NUI Galway's Winter Conferrings

(l-r) Aoife Kiernan from Navan, Co. Meath, Katie Murphy and Lisa Callanan, both from Craughwell, Co. Galway, who were conferred with an Honours Bachelor of Nursing Science degree
Nov 22 2016 Posted: 13:49 GMT

Over 1,500 students will graduate from across the five colleges at NUI Galway at the University's winter conferring ceremonies, which take place from Tuesday, 22 November to Thursday, 25 November.

Speaking at the opening ceremony, President of NUI Galway, Dr Jim Browne, said: “On behalf of NUI Galway, I congratulate all our graduands and extend a warm welcome to their parents, families and friends. We are delighted to acknowledge their outstanding achievements and wish them continued success in the future.”

Over 60 students will be conferred with a Doctor of Philosophy (PhD) over the three days. In addition, degrees, higher diplomas, and Masters will be awarded to students graduating from the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; College of Engineering and Informatics; College of Business, Public Policy and Law; College of Science; and the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies.

-Ends-

Bronnadh an Gheimhridh in OÉ Gaillimh

Bronnfar céim ar bhreis is 1,500 mac léinn as cúig choláiste OÉ Gaillimh idir Dé Máirt, an 22 agus Déardaoin, an 24 Samhain, i searmanais bronnta céime an gheimhridh san Ollscoil.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, ag an searmanas: “Thar ceann OÉ Gaillimh, déanaim comhghairdeas lenár gcéimithe ar fad agus tá fearadh na fáilte roimh a dtuismitheoirí, a dteaghlaigh agus a gcairde. Tá ríméad orainn aitheantas a thabhairt dá gcuid éachtaí agus guímid gach rath orthu san am atá le teacht.”

Ina measc siúd, bronnadh céimeanna dochtúireachta ar 60 mac léinn le linn na dtrí lá. Sa bhreis air sin, bronnfar céimeanna, ard-dioplómaí, agus Máistreachtaí ar mhic léinn ó Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; ó Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; ó Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí; ó Choláiste na hEolaíochta; agus ó Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories