Díríonn taispeántas Ollscoil na Gaillimhe ar an meabhairshláinte

Beidh Mindscapes, taispeántas uathúil mar thoradh ar chomhoibriú idir na Dána agus na hEolaíochtaí, ar siúl ón 12 Iúil go dtí an 2 Lúnasa in Ollscoil na Gaillimhe. Sa ghrianghraf tá an t-ealaíontóir Brian Bourke agus an Dr Jane Conway, Ollscoil na Gaillimhe. Grianghraf – Andrew Downes/Xposure
Jul 12 2023 Posted: 09:31 IST

Díreoidh taispeántas nua in Ollscoil na Gaillimhe ar an meabhairshláinte agus ar an gcaoi a gcuirtear saincheisteanna meabhairshláinte in iúl san ealaín agus gach píosa bunaithe ar thaighde acadúil comhaimseartha.

Beidh Mindscapes ar siúl ón 12 Iúil go dtí an 2 Lúnasa agus is taispeántas uathúil é atá mar thoradh ar chomhoibriú idir na Dána agus na hEolaíochtaí.

Agus an mheabhairshláinte mar théama lárnach, cuimsíonn Mindscapes saothar ealaíne ó dheichniúr ealaíontóirí i gcomhar le 14 thaighdeoir acadúla ó Ollscoil na Gaillimhe, Ollscoil Oxford, Ollscoil Dhún Éideann, Ollscoil Birmingham agus Ollscoil Londain.

Roghnaigh gach ealaíontóir topaic meabhairshláinte agus ansin cuireadh é/í ag obair in éineacht le hacadóir a dhéanann taighde sa réimse sonrach sin. I measc na dtopaicí tá folláine, neamhord dépholach, codladh, seachmaill, agus mothúcháin.

Is é Mindscapes an chéad tionscadal ó Mol na nDán Eolaíoch in Ollscoil na Gaillimhe agus is í an Dr Jane Conway, Léachtóir Taighde le Scoil na Síceolaíochta in Ollscoil na Gaillimhe, a bhí i mbun stiúrtha.

            Bhí an méid seo le rá ag an Dr Conway: “Is teist é an taispeántas seo ar láidreacht phobal cultúrtha na Gaillimhe. Léiríonn sé gur féidir le daoine sna dána agus sna heolaíochtaí teacht le chéile chun bunphíosaí a chruthú a chuireann nádúr na hintinne in iúl. Ag teacht leis na haidhmeanna a bhaineann le Mol na nDán Eolaíoch, déanann sé iniúchadh ar smaointe trí mheán ealaíonta ach ag an am céanna léirítear meas ar an taighde a fhorbraíonn na smaointe sin go hatriallach, agus a leagann tábhacht ar an machnamh criticiúil riachtanach ar an bhfianaise, ag smaoineamh ar ‘conas a bhíonn a fhios againn a bhfuil a fhios againn’.”

Beidh an taispeántas saor in aisce ar siúl ó 10am go 6pm ón 12 Iúil go dtí an 2 Lúnasa i nDánlann na hOllscoile sa Chearnóg. Osclóidh James Harrold, iar-Oifigeach Ealaíon Chathair agus Chontae na Gaillimhe an taispeántas go hoifigiúil Dé Sathairn, an 15 Iúil ag 3pm.

Críoch

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories