All 2007

Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, 2007

Thursday, 15 November 2007

Solar variability and climate: conjecture, politics and science Is í an tOllamh Joanna Haigh, Ollamh le Fisic Atmaisféarach ag an Imperial College, Londain, a thabharfaidh Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún 2007 – léacht dar teideal Solar Variability and Climate Change – Déardaoin, an 22 Samhain 2007 ag 8.30 p.m. i dTéatar Uí Fhlaitheartaigh, OÉ Gaillimh. Is Ollamh le Fisic Atmaisféarach agus Ceann an Ghrúpa um Fhisic Spáis agus Atmaisféarach san Imperial College, Londain í Joanna. Déanfaidh sí cur síos ar chúlra corrach an staidéir ghrianaeráide, tabharfaidh sí léargas ar a bhfuil ar eolas againn faoi athruithe sa Ghrian agus déanfaidh sí athbhreithniú ar thionchar na gréine ar an aeráid. Cuirfear clabhsúr leis an léacht le plé ar thaighde a rinneadh le déanaí – taighde a bhfuil sé mar aidhm léi léargas a thabhairt ar chuid de na meicníochtaí fisiciúla casta atá i gceist. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Gerard Jennings ón Institiúid um Athrú Comhshaoil in OÉ Gaillimh agus é ag tagairt do léacht an Ollaimh Haigh, "Ní leor athruithe i bhfuinneamh na gréine – arna thomhas ag spásárthaí le 30 bliain anuas – le míniú a thabhairt ar an méadú sciobtha atá tagtha ar mheánteocht an domhain. Tagann an méid seo leis an bhfianaise eolaíoch a thacaíonn leis an dearcadh gur dócha gur bhfuil nasc idir gníomhaíocht dhaonna agus téamh aeráide." I measc na n-ábhar eolaíoch ar spéis leis an Ollamh Haigh tá: aistriú radantach san atmaisféar, samhaltú aeráide, fórsáil radantach d'athrú aeráide agus an tionchar atá ag athrú ionradantas gréine ar aeráid. Tá go leor foilsithe aici faoi na hábhair seo sa litríocht eolaíoch agus is iomaí píosa scríofa agus craolta a raibh baint aici leo freisin. Tá an léacht phoiblí seo á heagrú ag OÉ Gaillimh i gcomhar le hAcadamh Ríoga na hÉireann. Cé go bhfuil saorchead isteach, níl ach méid áirithe ticéad ar fáil. Tá méid áirithe ticéad le fáil ón Oifig Preasa agus Faisnéise ag 091-493361 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig info@nuigalway.ie. Is féidir ticéid a chur in áirithe freisin ach teagmháil a dhéanamh le hAcadamh Ríoga na hÉireann ag www.ria.ie. CRÍOCH

>> Read full story about Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, 2007

Law and Mental Health Conference NUI Galway

Wednesday, 14 November 2007

NUI Galway will host a one day conference on the Law and Mental Health on Saturday, November 17. The conference, which runs from 9.30am to 4.30pm, will bring together a number of national and international experts to debate issues of relevance to those who work in the field of mental health and those who suffer from mental illness. Recent reports have found that that up to 20% of suicides can be attributed to workplace bullying and there has been a recent surge in case law dealing with stress related injury at work. At the conference, Ursula Connolly of the Law Faculty at NUI Galway, will address the extent to which employers can be held liable when an employee suffers from mental ill-health due to conditions at work. Shivaun Quinlivan, also of the Law Faculty at NUI Galway, will speak about a related workplace issue, that of discrimination and mental health and the extent to which equality legislation protects those with mental ill-health at work. Professor Phil Fennell, of Cardiff Law School will address how human rights instruments have influenced and shaped law and policy in this area. Dr. Mary Keys, lecturer at the Law Faculty at NUI Galway and member of the Mental Health Commission, stressed the importance of such an event, arguing that "Mental health is an issue for every individual. Our mental wellbeing underpins society, both economically and socially. Despite this critical importance, the mechanisms are still not in place by government to provide the multi-disciplinary approach necessary to support mental health in Ireland. We cannot afford to delay on implementing strategies as set out in the Government's 2006 policy document 'A Vision for Change'. Delays and half-measures will have profound effects on all aspects of society." The event has been organised with the support of the Health Service Executive and the Department of Health and Children. Dr. Jimmy Devins, Minister of State with special responsibility for Disability and Mental Health will open the conference, which will be chaired by Martin Rogan of the Health Service Executive with an opening address by Donncha O'Connell, Dean of Law, NUI Galway. Professor Gerard Quinn, a leading international expert in the field of disability law and a key figure in the drafting of the recently adopted UN Convention on the Rights of People with Disabilities, will act as rapporteur. Further information and registration details are available at http://www.nuigalway.ie/law/mental_health_conference.html or by contacting Ms. Ursula Connolly, Law Faculty, NUI Galway (ursula.connolly@nuigalway.ie, telephone 091-493250). -ends-

>> Read full story about Law and Mental Health Conference NUI Galway

Searmanas Bronnta i nGaoth Dobhair

Monday, 12 November 2007

Inniu (12 Samhain), bronnadh Dioplómaí ar 102 mac léinn a chríochnaigh cláir léinn de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar champas de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Ag an ócáid, dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán, OÉ Gaillimh go raibh an-áthas air a bheith ar ais arís i nGaoth Dobhair le cáilíochtaí a bhronnadh ar mhic léinn don tríú bliain as a chéile. "I nGaoth Dobhair, cuireann an tAcadamh agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh cúrsaí ar fáil i réimsí na cumarsáide, na ríomhaireachta, na Gaeilge, an aistriúcháin agus an bhéaloidis. Seo réimsí faoi leith atá tábhachtach i bhforbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch na Gaeltachta. Tríd an bhforbairt atá déanta ar ionad Ghaoth Dobhair agus na cúrsaí atá á soláthar ann tá béim á cur ag an Ollscoil ar dhearcadh dearfach a chruthú don Ghaeilge mar mhóracmhainn forbartha sa Ghaeltacht" a deir an tUachtarán. Ag an bhronnadh dúirt Éamonn Mac Niallais, Riarthóir Ionad Ghaoth Dobhair go bhfuil cúrsaí Dioplóma á gcur ar fáil ag an Acadamh i nGaoth Dobhair agus in ionaid eile san Iarthuaisceart le ceithre bliana anuas agus go bhfuil sé in am anois an chéad chéim chun tosaigh a ghlacadh. "An bhliain seo chugainn cuirfear tús leis an chéad chéim lánaimseartha ollscoile san ionad seo, an B.A. sa Riarachán Gnó. Is cúrsa ceithre bliana atá i gceist agus is é aidhm an chúrsa seo oiliúint a chur ar chéimithe a thabharfaidh na scileanna praiticiúla agus anailíse dóibh atá de dhíth chun dul ag obair i réimse an ghnó agus an riaracháin dhátheangaigh", a deir Éamonn. Le roinnt blianta anuas, tá méadú suntasach tagtha ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil in eagraíochtaí a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, agus is cinnte gur forbairt shuntasach é seo don Acadamh san Iarthuaisceart an chéim seo a bheith á cur ar fáil, agus gur deis iontach a bheas ann do mhuintir na Gaeltachta céim Ollscoile agus deiseanna breise fostaíochta a bhaint amach ina gceantar féin. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin B.A. sa Riarachán Gnó nó faoi chúrsaí eile an Acadaimh, is féidir dul i dteagmháil le hIonad an Acadaimh ag 074 9531919 nó seol ríomhphost chuig gaothdobhair@oegaillimh.ie Críoch

>> Read full story about Searmanas Bronnta i nGaoth Dobhair

Report highlights challenges facing one parent families in their quest to return

Monday, 12 November 2007

A new research report published by Galway City Partnership and the One Parent Family Research Steering Group has found that those parenting alone want to return to work but face significant barriers in their efforts to access employment, training and education. The research, undertaken in Galway City and County by the NUI Galway Child and Family Research Centre, was launched today in Galway by Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív T.D. Dr Michelle Millar who headed the research team from the Child and Family Research Centre at NUI Galway said, "The research clearly shows a willingness on the part of these parents to work outside the home. Yet their decision to do so is affected both by their concerns surrounding how going out to work will impact on their children, and being able to find suitable, part time flexible employment. Also the lack of affordable and accessible childcare, and the poverty trap created by the rent supplement mean that for many of those who parent alone, finding work that leaves them financially better off is extremely difficult." The research is the first of its kind in Ireland and took place in the context of major proposed policy changes. The Government Discussion Paper: Proposals for Supporting Lone Parents suggests that policy changes are likely to involve major reform in welfare support for those parenting alone. The proposals would incorporate conditionality in payment, with those parenting alone expected to begin connecting to the labour market as their children approach the upper age limit for payment of the Parental Allowance. Speaking at the launch, Elaine Harvey, Chair of the One Parent Family Research Steering Group said, "The parents view themselves, first and foremost, as primary carers for their children, and because of their circumstances, affordable childcare and a flexible attitude from employers are just as important as getting an actual job. It is clear from the research that those parenting alone want to work – the challenge for all of us is to identify with parents their individual blocks to employment, education and training, and then to develop realistic pathways to overcoming the obstacles identified. We believe that this activation process should be voluntary and note that 46% of those who participated in the survey had looked for work in the past 12 months." Minister Ó Cuív said, "Lone parents face many challenges in today s society of which returning to the workplace is just one. This research will help inform policy makers and indeed employers about the particular challenges facing lone parents and ways in which they can be helped." The research was undertaken to address the lack of reliable information about the reality of life for those parenting alone in Galway City and County. It included interviews and questionnaires with parents, policy makers and service providers and found that poverty and child wellbeing will only be addressed if the family's financial situation improves as a result of going back to work. Declan Brassil, Galway City Partnership Manager said, "One of the primary barriers is the lack of flexible employment which will result in increased income. Parents encounter difficulties in securing flexible, high quality, well paid employment which is part-time and family friendly, and takes account of school hours and school holidays. This is even more difficult for those parents located in rural areas. The report recommends that employers should be consulted in order to understand the demand for flexible, part-time work and that local employers be encouraged to engage with the One Parent Family Research Steering Group." The report found that additional, affordable, community based childcare facilities should be provided, and creative ways in which care can be provided outside the home for older children and young adolescents need to be explored and fostered. Parents want to engage in training and education but it needs to be at a time that suits them and their children, with a preference for part-time courses run locally while children are in school. Parents living in rural areas need training to take place locally. Education and training providers should explore the possibility of including work placement or supervised work experience which would support individuals in their role as parents. Some parents found dealing with organisations and agencies quite difficult as they were not forthcoming with information about entitlements and services, although a number of participants spoke of having a positive experience when dealing with statutory service providers. The report recommends that a booklet and internet site containing information for those parenting alone be published, and distributed by the Department of Social and Family Affairs (DSFA) to all those currently in receipt of One Parent Family Payment (OPFP). The booklet and site should contain information regarding benefits, entitlements, education and training opportunities, supports for re-entering the labour market, and all relevant contact details for agencies who work with those parenting alone. Locally based support groups in Galway City and County should be established where those parenting alone can support one another in a non-judgmental and positive environment. Differences between the experiences of urban and rural lone parents were also found. These centred largely around access and mobility as many jobs, services and educational programmes are based in Galway City and larger towns in County Galway making it more difficult for lone parents living in rural areas. It also found that social support networks are vital, with grandparents and other family members playing an important support role for many lone parents. The survey was sent to the 3,144 recipients of the One Parent Family Payment in Galway City and County and 676 (22%) were returned. Ends

>> Read full story about Report highlights challenges facing one parent families in their quest to return

Over €100,000 Awarded to Student Athletes at NUI Galway

Monday, 12 November 2007

Sports Scholarships 2007/2008 Sports Scholarships amounting to over €100,000 have been presented to the recipients of this year's NUI Galway Sports Scholarships Scheme. Now in its tenth year, the scheme supports the University's student athletes who excel in their respective sporting fields and gives them the opportunity of developing their sporting prowess whilst studying at NUI Galway. At a special ceremony in the University, 82 students were presented with awards by the NUI Galway's Vice-President for Physical Resources Keith Warnock. Fourteen athletes, who are already on sports scholarships and still studying at the University, received €2,000 again this year. A further 13 students received scholarships (worth €2,000) for the first time, while an additional 50 students benefited to the tune of €1,000 each, under the University's Bursary scheme. This year's Scholarship winners include Niamh Fahy from Killanin, Co Galway - current Galway Ladies Gaelic Football Star and Irish Senior Ladies Soccer International; Niamh Kilkenny, Ballinasloe, Co. Galway - Galway Senior Camogie star; David Conway, Ballickmoyler Co. Laois - Gaelic Football player; David Duffy, Mullingar, Co. Westmeath – all Ireland Gaelic Football Fresher winner; David Kenny, Birr, Co. Offaly – up and coming Hurling star; Fiona Carroll, Athenry, Co. Galway - Golf's rising young star; and Liam Molloy, Newcastle, Galway – Rowing International. In addition to these awards, two students, Mark Ronaldson, Shrule, Co. Mayo and Chris Barrett, Ballina, Co. Mayo, received Gaelic Football scholarships sponsored by Cadbury's as part of their sponsorship of the Cadbury All-Ireland U21 Football Championship. A further three scholarships, sponsored by Galway United and Sports Med West were awarded to Michael Creane from Sligo town; Jack O' Doherty, Letterkenny, Co. Donegal; and Vinny Carrigan from Castlebar, Co. Mayo. NUI Galway Sports and Recreation Officer, Tony Regan says the Sports Scholarship Scheme initiative encourages students to participate at the highest levels in sport, "The Sports Scholarship Scheme gives a tremendous boost to the sporting ethos of NUI Galway. Over the years, the scheme has supported some excellent athletes with many recipients representing the University with distinction at national and international level. These have included the likes of Paul Hession, current Irish record holder at 60, 100 & 200 metres, Eadaoin Ní Challarain, double Olympic representation in 2000 and 2004, as well as current Olympian Oarsmen, Cormac Folan and Alan Martin." He added, "We would like to congratulate our awardees who represent a cross section of the most outstanding sporting talent in this country and wish them every success in their future sporting endeavors with the University and indeed further a field". This year's selection of athletes came from across the academic disciplines and represents a wide variety of sports including Athletics, Basketball, Boxing, Camogie, Cycling, Gaelic Games, Golf, Hockey, Kayaking, Rowing, Rugby, Soccer, Surfing, Swimming and Windsurfing. -ends-

>> Read full story about Over €100,000 Awarded to Student Athletes at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>

Featured Stories