Tuesday, 18 June 2024

School of Law named Law School of the Year

University of Galway’s School of Law has won Law School of the Year at the Dye and Durham Irish Law Awards 2024 - the second time it has won the prestigious accolade.   This award recognises University of Galway School of Law’s academic excellence and innovative teaching methods along with its commitment to provide high quality student support and engagement.   Dean of University of Galway School of Law, Professor Martin Hogg, said: “I’m thrilled at this public recognition of all the hard work that colleagues consistently put in to make our law school such a great place to work and study. It’s testimony also to the quality of our students, who are a pleasure to teach and who go on as alumni to give us a real sense of pride as they establish themselves in the world.”   University of Galway’s School of Law was previously named Law School of the Year in 2019. In addition to taking home the top award, the School had a number of staff and students who were finalists across three different categories at the Dye and Durham Irish Law Awards 2024.   Five students made the final shortlist for Law Student of the Year: Katie Cunningham, Law (BCL) and Business; Diarmuid Kilgallen, Law (BCL); Fiachra McInerney, Law (BCL) and Human Rights; Tom O'Connor, Law (BCL) and Human Rights; and Eric Ehigie, Law (BCL) and Business.   Three staff members made the final shortlist for Legal Educator of the Year: Deirdre Callanan, Dr Conor Hanly and Dr Brian Tobin, while Dr Andrew Forde was nominated for Law Book of the Year for his book European Human Rights Grey Zones: The Council of Europe and Areas of Conflict.   University of Galway School of Law is ranked in the top 150 Law Schools in the world, according to the QS World University Rankings by Subject 2024. It is also internationally recognised for its research-led work in other areas, including the renowned Irish Centre for Human Rights, the Centre for Disability Law and Policy and Centre for Housing Law, Rights and Policy.   Ends


News Archive

Friday, 14 June 2024

An academic of political science at University of Galway and a music teacher alumna have received prestigious Fulbright Awards to take up scholarships in the United States.    Professor Niall Ó Dochartaigh, Professor of Political Science and Director of the MA in Public Policy at University of Galway, will be based at New York University’s Glucksman Ireland House where he will carry out research on the peacemaking efforts in US civil society during the Troubles. Professor Ó Dochartaigh will examine the diverse social, political and cultural factors that shaped transatlantic civil society engagement during the conflict.    Áine Humphreys is an Irish and Music secondary school teacher and graduate of An Máistir Gairmiúil san Oideachas, Ollscoil na Gaillimhe. She graduated with first-class honours and under her Fulbright award she will teach Irish at the University of Montana as a Fulbright Foreign Language Teaching Assistantship Awardee.    The recipients are among 21 awardees who were presented with their awards at a ceremony in Iveagh House, Dublin.     The Fulbright Programme in Ireland was established in 1957 and each year grants are awarded for Irish citizens to study, research, or teach in the US and for American citizens to do the same in Ireland.                Professor Becky Whay, Vice-President International at University of Galway, said: “The tradition of Fulbright is one which builds on the unique bonds between Ireland and the US, and allows us to deepen our transatlantic academic and cultural links.    “University of Galway is delighted to see Professor Ó Dochartaigh secure the scholarship award and bring his wealth of insight and knowledge to bear on our understanding of US-Ireland relations and we are also proud to see such a talented alumna as Áine Humphreys bring a rich variety of culture and music tradition to a new audience in the US.”    The University of Galway Fulbright Irish Awardees for 2024-2025 include:    Fulbright Scholar  Professor Niall Ó Dochartaigh’s publications include Civil Rights to Armalites: Derry and the birth of the Irish Troubles and the co-edited books Political Violence in Context and Dynamics of Political Change in Ireland. His most recent book, Deniable Contact: Back-channel Negotiation in Northern Ireland, relays the role of Derry businessman Brendan Duddy and his engagements with republicans and the British over many years as part of efforts to secure an end to the conflict. The book was awarded the Brian Farrell book prize of the Political Studies Association of Ireland and was shortlisted for the Christopher Ewart-Biggs Literary Prize. The Duddy archive is held in University of Galway Library.    Fulbright Foreign Language Teaching Assistant  Áine Humphreys is a native of Co Limerick where she works as a music teacher with Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Áine undertook a BA Music and Irish degree in University College Cork, where she was awarded scholarships to Gaeltacht Chorca Dhuibhne and was an active member of the Irish Traditional Music Society. She works as a Radio Presenter for Raidió RíRá and an Irish Translator with Star Translation Services. Áine fosters a love for the Irish language and culture amongst her students inside and outside the classroom.    The Fulbright Irish Awards will open on August 29th, 2024. Interested candidates should visit www.fulbright.ie for more information.     Ends 

Thursday, 13 June 2024

Bronnadh céimeanna ar bhreis is 360 mac léinn fochéime, máistreachta agus PhD in Ollscoil na Gaillimhe inniu, á gcur leis an mbreis is 133,000 alumni atá ar fud an domhain.   Ina measc siúd a bhí ag ceiliúradh bhronnadh an tsamhraidh, bhí beagnach 80 duine ar bronnadh Dochtúireacht i bhFealsúnacht (PhD) orthu.   Ar an ngrúpa mac léinn is mó a bhí i láthair bronnadh Baitsiléir Onóracha sa Leigheas, Baitsiléir sa Mháinliacht agus Baitsiléir sa Chnáimhseachas (MB, BCh, BAO) ar bhreis is 166 dochtúir.  Le linn an tsearmanais, bhronn Ollscoil na Gaillimhe 14 Bhonn don Bhliain Deiridh Leighis ar naonúr céimithe, agus cúig cinn díobh siúd ag dul don Dr Margaret Mary Glazier as Michigan, SAM as a sárfheidhmíocht acadúil. Bronntar na boinn seo mar chuid den traidisiún ina dtugtar aitheantas d’fheabhas acadúil na gcéimithe i gColáiste an Leighis, an Altranais & na nEolaíochtaí Sláinte.  Bronnadh dámhachtain speisialta amháin as taighde forleathan le linn cheiliúradh na bliana seo – bronnadh Céim Dhochtúireachta le hEolaíocht (DSc) as Saothar Foilsithe ó Ollscoil na hÉireann ar an Ollamh Michael Kerin as a chuid taighde ar ailse chíche.   Tá an tOllamh Kerin ina Ollamh le Máinliacht, tá sé ina Stiúrthóir Cliniciúil ar an nGréasán Acadúil i dtaca le hAilse atá faoi stiúir Saolta, agus tá sé ina Leas-Uachtarán ar Choláiste Ríoga na Máinlia in Éirinn.    Mar mháinlia comhairleach, tá spéis ar leith ag an Ollamh Kerin i máinliacht ailse cíche agus inchríneach. Tá sé i gceannas ar chlár mór taighde ar ailse chíche in Institiúid Lambe don Taighde Aistritheach in Ollscoil na Gaillimhe, agus tá sé ina Stiúrthóir Taighde ar an Institiúid Náisiúnta don Taighde ar Ailse Chíche. Lena chois sin, tá an tOllamh Kerin ina chomhthaighdeoir ar go leor tionscnaimh thaighde eile ar ailse, lena n-áirítear Precision Oncology Ireland agus Institiúid Taighde Uile-Oileáin ar Ailse (AICRI). Tá a ainm le breis is 450 páipéar piarmheasúnaithe agus le 25,000 lua, agus tugadh meantóireacht do bhreis is 50 mac léinn MD agus PhD a chuaigh tríd an gclár taighde ar ailse chíche.   Seo mar a labhair Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Thar ceann phobal iomlán Ollscoil na Gaillimhe, tréaslaím le gach duine dár gcéimithe. Leagann an Ollscoil béim ar leith ar ár luachanna, mar atá meas, oscailteacht, barr feabhais agus inbhuanaitheacht, agus tá sé ríthábhachtach go gcothaímid muintearas i measc ár mac léinn chun cur lena dtaithí acadúil agus chun pobal a chruthú inar féidir le gach duine barr a gcumais a bhaint amach. Molaim obair chrua, díograis agus buanseasmhacht ár gcéimithe go léir, agus guím gach rath orthu sa saol gairmiúil atá amach rompu.  “Ba mhaith liom comhghairdeas ó chroí a ghabháil leis an Ollamh Michael Kerin chomh maith. Is teist iontach é an DSc seo air mar dhuine agus ar a chuid taighde san Ollscoil seo thar na blianta, agus tugann sé aitheantas don chion céadach atá déanta aige i ndáil le hailse chíche.”  Críoch    

Thursday, 13 June 2024

Over 360 degree, masters and PhD students graduated from University of Galway today, joining more than 133,000 alumni worldwide.     Among all of those at the summer conferring celebrations, almost 80 were conferred with a Doctor of Philosophy (PhD).   The largest cohort of students to graduate were the 166 doctors who received their Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and Bachelor of Obstetrics (MB, BCh, BAO) degree.    During the conferring ceremony, University of Galway presented 14 Final Medical Medals to 9 graduates, with Dr Margaret Mary Glazier from Michigan, USA receiving 5 medals for her outstanding academic performance as part of the tradition of presentation to graduates of the College of Medicine, Nursing and Health Sciences recognising academic excellence.    One special award was conferred at this year’s celebrations in recognition of extensive research - Professor Michael Kerin was conferred with a Degree of Doctor of Science (DSc) from the National University of Ireland for his published work in breast cancer research.     Professor Kerin is the Chair of Surgery, Clinical Director of the Saolta Managed Cancer Academic Network and Vice-President of the Royal College of Surgeons in Ireland.     As a consultant surgeon, Professor Kerin has a special interest in breast cancer and endocrine surgery. He leads a large breast cancer research programme at the Lambe Institute for Translational Science at University of Galway and is the Research Director of the National Breast Cancer Research Institute. Professor Kerin is also co-investigator on numerous other cancer research initiatives including Precision Oncology Ireland and the All-Island Cancer Research Institute (AICRI). He has more than 450 peer reviewed papers and 25,000 citations, and more than 50 MD and PhD students have come through and been mentored as part of the breast cancer research programme.    President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “On behalf of the entire community of University of Galway, I congratulate every one of our graduates. The University places great emphasis on our values of respect, openness, excellence and sustainability, and it is so important that we create a sense of belonging for our students to enrich their academic experience and create a community where everyone can thrive. I commend each of our new graduates on their hard work, commitment and perseverance, and wish them every success in their future careers.    “I would also like to extend my warmest congratulations to Professor Michael Kerin. Being awarded the DSc is a wonderful testament to him and his research at the University over many decades, and an acknowledgment of the impact of his outstanding contribution to the field of breast cancer.”    Ends 


Events Calendar