Wednesday, 8 March 2023

Beidh fáilte mhór roimh an bpobal in Ionad Charna, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge nuair a sheolfar an saothar aistriúcháin Conamara Chronicles: Tales from Iorras Aithneach tráthnóna Dé Céadaoin an 14 Márta ag 7pm. Is í an Dr Róisín Nic Dhonncha a sheolfaidh an t-aistriúchán a rinne Liam Mac Con Iomaire agus Tim Robinson, nach maireann, ar Annála Beaga ó Iorrus Aithneach, bunaithe ar ábhar a thiomsaigh Seán Mac Giollarnáth ó scéalaithe agus seanchaithe Iorras Aithneach sna 1930idí. Ba é an Gúm a chuir amach an saothar den chéad uair sa mbliain 1941 agus tá cáil mhór ar an téacs ó sin. Déantar trácht in imeacht 14 chaibidil ar na hoileáin, an drochshaol, corraíl pholaitiúil na linne, pearsana mór le rá, smuigléireacht, sagairt agus naoimh, báid agus bádóirí sna hAnnála Beaga. Is sna téacsanna seanchais seo a dhéantar buanú ar imeachtaí móra an phobail agus is é leagan na muintire ar a stair féin é. Bronnfaidh muintir Sheáin Mhic Giollarnáth ábhar cartlainne breise le Seán Mac Giollarnáth ar an Ionad mar chuid den seoladh. Bronnadh 61 leabhar nótaí & téacsanna eile de chuid Sheáin Mhic Giollarnáth cheana ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus rinneadh clárú agus digitiú ar an ábhar seo mar chuid de mhórthogra taighde de chuid an Údaráis um Ard-Oideachas, PRTLI5. Tá taighdeoirí agus an pobal ag tarraingt ar an ábhar seo go leictreonach ón mbliain 2017 i leith. Tá sé i gceist an t-ábhar nua a bhronnfar a chur leis an mbailiúchán digiteach de réir a chéile.

Wednesday, 8 March 2023

University of Galway’s Áras na hOllscoile in Carna will host the launch of Conamara Chronicles: Tales from Iorras Aithneach, on Tuesday March 14 at 7pm. The event is open to the public. Dr Róisín Nic Dhonncha will launch the publication which is an English translation by Liam Mac Con Iomaire and Tim Robinson of Annála Beaga ó Iorrus Aithneach, based on material compiled by Seán Mac Giollarnáth from storytellers and tradition-bearers in Iorras Aithneach in the 1930s. The state publishing agency An Gúm originally published the influential text in 1941. The Chronicles consist of 14 chapters which carry accounts of islands, the famine era, political unrest, prominent personalities, smuggling, saints and priests, boats and boatmen. These traditional tales commemorate major community events and are a significant repository of folk history. The Mac Giollarnáth/Forde family will also donate additional archive material relating to Seán Mac Giollarnáth to Ionad Charna as part of the event. Some 61 manuscripts and texts associated with Seán Mac Giollarnáth were previously donated to Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.  This material has been catalogued and digitised as part of PRTLI5, a major research project funded by the HEA. Researchers and the general public have continual digital access to the material since 2017 and it is intended to augment the digital collection with the new donation over time. Ends

Wednesday, 8 March 2023

Graduates welcomed back to campus to celebrate academic achievements during Covid University of Galway has announced plans to welcome almost 1,000 graduates from the classes of 2020 and 2021 back to campus over three days for special celebratory events. The programme runs from March 14-16, 2023.  The events have been organised specifically for graduates who completed studies in 2021 and whose winter conferring was postponed and also for graduates who completed studies in 2020 and were conferred in absentia due to public health restrictions during the pandemic. Speaking ahead of the conferring ceremonies, University of Galway President, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “Looking back over recent years and the experience of the pandemic for our students, we know that they deserve huge credit for their perseverance and achievement in the face of uncertainty. They are certainly well-prepared for the challenges of life ahead! Reflecting on our values of respect and excellence, I would like to commend all of our graduates from 2020 and 2021 for learning in the midst of a pandemic, and congratulate them on their unparalleled achievements.  We are sorry that we weren’t able to celebrate earlier and more formally due to the interruptions of the pandemic. However, we hope these will be days of celebration for families and friends, and a chance for University of Galway to recognise them and their success. We thank them for waiting and for being with us on these days and from these days onwards”     Professor Pól Ó Dochartaigh, Deputy President and Registrar at University of Galway, said: “The last couple of years were extraordinary times and the classes of 2020 and 2021 have proven they are extraordinary and determined people to be able to complete their studies and graduate during a time of such upheaval and uncertainty. On behalf of University of Galway, I would like to congratulate each graduate on their hard work and achievement.” The celebration events will recognise graduates who came through undergraduate, postgraduate and PhD programmes from the College of Science and Engineering, College of Business, Public Policy and Law, College of Medicine, Nursing and Health Sciences and the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. The full schedule for celebratory event is available at https://www.universityofgalway.ie/conferring  Ends

Wednesday, 8 March 2023

Cuirtear fáilte ar ais roimh chéimithe chuig an gcampas chun éachtaí acadúla le linn Covid a cheiliúradh  Tá pleananna fógartha ag Ollscoil na Gaillimhe ina gcuirfear fáilte roimh bheagnach 1,000 céimí ó ranganna 2020 agus 2021 chuig an gcampas thar thrí lá le haghaidh imeachtaí speisialta ceiliúrtha. Beidh na himeachtaí ar siúl ón 14-16 Márta 2023.  Tá na himeachtaí á reáchtáil go speisialta do chéimithe a chríochnaigh a gcuid staidéir in 2021 agus ar cuireadh a searmanas bronnta céime geimhridh ar athló agus do chéimithe a chríochnaigh a gcuid staidéir in 2020 agus ar bronnadh a gcéim orthu in absentia mar gheall ar shrianta sláinte poiblí na paindéime. Ag labhairt dó roimh na searmanais bhronnta, dúirt Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Ag breathnú siar le blianta beaga anuas agus ar an taithí a bhí ag ár gcuid mac léinn ar an bpaindéim, tá a fhios againn go bhfuil moladh mór tuillte acu as a mbuanseasmhacht agus an méid a bhain siad amach nuair a bhí éiginnteacht rompu. Is cinnte go bhfuil siad ullmhaithe go maith do dhúshláin an tsaoil amach rompu! Agus muid ag smaoineamh ar ár luachanna mar atá meas agus barr feabhais, ba mhaith liom ár gcéimithe go léir ó 2020 agus 2021 a mholadh as bheith i mbun léinn fad a bhí an phaindéim ann, agus comhghairdeas a dhéanamh leo as a bhfuil bainte amach acu.  Is oth linn nach raibh muid in ann ceiliúradh a dhéanamh níos luaithe agus ar bhealach níos foirmiúla mar gheall ar an bpaindéim. Tá súil againn, áfach, gur laethanta ceiliúrtha a bheidh anseo do theaghlaigh agus do chairde, agus deis d’Ollscoil na Gaillimhe aitheantas a thabhairt dóibh agus don mhéid atá bainte amach acu. Gabhaimid buíochas leo as fanacht linn agus as bheith linn ar na laethanta seo agus as seo amach.”    Deir an tOllamh Pól Ó Dochartaigh, Uachtarán Ionaid agus Meabhránaí Ollscoil na Gaillimhe: “Tá cúpla bliain thar a bheith aisteach curtha dínn againn agus tá sé cruthaithe ag ranganna 2020 agus 2021 gur daoine speisialta agus diongbháilte iad de bhrí go raibh siad in ann a gcuid staidéir a chríochnú agus céim a bhaint amach le linn tréimhse a bhí lán le héiginnteacht inar cuireadh isteach go mór orthu. Thar ceann Ollscoil na Gaillimhe, ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis na céimithe ar fad as a gcuid oibre crua agus an éacht atá déanta ag gach duine acu.” Tabharfaidh na hócáidí ceiliúrtha aitheantas do na céimithe sin a rinne cláir fochéime, iarchéime agus PhD i gColáiste na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta, Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí, Coláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte agus Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh. Tá sceideal iomlán na hócáide ceiliúrtha ar fáil ag https://www.universityofgalway.ie/conferring  Críoch

Tuesday, 7 March 2023

University of Galway and Queen’s University Belfast have joined forces on a new cross-border initiative in education and spatial planning with post-primary school students and local authorities.  The project was held in collaboration with Geography staff and students at Presentation College, Athenry and Holy Rosary College, Mountbellew in Co Galway, and New-Bridge Integrated College, Banbridge, Co Down and The Royal School, Armagh, and was supported by the Planning departments of Galway County Council and Banbridge and Craigavon Borough Council.  It involved all students and staff carrying out a number of spatial planning and surveying exercises in the four locations across Galway and Northern Ireland, with guidance from planning staff.   The aim of this joint project was to link spatial planning as a statutory exercise conducted by local authorities to second and third level teaching in order to enhance the teaching and learning experience for teachers and students. The main vehicle for contributing to spatial planning is through local authority plan-making, county plans, and local area plans.  While statutory planning is predominantly about land use planning, it also encompasses economic, environmental, and social dimensions of sustainability - all topics of interest to secondary school Geography, as well as to third level programmes on Geography and on planning. Dr Therese Conway, Director of the MA Rural Futures Planning and Innovation, Discipline of Geography, University of Galway, said: “This exchange is an invaluable learning experience for both staff and students. For university and school teaching staff it allows for an exchange on teaching methods and for the school students it allows that to get a taster for what geography and spatial planning are like as subjects at university, what options there are for careers in this area and how geography and planning matter in real world contexts.” Dr Marie Mahon, Director of the School of Geography, Archaeology and Irish Studies, University of Galway, said: “This project provided an invaluable opportunity for us to collaborate with our colleagues in Queen’s University, and also to promote a new collaboration between Geography teachers north and south. It has given us new ways to think about how Geography can be taught using the medium of spatial planning, by examining the spatial development of the places in which we live. The fact that planners from both Galway County Council and Armagh, Banbridge and Craigavon Borough Council have taken part in the project highlights the importance they also attach to public participation in the planning process, and the contribution that geography students and teachers alike can make to it.” Brian Corcoran, Executive Planner, Galway County Council, said: “This project has been a worthwhile cause in empowering young, second level students to think about the places we live while developing their interest and understanding of town and country planning.” Brendan Dunne, Senior Executive Planner, Galway County Council, said: “The cross-border collaboration between the local authorities and educational institutions from Galway and in Northern Ireland was a great success. The inter-relationship between planning and place-making is a common theme North and South and the involvement of second level students contributed to the success of this project.” Dr Neil Galway, Queen’s University Belfast, said: “We are delighted to participate in this SCOTENS-funded study as it offers a great opportunity for our future planners to develop their facilitation skills whilst working with an under-represented section of our society: teenagers.” The project was funded by SCoTENS- the Standing Conference on Teacher Education North and South, under its Seed Funding Scheme, which provides funding to support a number of collaborative research projects and professional activities in teacher education in Northern Ireland and the Republic of Ireland. Ends

Monday, 6 March 2023

Fourth year Mathematical Science student at University of Galway, James Hayes, has been awarded the prestigious 2022 Hamilton Prize. Mr Hayes is one of nine students to have been honoured by the Royal Irish Academy, which gives the prize to the top mathematical students in their penultimate year of study, as nominated by their university. The award commemorates famed Irish scientist William Rowan Hamilton and his discovery of quaternion algebra in Dublin on October 16, 1843 – a four dimensional number system which has been used in satellite navigation and video game programming.  In recognition of his mathematical excellence, James Hayes received a cash prize of €500, a certificate of achievement and attended an exclusive masterclass with the 2022 Hamilton Lecture speaker, Professor Avi Wigderson, of the Institute for Advanced Study, Princeton. James Hayes, who is originally from Knockcroghery, Co Roscommon, said: "It was a great honour for me to receive the Hamilton Prize. I have had a passion for mathematics as long as I can remember, going back to my secondary school days in CBS Roscommon. I found the Hamilton Day masterclass with Professor Avi Wigderson, and chaired by University of Galway's own Dr Rachel Quinlan, particularly insightful. I would like to thank the RIA for organising the event, IBEC for their generous sponsorship of it, Professor Wigderson and Dr Quinlan for their generosity with their time, and the School of Mathematics at the University of Galway for their continuous support." Professor Cathal Seoighe, Head of the School of Mathematical and Statistical Sciences at University of Galway, said: “I am delighted for James Hayes that he is this year’s winner of the Hamilton Prize for University of Galway. The prize is awarded to the best undergraduate mathematics students across the country and is a testament to James’ consistently excellent performance in his studies. James joins a long and talented list of Hamilton Prize winners in the School of Mathematical and Statistical Sciences and we feel very fortunate to have been able to attract these incredibly talented students and always look forward to seeing where their studies will take them next.”  Hamilton Day commemorates a ground-breaking discovery by one of Ireland’s most famous scientist. On October 16 1843, William Rowan Hamilton discovered quaternion algebra, while walking along the Royal Canal from Dunsink Observatory to the Royal Irish Academy. This was one of those very rare Eureka moments in the history of science. So excited was he by his discovery that he scratched his equation on the wall of Broome Bridge, Cabra. Hamilton’s discovery of quaternions was important in the development of modern abstract algebra and the quaternions remain useful in calculating rotations of solid bodies and are thus important in satellite navigation and video game programming. Ends

Monday, 6 March 2023

Tá Seachtain na Gaeilge 2023 á ceiliúradh in Ollscoil na Gaillimhe agus neart imeachtaí eagraithe ar champas na hOllscoile idir seo agus Lá Fhéile Pádraig. Ceann dena phríomhbhuaicphointí a bheidh ag tarlú i rith Seachtain na Gaeilge ná na Gradaim Aitheantais Gaeilge do scoláirí an Teastais Shóisearaigh a bheidh ar bun Dé Luain, 13 Márta at 5pm. Déanfar éachtaí na scoláirí ar éirigh leo ‘pas le gradam’ a bhaint amach i scrúduithe ardleibhéil an Teastais Shóisearaigh a cheiliúradh ag an ócáid speisialta seo. Tá Seachtain na Gaeilge 2023 lárnach i bhféilire imeachtaí na hOllscoile agus seo hé an chéad uair a mbeidh an fhéile á ceiliúradh ar champas na hOllscoile ó roimh na paindéime agus ó seoladh Straitéis na Gaeilge 2021-2025.  Leagann an Straitéis amach fís uaillmhianach le beocht a chur i gcampas dhátheangach na hOllscoile agus le bealach a leagan amach chun cultúr iomlán dátheangach a bhaint amach, trí pholasaithe oibríochta, struchtúir rialachais agus tacaíocht do phobal na Gaeilge.  I measc na n-imeachtaí a bheidh ar siúl áirítear: Tae agus Plé: Dé Máirt, 7 Márta ag 11rn. Má tá spéis agat bualadh le Gaeilgeoirí eile bí linn i Seomra na Coiribe i Sult, áit a mbeidh neart tae agus plé agus craic agus comhluadar. Ciorcal Amhránaíochta le TradSoc: Dé Máirt, 7 Márta ag 1in i gCaifé na Gaeilge, Áras na Gaeilge Ceardlann Gairmeacha le Conradh na Gaeilge: Déardaoin, 9 Márta ag 6in  Cartlann Chonradh na Gaeilge: Dé Céadaoin, 15 Márta ag 1in sa Téatar in Áras na Gaeilge.  Ócáid phoiblí, ina bpléifear tionscnamh nua taighde 'CARTLANN, Gníomhachas, teanga agus na meáin', agus gnéithe eile. Craoladh beo, le hagallamh leis an aisteoir, file agus taighdeoir, an Dr Colm Mac Gearailt. Oíche Chultúir Ghaelaigh: Dé Céadaoin, 15 Márta ag 7.30in in Áras na Gaeilge. Dúirt Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh agus Seachtain na Gaeilge á seoladh san Ollscoil aige: “Tuigeann muid ar fad luach agus fiúntas na Gaeilge agus tacaíonn muid go hiomlán le baill foirne, le mic léinn agus leis an bpobal atá ag feidhmiú trí Ghaeilge ina gcuid oibre, agus ag cur chun cinn agus ag neartú na Gaeilge mar theanga bheo.  Is cuid lárnach dhomhain dár bhféiniúlacht agus dár saol í an Ghaeilge agus leanfaidh muid den obair lena chinntiú gur ó neart go neart a thiocfaidh sí, agus muid ag tacú leis an mborradh atá tagtha ar an spéis atá á cur ag an gcéad ghlúin eile inti.”  Dúirt Oifigeach Gaeilge na hOllscoile, Caroline Ní Fhlatharta: “Beidh fáilte agus fiche roimh chách ag na himeachtaí go léir atá curtha le chéile chun freastal ar phobal Gaeilge na hOllscoile – idir chainteoirí líofa, foghlaimeoirí, agus daoine nach bhfuil acu ach cúpla focal, ach a bhfuil suim acu sa nGaeilge.”    Tá an clár imeachtaí iomlán atá beartaithe in Ollscoil na Gaillimhe le linn Sheachtain na Gaeilge ar fáil ag https://www.universityofgalway.ie/snag23/ nó https://su.nuigalway.ie/seachtain-na-gaeilge-4/. Críoch

Tuesday, 14 March 2023

University of Galway are celebrating Seachtain na Gaeilge 2023 with a number of events taking place on campus in the run-in to St Patrick’s Day. One of the main highlights taking place during Seachtain na Gaeilge is the Gradaim Aitheantais Gaeilge do scoláirí an Teastais Shóisearaigh which takes place on Monday March 13 at 5pm. The achievements of students who have achieved a 'pass with honours' in the Junior Certificate high level examinations will be celebrated at this special event. Seachtain na Gaeilge 2023 is an integral part of the University’s calendar of events and this year’s events are the first to take place on campus since the pandemic. It is also the first since the launch of the University’s inaugural Irish Language Strategy 2021-25 - a strategy which sets out an ambitious vision to bring the bilingual campus to life and to set out a way to achieve a fully bilingual culture, through operational policies, governance structures and support for Irish language communities. Highlights from the Seachtain na Gaeilge programme events include: -      Tae agus Plé: Dé Máirt 7 Márta ag 11am. Má tá spéis agat bualadh le Gaeilgeoirí eile bí linn i Seomra na Coiribe i Sult, áit a mbeidh neart tae agus plé agus craic agus comhluadar. -      Ciorcal Amhránaíochta le TradSoc: Dé Máirt 7 Márta ag 1pm i Caifé na Gaeilge, Áras na Gaeilge -      Ceardlann Gairmeacha le Conradh na Gaeilge: Déardaoin 9 Márta at 6pm -      Cartlann Chonradh na Gaeilge: Dé Céadaoin 15 Márta. Ócáid phoiblí, ina bpléifear tionscnamh nua taighde 'CARTLANN, Gníomhachas, teanga agus na meáin', agus gnéithe eile. Craoladh beo, le hagallamh leis an aisteoir, file agus taighdeoir, an Dr Colm Mac Gearailt. -      Oíche Chultúir Ghaelach: Dé Céadaoin 15 Márta ag 7.30pm i Áras na Gaeilge. University of Galway President, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “The Irish language is a value and valuable for us all and we are fully supportive of our staff, students and community in living their working lives through Irish, and in promoting and strengthening the Irish language. The Irish language is a central and deep part of our identity and our lives and we will continue to work in ensuring that the Irish language, which is increasingly engaging the next generation, goes from strength to strength.” University of Galway Irish Language Officer, Caroline Ní Fhlatharta, said: “Everyone is welcome to attend each of the events which have been carefully planned to suit the entire University community – fluent speakers, learners, and even those with very little Irish, but who are interested in the language.”  The full list of events celebrating Seachtain na Gaeilge at University of Galway is available to https://www.universityofgalway.ie/snag23/ or https://su.nuigalway.ie/seachtain-na-gaeilge-4/. Ends

Friday, 3 March 2023

Galway GP Dr Niamh O’Brien has been announced as the winner of the Dr Fiona Bradley national award. The presentation was made at a Joint Annual Meeting of the Association of University Departments of General Practice in Ireland and the Irish College of General Practitioners, hosted by University of Galway.  Celebrating the contributions of the late Dr Fiona Bradley, the national award in her memory is made to an individual who has made a sustained difference in health care in Ireland and/ or internationally.  Dr O’Brien, a graduate of the School of Medicine at University of Galway, is a GP based in Mervue, Galway city. The award citation described Dr O’Brien as “an outstanding exemplar of a general practitioner combining excellent clinical care with a fierce advocacy for all patients”.  Dr O’Brien said: “It is a great honour to receive this award in memory of the late Dr Fiona Bradley. Her legacy of service to patients who have medical and social disadvantage is one which I can only aspire to emulate. I consider it an enormous privilege to provide clinical care and advocacy to my patients in Mervue Health Centre and at the HSE West Addiction Services.” Dr Fiona Bradley’s parents, Brendan and Pamela attended the presentation of the award to Dr O’Brien at University of Galway. Dr O’Brien has combined supporting the development of the practice in Mervue with significant outreach work to patients who face particular difficulties in accessing services. She had led on service development in the Galway Drug Treatment Centre, within which she has led a multi-disciplinary team, with Clinical Nurse Specialist Orla O’Brien, in the delivery of addiction services to some of the most socially disadvantaged patients in the city and wider region.  From 2009 to 2015, Dr O’Brien also worked at Galway’s confidential support service for young people, Jigsaw, as a GP with a special interest in youth mental health. As it was a new service, Dr O’Brien was a key early advocate and champion among her colleagues and community. She has also been a strong contributor to the Discipline of General Practice at the University. As a GP trainee, she published research on the stress caused by out of hours work among both practitioners, and another often overlooked group, spouses. She produced an undergraduate teaching video on how GP’s can provide care to socially disadvantaged patients.   During the Covid-19 pandemic, Dr O’Brien continued to be a prominent and strong advocate for all patients including those most socially disadvantaged. In particular, she particularly highlighted the importance of access to Covid vaccinations for all patients. Together with her husband Cuan O’Brien, she represented her daughter Annie, as part of a test case, in challenging the Government’s decision to close special schools. She acts, on behalf of daughter Lucy and others, as a GP Adviser to the UK Brittle Bone Society. The citation concluded: “Niamh’s care for the individual patient facing her every day in the consulting room and her advocacy for those too vulnerable or disempowered to speak entirely for themselves has made a sustained difference to health care in this city and these islands. Niamh embodies the core principles which Dr Fiona Louise Bradley espoused so well in her lifetime.” Ends 

Thursday, 2 March 2023

Business, higher education and policy-makers recently came together to explore the role of Recognition of Prior Learning in addressing skills needs and developing talent Leaders and policy-makers in higher education and enterprise came together today, Thursday March 2, for the first time to explore the role of Recognition of Prior Learning (RPL) in upskilling, reskilling, and retaining key members of the workforce. University of Galway is one of 14 partner higher education institutions working towards embedding and expanding the RPL initiative to enable larger numbers of learners, particularly those in the workforce, to benefit from higher education. With RPL, a learner can get recognition from a higher education institution for the prior learning they have done in work, life and the community which in turn can provide a pathway to and through higher education. Using RPL, a higher education institution gives recognition for what someone already knows, understands and can do prior to, for example, starting on a programme or module. A dedicated online resource for learners, businesses, and higher education institutions was launched today at www.priorlearning.ie. This website is a jumping-off point for anyone seeking to engage with RPL as a route in to higher education and will provide businesses and enterprise with an understanding of how RPL can benefit workers. Suzanne Golden, RPL Project Lead at the University of Galway, said: “Recognition of Prior Learning is an essential component of the University’s approach to widening access to qualifications and supporting lifelong learning. Here in University of Galway we recognise that knowledge and skills can be acquired from a range of learning experiences. We aim to offer accessible and flexible progression routes for people who want to build on their prior learning.” University of Galway’s participation in the national Recognition of Prior Learning in Higher Education project is indicative of its willingness to engage with enterprise partners to understand the higher education needs of their employees. RPL can offer significant benefits to both employers and employees. It is a tool which can help employers to nurture and retain employees by contributing to career progression opportunities, whilst also boosting employee motivation. By recognising the skills, knowledge and expertise that an employee has learned in the workplace, RPL can also help to meet existing and emerging skills needs at a faster pace by avoiding duplication of learning, meaning employees don’t have to relearn things they already know. Ms Golden continued: “Working collaboratively with employers we can use RPL to identify opportunities that enable workers to ensure that their knowledge, skills and competences remain relevant and fit for purpose. RPL also creates agility in our system, helping us to value the learning achieved outside formal education and develop courses sensitive to employee’s existing skillsets. The national RPL in Higher Education project is raising awareness of how RPL may be harnessed in the future to deliver solutions for upskilling, reskilling, organisational development, talent retention and more in the enterprise sector. The launch of the new www.priorlearning.ie website is a welcome addition to those awareness raising initiatives.” RPL enquiries for University of Galway can be emailed to rpl@universityofgalway.ie Ends

Wednesday, 1 March 2023

Farmer's Yards to develop a new social organisation for the farming community University of Galway’s Rural Studies Centre is to lead a new social organisation for the farming community with a pilot initiative at Mountbellew Livestock Mart, Co Galway called Farmer's Yards. Established as an opportunity to support individual farmers and fit the farming community’s collective interests, requirements and values, the initiative will run through March and April this year. Its aim is to promote social inclusion, and in turn wellbeing, in the farming community by providing farmers in the area with a platform to come together as a local peer group in a familiar and friendly mart setting.  The pilot is funded by University of Galway’s Illuminate Programme with support from St Jarlath’s Credit Union.  The involvement of Mountbellew Livestock Mart in the Farmer’s Yards initiative is extremely important because in addition to its primary function providing a method of buying and selling livestock, the bidding ring and canteen at the mart also provides a vital social facility for the local farming community, particularly for those who have few other social outlets and may live alone.  The project is being led at University of Galway by Dr Shane Conway, who said: “Many farmers rely on their weekly visit to the mart to meet with their friends, exchange ideas and catch up on local news. Mountbellew Mart’s existing position and reputation as a focal point of activity within the heart of the rural community essentially provides it with a ready-made platform and network to diversify its services and establish a social group membership of farmers in its catchment area through this new initiative.  “The well-established Men's Sheds movement showcases the benefits of such a peer group at local level. The Rural Studies Centre at University of Galway believe that the Farmer's Yards social organisation for the farming community has just as much, if not more, potential to succeed. It is gender inclusive and it has an intergenerational aspect, bringing together men and women of all ages involved in farming in the form of a social hub for the entire farming community.”  As its name suggests, Farmer’s Yards enables farmers to take responsibility and ownership of their own social interactions. It provides them with an opportunity to come together in a secure and positive environment to chat about livestock and issues relevant to their livelihoods, as well as local news and other topics of interest over a complimentary cup of tea and biscuits the evenings the mart takes place. There will also be a weekly stock judging competition of cattle as well as guest speakers and demonstrations on a range of farmer focused topics such as understanding online mart bidding platforms, interpreting Euro-Star breeding indexes, options around farm succession and tips to improve physical health and wellbeing. Dr Conway added: “With more than one third of Irish farmers over the age of 65, this new social organisation for farmers, will also address recent calls by the European Commission for an increased emphasis on mechanisms that help older farmers enhance their quality of life by exploring possibilities under social policy.  “This is an important shift in focus, as previous policy aimed at stimulating generational renewal in agriculture, such as the most recent Early Retirement Scheme for farmers (ERS3) in Ireland, for example, requesting farmers to ‘cease all agricultural activity forever’ upon retirement and placed no regard on the wellbeing of the older generation of the farming, overlooking their identity and social circles in later life.” The Rural Studies Centre group at University of Galway said the Farmer's Yards initiative has the potential to contribute to the older farmer’s overall sense of happiness, belonging and self-worth, amidst the gradual decline of their physical capacities as they age. It will provide a social outlet for them to remain actively involved in the farming community, because for many, farming is a way of life, not just an occupation. Ends 

Thursday, 27 April 2023

Construct Innovate, Ireland’s first ever National Construction Technology and Innovation Centre hosted at University of Galway, has announced two key appointments. Paul Keogh has been selected, following an expressions of interest process managed by Enterprise Ireland, as the inaugural Chair of the Centre’s Steering Committee. Paul is a business leader with experience spanning a wide range of industries including entertainment, hospitality, construction equipment, construction development, and healthcare. He has considerable international experience in the US, the UK, Central Europe, and Australia. He successfully runs his own management consultancy advising large family-owned businesses, many of whom are in the construction sector. He has worked for well-known blue-chip brands such as Guinness, Budweiser, JCB and Ballymore. Colm McHugh joins the Construct Innovate team as Centre Manager following a competitive recruitment process managed by the Centre. Colm, who is a chartered Mechanical Engineer with over 17 years’ national and international experience as an engineering consultant, main contractor, and equipment supplier, has seen the industry from most sides and brings a deep understanding of the needs of stakeholders at all levels.  His leadership, and his strategic and operational experience will be critical in ensuring that the Centre will be as impactful as possible in supporting the continued transition of the Irish construction industry into a modern, efficient, and sustainable sector.  Construct Innovate (www.constructinnovate.ie) is Ireland’s national research centre for construction technology and innovation, and is the newest addition to Enterprise Ireland’s industry-led Technology Centres programme. It was launched by the then Tánaiste Leo Varadkar T.D.  in December 2022 with initial funding of €5M over 5 years. Hosted at the University of Galway, the Centre leverages the capabilities and facilities and high levels of expertise available across the consortium partners of Trinity College Dublin, University College Dublin, University College Cork and the Irish Green Building Council. To ensure that it delivers for housing, the Centre will be focused on key industry challenges and innovation in residential construction in its first three years of operation. Construct Innovate will be at the forefront of initiatives to meet the demands of major building and investment programmes as part of Project Ireland 2040 and the National Development Plan 2021-2030; Housing for All; and the Climate Action Plan. Minister of Enterprise, Trade and Employment, Simon Coveney T.D. said: “Construct Innovate will play a crucial role in accelerating the widespread adoption of Modern Methods of Construction that will help deliver the Government’s ambition of high-quality affordable housing for everyone, as articulated in the Housing for All plan. I welcome these two key appointments, as the Centre begins to ramp up its research work programme in partnership with the construction industry and promotes innovation, environmental sustainability, and enhanced levels of productivity along the construction value-chain in Ireland.” Paul Keogh said: “The construction Industry is often seen as a “traditional” industry with low productivity. In reality, there are a lot of very smart things happening.  Construct Innovate will crystalize these opportunities and help meet the challenges of building at the pace and volume that is needed. It will also help Irish construction companies to be at the forefront of technological change and enable them to win increased business internationally. Through the work of the Steering Committee, which will set priorities for the Centre and give direction to the Centre’s research, I welcome the opportunity to contribute to this exciting phase.” Colm McHugh said: “I’m looking forward to working with our Industry members, our research teams across the Construct Innovate consortium, as well as collaborating with the Build Digital Project, Demonstration Park and Enterprise Ireland’s Built to Innovate programme. Together we can ensure a more competitive, sustainable, and digitally enhanced construction sector to address the urgent areas that make up the Centre’s five key strategic pillars: Productivity, Affordability & Cost; Quality and Safety; Sustainability; Skills and Training; and Collaboration.” Marina Donohoe, Enterprise Ireland's Head of Research and Innovation welcomed the appointments saying: “The industry experience that Paul Keogh and Colm McHugh bring to the Construct Innovate Centre will help accelerate innovation right across the value chain and increase the productivity, sustainability and export potential of Irish construction companies while helping to reduce costs and build times for Ireland’s housing and infrastructural needs. These appointments are critical to the work of Construct Innovate.” Professor Jamie Goggins and Dr Magdalena Hajdukiewicz, Construct Innovate’s University of Galway leads said: “The Centre’s awareness of industry needs and its capacity to effectively deliver results for companies depends on the strength of the consortium team.  The appointments of Paul Keogh and Colm McHugh are crucial additions to that team and we look forward to working closely with both.” Ends

Tuesday, 25 April 2023

University of Galway has called for Leaving Certificate results day to return to a date in mid-August. 2023 is now set to be the fourth in a row in which results of the state exams have been delayed, causing stress for students eager to plan for a life in higher education and a knock-on impact on the quality of their first year at university. University of Galway is supporting calls by the Irish Universities Association, the Union of Students’ of Ireland and the Technological Higher Education Association for Leaving Certificate results to be issued this year in mid-August, as well as acceleration of reform of the Leaving Certificate itself. University of Galway President Professor Ciarán Ó hÓgartaigh said: “At University of Galway we have been doing our level best working internally and with Government and accommodation providers to ensure we support as many students as possible in the midst of an accommodation crisis. We are opening almost 700 new beds on-campus this year. Unfortunately, our efforts will only go so far and it is time Government ensured an end to delayed Leaving Certificate results. Delaying the issuing of results places unfair constraints on students and staff, with a compressed academic year and reduced student contact time. This benefits no one, least of all our students, and it runs counter to our values of respect and excellence at a critical time for young people.” University of Galway Deputy President and Registrar Professor Pól Ó Dochartaigh said: “Since 2020 the Leaving Certificate and inflation associated with calculated and accredited grades has rightly been a major concern. But alongside that, year on year since Covid, we are seeing additional and unnecessary stress piled on young people and their families as they have to wait too long to begin planning for life in university. It is high time that the Minister ensured a release of state examination results as early as possible to ensure that young people, who put years of effort into learning, do not suffer undue anxiety as they try to plan where they will study and live.” The call for action on Leaving Certificate results is being made following recent sectoral level meetings with Department of Education officials who have indicated that 2023 results may not be released until September.  In general, across the EU, state examination results are issued no later than the end of July each year. Ends

Monday, 24 April 2023

University of Galway Societies were the big winners at this year’s Board of Irish College Societies (BICS) Awards taking home an impressive six awards including Best Event, Best Individual and Best Mental Health.   The awards secure University of Galway Societies as record holder, having won 88 awards since the inception of the BICS.    Riona Hughes, University of Galway Societies Officer, said: “The societies have made a spectacular recovery after Covid and returned to full activity this year, with more than 4,000 events. Societies build communities, they create a vibrant campus life and opportunities for students to learn valuable life skills and make friends. I am very proud of our success at BICS which is a testament to the outstanding commitment of all of our students on committees.”   The University of Galway societies were successful in the following categories:   Best Departmental Society: WiSTEM Society Best Event: Anime and Manga Society for the Akumakon Convention which saw over 2200 attendees, links with the Japanese Embassy and €15,000 raised for Amach, Galway LGBTQ+ resource centre. Best Individual: Nessa O'Connor, founding member and Auditor of Granny Society, Akumakon Panel room coordinator, Drama Society costume designer, secretary of Fansci and member of the Hub Well Crew. Best Fresher: Sava Beekmann, committee member of Timelord, Bród and Granny Societies. Best Mental Health: Medical Society for 'Shave a Life', which raised over €30,000 for the Samaritans. Best Photo: Zoo Society for their photo of Lenny, an eight year-old gecko sporting a hat on Society’s Day.    BICS is a national organisation that was founded in 1995 and whose role is to provide a national forum for the societies in Ireland’s Universities, Colleges and Institutes of Education.   University of Galway has 125 actively running societies representing over 11,000 students, and has raised €105,000 for charity.   Ends 

Wednesday, 19 April 2023

Tá Ollscoil na Gaillimhe agus Comhaltas na Mac Léinn tar éis comhpháirtíocht fhoirmiúil a fhógairt. An aidhm atá leis an gcomhpháirtíocht go mbeidh mic léinn agus comhaltaí foirne na hOllscoile ag obair i gcomhar lena chéile chun athruithe chun feabhais a bhaint amach i réimsí chinnteoireacht agus rannpháirtíocht na mac léinn. Seo mar a labhair Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Rinneadh plean straitéiseach Ollscoil na Gaillimhe, Fís i gCoiteann, Múnlaithe ag Luachanna 2020-2025 mar aon lena chroíluachanna, mar atá meas, oscailteacht, barr feabhais agus inbhuanaitheacht, a fhorbairt agus a shainmhíniú trí ionchur a fháil ó chomhaltaí foirne agus ó mhic léinn araon. Táimid tiomanta a bheith anseo go háirithe chun freastal ar ár mic léinn, ár sochaí agus ár bpláinéad. Léiriú den tiomantas sin dár mic léinn is ea ár gcomhpháirtíocht fhoirmiúil nua idir Ollscoil na Gaillimhe, ar ollscoil le leas an phobail í, agus Comhaltas na Mac Léinn.”    Bhí an méid seo le rá ag Sai Gujulla, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe: “Má chuirimid romhainn oibriú le chéile agus cuspóirí a leagan amach dúinn féin, is féidir linn athruithe chun feabhais a chur chun cinn a fhágfaidh go mbainfidh pobal na hollscoile tairbhe bhríoch astu. An aidhm atá againn, agus muid ag cur tús leis an gcomhoibriú seo, cur leis an gcaidreamh oibre idir an Ollscoil agus Comhaltas na Mac Léinn, ar caidreamh é atá bunaithe ar luachanna na hoscailteachta agus an mheasa. Déanfar an comhoibriú sin a chothú le spiorad na comhpháirtíochta agus le meon dearfach, agus muid ag tnúth le torthaí bríocha a bhaint amach a mbainfidh an pobal ollscoile trí chéile tairbhe astu.”   Féachann Comhaontú Chomhpháirtíocht na Mac Léinn le cultúr athraithe a chumasú trí chomhar, cómhalartacht agus freagracht roinnte idir mic léinn agus comhaltaí foirne. Leagtar amach ann tiomantas don chumarsáid rialta oscailte ag leibhéil éagsúla idir an Ollscoil agus Comhaltas na Mac Léinn “i spiorad an mheasa agus le hintinn dhearfach”.  Áirítear leis na haidhmeanna glór na mac léinn sa phróiseas cinnteoireachta a threisiú agus cur le hionadaíocht mac léinn ar choistí ábhartha. Cuirfear oiliúint ar fáil, mar chuid den chomhaontú, do mhic léinn ar mian leo a bheith rannpháirteach ar an gcaoi sin  mar a dhéanfar do chomhaltaí foirne ar mhaith leo oibriú le mic léinn ar an gcaoi chéanna. Féachfaidh an chomhpháirtíocht freisin le haiseolas a fháil ó mhic léinn le go mbeifí in ann bonn faisnéise a thabhairt don athrú bríoch agus dearfach.  Déanann an Ollscoil tiomantas freisin cláir ionduchtaithe a mhaoiniú; imeachtaí sóisialta ar an gcampas a eagrú chun braistint pobail a chothú; oiliúint a chur ar fáil chun scileanna acadúla a fhorbairt, agus san áireamh leis sin bheadh tacaíochtaí scrúduithe; sláinte agus leas; agus oiliúint forbartha pearsanta, gairmiúla agus cathartha.  Críoch

Wednesday, 19 April 2023

University of Galway and the University’s Students’ Union have announced a formal partnership. The aim of the agreement is for staff and students at the University to collaborate to deliver real and positive change in the areas of student-centred decision making and student participation and engagement. President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh said: “University of Galway’s strategic plan Shared Vision, Shaped by Values 2020-2025 and its core values of respect, openness, excellence and sustainability were developed and defined with input from both staff and students. In particular, we committed to being here for our students, our society and our planet. Our new and formal partnership between our University and our Students’ Union is a manifestation of that commitment to our students as University of Galway, a university for the public good.”  President of University of Galway Students’ Union Sai Gujulla said: “By working together to a common agreed purpose, we can promote enhancements that deliver meaningful benefits for our university community. We are setting out to achieve an enhanced working relationship between the University and the Students’ Union based on the values of openness and respect, in a spirit of collaboration and positive intent, and with meaningful results that deliver mutual benefit for the entire university community.” The Student Partnership Agreement seeks to enable a culture of change through collaboration, reciprocity and shared responsibility between staff and students. It sets out a commitment to regular and open communication at various levels between the University and the Students’ Union “in a spirit of respect and positive intent”.  Among the aims are to increase the student voice in decision-making and to bring about greater student representation on relevant committees. As part of the agreement, training will be offered to students who which to participate in this way and for staff who wish to work with students in this way. The partnership also aims to gather feedback from students to inform meaningful and positive change.  The University also commits to funding orientation programmes; on-campus social events to build a sense of community; academic skills development training, including exam support; health and well-being; and personal, professional and civic development training.  Ends

Tuesday, 18 April 2023

University of Galway’s sporting community came together to celebrate the triumphs of athletes, sports clubs and coaches at its 38th annual Sports Awards.  During the ceremony, the University presented 14 awards recognising sporting performance, leadership and participation, as well as those that contribute to the running and development of the University of Galway Sports Clubs.  The awards ranged from Sports Person of the Year, Most Improved Club and University Honours Awards.  The University Honours Awards celebrate remarkable final year individuals who have made an outstanding and sustained contribution to sport; shown an impeccable example of sportsmanship and a high level of performance and achievement; been an excellent ambassador within the University and student sport; and competed at a regional level or above. Highlights of University of Galway success in the past year include: University of Galway students represented Ireland or Irish University teams in eight different sports.  Sports clubs won Gold in ten disciplines/sports at Intervarsity level. University teams won All-Irelands in Basketball and Rowing. University of Galway is now home to 45 active sports clubs, which are student-led and organised, with more than 6,000 students participating in sport and activity daily at the University. President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “I would like to commend each of the awardees. We value and respect the ongoing success of our students and alumni, and the clubs and coaches that have helped them along the way. These awards reflect not only the excellence of our students in terms of performance sport but also the contribution of the clubs to campus life and the importance of openness and participation in sport and exercise for the wellbeing of all our students and the public good more generally.”   2023 Sports Award Winners Team Awards Best Event of the Year: Surf Club  Club of the Year: Rowing Club Most Improved Club: Camogie Club Team of the Year - Female: Women’s Soccer Team Team of the Year - Male: Fresher Hurlers, Hurling Club   Individual Awards: Club Captain of the Year: Lauren McMahon from Milford, Co. Donegal (Sailing) Coach of the Year: Ciro Prisco from Italy (Rowing)  Individual Performance of the Year – Female: Kara McCleane from Kilcannon, Co Galway (Basketball) Individual Performance of the Year – Male: Liam Nolan from Barna, Co Galway (Golf – South American Amateur Championship winner)  Sports Person of the Year – Female: Naoise O’Donnell from Moycullen, Co. Galway (Triathlon) Sports Person of the Year - Male: Brian Colsh from Ballymote, Co. Sligo (Rowing) Unsung Hero – Niall O’Doherty from Killarney, Co. Kerry (Mountaineering) University Honours – Evan Niland from Ardrahan, Co Galway (Hurling)  University Honours – Chloe Singleton from Athlone, Co Westmeath (Soccer)  University Honours – Ciarán Fitzgerald from Dingle, Co Kerry (Sailing, Sub Aqua, Windsurfing) University of Galway Director of Sport Mike Heskin said: “The Sports Awards are a celebration of sporting achievement across all codes and in the theatres of national and international sport. These performances by our students have been delivered by teams, by individuals, by final years, by first years, and in all cases by both genders. All of them have brought honour and glory, and in no small amount, joy to the University of Galway. “Many of the awardees will with certainty go on to achieve the ultimate prize in their chosen sport. I am certain that among the winners are future All Ireland winning medallists, Olympians, and someone who will who wear the green of Ireland on the international stage. “For us in the Sports Unit, it is an honour and a pleasure to work with and to get to know such talented individuals and we will continue to strive to provide them with all the support they need. I look forward to following their careers as they strive for their goals.” Ends

Monday, 17 April 2023

Tá buaiteoirí Ghradaim Alumni 2023 fógartha ag Ollscoil na Gaillimhe agus bronnfar na gradaim orthu ag mórfhéasta Dé hAoine, an 16 Meitheamh 2023.   Tugann Gradaim Alumni aitheantas d’fheabhas agus d’éachtaí an 128,000 alumni de chuid na hOllscoile atá scaipthe ar fud an domhain. Is ceannairí iad na buaiteoirí seo a bhfuil lorg fágtha acu ar a réimsí féin ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.     Is í seo an 22ú bliain a mbeidh na gradaim á mbronnadh, agus is liosta le háireamh iad an 133 alumni den scoth a bhfuil gradam faighte acu go dtí seo.    I measc na ndaoine mór le rá ar bronnadh Gradam Alumni orthu tá Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn; an t-iriseoir agus an craoltóir, Seán O'Rourke; an craoltóir, Gráinne Seoige; Adrian Jones; iarcheannairí Pháirtí an Lucht Oibre, Eamon Gilmore agus Pat Rabbitte; an Breitheamh de chuid na Cúirte Achomhairc, Máire Whelan; an lúthchleasaí Oilimpeach agus Curadh an Domhain, Olive Loughnane; an t-aisteoir agus duine de bhunaitheoirí Amharclann an Druid, Marie Mullen; agus an t-aisteoir Nicola Coughlan.     Is iad seo a leanas buaiteoirí na n-ocht nGradam Alumni a bheidh le bronnadh ag Mórfhéasta Ghradaim Alumni 2023:     -       Gradam Alumni don Ghnó agus an Tráchtáil – urraithe ag Banc na hÉireann  Jim Clarken, Príomhfheidhmeannach Oxfam Ireland (Coimisinéir na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, Cathaoirleach Ghníomhaireacht an AE um Chearta Bunúsacha)   -       Gradam Alumni do na Dána, an Litríocht & an Léann Ceilteach Ray Burke, Iriseoir agus IarPhríomh-Eagarthóir Nuachta in RTÉ   -       Gradam Alumni don Innealtóireacht, an Eolaíocht agus an Teicneolaíocht An tOllamh Oliver O'Reilly, Leas-Phropast an Oideachais Fochéime, Ollscoil California, Berkeley   -       Gradam Alumni don Dlí, an Beartas Poiblí agus an tSochaí – Urraithe ag RDJ An Maorghinearál Maureen O'Brien, Leas-Chomhairleoir Míleata Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe   -       Gradam Alumni don Leigheas, an tAltranas agus na hEolaíochtaí Sláinte – urraithe ag Medtronic  An Dr Dapo Odumeru MBE, Bainisteoir Dearbhaithe Feabhais Réigiúnach, Rannóg Fola agus Trasphlanduithe an NHS   -       Gradam Alumni don Ghaeilge – Urraithe ag Ollscoil na Gaillimhe Máirín Ní Ghadhra, Craoltóir, RTÉ   -       Gradam Alumni don Rannpháirtíocht sa Spórt Tony Regan, IarCheannasaí Spóirt in Ollscoil na Gaillimhe   -       Gradam Alumni do Cheannairí Nua – Urraithe ag Deloitte Geraldine Lavelle, Údar, Scríbhneoir.   Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, nuair a fógraíodh buaiteoirí na nGradam: “Is é an misean atá ag an ollscoil seo an domhan a fheabhsú tríd an teagasc, an taighde, agus trí dhul i bhfeidhm ar dhaoine. Tugann clár na nGradam Alumni aitheantas d’alumni a dhéanann difríocht dhearfach ar fud an domhain agus atá ina gceannairí ina réimsí roghnaithe. Táim thar a bheith sásta i mbliana gur féidir linn aitheantas a thabhairt do ghrúpa alumni a bhfuil an-éagsúlacht ag baint leo agus a bhfuil lorg a láimhe fágtha ar an domhan agus chun leasa an domhain, sa bhaile agus i gcéin. Tréaslaím le gach duine ar a bhfuil gradam le bronnadh agus táim ag súil le fáilte ar ais a chur rompu chuig a n-alma mater don Mhórfhéasta i mí an Mheithimh.”   Le háirithint a dhéanamh ar líne, gabh chuig www.universityofgalway.ie/alumni-friends/alumniawardsgalabanquet nó déan teagmháil le Colm O’Dwyer ag 091-494310   Críoch

Monday, 17 April 2023

University of Galway has announced the winners of the 2023 Alumni Awards to be presented at a gala banquet on Friday June 16, 2023.   The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s 128,000 alumni worldwide. These awardees are leaders who have demonstrated impact and excellence in their fields on a local, national, and international level.     Now in its 22nd year, the awards boast an impressive roll call of 133 outstanding alumni.    Among the distinguished honorees are President of Ireland Michael D. Higgins; journalist and broadcaster Seán O’Rourke; broadcaster Gráinne Seoige; Goldman Sachs Executive Adrian Jones; former Labour Party leaders Eamon Gilmore and Pat Rabbitte; Court of Appeal Judge Máire Whelan; Olympian and World Champion Olive Loughnane; actress and Druid Theatre founder Marie Mullen; and actress Nicola Coughlan.     The winners of the eight Alumni awards to be presented at the 2023 Alumni Awards Gala Banquet are:     Alumni Award for Business and Commerce - Sponsored by Bank of Ireland  Jim Clarken, CEO of Oxfam Ireland (Irish Human Rights & Equality Commissioner, EU Fundamental Rights Agency Chair)   Alumni Award for Arts, Literature & Celtic Studies Ray Burke, Journalist and former Chief News Editor at RTÉ   Alumni Award for Engineering, Science and Technology  Professor Oliver O'Reilly, Vice Provost for Undergraduate Education, University of California, Berkeley   Alumni Award for Law, Public Policy and Society - Sponsored by RDJ Major General Maureen O'Brien, Deputy Military Adviser to the Secretary General of the United Nations    Alumni Award for Medicine, Nursing and Health Sciences - Sponsored by Medtronic  Dr Dapo Odumeru MBE, Regional Quality Assurance Manager, NHS Blood and Transplant    Gradam Alumni don Ghaeilge - Sponsored by Ollscoil na Gaillimhe Máirín Ní Ghadhra, Broadcaster, RTÉ   Alumni Award for Contribution to Sport  Tony Regan, former Head of Sport at University of Galway   Alumni Award for Emerging Leaders - Sponsored by Deloitte Geraldine Lavelle, Author, Writer.    Speaking on the announcement of the Awards recipients, President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “It is the mission of our university to make the world a better place through our teaching, research, and impact. Our Alumni Awards programme recognises alumni who make a positive difference in the world and who are leaders in their chosen fields. I’m particularly pleased this year that we can honour a diverse group of alumni who have made a positive impact in the world and for the world, both nationally and internationally. I congratulate each awardee and I look forward to welcoming them back to their alma mater for the Gala Banquet in June.”   For online reservations, visit www.universityofgalway.ie/alumni-friends/alumniawardsgalabanquet or contact Colm O’Dwyer at 091-494310   Ends

Monday, 17 April 2023

Government Chief Whip and Minister of State Hildegarde Naughton T.D. has launched University of Galway’s new Masters in Sustainability Leadership at a special regional business summit. The event was hosted at University of Galway’s J.E. Cairnes School of Business and Economics and attracted more than 150 participants from various regional industries and sectors.  As part of the wider Thinking Beyond – An Event Series for the Public Good, the Regional Business Summit – Engaging People and Leading on Sustainability focused on talent attraction and retention and sustainability leadership, with keynote addresses, panel discussions, and contributions from industry leaders and university colleagues.  The aim of the summit was to foster collaboration between regional businesses and the university to address the key challenges they are facing on talent engagement and sustainability. Minister Naughton, Government Chief Whip and Minister of State with responsibility for Public Health, Well Being and the National Drugs Strategy, launched the University’s MSc in Sustainability Leadership, a two-year programme designed to equip students with the leadership skills to address the challenges, risks, and opportunities that environmental sustainability and social responsibility present for contemporary businesses and organisations. Speaking at the event, Minister Naughton said: “The Irish government has set some ambitious targets in the area of sustainability, including a commitment to achieve net-zero carbon emissions by 2050. To achieve these targets, we need to work together, and programmes such as this masters provide an excellent opportunity for businesses and academics to come together to drive sustainable transformation.” Dr Orla Lenihan, Assistant Professor in Governance, Sustainability and Finance with the School of Business and Economics at University of Galway, said: "We are thrilled to Minister Naughton launch this new Masters programme, the purpose of which is to try to embed leadership skills in students to drive the sustainability transformation and to equip future leaders with the knowledge needed to drive sustainability across all sectors. We believe that sustainability is key to the future success of our economy and society, and we are proud to play a leading role in this important area." Professor Alma McCarthy, Dean of the J.E. Cairnes School of Business and Economics at University of Galway, said: "We are delighted with the success of the summit and the engagement we have seen from local industries. We believe that collaboration between the university and local businesses is key to driving innovation and economic growth, and we look forward to building on the momentum generated by this event." For more information on the MSc in Leadership Sustainability visit https://www.universityofgalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/sustainability-leadership.html.  For further information on the regional business summit or upcoming events in the Thinking Beyond series visit www.universityofgalway.ie/thinkingbeyond. Ends

Thursday, 6 April 2023

A new study by University of Galway has shown that some smartphone identifier apps actually misidentify at least one in five plant species. With spring in the air and more people spending time in the great outdoors, smartphone applications offer opportunities to get people engaged with plants, the importance of biodiversity and education but potentially to determine if a plant may be problematic or harmful. Researchers at the School of Natural Sciences at University of Galway and the School of Geography at University of Leeds released findings of a study which highlights that they should not be trusted to identify plants with 100% accuracy, a particularly important issue for toxic plants. The study has been published in the international scientific journal PLOS ONE, and was authored by Neil Campbell, who carried out the study while completing a Master’s degree at the University of Galway; Dr Karen Bacon, Lecturer in Plant Ecology at University of Galway; and Dr Julie Peacock, Associate Professor in Ecology at the University of Leeds. The team tested the ability of six common smartphone applications to identify 38 herbaceous plants native to Ireland. The highest performing app only had 80-88% accuracy. The study also found that the apps showed considerable variation across plant species but they were better able to identify plants in photographs that included flowers than when photographs only included leaves. The study highlights that, although apps can do a reasonably good job of identifying plants, they should not be considered to be providing 100% accurate identifications. This is important for a variety of reasons, including use to identify toxic plants, use to identify potentially problematic plants and use in teaching. The technology is improving all the time, but for now, identifications from such apps should be used as a help to identify plants and not automatically considered to be correct. Dr Karen Bacon said: “The prevalence of plant ID apps on smartphones means that people can now reach into their pockets, take out their phones and identify plants - easier than ever before. This offers a great means of encouraging people to engage with nature and become more familiar with the plants in their local areas or, indeed, plants in new exotic places when they travel. “However, we don't really know how good many of these apps are at actually doing what they say they can - identifying plants accurately. This is of particular importance when we consider people trying to identify a plant that an animal or young child may have ingested - how sure can you be that your app is giving you the right identification?” Dr Julie Peacock said: “Plant identification apps have huge potential to improve plant awareness in the general population. They can also aid conservation efforts and environmental consultancy teams. However, we should be aware that plant identification apps are only a tool to guide the user. The user needs basic plant identification skills too, as well as a willingness to double check the plant species suggestions that the app gives. A calculator is an excellent tool in maths, but without knowledge of at least basic arithmetic, someone using it could not know if the calculator was giving a strange answer. Similarly, basic plant identification skills and a willingness to check suggestions that apps make, will help the individual most effectively use these apps. Being aware that the apps may not be accurate, some will be better at different types of plants, and the photo submitted will impact the accuracy of the identification is important when using these tools.” The full study in PLOS ONE is available here. Ends

Wednesday, 5 April 2023

University of Galway led INTERSTROKE study finds that the amount of sleep, snoring and sleep apnoea are linked to a higher risk of stroke   People who slept for too many or too few hours were more likely to have a stroke than people who slept an average number of hours Snorers almost twice as likely as non-snorers to have a stroke Results remained similar after adjusting for other factors that could affect the risk of stroke   A global study into causes of stroke, co-led from University of Galway, has identified that sleep problems - including getting too much or too little sleep, taking long naps, snoring, snorting and sleep apnoea - can increase the likelihood of having a stroke.  The research was published in the medical journal of the American Academy of Neurology.  Dr Christine McCarthy, Stroke and Geriatric Medicine Physician, PhD researcher with the College of Medicine, Nursing and Health Sciences at University of Galway and lead author said: “Not only do our results suggest that individual sleep problems may increase a person’s risk of stroke but having more than five of these symptoms may lead to five times the risk of stroke compared to those who do not have any sleep problems. Our results suggest that sleep problems should be an area of focus for stroke prevention." The international study involved 4,496 people, including 2,238 people who had a stroke who were matched to 2,258 people who did not have a stroke. The average age of participants was 62.  Participants were asked about their sleep behaviours including how many hours of sleep they got, sleep quality, napping, snoring, snorting, and breathing problems during sleep.  The study found that breathing problems during sleep, including snoring, snorting, and sleep apnoea were significantly associated with stroke. Participants who reported sleep apnoea and snorting were nearly three times more likely to have a stroke, while people who snored were nearly twice more likely to have a stroke than those who did not.  People who slept for more than nine hours or people who slept less than five hours were more likely to have a stroke than people who slept an average number of hours.  Following extensive adjusting for other factors that could affect the risk of stroke such as smoking, physical activity, depression, and alcohol consumption, the results remained similar. Professor Martin O’Donnell, Professor of Neurovascular Medicine at University of Galway and Consultant Stroke Physician at Galway University Hospitals, co-led the international INTERSTROKE study with Prof Salim Yusuf, McMaster University, Canada. He said: “Globally, one in four people over age 25 will have a stroke in their lifetime. We know from our INTERSTROKE study research that many strokes could be prevented, and this study has been designed to inform approaches to population-level prevention. We now need to factor in sleep problems as one of the associations with stroke, and the need for targeted research evaluating interventions design to prevent, and improve, sleep impairments.” A series of findings have been released as part of the wider INTERSTROKE project and can be accessed here.  Ends

Wednesday, 5 April 2023

Progression of gender equality sees a total of ten Schools in the University now accredited with Bronze Award status and one School with a Silver Award    University of Galway has secured two additional Athena SWAN Bronze Awards in recognition of the University’s commitment to advancing gender equality for staff and students.  The University’s School of Law and a joint award between the School of Computer Science and the Data Science Institute have received the accolade which acknowledges efforts to create cultural change within higher education institutions. This latest accreditations sees a total of ten Bronze Awards and one Silver Award in the University, along with an Institutional Bronze Award which was renewed in 2021. Eleven out of the University’s 18 schools now hold Athena SWAN Awards.  The School of Biological and Chemical Sciences and the School of Natural Sciences were also successful in their application to transfer their Bronze Athena Swan Awards following the restructuring of their Schools. University of Galway Vice-President for Equality, Diversity and Inclusion, Helen Maher, said: “I am delighted with the positive news of the successful Athena Swan Bronze applications for our School of Law, School of Computer Science and Data Science Institute. I very much appreciate the significant work undertaken by staff members to advance gender equality as evidenced by these new awards. In addition, I am mindful of the necessity of supporting and enabling leadership for equality at every level within our University, as a critical factor in transforming the gendered nature of inequality in higher education.” Professor Martin Hogg, Head of the School of Law, said: “The School of Law is delighted to be the recipient of an Athena Swan Bronze Award. The Award recognises the commitment we have made as a School to advance gender equality in a range of ways, and we intend to make an early start on the work needed to achieve this. The award represents the next step of an important journey for us, one which we embark upon with renewed confidence. The School owes a huge debt of gratitude to our Self-Assessment Team for the time and effort they put into securing this award, and I should like to thank them for all their hard work.” Professor Michael Madden, Head of School of Computer Science, said: “We are delighted that the School of Computer Science and the Data Science Institute have been awarded an Athena SWAN Bronze Award, the first joint award between a School and a Research Centre in the University of Galway. It is a great credit to our Self-Assessment Team that the panel commended what they called a “detailed and impressive application”, and that they found that we have a genuine commitment to address the underrepresentation of women, particularly at undergraduate student and academic staff levels. We are grateful to them and to all who supported our application, including the people who reviewed and gave us feedback, the Vice-Dean for Equality, Diversity and Inclusion in our College, and the Office of the Vice-President for Equality, Diversity and Inclusion.” Professor Edward Curry, Director of the Data Science Institute, said: "Everyone at the Data Science Institute is proud to be the first Research Institute at the University of Galway to have been awarded an Athena SWAN Bronze Award. We want to thank everyone involved for their support, particularly the Joint Self-Assessment Team with the School of Computer Science, for their efforts, dedication, teamwork, and leadership. This was recognised by the review panel noting the comprehensive approach to consultation and the strong commitment to the action plan." The Athena Swan Charter is a framework which is used across the globe to support and transform gender equality within higher education and research.  Ends  

Tuesday, 4 April 2023

Researchers at University of Galway are seeking participants with chronic health conditions for a new project to ensure future Irish health research reflects the needs and interests of patients and healthcare workers.   The Health Research Board Primary Care Clinical Trials Network, a University of Galway based research group focused on supporting high quality research in primary care, are asking the public to submit their unanswered questions and comments on how their health conditions are managed, with the aim of creating a Top Ten list of research topics to be addressed in the near future.  This process follows the long-established James Lind Alliance method, which has underpinned the development of over 100 other Priority lists in a diverse range of health research areas. Network Director and Turloughmore, Co Galway based GP, Professor Andrew Murphy said: “The vast bulk of healthcare is provided in primary care, and people manage most of their chronic health needs in their local areas with GPs, practice and community nurses, pharmacists, physios, occupational therapists and other professionals. By finding out what is important for people involved in this care, we can support future research to address the issues they care about and bring about real changes.”  The researchers plan to first gather as many submissions as possible from people with chronic conditions, carers, and healthcare professionals. All submissions will be reviewed and sorted, and those that are identified as unanswered will move forward to be ranked in the next stage of the project.  Lead researcher Laura O’Connor explains: “With the support of the James Lind Alliance and the expertise of many people with chronic conditions, healthcare workers, and other key stakeholders, we are excited to start into this process and take this step towards more collaborative and involved research.”  The network encourages anyone with a chronic or ongoing health issue or their family, friends, or carers, or anyone working in primary care, to visit the site and consider leaving a response using the short survey. To submit a question or a comment visit, or to find out more information about the project visit https://primarycaretrials.ie/psp/.  Ends

Monday, 3 April 2023

University of Galway academics Dr Sarah-Anne Buckley and Dr Aaron Golden have both been awarded an ENLIGHT Impact Award at the ENLIGHT Impact Conference in Bilbao, Spain. The awards are bestowed as part of the ENLIGHT University Alliance, of which University of Galway is a partner of along with eight other universities across Europe. They recognise and give visibility to research endeavours at ENLIGHT universities that are exemplars in planning for and achieving impact.  A total of five awards were presented across five flagship domains: health and well-being; digital revolution and digitization; climate change; energy and circular economy; and equity.  The awardees are:  Dr Sarah-Anne Buckley, School of History and Philosophy, received her award under the Equity category for the project ‘Tuam Oral History’.   The Tuam Oral History Project, funded by Galway University Foundation, has had a national and international impact, raising the profile of the Tuam Mother and Baby Institution and the life stories and experiences of survivors/victims of this institution. It is a grassroots project and emerged through collaboration with a local group of survivors and advocates of the Tuam Home Alliance/Tuam Survivors Network. The project received limited funding but was grounded in the principles of transitional and historical justice, and in the ethical digitisation of life stories. The Creative Arts have been central to the project, and the team have advocated with and on behalf of those directly affected by the institution: demonstrating the power of ethical research that is trauma-informed and centred on the rights and wishes of those directly affected by the trauma.  Dr Aaron Golden, School of Mathematical and Statistical Sciences for the project ‘TAPAS (Tracking Adaptation Progress in Agriculture and Food Security Using an AI powered Satellite Remote Sensing Platform)’ in the Climate Change category. Winner of the SFI Future Innovator Prize Artificial Intelligence for Societal Good Challenge and co-funded with Irish Aid under SFI’s partnership with the Department of Foreign Affairs, TAPAS is an AI trained platform that uses archived and real time earth observation data to identify regions where seasonal biomass growth patterns are consistent with a climate adaptation/climate stress response, computing a Biomass Adaptation Index (BAI) map. By anchoring these BAI values to actual ground truth data quantifying net crop production, it becomes possible to identify where climate change is affecting agrifood production and to put a cost on it. In so doing, it quantifies the long-term socioeconomic impact of climate change on those vulnerable communities in the developing world regions most at risk.  Professor Becky Whay, University of Galway’s Vice President International, said: “Members of the ENLIGHT University Alliance work to tackle societal challenges and promote and maximise impact, and both these projects will have a longstanding impact on society. I would like to congratulate both Dr Buckley and Dr Golden on their achievement and know they both make excellent inspiring figures for the research community while creating awareness of the impact of research.” Dr Paul Dodd, University of Galway’s Vice President for Engagement, said: “These well-deserved awards recognise the steadfast efforts Dr Buckley and Dr Golden put in to address issues related to equity and climate change, and we are very proud that two of the five awards have been presented to University of Galway academics. ENLIGHT enables a deeper engagement on big challenges facing society and we are very fortunate to have both Dr Buckley and Dr Golden as ENLIGHT Impact Ambassadors.” ENLIGHT is a partnership of nine universities, supported by the Government and the European Commission, to build a platform for the creation a new type of European university campus where students and staff have increased opportunities for international study, training, teaching, research and sharing of services. The ENLIGHT University Alliance includes – University of Galway; Comenius University, Bratislava (Slovakia); University of Groningen (Netherlands); University of Bordeaux (France); Gent University (Belgium); University of Tartu (Estonia); University of Gottingen (Germany); University of the Basque Country (Spain); Uppsala University (Sweden). ENLIGHT aims to collaboratively transform higher education, addressing societal challenges and promoting equitable quality of life, sustainability and external engagement with the communities of the partner universities. Ends

Wednesday, 31 May 2023

Tá an chéad Institiúid do Thrialacha Cliniciúla in Éirinn bunaithe agus an bhéim á leagan aici ar thairbhe agus ar thionchar d’othair   D’fhógair Ollscoil na Gaillimhe inniu go bhfuil an chéad institiúid do thrialacha cliniciúla sa tír bunaithe acu. Déanfaidh an institiúid nua an comhthéacs taighde chliniciúil a athrú ó bhonn trí thimpeallacht a chothú ina dtabharfar aire níos fearr d'othair a bhuíochas le forbairtí i réimse na heolaíochta.  Athróidh an Institiúid do Thrialacha Cliniciúla saol na ndaoine trína chinntiú go bhfaighidh othair rochtain ar na cógais agus ar na cóireálacha is déanaí go tráthúil.  Tá clár taighde sárchaighdeáin uaillmhianach ag an Institiúid agus féachfaidh sí le hÉirinn a chur ar thús cadhnaíochta maidir le fionnachtain chliniciúil agus bhithleighis.    Dúirt Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Mar ollscoil ar mhaithe le leas an phobail, faoi stiúir ár luachanna, lena n-áirítear barr feabhais agus oscailteacht, déanfaidh bunú na hInstitiúide do Thrialacha Cliniciúla bealaí nua taighde a rianú ar mhaithe le sláinte agus folláine daoine ag an am is leochailí dóibh, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Is sampla iontach é seo dár n-uaillmhian agus léiriú ar Ollscoil na Gaillimhe ag breathnú chun cinn, i mbun ceannródaíochta san eolaíocht agus sa taighde, ar fud an domhain agus chun leasa an domhain.”    Thug Stiúrthóir na hInstitiúide, an tOllamh Peter Doran, cuntas ar uaillmhian na hInstitiúide:  “Tá taighde ríthábhachtach d’éiceachóras an chúraim sláinte. Bíonn torthaí níos fearr ag othair a fhreastalaíonn ar ospidéil atá gníomhach i gcúrsaí taighde, mar gheall ar rochtain níos fearr ar chóireálacha tarrthála luatha, agus mar gheall ar an gcultúr atá ann nuair a bhíonn taighde agus fiosrú i gcroílár na gcóras sláinte. Trí ghníomhaíocht taighde chliniciúil a mhéadú, atá mar chroílár uaillmhian na hinstitiúide, spreagfaimid torthaí d’othair. “Tá a fhios againn freisin go mbíonn deacrachtaí ag cuideachtaí dúchasacha, go háirithe in earnáil na teicneolaíochta leighis, meastóireachtaí cliniciúla a dhéanamh in Éirinn, rud atá riachtanach do rochtain ar an margadh. Táimid ag cur straitéis ar bun chun dul i ngleic leis na bacainní a chuireann srian le reáchtáil trialacha cliniciúla in Éirinn.”     Cuid mhór de ghníomhaíocht na hInstitiúide a bheidh ann feabhas a chur ar an gcaoi a ndéantar trialacha, ag comhtháthú modheolaíochtaí nuálacha le teicneolaíochtaí feabhsaithe agus le hanailís mhóilíneach níos fearr chun trialacha na todhchaí a chruthú agus go mbeidh Éire ina ceann feadhna maidir le trialacha cliniciúla.   Dúirt an tOllamh Doran: “Ní bheidh leithéidí ghníomhaíochtaí trasearnála na hInstitiúide do Thrialacha Cliniciúla le fáil in aon áit eile sa tír. Beidh siad i gcomhréim le straitéisí forbartha réigiúnacha na hÉireann agus feabhsóidh siad iomaíochas eacnamaíoch trí infheistíocht, poist agus daoine cumasacha a mhealladh, chomh maith lena croímhisean maidir le sláinte na tíre a fheabhsú.”  Sheol Noreen Doyle, fiontraí agus máthair ceathrar leanaí, an institiúid go hoifigiúil ar maidin. Bhí ailse na hóige ar bheirt dá clann agus tháinig siad slán as.    Ag labhairt di ag an seoladh, dúirt Noreen Doyle: “In 2007 chuireamar ár mac dhá bhliain d’aois, James, i dtriail chliniciúil tar éis diagnóis de Ghéarleoicéime Limfeablastach (ALL) a fháil le súil go gcabhródh sé le leanaí amach anseo an ailse a chomhrac. Is beag a cheapamar an t-am sin go mbeadh a dheirfiúr beag, Kate, 10 mbliana ina dhiaidh sin, ar dhuine de na leanaí a bhainfeadh an-tairbhe as an triail cheannann chéanna seo.”   Beidh an Institiúid faoi stiúir Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte in Ollscoil na Gaillimhe.   Dúirt an tOllamh Martin O’Donnell, Déan Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte in Ollscoil na Gaillimhe agus Dochtúir Comhairleach: “Déanfaidh an institiúid seo ár réimsí láidreachta nach beag a chomhdhlúthú i dtrialacha cliniciúla, cinnteoidh sé go ndéanfar fionnachtana leighis a aistriú go tapa chuig meastóireacht chliniciúil agus ar deireadh feabhsóidh an institiúid saol othar agus sláinte na ndaoine, ag baint leas as láidreachtaí acadúla na hOllscoile agus a comhpháirtí cúraim sláinte, Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta. Díreoidh an Institiúid freisin ar chomhpháirtíochtaí marthanacha, comhbhuntáisteacha a fhorbairt le comhpháirtithe tionscail agus acadúla, chun go mbeidh ár réigiún ina cheannaire i dtaighde sláinte agus teicneolaíochta leighis.”  Críoch

Wednesday, 31 May 2023

Ireland’s first Institute for Clinical Trials established with a focus on benefit and impact for patients   University of Galway has today announced the establishment of Ireland’s first Institute for Clinical Trials. The new institute will transform the clinical research landscape by creating an environment where scientific advances are translated into improved care for patients.  The Institute for Clinical Trials will transform lives by ensuring patients get access to the latest medicines and treatments in a timely way.  Through its ambitious programme of research excellence, the Institute will position Ireland at the forefront of clinical and biomedical discovery.    University of Galway President Professor Ciarán Ó hÓgartaigh said: “As a university for the public good, led by our values, including excellence and openness, the establishment of the Institute for Clinical Trials will chart new paths in research for the benefit of the health and well-being of people at their most vulnerable time, in Ireland and internationally. This is a shining example of our ambition and a manifestation of University of Galway looking beyond the horizon, forging breakthroughs in science and in research, in the world and for the world."    Director of the Institute, Professor Peter Doran, outlined the ambition for the Institute, said: “Research is critical to the healthcare ecosystem. Patients who attend hospitals that are research active have better outcomes, due to both increased access to early lifesaving treatments, and through the culture that pervades when research and inquiry are at the core of the health systems. By increasing clinical research activity, which is at the centre of the institute ambition, we will drive outcomes for patients. “We also know that indigenous companies, particularly in the medtech sector, struggle to conduct clinical evaluations in Ireland, which is essential for market access. We are setting in motion a strategy to address the barriers which limit the conduct of clinical trials in Ireland.”     A major component of the Institute’s activity will be to improve how trials are done, integrating innovative methodologies, with enhanced technologies and better molecular analysis to create the trial of the future and position Ireland as a leader in clinical trials.   Professor Doran continued: “The cross-sectoral activities of the Institute for Clinical Trials will be nationally distinctive, will align with Ireland’s regional development strategies and will enhance economic competitiveness by attracting investment, jobs and talent, in addition to its core mission of improving the health of the population.”    The institute was officially launched this morning by Noreen Doyle, an entrepreneur and mother of four children, two of whom are childhood-cancer survivors.    Speaking at the launch, Ms Doyle said: “In 2007 we entered our two year-old son, James into a clinical trial following is diagnoses of Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) with the hope that it would help children in the future to fight cancer. Little did we know then that it would actually be his little sister, Kate, 10 years later, who would be one of those children to benefit greatly from this exact trial.”   The Institute will be led from University of Galway’s College of Medicine, Nursing and Health Sciences.   Professor Martin O’Donnell, Dean of the College of Medicine, Nursing and Health Sciences at University of Galway and Consultant, said: “This institute will consolidate our areas of considerable strength in clinical trials, ensure the rapid translation of medical discoveries to clinical evaluation and ultimately improve the lives of patients and health of our population, leveraging the academic strengths of our University and its healthcare partner Saolta University Healthcare Group. The Institute will also focus on developing sustained, mutually advantageous partnerships with industry and academic partners, positioning our region as a leader in health and med tech research.”  Ends

Monday, 29 May 2023

University of Galway academics Professor Louise Allcock, Dr Róisín Healy and Professor John Laffey have been elected as Members of the Royal Irish Academy for their exceptional contribution to literature, antiquities and science. They are among 28 new members admitted to the Academy by Professor Pat Guiry, President of the Royal Irish Academy, on Friday May 26. Louise Allcock is  Professor of Zoology at University of Galway. She is a world leader in systematics and biogeography of molluscs, with a focus on octopuses and deep-sea biota, and uses her broad knowledge to advocate for ocean conservation. She has brought her passion to public attention via television, radio and beautifully illustrated books on ocean life. Professor Allcock has contributed actively to equality and diversity throughout her professional life. Róisín Healy is senior lecturer in History at University of Galway. She has published on modern German, Irish and Polish history. Dr Healy has helped forge a comparative history of colonialism in Europe by comparing British rule in Ireland with Prussian rule in Poland. She has received funding from the Fulbright Commission, the Irish Research Council and the Alexander Von Humboldt Foundation. John Laffey is Professor of Anaesthesia and Intensive Care Medicine and Director of Clinical Research at University of Galway's School of Medicine and Galway University Hospitals. His research is focused on acute respiratory distress syndrome and sepsis. A major focus is on therapeutic potential of cell therapies and the effects of carbon dioxide in the critically ill. President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “I would like to extend my warmest congratulations to Professor Allcock, Dr Healy and Professor Laffey who have all made exceptional contributions in their respective fields. Research and academic excellence are the cornerstones of all that we do here at University of Galway, and I am very happy to see their work and achievements recognised by the RIA.” Professor Pat Guiry, President of the Royal Irish Academy, said: “These individuals, elected by their peers, have made exceptional contributions in their fields of endeavour. We are delighted to recognise their achievements. As Members of the Academy, they will support the RIA by engaging and leading in activities that strengthen the international recognition of the Academy’s scholarship and serve the public good through their knowledge and insight." The RIA noted that Professor Allcock and Dr Healy were among 15 women elected as Members of the Academy as part of the latest awards for academic excellence.  Election to membership of the Royal Irish Academy is the highest academic distinction in Ireland. The Academy has been honouring Ireland’s leading contributors to the world of learning since its establishment in 1785.  Ends

Wednesday, 24 May 2023

University of Galway will welcome 150 researchers, PhD students and external industry stakeholders from across the ENLIGHT network to campus for a special event to address and discuss solutions for global societal challenges.  The ‘ENLIGHT European Dialogue Digital Innovation in Health and Wellbeing’ runs from 23 to 25 May, 2023 and brings together ENLIGHT universities and external stakeholders to share best practices and foster future research and education collaborations. One of the highlights of the networking event is the Academic Industry Meeting (AIM) day on Wednesday May 24. Created by Uppsala University in Sweden, AIMday is an exchange of knowledge and ideas focused on finding novel approaches to real-world challenges, and has been successfully adapted by universities around the world to open new networks and develop new collaborations between academia and industry. Numerous local companies will participate in the event including SymPhysis Medical, FeelTect, Croí and Boston Scientific and they will be joined by digital health companies from across ENLIGHT regions.  President of University of Galway Professor Ciaran Ó hÓgartaigh said: “University of Galway’s mission is to be a university for the public good. At the edge but in the middle of everything, the openness and shared respect of the European ideal is central to us. Through working together, we are always seeking new ways to build connections and make an impact in our society and the ENLIGHT AIMDay is part of that.” Professor Becky Whay, Vice President International at University of Galway,  said: “The ENLIGHT alliance exemplifies University of Galway’s commitment to openness and diversity in our University, creating opportunities for students and staff, as well as for our region.  “Our partnership in a European University Network puts us at the forefront of designing models for cross European collaboration, in education, research and our external stakeholders in Galway and throughout Europe.”  ENLIGHT is a partnership of nine universities, supported by the Government and the European Commission, to build a platform for the creation a new type of European university campus where students and staff have increased opportunities for international study, training, teaching, research and sharing of services. The ENLIGHT University Alliance includes University of Galway; Comenius University, Bratislava (Slovakia); University of Groningen (Netherlands); University of Bordeaux (France); Gent University (Belgium); University of Tartu (Estonia); University of Gottingen (Germany); University of the Basque Country (Spain); and Uppsala University (Sweden). ENLIGHT aims to collaboratively transform higher education and research, addressing societal challenges and promoting equitable quality of life, sustainability and external engagement with the communities of the partner universities. Ends

Tuesday, 23 May 2023

Three primary schools who used scientific methods to answer questions about well-being, education and fitness in the classroom have been awarded the START Trophy 2023 at a special event in University of Galway.   Organised by the Health Research Board-Trials Methodology Research Network (HRB-TMRN) at University of Galway, the Schools Teaching Awareness of Randomised Trials (START) annual competition encourages children throughout Ireland to learn more about healthcare decisions and how we can improve health and wellbeing by learning about randomised trials. Sometimes called clinical trials, randomised trials are a type of research study often used to find out if a new medicine or treatment works.            The START competition is a fun, project-based approach to learning about randomised trials. It also helps meet key aspects of the current school curriculum in several subjects including maths, science, SPHE and ICT. The competition website provides all the tools needed to allow children and teachers create their own randomised clinical trial in the classroom.    The three shortlisted primary schools and their trial questions were:    Currow National School, Ranalough, Killarney, Co. Kerry Running Debate- should you run for distance or time?   Scoil Mobhi, Glasnevin, Dublin 9  Which method of learning produces better results in a test: educational videos or educational text?    Corrandulla National School, Corrandulla, Galway Do mindful opportunities increase concentration in the classroom?   Coming in at third place, Corrandulla National School from County Galway explored the imact of mindfulness on concentrating in the classroom. Techniques such as colouring, storytelling, breathing techniques, yoga and sensory play were tested, and the children’s emotions / feelings were recorded. This school concluded that the children felt happier after engaging in the mindfulness breaks, less likely to fidget misbehave or disrupt the class. The mindfulness intervention had positive emotional and academic outcomes for the children involved.    Scoil Mobhi, Glasnevin, Dublin, were presented with second place for their trial ‘Which learning method gives better academic outcomes, educational videos or educational text?’. The students randomised their fellow classmates to the intervention or control arm of the study, using a fun spinner wheel. Using a standard test for both control and intervention groups, the students concluded that the video resource resulted the children getting better test scores.    The overall START first place winners were Currow National School, Ranalough, Killarney, Co. Kerry. They addressed whether or not running for distance or time to improve fitness and concluded that there was no difference between these two groups, and that either method would be good to improve fitness.     Commenting on the START competition, Professor Declan Devane, Scientific Director of the HRB-TMRN at University of Galway, said: “We started this competition for two reasons. Firstly, we wanted to raise awareness of the importance of randomised trials with children. Secondly, we wanted to harness the creativity and imagination of children in the design, conduct, analysis and reporting of trials. The high standard and variety of applications we receive each year demonstrates that the START competition has indeed raised the awareness of randomised trials and capitalised on children’s innate ability to explain difficult concepts clearly and in a fun way.”   Dr Sandra Galvin National Programme Manager of the HRB – Trials Methodology Research Network, said: “The questions that the children come up with every year are amazing. They usually focus on an aspect of their own lives in the classroom, and they work together to create the trial, but also have a lot of fun. The curiosity and creativity of their bright young minds means they usually challenge our concepts and get us to think more creatively.”   The three shortlisted schools were selected by four judges: Iseult Mangan, Former Primary School Principal Cloghans Hill NS (2017 START winner) and Teen Turn Mentor  Aisling Murray, Teacher, St. Joseph’s National School in Kinvara and teacher of the 2018 START Competition winning class. Professor Shaun Treweek, Professor of Health Services Research, University of Aberdeen, UK Sarah Chapman, Knowledge Broker at Cochrane UK.   The competition is run by the Health Research Board-Trials Methodology Research Network (HRB-TMRN), which is a collaborative Network across five University partners - University of Galway, University College Cork, Trinity College Dublin, University College Dublin and the University of Limerick - to celebrate International Clinical Trials Day and the anniversary of the first clinical trial which was carried out in 1747 in the British Navy.   To learn more about START visit www.startcompetition.com or follow on Twitter @STARTSchools and Facebook at www.facebook.com/STARTCompetition    Ends