre, Hygeia Office Block, Nuns Island, NUI, Galway, Tel: 091 495472. Application forms may also be downloaded from: http://www.nuigalway.ie/communityeducation Deadline for Application: Friday, September 15th 2006 -ends-

Monday, 24 July 2006

24 July 2006: An NUI Galway researcher has won a major award in the UK for his ongoing work in combating chronic pain. Dr David Finn, a lecturer in the department of Physiology at NUI Galway, is today being awarded the prestigious 2006 Wyeth Pre-Clinical Award, by the British Association for Psychopharmacology, at a ceremony in Oxford. Chronic, persistent pain affects millions of people worldwide, significantly impairing health and well-being and is the most common symptom for which patients seek medical help. In Ireland, over half a million people suffer from chronic pain on a daily basis. The overall objective of Dr Finn's research is to increase understanding of the neurobiological mechanisms by which stress impacts on pain, inflammation, mood disorders and cognition. According to Dr Finn, "Suffering due to persistent pain has significant, far-reaching socio-economic consequences. Pain is likely to become an even greater medical and socioeconomic problem in countries like Ireland, which have an increasingly ageing population". In the working population, lower back pain is responsible for more disability than cancer, heart disease, stroke and AIDS combined. One in six people in Ireland suffering from pain has lost a job because of their condition and pain costs the Irish economy over €1.2 million per week in disability benefit payments alone (Pain in Europe Study, 2003). Dr Finn's research looks into three different research fields; pain, aversion (i.e. stress and anxiety) and cannabinoids. Cannabinaoids are the biologically active constituents of the cannabis plant or their biologically active synthetic alternatives. In 2005, Dr David Finn was awarded a President of Ireland Young Researcher Award (PIYRA), worth in excess of €900,000. - ends -

Monday, 24 July 2006

24 July 2006: NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute (DERI) will today (Monday) present certificates to eighteen Galway-based asylum seekers who have completed its web technology course. Presentations will also be made to companies and individuals who contributed to its 'Community Computer Recycling' initiative. Eamon Ó Cúiv, T.D., Minister for Community, Rural & Gaeltacht Affairs, and Cllr. Niall Ó Brolcháin, Mayor of Galway, will be special guests at the ceremony. DERI, funded by Science Foundation of Ireland (SFI) and based at NUI Galway, is at the forefront of European research into the next stage of web technology known as the Semantic Web. Through its extensive local outreach programme, it has helped contribute enormously over the last two years to the development of what it calls 'An Online Galway Accessible to All'. According to Brendan Smith, DERI's Community/Education officer, "The course for asylum seekers took place in the computer room of the Eglinton Hotel, Salthill. Over a six-month period, 48 individuals attended and were provided with the facilities to learn how to set up their own personal websites, utilise email, computer telephony and other online communication services. The greatest benefit for participants was that the course provided them with the opportunity to re-establish and maintain regular direct and real-time contact with their friends and families in their homelands or elsewhere around the world. Thanks to the generosity of individuals and organisations such as Údarás na Gaeltachta, the Galway Technical Institute and the Galway Public Library, many of these students will now have their own personal computer." DERI's internet courses operate throughout Galway City and county. In cooperation with Galway City Council, Galway County Council, HSE, Galway Centre for Independent Living and other NUI Galway departments, DERI provides technology courses to an array of communities including active retirement organisations, parents groups, business people, residents associations, schools and specific groups such as Gort's Brazilian population. - ends - For further information please contact Brendan Smith. Community & Educational Outreach Officer, Digital Enterprise Research Institute (DERI), NUI Galway brendan.smith@deri.org. 087-2935106

Thursday, 20 July 2006

17 July 2006: Since it was first introduced in 2003, more than 500 international students have taken part in NUI Galway's online Diploma in Irish Studies. Now, for the first time, the Centre for Irish Studies at NUI Galway, is recruiting students from Ireland for the next cycle of the online diploma, which will begin in September 2006. The unique course has been endorsed by President Mary McAleese, who recently participated in an online seminar with students at Regis University in the USA. Expressing her enthusiastic support for the programme, the President commented, "Could anything better typify the move from donkey-and-cart picture postcard Ireland to the high-tech global leader in software technology that Ireland has become in recent decades? Here is a place for the intellectually curious to have their imaginations stretched and challenged." This programme, the first of its kind in the world, has been developed by NUI Galway in partnership with Regis University, Denver, Colorado, and is targeted at non-traditional and mature students primarily who do not have access to traditional programmes of study in this area. The purpose of the course is to provide a basic introduction to Irish life and culture through the disciplines of Archaeology, History, English, Irish, Political Science and Sociology. President McAleese went on to pay tribute to those involved in delivering the programme, "You are playing an important part in the shaping and reshaping of this new Ireland with its unique meld of the quaint and quantum physics, of tradition and trade, of craic and computer." The Presidential endorsement was welcomed by Dr Louis de Paor, Director of the Centre for Irish Studies at NUI Galway. 'We were delighted to have the opportunity to showcase Irish Studies online for President McAleese and even more so when she volunteered to participate in one of the online seminars. This online programme has been popular among students from North America, Japan, Malaysia, Afghanistan, and, more recently, from Australia and New Zealand. By opening it up to students based in Ireland, we hope to build on this success." Full details are available on the programme website at www.irishstudiesonline.org or from Samantha Williams at samantha.williams@nuigalway.ie -ends–

Friday, 14 July 2006

- as Professor warns of economic and social challenges facing Ireland's ageing population - At the launch of Ireland's first dedicated research centre on economic and social ageing, the Director of the new Irish Centre for Social Gerontology (ICSG) at NUI Galway, Professor Eamon O'Shea, today warned policy makers of the challenges facing rural communities as Ireland's demographics alter dramatically over the next number of years. Professor O'Shea warned of huge demographic changes ahead as one in four Irish people would be over the age of 65 by 2050 compared to the current figure of around one in ten. However, population shifts into towns and cities means that in some local rural districts up to one in three of the population may already be aged 65 years or over, particularly in Western regions. Meeting the personal and social needs of these scattered and ageing rural communities is a real challenge for Irish society and the disenfranchisement being felt by Ireland's rural aged will become acute over the next number of years without adequate investment in services and infrastructure. Professor O'Shea's comments were delivered at the official launch by An Tánaiste, Mary Harney TD, of the new €3 million Irish Centre for Social Gerontology at the JE Cairnes Graduate School of Business and Public Policy at NUI Galway. The Centre is the first of its type in Ireland which will examine the economic and social aspects of Ireland's ageing population across multiple disciplines including: social gerontology, economics, sociology, psychology, law, nursing and medicine. Professor O'Shea welcomed the Government's support for the Centre as an important step which would facilitate comprehensive research in the area and identify problem areas for Ireland's elderly. Speaking at the launch of the Irish Centre for Social Gerontology, Professor O'Shea said, "Ireland is on the cusp of major demographic changes and the ICSG will be a vital resource in assisting Ireland's policy makers to plan and make provision for Ireland's ageing population. The formulation and implementation of measures to improve and enhance the participation of older people in economic, social and civic life has not been heretofore properly addressed in research in Ireland. Older people have too often been seen as drawing on public resources rather than as net contributors to society. ICSG seeks to both inform and influence attitudes to, and expectations of, older people as well as exploring innovative ways, through technology for example, to ensure that older people play a full part in society at all levels. Each of us has a role to play in ensuring that we include older people in social and community initiatives. " ICSG recently co- produced a research report funded by the National Council on Ageing and Older People on the quality of life for older people in long stay facilities and is currently completing a further report for the Council on the quality of life of older people living at home with a chronic illness or disability. ICSG is also working on a number of other research projects in the following areas: volunteerism, technology, dementia, and the ethnogerontology of Irish-born immigrant populations. ICSG is funded through a combination of public and private funding, including important financial support from Atlantic Philanthropies, and will work closely with stakeholder groups including Age and Opportunity, Age Action Ireland, Senior Citizens Parliament and the Federation of Active Retirement Associations to promote a holistic and positive view of ageing in Ireland. From September 2006, the ICSG will offer Ireland's first Diploma in Social Gerontology. -ends-

Friday, 14 July 2006

- agus deir Ollamh amháin go mbeidh dúshláin mhóra eacnamaíocha agus shóisialta ag pobal scothaosta na hÉireann - Agus an chéad ionad taighde don aosú eacnamaíoch agus sóisialta á sheoladh in Éirinn, chuir Stiúrthóir an Ionaid nua don tSeaneolaíocht Shóisialta (ICSG) in OÉ Gaillimh, an tOllamh Eamon O'Shea, fainic ar do lucht déanta beartais faoi na dúshláin a bheadh ag pobail tuaithe na hÉireann sna blianta beaga le teacht mar gheall ar an athrú a thiocfaidh ar dhéimeagrafaic na tíre. Dúirt an tOllamh O'Shea go mbeadh athruithe móra déimeagrafacha ann sa todhchaí mar go mbeadh duine as gach ceathrar in Éirinn os cionn 65 faoi 2050, i gcomparáid le duine as deichniúr faoi láthair. Ach mar gheall go bhfuil go leor den daonra ag bogadh isteach i mbailte agus i gcathracha, ciallaíonn sé go bhfuil duine as gach triúr, i gceantair thuaithe áirithe, 65 bliain d'aois nó os a chionn cheana féin, go háirithe san Iarthar. Tá deacracht ag sochaí na hÉireann déileáil le riachtanais phearsanta agus shóisialta na ndaoine scothaosta faoin tuath mar atá siad agus is in olcas a bheas an scéal ag dul sna blianta amach romhainn gan infheistíocht cheart i seirbhísí agus in infrastruchtúr. Is í an Tánaiste, Mary Harney TD, a chuir tuairimí an Ollaimh i láthair agus an tIonad nua €3 mhilliún don tSeaneolaíocht Shóisialta á sheoladh aici i Scoil Iarchéime JE Cairnes don Ghnó & don Bheartas Poiblí in OÉ Gaillimh. Is é seo an chéad ionad den chineál seo in Éirinn a bhreathnóidh ar ghnéithe eacnamaíocha agus sóisialta de dhaonra scothaosta na hÉireann i ndisciplíní éagsúla cosúil le: seaneolaíocht shóisialta, eacnamaíocht, socheolaíocht, síceolaíocht, dlí, altranas agus leigheas. D'fháiltigh an tOllamh O'Shea roimh thacaíocht an Rialtais don Ionad mar chéim thábhachtach a d'éascódh taighde cuimsitheach a dhéanamh sa réimse agus fadhbanna na ndaoine scothaosta in Éirinn a aithint. Ag labhairt dó ag an seoladh dúirt an tOllamh, "Tiocfaidh athruithe suntasacha ar dhéimeagrafaic na hÉireann go gairid agus beidh an tIonad seo ina acmhainn riachtanach a chabhróidh le lucht déanta beartais na hÉireann pleanáil agus soláthar a dhéanamh do dhaoine scothaosta na hÉireann. Nuair a rinneadh iarrachtaí roimhe seo páirt na ndaoine seo sa saol eacnamaíoch, sóisialta agus sibhialta a fheabhsú i gceart ní dhearnadh dóthain taighde air. Breathnaítear go minic ar dhaoine scothaosta mar dhaoine a chaitheann acmhainní poiblí seachas mar dhaoine a fheabhsaíonn an tsochaí. Déanfaidh an tIonad seo iarracht an meon i leith na ndaoine seo a fheabhsú chomh maith le bealaí nua a fháil, trí theicneolaíocht mar shampla, lena chinntiú go mbeidh páirt iomlán ag daoine scothaosta sa tsochaí. Tá ról ag gach aon duine againn maidir lena chinntiú go bhfuil áit ag daoine scothaosta i dtionscnaimh shóisialta agus phobail. " Chabhraigh an tIonad le tuarascáil a chuaigh amach le gairid a bhí maoinithe ag an gComhairle Náisiúnta um Dhul in Aois agus Daoine Scothaosta maidir le caighdeán saoil daoine scothaosta i gcúram fadchónaithe. Faoi láthair, tá tuarascáil eile á críochnú ag an Ionad don Chomhairle maidir le caighdeán saoil daoine scothaosta a bhíonn ina gcónaí sa bhaile agus tinneas ainsealach nó míchumas orthu. Tá an ICSG ag obair chomh maith ar chúpla tionscadal taighde eile sna réimsí seo a leanas: obair dheonach, teicneolaíocht, néaltrú, agus eitnisheaneolaíocht na n-inimirceach a rugadh in Éirinn. Faigheann an ICSG maoiniú poiblí agus príobháideach, lena n-áirítear tacaíocht airgeadais ó Atlantic Philanthropies, agus oibreoidh sé go dlúth le páirtithe leasmhara lena n-áirítear Age and Opportunity, Age Action Ireland, Senior Citizens Parliament agus an Federation of Active Retirement Associations chun meon iomlánaíoch agus dearfach den aosú in Éirinn a chur chun cinn. Ó Mheán Fómhair 2006, cuirfidh an ICSG an chéad Dioplóma i Seaneolaíocht Shóisialta in Éirinn ar fáil. - Críoch -

Thursday, 13 July 2006

An international conference taking place at NUI Galway illustrates how Irish scholars were at the forefront of scientific knowledge in Western Europe as far back as the 7th century. The Science of Computus conference which takes place from Friday, July 14th - Sunday July 16th, will bring together leading scholars from all across Europe, the US and Japan to look at the contribution of Ireland to the development of European science and the origins of present-day mathematical and astronomical ideas. The Science of Computus – the mathematics required to calculate the date of Easter -provoked much debate and controversy in early medieval times. The date of Easter was the most important in the Christian calendar as it dictated the date of all other Christian festivals. However, it was the Irish who led the way in developing mathematical models by which the date of Easter could be most accurately decided, becoming since the 7th century the leading experts in the field of computistics study. Irish scholars travelled throughout Europe gaining a reputation for their knowledge and learning, and held influential positions in courts across Europe. Ireland now seeks to lead the way in Europe's Knowledge Economy. Millions are being invested in producing high-level graduates in the field of technology and science. However, as conference coordinator and Ireland's pre-eminent early medieval scholar, NUI Galway's Prof. Dáibhí Ó Cróinín notes, "From the seventh century Ireland led the way in scientific learning and knowledge throughout Western Europe. Ireland was the knowledge economy of the 'Dark Ages', we invented it. The Irish were head-hunted across Europe for their mathematical and scientific knowledge. Like the early medieval ages, the spread of the Irish diaspora across the world ensures Irish men and women remain in key positions of influence across Europe and the world. However, we now face a challenge in developing our knowledge based economy and recreating the scientific knowledge and learning that was a key feature in the seventh century. Ireland not only needs to attract high-quality researchers but also to invest in its own graduates to ensure that we are to the forefront of scientific learning in Europe." For further information please see conference website at www.foundationsirishculture.ie/conference2006. -ends- For further information, please contact Prof. Dáibhí Ó Cróinín,Department of History, NUI Galway. Tel : 091 492 697

Wednesday, 12 July 2006

United Nations Secretary-General, Kofi Annan, has appointed Professor William Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, to the Board of Trustees of the Voluntary Fund for Technical Cooperation in Human Rights. The Voluntary Fund was established in 1987 by UN Secretary-General Javier Perez de Cuellar to provide technical cooperation to countries upon the request of their Governments. The focus is on providing practical assistance for the building and strengthening of national structures that have a direct impact on the overall observance of human rights and the maintenance of the rule of law. The Board of Trustees assists in fund-raising and provides expert advice and support to the Voluntary Fund. Members are appointed by the Secretary-General for a three-year term and are chosen for their independence and wide experience in the field of human rights and technical cooperation. Commenting on his appointment, Professor Schabas, said: "It is a great honour to be selected to join this distinguished Board and I look forward to taking up the challenge to develop and advise on human rights structures across the globe. I welcome the opportunity to assist the Secretary-General, and the High Commissioner for Human Rights in building the fund and strengthening its already important impact in the promotion of human rights." Professor Schabas will join human rights notables on the Board, such as Ligia Bolivar Osuna from Venezula, Mary Chinery-Hese from Ghana, Vitit Muntarbhorn from Thailand and Viacheslav I. Bakhmin from Russia. William Schabas is Professor of Human Rights Law at NUI Galway, where he has been the Director of the Irish Centre for Human Rights since 2000. He will continue in his role as Director of the Irish Centre for Human Rights while serving as a board member of the Voluntary Fund for Technical Cooperation in Human Rights. -ends- Professor William A. Schabas Irish Centre for Human Rights Tel: + 353 (0)87 412 9551

Tuesday, 11 July 2006

Researchers at NUI Galway today (11th July 2006) announced that clinical trials of stem cells on heart disease patients could start collaboratively between NUI Galway and University College Hospital within two years, subject to regulatory approval. The research will be the first of its type in Ireland. The announcement was made this week as NUI Galway plays host to an international conference in regenerative medicine, which examines stem cell and gene therapy in a number of areas including heart disease, arthritis and neurological conditions. The conference brings together international researchers who will seek to rapidly advance progress in the area of regenerative medicine to bring research to the clinical trial stage. The conference taking place from Tuesday, 11th July – Wednesday 12th July is being held by the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway in conjunction with Georgia Tech/Emory of Atlanta and the Mayo Clinic in Rochester. Commenting on the announcement, Prof. Timothy O Brien, REMEDI Director and Chair of Medicine at NUI Galway said, "This is a major announcement for the development of stem cell research in Ireland. We will primarily focus on the cardiovascular area but hope to rapidly advance towards therapies in other areas. This conference is a valuable opportunity to harness the expertise at the Mayo Clinic and Georgia Tech by building a strong alliance with these Institutes to accelerate progress." "Despite progress in modern medicine, an increasing number of patients are experiencing advanced heart failure. Stem cell research may offer new therapies to improve heart function and improve the outcome for these patients. This clinical trial will make a significant contribution to research in this area" added Dr. Pat Nash, Consultant Cardiologist at University College Hospital, Galway. REMEDI scientific Director and leading researcher in adult stem cell therapy, Frank Barry, concluded, "We have developed a very strong expertise at REMEDI in the extraction and preparation of human stem cells from bone marrow and we are finalising protocols for the preparation of stem cells for clinical use. This will be an important step forward in this research area." Regenerative medicine looks at the repair or replacement of tissues and organs by incorporating the use of cells and genes to regenerate healthy tissues and recent research in the area has opened up new opportunities to transplant stem cells to repair or regenerate tissues damaged by trauma or disease. The conference will feature over twenty speakers advancing the latest thinking and developments in orthopaedic, neurological and cardiovascular regenerative medicine. The conference will be attended by representatives from US and Irish universities, industry partners and government agencies. -ends- Note to Editors: The Regenerative Medicine Institute (REMEDI) is a world-class biomedical research centre focusing on gene therapy and stem cell research. In state-of-the-art facilities, researchers at REMEDI work together to combine the technologies of gene therapy and adult stem cell therapy with the aim of regeneration and repair of tissues. The unique feature of the research carried out at REMEDI is the novel integration of both therapies in a complementary research and development programme. Based in the National University of Ireland, Galway, REMEDI was established in 2003 through a Science Foundation Ireland (SFI) Centre for Science Engineering and Technology (CSET) award, and industry funding. The institute is located at the National Centre for Biomedical Engineering Science and incorporates the National Cell and Gene Vector Laboratory, a GMP grade vector and cell production facility. REMEDI is a partnership involving scientists, clinicians, and engineers in academic centres and in industry. It is a unique cluster of talented and committed individuals who share a vision in developing new and successful treatment options for patients.

Tuesday, 11 July 2006

Beidh dioplóma nua páirtaimseartha á reáchtáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i réimse na haisteoireachta an bhliain seo chugainn. Cuirfear tús leis an gcúrsa i Meán Fómhair 2006 agus déanfar ceardlanna aisteoireachta á reáchtáil gach Satharn ar an gcampas sa Cheathrú Rua. Tá an dioplóma seo feiliúnach do dhaoine a bhfuil spéis acu san aisteoireacht ghairmiúil, do dhaoine atá ag plé leis an drámaíocht phobail nó do dhaoine a bhfuil spéis acu san aisteoireacht ar bhonn pearsanta. Is cúrsa an-phraiticiúil a bheidh ann a thabharfaidh oiliúint san aisteoireacht agus sa phuipéadóireacht agus beidh deis ag baill an chúrsa a gcuid scileanna a chur i bhfeidhm nuair a chruthóidh siad dráma le chéile. Cothóidh an cúrsa scileanna foirne chomh maith. Is scileanna iad seo atá luachmhar in aon réimse oibre. Ní gá taithí aisteoireachta a bheith ag iarratasóirí. Fáilteofar roimh iarratais ó aon duine a bhfuil suim acu sa drámaíocht agus a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu. Beidh an rogha ag baill an chúrsa deiseanna fostaíochta a ghlacadh i réimse na haisteoireachta stáitse agus i réimse na haisteoireachta teilifíse. Glacfar suas le fiche duine ar an gcúrsa. Ní mór iarratas a dhéanamh go luath le háit a chinntiú. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil faoin gcúrsa cuir glaoch ar Nora Nic Con Ultaigh in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag 091 495381 nó seol ríomhphost chuig nora.nicconultaigh@oegaillimh.ie. -críoch-

Monday, 10 July 2006

James Hardiman Library, NUI Galway, has taken custody of approximately 4,500 volumes which form the Henry Library. The books, which were collected by The Reverend Joseph Henry D.D and bequeathed to the Tuam Diocese on his death in 1885, are a unique collection of 16-19th century books. An agreement has been signed by Bishop Richard Henderson, Bishop of Tuam, Killala & Achonry, (on behalf of the Diocesan Council) and NUI Galway which allows for the transfer of the books from Galway's St Nicholas's Collegiate Church to the University on long-term loan. The Reverend Joseph Henry was born in 1821 and came from a distinguished family in Tuam, Co. Galway. He was son of Hugh Robert Henry of Toghermore House and of Elizabeth, daughter of Sir Robert Langrishe, Baronet. A graduate of Trinity College, Dublin, he was ordained in 1852 and served in Keady, Co. Mayo before going to Lima, Peru where he spent the next 20 years as Consular Chaplain. From 1876, until he died in 1885, Dr. Henry served the Church of All Saints in Blackrock, Co. Dublin. His collection is a great example of a late Victorian library. As well as examples of Bibles in several languages, Biblical commentaries and theology, there are books on history, geography, topography, Classical Civilisation, literature and travel. The majority of the books are of the 18th and 19th centuries but the 16th and 17th centuries are also represented. Marie Reddan, Librarian, NUI Galway, said, "We are honoured that the Diocese has considered our library as a home for this collection and it will add immensely to the rare collections we already house. However, our intention is not only to undertake the stewardship and preservation of the books but also to make the Henry Library accessible to the wider community". The books were originally housed in the Synod Hall in St. Mary's Cathedral, Tuam and more recently St. Nicholas' Collegiate Church, Galway where they became part of the St. Nicholas' Library and Heritage Project. One of the aims of the project – a FÁS project which was begun in 1990 – was to preserve the books for future generations. Before this work began a number of trainees underwent a course in book conservation at Marsh's Library, Dublin. Since then the books have been cleaned, waxed, indexed and preparation of a general catalogue of the material has taken place. -ends–

Friday, 7 July 2006

NUI Galway's newly refurbished Carron Field Station has today been named in honour of NUI Galway's first Professor of Botany, the late Professor Máirín de Valéra. In a special ceremony on Friday, Minister Síle de Valera unveiled a commemorative plaque, which names the field station after her aunt. Located close to the village of Carron in the heart of the Burren, Co. Clare, the field station was established in 1975 as a teaching and research facility for the University. Professor Emer Colleran, Director of the Environmental Change Institute (ECI) at NUI Galway said, "The naming of the refurbished Carron Field Station in honour of Professor de Valéra is appropriate, given the University and ECI-stated mission to expand outreach activities, and to increase access by the external community to University learning and research programmes. The intention is that the field station is made more widely available to first, second and third-level educational Institutions, and in particular to local community groups with an interest in environmental issues." Apart from its use as a field teaching centre for university undergraduate students, the station has facilitated a wide range of environmental research projects. One of the on-going research projects focuses on the development of sustainable land management practices for the unique range of habitats found in the Burren region. Liaising with local landowners and acknowledging their expertise is an essential element of this research, particularly in relation to developing Turlough management systems. NUI Galway wishes to recognise the contribution of the University's former Professor of Botany, the late Máirín de Valéra, to teaching and field research by naming the research field station in her honour. Máirín de Valéra, daughter of Eamonn de Valéra, joined the Department of Natural History at University College Galway in 1939. She was solely responsible for teaching Plant Science at University College Galway for many years, and was appointed as the first Professor of Botany in 1962. Approximately €500,000 was recently spent to fully refurbish and modernise this unique facility, with the majority of the funding being provided by the Higher Education Authority (HEA) through the Programme for Research in Third Level Institutions (PRTLI). -ends-

Wednesday, 5 July 2006

The Regenerative Medicine Institute (REMEDI) will host a 'Conference in Regenerative Medicine' at NUI Galway, in conjunction with US academic partners Georgia Tech and the Mayo Clinic, from 11-12 July. The conference will feature over twenty speakers advancing the latest thinking and developments in orthopaedic, neurological and cardiovascular regenerative medicine. Regenerative medicine approaches the repair or replacement of tissues and organs by incorporating the use of cells and genes to regenerate healthy tissues. Themes addressed at the event will include cellular therapy, gene therapy, biomaterials science, immunology and tissue engineering. "One of the central elements of this new technology is the transplantation of stem cells for the repair or regeneration of tissues damaged by trauma or disease. Progress in this field is dependent upon close alliances between scientists, clinicians and engineers. Our conference will seek to advance these research ties and expand our shared knowledge base", commented Frank Barry, REMEDI Scientific Director. NUI Galway has worked closely for many years with Georgia Tech, which recently opened its first applied research facility outside the United States in Athlone, Co. Westmeath. Professor Anthony Windebank, leading expert in regeneration of the nervous system at the prestigious Mayo Clinic is currently based at REMEDI as part of a Science Foundation Ireland E.T.S Walton Fellowship. REMEDI Director, and Chair of Medicine at NUI Galway, Timothy O'Brien, commented, "This conference comes just weeks after the Irish government announced its Strategy for Science, Technology and Innovation. The strategy points out that Ireland must underpin its lead in the biotechnology arena and we seek to advance this by forging ever stronger links with our US counterparts such as Georgia Tech and the Mayo Clinic." The conference runs from 11-12 July and will be attended by representatives from US and Irish universities, industry partners and government agencies. -ends- Notes to editors: The Regenerative Medicine Institute (REMEDI) is a world-class biomedical research centre focusing on gene therapy and stem cell research. In state-of-the-art facilities, researchers at REMEDI work together to combine the technologies of gene therapy and adult stem cell therapy with the aim of regeneration and repair of tissues. The unique feature of the research carried out at REMEDI is the novel integration of both therapies in a complementary research and development programme. Based in the National University of Ireland, Galway, REMEDI was established in 2003 through a Science Foundation Ireland (SFI) Centre for Science Engineering and Technology (CSET) award, and industry funding. The institute is located at the National Centre for Biomedical Engineering Science and incorporates the National Cell and Gene Vector Laboratory, a GMP grade vector and cell production facility. REMEDI is a partnership involving scientists, clinicians, and engineers in academic centres and in industry. It is a unique cluster of talented and committed individuals who share a vision in developing new and successful treatment options for patients. For further information contact: Ita Murphy MSc Communications and Outreach Manager Regenerative Medicine Institute (REMEDI) & National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) National University of Ireland Galway Phone: +353 (0)91 495198 Mobile: Phone: +353 (0)91 495198 Email: ita.murphy@nuigalway.ie

Monday, 3 July 2006

NUI Galway has announced it is to sponsor Cumha go Hora, a new musical research and performance project based at the University. The project will seek to retrieve and revive old Irish folk songs and support the creation of new ethnic material. Cumha go Hora takes its title from Cumha, meaning parting sorrow in Irish and Hora, meaning elation or celebration in Romanian. The first output of the project will be a concert at Galway's Augustinian Church on 18 July at which traditional Irish songs, both new and old, will be set to new string arrangements by Garry O'Briain and played by Romanian quartet, ConTempo, Galway Ensemble in Residence. The concert, also called Cumha go Hora, will include performances by Mary McPartlan, well-known traditional and contemporary singer, musicians Garry O'Briain, Dave Carty, Seamie O Dowd and Eddie Lynch and the award-winning NUI Galway Choir. Songs on the night will include Elizabeth Cronin's version of Lord Gregory as interpreted from a collection edited by her grandson, Professor Dáibhi Ó Cronín, NUI Galway. New songs include Cumha, written by Padraig O hAoláin and translated into English by Tim Dennehy, which is a song of sorrow for the changing lifestyles in deepest Connemara. Kiss the Moon and Sanctuary, written by Vincent Woods and set to music by Máirtín O Connor, will be featured along with Seanfhocal by Douglas Gunn, a specially commissioned piece for NUI Galway Choir. Mary McPartlan, recent graduate of NUI Galway and artistic director of the project, commented, "We are creating a new sound by experimenting with ethnic culture and giving a new richness to traditional folk music. Through the project, artists such as ConTempo, who are Romanian classical musicians, will be able to perform some of this country's most precious and previously unheard musical heritage in a revolutionary classical format." The Cumha go Hora project will see a true merging of styles to produce a new dynamic sound that will enrich and extend the experience of traditional music. The Arts Office at NUI Galway is plans to further develop the research part of the project with students, staff, ConTempo and traditional musicians all collaborating. The new and rare material will be documented and there will be future concerts at NUI Galway. Cumha go Hora, the concert, will be performed in a special event during Galway Arts Festival 2006 on Tuesday 18 July at 8.30pm in the Augustinian Church, Augustine Street, Galway. Tickets:€15/12 from Arts Festival box Office at 091-566577 or www.galwayartsfestival.com -ends-