40 NUI Galway Scholars Honoured at NUI Annual Awards Ceremony

Nov 20 2014 Posted: 15:10 GMT

Graduates and students of NUI Galway featured prominently at the annual NUI Awards ceremony which took place this week in the Royal Hospital Kilmainham taking home an impressive 40 awards. Included in this number are two recipients from St. Angela’s College in Sligo, which is a partner college of NUI Galway.

Two NUI Travelling Studentships in the Sciences were awarded to NUI Galway Engineering graduates Edward Fagan and Sinéad O’Halloran. Sinéad also picked up the Pierce Malone Scholarship.

Other scholarships and awards include the EJ Phelan Scholarship in International Law which was awarded to NUI Galway’s Amina Adanan. The Denis Phelan Scholarship in Humanities and Social Sciences was awarded to Francis Kelly, with Felim O’Toole picking up the NUI Club London Scholarship. The French Government Medal and NUI Prize for Proficiency in French was awarded to Caolán O’Donnell. PhD student Alena Yuryna Connolly was presented with the Fulbright/NUI Visiting Researcher Award.

The Dr Henry Hutchinson Stewart Literary scholarships and prizes were awarded to: Nicola de Faoite and Róisín Egan, Gaeilge; Leisha Marlow, German; and Jennifer Bent, Spanish.

The Scoláireacht agus Duais Chiste Theach an Ardmhéara/Mansion House Fund Scholarship and prizes went to Arts graduate Hannah Ní Dhoimhín, for a Scoláireacht Gaeilge.

A total of 27 Dr Henry Hutchinson Stewart Medical Scholarships and Prizes were awarded to NUI Galway’s College of Medicine, Nursing and Health Sciences. The award recipients were Clodagh McDermott and Robert Mulligan, Anaesthesia; Seamus Lehane, Anatomy; Sabrina Sheridan, Biochemistry; Dr Bryan Reidy, Clinical Radiology; Cillian McNamara and Anne Marie Sweeney, Gynaecology and Obstetrics; Dr Rebecca Finnegan, Medicine; Claire Beecher and Elaine Finucane, Midwifery; Nicola Hyde, Tracy McHugh and Linda McNulty, Nursing; Máire Mullooly and Lisa McKeon, Psychiatric Nursing; Dr Claire Kelly and Linda Horan, Occupational Therapy; Siobhan McCormack, Ophthalmology; Lauren Hughes, Paediatrics; Katie Sheehan, Pathology; Tony Haddad, Pharmacology; Olga Carey and Marie Hegarty, Podiatry; Matthew Smyth, Psychiatry; Caoimhe O’Sullivan, Public Health; Amy Curran, Speech and Language Therapy; and Jennifer Kielty, Surgery. Lauren Hughes, Psychiatry also received a Dr Henry Hutchinson Stewart Medical Scholarships and Prizes commendation.

Speaking on the success of NUI Galway students and graduates, President Jim Browne, said: “This clearly highlights the high calibre of students studying on NUI Galway programmes and follows previous successes in these annual awards. I congratulate the Awardees on their achievements and encourage them in the future endeavours. In commending the Award recipients, I’d also like to pay tribute to their teachers for their work in supporting these students and in helping them to achieve such high standards.”

At the ceremony, the Chancellor, Dr Maurice Manning presented Travelling Studentships, scholarships and other awards to 130 students and graduates of the NUI Constituent Universities and Recognised Colleges. The total value of NUI Awards in 2014 was in excess of €1.2 million. NUI Galway, UCD, UCC, Maynooth University, RCSI, St Angela’s College and NCAD were represented among the award winners.

-Ends-

Onóir tugtha do 40 Scoláire ag Gradaim Bhliantúla Ollscoil na hÉireann

Rinne céimithe agus mic léinn OÉ Gaillimh thar barr ag searmanas bronnta Ghradaim Bhliantúla Ollscoil na hÉireann nuair a d'éirigh leo 40 gradam a bhaint amach. Bhí an searmanas ar siúl san Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann. I measc an 40 seo bhí beirt as Coláiste San Aingeal i Sligeach, coláiste comhpháirtíochta de chuid OÉ Gaillimh.

Bronnadh dhá Scoláireacht Taistil nua de chuid Ollscoil na hÉireann sna hEolaíochtaí ar chéimithe Innealtóireachta OÉ Gaillimh, Edward Fagan agus Sinéad O’Halloran. D'éirigh le Sinéad chomh maith Scoláireacht Pierce Malone a fháil.

I measc na scoláireachtaí agus na ngradam eile bhí Scoláireacht EJ Phelan sa Dlí Idirnáisiúnta a bronnadh ar Amina Adanan as OÉ Gaillimh. Bronnadh Scoláireacht Denis Phelan sna Daonnachtaí agus sna hEolaíochtaí Sóisialta ar Francis Kelly, agus bronnadh Scoláireacht Chlub Ollscoil na hÉireann-Londain ar Felim O’Toole. Bronnadh Bonn Rialtas na Fraince agus Duais OÉ do Líofacht sa Fhraincis ar Chaolán O’Donnell. Bronnadh Gradam Taighdeora ar Cuairt Fulbright/Ollscoil na hÉireann ar an mac léinn PhD Alena Yuryna Connolly.

Bronnadh scoláireachtaí agus duaiseanna liteartha an Dr Henry Hutchinson Stewart ar: Nicola de Faoite agus Róisín Egan, Gaeilge; Leisha Marlow, Gearmáinis; agus Jennifer Bent, Spáinnis.

Bronnadh Scoláireacht agus Duais Chiste Theach an Ardmhéara ar an gcéimí sna Dána, Hannah Ní Dhoimhín, do Scoláireacht Gaeilge.

San iomlán, bronnadh 27 Scoláireacht agus Duais Leighis de chuid an Dr Henry Hutchinson Stewart ar Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte in OÉ Gaillimh. Bronnadh gradaim ar na daoine seo a leanas: Clodagh McDermott agus Robert Mulligan, Ainéistéise; Seamus Lehane, Anatamaíocht; Sabrina Sheridan, Bithcheimic; an Dr Bryan Reidy, Raideolaíocht Chliniciúil; Cillian McNamara agus Anne Marie Sweeney, Gínéiceolaíocht agus Obstatraic; an Dr Rebecca Finnegan, Leigheas; Claire Beecher agus Elaine Finucane, Cnáimhseachas; Nicola Hyde, Tracy McHugh agus Linda McNulty, Altranas; Máire Mullooly agus Lisa McKeon, Altranas Síciatrach; an Dr Claire Kelly agus Linda Horan, Teiripe Shaothair; Siobhan McCormack, Oftailmeolaíocht; Lauren Hughes, Péidiatraic; Katie Sheehan, Paiteolaíocht; Tony Haddad, Cógaseolaíocht; Olga Carey agus Marie Hegarty, Cosliacht; Matthew Smyth, Síciatracht; Caoimhe O’Sullivan, Sláinte Phoiblí; Amy Curran, Teiripe Shaothair agus Theanga; and Jennifer Kielty, Máinliacht. Fuair Lauren Hughes, Síciatracht ardmholadh Scoláireachtaí agus Duaiseanna Leighis an Dr Henry Hutchinson Stewart.

Ag labhairt dó ar chomh maith is a rinne mic léinn agus céimithe OÉ Gaillimh, dúirt an tUachtarán Jim Browne: “Is léiriú soiléir é seo ar an gcaighdeán ard mac léinn atá i mbun staidéir ar chláir de chuid OÉ Gaillimh agus tagann sé sna sála ar éachtaí a rinneadh ag na gradaim bhliantúla seo cheana. Déanaim comhghairdeas leis na daoine ar bronnadh gradaim orthu as a gcuid éachtaí agus guím gach rath orthu amach anseo. Agus mé ag moladh iad siúd a fuair Gradaim, ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt dá dteagascóirí as an tacaíocht a thug siad do na mic léinn seo leis na caighdeáin arda seo a bhaint amach.”

Ag an searmanas, bhronn an Seansailéir, an Dr Maurice Manning Scoláireachtaí Taistil, scoláireachtaí agus gradaim eile ar 130 mac léinn agus céimí as Ollscoileanna agus Coláistí Aitheanta Ollscoil na hÉireann.Bhain luach sa bhreis ar €1.2 milliún le Gradaim Ollscoil na hÉireann sa bhliain 2014. Bhí daoine as OÉ Gaillimh, UCD, UCC, Ollscoil Mhá Nuad, RCSI, Coláiste San Aingeal agus NCAD i measc bhuaiteoirí na ngradam.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext