Cameramen Come in from the Sea for NUI Galway's Sport Symposium

May 25 2009 Posted: 00:00 IST
(Leagan Gaeilge) Cameramen on the cutting edge of sports filming, having just sailed across the Atlantic with the Volvo Ocean Race teams, will take part in an NUI Galway symposium entitled 'Representing Sport'. The international symposium runs from 2-3 June and will bring together leading academics and practitioners concerned with the representation of sport through history and in contemporary life. The symposium is being organised by NUI Galway's Huston School of Film & Digital Media and its School of Languages, with support from the Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences. On 2 June, at 2pm, the lecture on 'Broadcasting the Volvo Ocean Race', supported by Inmarsat, the official technology sponsor for the race, will demonstrate how high-definition television (HDTV) has changed international sailing events and high-octane sports. With HDTV and other technologies has come the introduction of an 11th person, known as the media crewman, onto each of the Volvo Ocean Race boats. Their job during the 37,000 nautical mile trip is to send back a daily quota of words, photos and video via Inmarsat's FleetBroadband from the race route, but they cannot partake in sailing the boat. During the lecture Ian Walker, skipper of Green Dragon, will be joined by media crewmembers from Puma (Rick Deppe), Ericsson (Guy Salter) and Telfonica (Gabriele Olivo) to share their experiences of reporting the race to a potential audience of two billion. Rick Deppe, an experienced British sailor and acclaimed videographer, whose credits include Deadliest Catch on Discovery Channel, has said: "My job is to keep the camera rolling and get some great shots over the course of nine months of action". The 'Representing Sport' symposium is jointly organised by Dr Seán Crosson, from NUI Galway's Huston School of Film & Digital Media, and Dr Phil Dine, from NUI Galway's School of Languages. Dr Seán Crosson comments: "From the fine arts, through print and audio-visual culture, sport has been an enduring subject of representation. This has increasingly been the case with the development of the contemporary global media industry, where representations of sport, from soccer to boxing and athletics, constitute one of the most popular subjects. Nowhere is the link between sporting traditions and technological modernity more apparent than in the state-of-the-art broadcasting of the Volvo Ocean Race". As well as considering the representation of sport in Ireland, the two-day symposium will focus on its representation across Europe and around the world. Presentations will be made on various topics from Roy Keane to French surfing culture to German identity. While entry to the symposium is free, prior registration is essential for Inmarsat's 'Broadcasting the Volvo Ocean Race' lecture. Please contact Dee Quinn at dee.quinn@nuigalway.ie or call 091 495076. A full programme for the Symposium is available at www.filmschool.ie/
Fir Cheamara ag Triall thar Muir do Shiompóisiam Spóirt OÉ Gaillimh
(View in English) Beidh fir cheamara atá ar thús cadhnaíochta i scannánú spóirt agus atá díreach tar éis an tAtlantach a thrasnú le foirne Rás Aigéin Volvo rannpháirteach i siompóisiam de chuid OÉ Gaillimh dar teideal 'Representing Sport: Europe, Tradition and Modernity'. Beidh an siompóisiam idirnáisiúnta ar bun ó 2-3 Meitheamh agus tabharfar lucht acadúil agus cleachtóirí ar spéis leo an léiriú a dhéantar ar an spórt sa stair agus sa saol comhaimseartha le chéile ann. Tá an siompóisiam á eagrú ag Scoil Scannán & Meán Digiteach Huston agus ag Scoil Teangacha OÉ Gaillimh, le tacaíocht ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta. Ar an 2 Meitheamh ag 2pm, léireofar sa léacht faoi 'Broadcasting the Volvo Ocean Race', le tacaíocht Inmarsat, urra oifigiúil teicneolaíochta an rása, an bealach a bhfuil an teilifís ardghléine (HDTV) tar éis imeachtaí seoltóireachta idirnáisiúnta agus spóirt ardochtáin a athrú. Le teacht an HDTV agus teicneolaíochtaí eile tá an t-aonú duine dhéag, ar a dtugtar fear criú na meán, curtha ar gach ceann de bháid Rás Aigéin Volvo. Is é an cúram atá orthu le linn an turais 37,000 muirmhíle seo cuóta focal, grianghraf agus fístaifeadta a chur chugainn ó chúrsa an rása trí FleetBroadband Inmarsat, ach ní féidir leo a bheith páirteach sa tseoltóireacht. I dteannta Ian Walker, captaen an Green Dragon, le linn na léachta beidh cuid den chriú ón Puma (Rick Deppe), Ericsson (Guy Salter) agus Telfonica (Gabriele Olivo) lena dtaithí ar thuairisciú an rása do lucht féachana thart ar dhá bhilliún duine a roinnt linn. Bhí an méid seo le rá ag Rick Deppe, mairnéalach Briotanach oilte agus físghrafadóir cáiliúil, a bhfuil Deadliest Catch ar Chainéal Discovery ar cheann de na cláir a rinne sé: "Is é an cúram atá ormsa an ceamara a choinneáil ar bun agus sár-radhairc a thaispeáint i rith na naoi mí aicsin". Tá an siompóisiam 'Representing Sport: Europe, Tradition and Modernity' á eagrú ag an Dr Seán Crosson, as Scoil Scannán agus Meán Digiteach Huston in OÉ Gaillimh, agus ag an Dr Phil Dine, as Scoil Teangacha OÉ Gaillimh. Deir an Dr Seán Crosson: "Tá an spórt á léiriú go leanúnach le fada sna mínealaíona, in ábhar clóite agus sa chultúr closamhairc. Bhí sin amhlaidh de réir mar a d'fhorbair tionscal comhaimseartha domhanda na meán, ina bhfuil léiriú ar gach cineál spóirt idir shacar, dhornálaíocht agus lúthchleasaíocht, ar cheann de na hábhair ar mó spéis an phobail ann. Ní fhéadfaí léiriú níos soiléire a fháil ar an nasc idir na traidisiúin spóirt agus an nua-aoiseacht theicneolaíoch ná mar atá i scothchraoladh Rás Aigéin Volvo". Cé go bhfuil saorchead isteach chuig an siompóisiam, ní mór clárú roimh ré do léacht 'Broadasting the Volvo Ocean Race' Inmarsat. Déan teagmháil, le do thoil, le Dee Quinn ag dee.quinn@nuigalway.ie nó cuir glao ar 495076. Tá clár iomlán an tSiompóisiam ar fáil ag www.filmschool.ie/.
-Críoch-

PreviousNext

Featured Stories