Huge Response to Call for Volvo Volunteers

May 25 2009 Posted: 00:00 IST
(Leagan Gaeilge) NUI Galway's ALIVE programme has had a huge response to its call for volunteers for the Volvo Ocean Race stopover in Galway. A significant percentage of the 750 volunteers who will be the face of the two-week free festival are NUI Galway students. Earlier this month, NUI Galway was announced as the partner of the Volunteers Programme for the event. The University will bring its considerable experience in the field of volunteering and work with non-profit event organiser Let s Do It Galway to help mobilise the small army of volunteers required. As Ireland s leading University in the development of student volunteering initiatives, NUI Galway supports thousands of students who volunteer with community organisations every year. The volunteering drive for the Volvo Ocean Race stopover is a natural extension of this ethos of civic engagement. Lorraine Tansey is Student Volunteer Coordinator at NUI Galway and runs the University s ALIVE programme: "The response among our students has been phenomenal. On the day we put the official call out we had 200 immediate queries, so the students are really getting behind the ethos of Let s Do It Galway". Volunteers will have a wide range of roles in the event, from working in the media centre, to helping out backstage at the free concerts, to providing information for the hundreds of thousands of visitor expected at the Race Village. Fiona Lawless, NUI Galway graduate and Volunteers Manager with Let s Do It Galway, has said: "Volunteers will be key to the success of the Galway Stopover and are the face of the event to visitors at the Festival's Race Village. During the event volunteers will be the heart and soul of the festivities".
Toradh Iontach ar Thóraíocht Oibrithe Deonacha Volvo
(View in English) Bhí an-toradh ar an ngairm a rinne clár ALIVE OÉ Gaillimh ar oibrithe deonacha do stad na Gaillimhe de Rás Aigéin Volvo. Is mic léinn de chuid OÉ Gaillimh iad céatadán suntasach den 750 oibrí deonach - 'éadan' na féile coicíse saoir in aisce. Níos luaithe an mhí seo, fógraíodh gurbh í OÉ Gaillimh comhpháirtí Chlár Oibrithe Deonacha na féile. Cuirfidh an Ollscoil an taithí leathan atá aici i réimse na hoibre deonaí ar fáil agus oibreoidh sí le lucht eagair neamhbhrabúsach an imeachta, Let's Do It Galway, le cuidiú leis an mbaicle bheag oibrithe deonacha a bheidh de dhíth. Ós í an Ollscoil seo an ollscoil is gníomhaí sa tír ó thaobh tionscnaimh dheonacha a fhorbairt, tacaíonn OÉ Gaillimh leis na mílte mac léinn a oibríonn go deonach le heagraíochtaí pobail gach bliain. Is céim eile chun cinn in éiteas an chomhpháirteachais phoiblí an bhéim atáthar a chur ar obair dheonach do stad Rás Aigéin Volvo. Is í Lorraine Tansey Comhordaitheoir Obair Dheonach na Mac Léinn in OÉ Gaillimh agus tá sí i mbun chlár ALIVE na hOllscoile: "Tá sé dochreidte an chaoi ar fhreagair na mic léinn don ghairm. An lá a ndearnamar an ghairm oifigiúil fuaireamar 200 fiosrú láithreach bonn, rud a léiríonn go bhfuil na mic léinn ag tacú go hiomlán le héiteas Let's Do It Galway". Beidh róil éagsúla ag oibrithe deonacha san fhéile, idir a bheith ag obair i lárionad na meán, lámh chúnta a thabhairt ar chúl an stáitse ag na ceolchoirmeacha saor in aisce, agus eolas a chur ar fáil do na céadta mílte cuairteoir a bhfuiltear ag súil leo i Sráidbhaile an Rása. Seo an méid a bhí le rá ag Fiona Lawless, céimí de chuid OÉ Gaillimh agus Bainisteoir Oibrithe Deonacha Let's Do It Galway: "Beidh an rath a bheidh ar Stad na Gaillimhe den Rás ag brath go huile agus go hiomlán ar na hoibrithe deonacha mar gurb iad a gcuid 'éadan' siúd a fheicfidh agus a aithneoidh cuairteoirí ar Shráidbhaile an Rása. Cuirfidh na hoibrithe deonacha a gcroí agus a n-anam i gceiliúradh na féile."
-Críoch-

PreviousNext

Featured Stories