Final Call for Applications for NUI Galway Sports Scholarship Scheme

Jul 08 2014 Posted: 12:17 IST

NUI Galway has issued a final call for applications to its Elite Athlete Sports Scholarships Scheme for 2014/15. The University has a long tradition of excellence in sport and this has been enhanced by the recent success in Rowing, Hurling, Basketball, Soccer and Rugby as well as numerous individual achievements. The deadline for application for current and prospective students is Thursday, 31 July at 5 pm.

The Elite Athlete Scholarship Programme is aimed at student-athletes of outstanding calibre who register as students of the University.

NUI Galway has had an outstanding record in supporting young athletes in developing their sporting and academic careers with in recent years, scholarship athletes winning senior All-Ireland GAA titles, winning and competing at World Championship level in their chosen sport and dozens of NUI Galway students representing their country and a number who have gone on to professional careers in a number of sports.

These scholarship students include: John Conlon and Domhnall O’Donovan from Clare who were just two of the large contingent of NUI Galway graduates who won the All-Ireland Hurling title last year; rower Aifric Keogh who finished fourth at the world rowing U23 championships; and Olympian Paul Hession, who recently received his medical degree recently.

Applicants for Elite sports scholarships must satisfy the academic criteria for entry to NUI Galway and must have applied to the CAO in the usual manner or be a currently enrolled student at NUI Galway.

For the Scholarships, students who meet the University’s entry requirements will be selected on merit by an independent panel. In addition to the scholarship, students will receive specialist support including physiotherapy, treatment of injury, fitness training, coaching and support for travel to national and international competitions.

More details on the Sports Scholarship Scheme at http://www.nuigalway.ie/sports/scholarships_info.html. All applications must be submitted online at http://www.sports.nuigalway.ie/scholarshipform.html

-Ends-

Seans amháin eile ar Scéim Scoláireachtaí Spóirt OÉ Gaillimh

Tá seans amháin eile le hiarratais a dhéanamh ar Scéim Scoláireachtaí Spóirt OÉ Gaillimh 2014/15. Tá dea-cháil ar an Ollscoil le fada as ucht a cuid feabhais i gcúrsaí spóirt agus táthar ag cur leis an gcáil seo le héachtaí san Iomramh, Iomáint, Cispheil, Sacar agus Rugbaí chomh maith le héachtaí aonair éagsúla. Is é Déardaoin, an 31 Iúil ag 5pm an spriocdháta le hiarratas a bheith déanta ag mic léinn reatha agus ag mic léinn a bheidh ag tosú ar chúrsaí.

Tá an Clár Scoláireachta do Lúthchleasaithe Éilíte dírithe ar lúthchleasaithe den scoth atá cláraithe mar mhic léinn de chuid na hOllscoile.

Is iontach an teist atá ag OÉ Gaillimh maidir le tacaíocht a thabhairt do lúthchleasaithe óga i bhforbairt a ngairmeacha spóirt agus acadúla. Le blianta beaga anuas tá lúthchleasaithe scoláireachta ag buachan craobhacha CLG Uile-Éireann, tá siad in iomaíocht agus ag buachan ag leibhéal an Domhain ina rogha spóirt agus go leor de mhic léinn OÉ Gaillimh ag seasamh an fhóid dá dtír agus cuid eile acu a bhfuil gairmeacha proifisiúnta bainte amach acu i roinnt spóirt. 

I measc na mac léinn scoláireachta seo tá: John Conlon agus Domhnall O’Donovan ó Chontae an Chláir a bhí ar bheirt den ghrúpa mór céimithe de chuid OÉ Gaillimh a bhuaigh Craobh Iomána na hÉireann anuraidh; an t-iomróir Aifric Keogh a tháinig sa cheathrú háit ag Craobhchomórtas Faoi 23 an Domhain; an lúthchleasaí Oilimpeach Paul Hession ar bronnadh a chéim sa leigheas air le déanaí.

Ní mór d’iarratasóirí ar scoláireachtaí spóirt Éilíte critéir acadúla iontrála OÉ Gaillimh a shásamh agus ní mór dóibh iarratas a bheith déanta acu tríd an CAO ar an ngnáthbhealach nó a bheith cláraithe faoi láthair mar mhac léinn in OÉ Gaillimh.

Roghnóidh painéal neamhspleách na mic léinn a shásaíonn riachtanais iontrála na hOllscoile ar bhonn fiúntais. Chomh maith le scoláireacht, gheobhaidh na mic léinn tacaíocht eile spóirt chomh maith cosúil le fisiteiripe, cóireáil do ghortú, traenáil aclaíochta, cóitseáil agus cúnamh le taisteal chuig comórtais náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tá tuilleadh sonraí faoin Scéim Scoláireachta Spóirt ar http://www.nuigalway.ie/sports/scholarships_info.html. Ní mór gach iarratas a dhéanamh ar líne ar http://www.sports.nuigalway.ie/scholarshipform.html

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext