NUI Galway Students, Tell Us What You Think! Voice Your Opinion in the National Student Survey

NUI Galway Business student and The Voice of Ireland contestant, Jay Boland, with fellow students: Emily Flanagan, Dean Reidy and Marie Hegarty. Jay will be singing for your votes in The Voice of Ireland live shows beginning Sunday March 16th.
Feb 28 2014 Posted: 10:43 GMT

Calling all first year, final year and postgraduate taught students in NUI Galway add your voice to the National Student Survey between February 24th and March 16th

Between February 24 and March 16 you are invited to have your say on StudentSurvey.ie. This is the first national survey of Irish students and is being carried out in all Irish Universities, Institutes of Technology and Colleges of Education around the country.

The aim of the survey is to help enhance the quality of education Irish students receive by asking them in detail about their experiences, and it is important for the University to make sure that our students’ views are well represented.

NUI Galway Deputy President and Registrar Professor Nollaig MacCongáil says, “Students are the lifeblood of both NUI Galway and every third level institution in the country. Your views as students will help inform the decisions NUI Galway make in ensuring we remain at the leading edge of research, innovation and learning.”

For every submitted survey, the University will donate €1 to the NUI Galway Financial Aid Fund for students. StudentSurvey.ie comprises 100 questions and should take no more than 15 minutes to complete.

The survey is supported by the HEA, IUA and USI and was developed in response to a key recommendation of the National Strategy for Higher Education to 2030. The results will inform institutional and programme/course development, as well as national policy.

Your answers could have a real impact on higher education in Ireland, so make sure to take the survey at: www.studentsurvey.ie

-Ends-

 

A Mhic Léinn OÉ Gaillimh - Insígí dúinn céard a cheapann sibh! Tabhair do bharúil i Suirbhé Náisiúnta na Mac Léinn

Iarrtar ar gach mac léinn sa chéad bhliain, sa bhliain deiridh agus ar chláir iarchéime mhúinte in OÉ Gaillimh Suirbhé Náisiúnta na Mac Léinn a líonadh idir an 25 Feabhra agus an 16 Márta

Iarrtar ort do bharúil a thabhairt idir an 24 Feabhra agus an 16 Márta ar StudentSurvey.ie.  Is é seo an chéad suirbhé náisiúnta ar mhic léinn na hÉireann agus táthar ag tabhairt faoi i ngach Ollscoil, Institiúid Teicneolaíochta agus Coláiste Oideachais sa tír.

Is é aidhm an tsuirbhé, cuidiú le caighdeán an oideachais a fhaigheann mic léinn na hÉireann a fheabhsú trí eolas sonrach a bhailiú uathu faoin dtaithí, agus tá sé tábhachtach don Ollscoil a chinntiú go gcloistear an méid atá le rá ag ár mic léinn.

Dúirt Meabhránaí agus Leas-Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Nollaig MacCongáil, “Murach na mic léinn ní bheadh OÉ Gaillimh ann ná aon institiúid tríú leibhéal eile sa tír. Cuideoidh tuairimí na mac léinn leis na cinntí a dhéanfaidh OÉ Gaillimh lena chinntiú go bhfanfaimid ar thús cadhnaíochta ó thaobh an taighde, na nuálaíochta agus na foghlama de.”

As gach suirbhé a líonfar, tabharfaidh an Ollscoil €1 do Chiste Cabhrach Airgid na mac léinn in OÉ Gaillimh. 100 ceist atá ar StudentSurvey.ie agus níor chóir go nglacfadh sé níos faide ná 15 nóiméad an suirbhé a líonadh.

Tá tacaíocht ag an suirbhé ón HEA, IUA agus USI agus d’eascair sé as príomh-mholadh na Straitéise Náisiúnta d’Ardoideachas go dtí 2030. Beidh impleacht ag na torthaí d’fhorbairt institiúideach agus forbairt clár/cúrsaí, agus do bheartas náisiúnta.

D’fhéadfadh an-tionchar a bheith ag do chuid freagraí ar an ardoideachas in Éirinn, mar sin bí cinnte an suirbhé a líonadh ar: www.studentsurvey.ie

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext