All 2007

An tUachtarán Mhic Giolla Íosa leis an Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh i

Friday, 7 September 2007

Is é a bheidh mar aidhm ag an Ionad seo ceisteanna tábhachtacha maidir le leanaí agus teaghlaigh i sochaí na hÉireann a réiteach agus a chinntiú go mbeidh torthaí a gcuid oibre le feiceáil Seolfaidh an tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa an tIonad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh (CRFC) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, inniu, Dé hAoine, an 7 Meán Fómhair 2007. Tá sé mar aidhm ag an Ionad saol leanaí agus a dteaghlaigh a fheabhsú, agus cleachtas agus beartas a chur chun cinn in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, trí thaighde, trí mheasúnacht agus trí fhorbairt seirbhíse. Dúirt an Dr Pat Dolan, Stiúrthóir an Ionaid Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh, go bhfuil gá le tuilleadh taighde atá dírithe ar bhealaí a aimsiú chun tacú le leanaí agus le teaghlaigh atá i ngéarchéim sula dtéann na fadhbanna atá acu i ndonas. Dúirt sé: "Cé go dtarraingítear aird an phobail ar dheacrachtaí sóisialta cosúil le bochtaineacht i measc leanaí, féinmharú i measc na n-óg agus foréigean i measc teaghlach, ní tharraingítear aird ar bith ar dheacrachtaí a réiteach agus ní chuirtear na réitigh seo in iúl do pháirtithe leasmhara, na teaghlaigh féin san áireamh". Tá an seoladh seo ag tarlú ag tráth a bhfuil forbairt ag teacht ar acmhainn an Ionaid oibriú go díreach le lucht déanta beartais agus príomhghairmithe cúraim leanaí cosúil le hoibrithe sóisialta, múinteoirí agus oibrithe pobail don aos óg, mar fhreagairt ar an éileamh atá ann do sheirbhísí a chinntíonn na torthaí is fearr do leanaí agus do theaghlaigh. D'fháiltigh an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán, OÉ Gaillimh roimh bhunú an Ionaid agus an méid seo a leanas á rá aige: "Beidh tionchar díreach ag an gcomhpháirtíocht speisialta seo idir an Ollscoil agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, le tacaíocht ó Atlantic Philanthropies Ireland, ar cháilíocht beatha leanaí agus teaghlach in Éirinn trí thorthaí taighde agus teagaisc. Léargas eile fós é bunú an Ionaid seo ar an bhforbairt leanúnach atá ar siúl againn maidir le hionaid taighde agus beartais eolaíochta sóisialta den scoth a fhorbairt ar ár gcampas." In 2007, bhronn The Atlantic Philanthropies Ireland tacaíocht shuntasach ar an Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh faoi Chlár na Leanaí faoi Mhíbhuntáiste agus na nÓg. Is é atá mar aidhm leis an gclár seo sláinte agus saol níos fearr a chinntiú do dhaoine óga a bhfuil deacrachtaí áirithe le sárú acu. Sna cúig go deich mbliana amach romhainn forbrófar an CFRC mar ionad feabhais. Beidh breis agus 20 comhalta foirne lánaimseartha agus mic léinn PhD, mar aon le clár cuairte dáimhe idirnáisiúnta san Ionad. CRÍOCH

>> Read full story about An tUachtarán Mhic Giolla Íosa leis an Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh i

Community Engagement Gains Award for NUI Galway Italian Course

Monday, 3 September 2007

One of the most recent service learning programmes to come on stream at NUI Galway has been awarded a prestigious European Award for Languages. The award-winning module 'Service Learning in Italian' sees third and fourth year students in the Arts Faculty teach Italian in local primary schools as part of their course. The European Award for Languages (also known as the Language Label) recognises creativity and innovation in improving the quality of language learning and teaching. Through the 'Service Learning in Italian' module, primary schools gain access supported language classes without requiring them to find extra funding or resources. Meanwhile, third-level students have an opportunity to practice their language and teaching skills, supporting wider links between the university and the community. Service learning is a relatively new phenomenon at third-level in Ireland, but has been well established in the US for many years. Rather than traditional lectures or university classes, the learning process happens through working with the wider community on a project or issue that links to the students' degree subject area. NUI Galway, with the support of its Community Knowledge Initiative, now has over a dozen courses with this specific civic dimension. Service learning is neither volunteering nor work-placement, but is a distinct approach to teaching and learning that is designed to be academically robust whilst also linked to community needs. The teaching method was first piloted at NUI Galway three years ago with Nursing students who worked in an AIDS hospice in Zambia and a hospital in Belize; and with Bio-medical and Mechanical Engineering students who developed a range of innovative tools and resources for disabled, elderly and others facing particular challenges in daily life. A range of service-learning modules are now available across faculties at the University. Dr. Anne O'Connor of the Italian Department at NUI Galway, who coordinated the 'Service Learning in Italian' pilot programme, commented, "We are thrilled to receive a European Award for Languages 2007. Our new module aims to foster positive attitudes towards language learning for all involved, both primary and third-level students. The module also develops links with the community, giving students the opportunity to exercise social responsibility. Primary school children who participate, range from ages six to ten and are taught in an interactive and enjoyable way." The European Award for Languages is coordinated by the European Commission and managed on a decentralised basis by each member state. The award is managed in Ireland by Léargas. The award will be presented at a special ceremony in Dublin on 26 September European Day of Languages. ENDS

>> Read full story about Community Engagement Gains Award for NUI Galway Italian Course

Searmanais Bhronnta OÉ Gaillimh

Friday, 26 October 2007

Lá ar leith atá ann don Dr Iognáid Ó Muircheartaigh inniu. Is é seo an uair dheiridh aige tabhairt faoi sheachtain iomlán de bhronnadh céimeanna in OÉ Gaillimh. Tá sé anois i ndiaidh seacht lá a chaitheamh i mbun searmanas ar fhreastail os cionn 4,000 mac léinn orthu. Beidh an searmanas bronnta deiridh mar Uachtarán aige i mí Feabhra 2008. Seo a leanas a bhí le rá ag an Dr Ó Muircheartaigh agus na searmanais bhronnta beagnach thart: "Ba é an chuid ba dheise den phost bualadh leis na mic léinn agus a dteaghlach ag na searmanais bhronnta. Is é sin an chuimhne is fearr a bheidh agam ar an tréimhse a chaith mé anseo mar Uachtarán – aitheantas a thabhairt don mhéid atá bainte amach ag gach uile mhac léinn". Measann an tUachtarán go bhfuil idir chéimeanna agus dhioplómaí bronnta aige ar os cionn 40,000 céimí anois. Cuireadh tús le searmanais bhronnta an fhómhair in OÉ Gaillimh Dé hAoine, 19 Deireadh Fómhair, tráth ar bronnadh idir theastais, dhioplómaí agus chéimeanna ar 650 mac léinn as áiteanna ar fud na tíre ag searmanas do Mhic Léinn Lánfhásta. I rith na seachtaine freisin bronnadh Céim Mháistreachta Oinigh ar Eric Elwood, as an obair atá déanta aige ar mhaithe le Rugbaí i gConnachta; Tom Tuohy, as an obair dheonach atá déanta aige i mbun cúrsaí oiliúna i gClub Rámhaíochta OÉ Gaillimh; Tomás Ó Tuathail, as an obair atá déanta aige ar mhaithe le cur chun cinn na Gaeilge agus forbairt pobail i dTuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo; agus bronnadh Céim Mháistreachta Oinigh san Eolaíocht ar Alasdar Mac Cana, as an méid oibre a rinne sé thar thréimhse 20 bliain i mbun oiliúint phraiticiúil eolaithe i Roinn na Fisice agus Roinn an Oideachais in OÉ Gaillimh. CRÍOCH

>> Read full story about Searmanais Bhronnta OÉ Gaillimh

NUI Galway week-long Conferring Ceremonies come to a close

Friday, 26 October 2007

Dr Iognáid Ó Muircheartaigh will today complete his final full week of conferrings at NUI Galway following seven days in which he conferred over 4,000 students. His final conferring ceremony as President will take place in February 2008. Dr Ó Muircheartaigh commented towards the end of the conferring ceremonies: "Meeting students and their families on graduation day is probably my favourite part of the job. It will stand out as the single most rewarding and memorable experience of my tenure, recognising as it does the achievement of each individual student". The President calculates that during his period of office he will have conferred degrees and diplomas on over 40,000 graduands. The annual autumn conferring ceremonies began at NUI Galway last Friday, 19 October when over 650 students from locations across the country were conferred, during the Adult and Continuing Education ceremonies, following completion of their certificate, diploma and degree courses. Three Honorary MA Degrees and one Honorary MSc Degree were also awarded this week to Eric Elwood, for his contribution to Connacht Rugby; Tom Tuohy, for his contribution as coach to NUI Galway Boat Club; Tomás Ó Tuathail, for his contribution to community development and Irish language and culture promotion in his native Tourmakeady, Co. Mayo; and Alasdar Mac Cana, for his contribution of over 20 years in the practical training of scientists in the Department of Physics and in the Education Department of NUI Galway. ENDS

>> Read full story about NUI Galway week-long Conferring Ceremonies come to a close

Launch of Report on National Conference on Ethnic Minority Healthcare

Wednesday, 24 October 2007

The report of the second national HSE conference on ethnic minority health was launched at NUI Galway yesterday by Diane Nurse, National Planning Specialist, Social Inclusion, HSE. The conference, Participation of Ethnic Minority Communities in Primary Care Service Design, Planning and Delivery, took place in Galway in January of this year. The idea for the conference grew from an ongoing partnership between the Primary Care Department, HSE West, the Department of General Practice, NUI Galway and the Galway Refugee Support Group. The conference provided a forum to showcase examples of participatory approaches in research, service delivery and community health initiatives. Almost one fifth of the 150 delegates were ethnic minority community members, with the remainder drawn from statutory and non-statutory agencies. Speaking at the launch Diane Nurse of the HSE said: "It is clear that there is a growing awareness at European, national, regional, and local level that people affected by policy decisions have a right to be consulted about issues and decisions that affect their lives. Participation of ethnic minorities is not just an "add on". It is not down to individuals, individual projects or services. It comes through at national, regional and local level. It is informed and mandated by policy at government and organisational level. It is supported by a range of approaches including community development which has a lot to teach us in terms of participation. There are many examples to build upon and learn from. Participation strengthens and improves service for all of us. " The report identifies four key areas which featured strongly in presentations and group discussions and which conference delegates felt warranted particular consideration in the forthcoming National Intercultural Health Strategy and the implementation of the strategy thereafter. 1. GP services are the first point of contact with the health services for asylum seekers and ethnic minority communities. At this time many ethnic minority community members are having difficulty in general practice. Key recommendations are to improve the systems by which an asylum seeker 'finds' a GP and is 'accepted' on a GP list as a GMS patient. GP services need to be culturally appropriate with supports in place for both GP and patient (e.g. interpretation services and cultural competence training). 2. The mental health of asylum seekers is a cause for concern. For asylum seekers, mental health issues arising from experiences in their home countries are being compounded by experiences of direct provision accommodation and the prohibition on the right to work. Existing support services are either centrally based (i.e. Dublin), under resourced (e.g. Galway Rape Crisis Centre) or not always appropriate to the needs of individuals (e.g. psychiatric services for people requiring psychological services and supports). Appropriate psychological services should be in place around the country. 3. Language is a major barrier to effective healthcare for people from ethnic minority communities who have limited English. The main recommendation is for the development of a national interpretation service, staffed by trained interpreters and subject to on-going monitoring and evaluation. In addition, health information should be made available in a range of languages and individuals should be supported to attend English language classes as a longer term strategy. 4. Participatory approaches are strongly recommended as a suitable way of working for the development of culturally appropriate primary care services. The GMS modernization programme, training for GPs and other healthcare staff, and the development of an accredited and regulated interpretation service were just some of the service developments that would benefit from the 'voice' and 'expertise' of ethnic minority communities. At the same time, it was recommended that participatory approaches are developed and monitored in a critical manner. This report of conference proceedings has been sent to the HSE Social Inclusion Unit as a submission for the developing of the National Intercultural Health Strategy. The Intercultural Strategy aims to ensure that provision of health services is equal, accessible, culturally sensitive and appropriate in meeting the needs of minority ethnic communities. This includes improving access to health services, and reducing the risks of social exclusion and health inequalities experienced by minority ethnic groups, including travellers, asylum seekers, refugees and migrant workers. ENDS

>> Read full story about Launch of Report on National Conference on Ethnic Minority Healthcare

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>

Featured Stories