NUI Galway Confers Degrees on Over 290 Students During Summer Conferring

Pictured at NUI Galway’s Summer Conferring Ceremony today were (l-r) Dr Ben Murphy from Barna, Co. Galway and Fergus McCabe from Clarinbridge, Co. Galway, who were conferred with an Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Bachelor of Obstetrics (MB, BCh,BAO) degree.
Jun 12 2018 Posted: 14:53 IST

NUI Galway today (12 June) conferred degrees on over 290 students. Among that number, over 30 were conferred with doctoral degrees.

The largest cohort of students to graduate was 176 future doctors who received their Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and Bachelor of Obstetrics (MB, BCh, BAO) degree.

Among this outstanding group of medical students, Esther Macken from Galway City received 5 out of 14 Final Medical Medals for her outstanding academic performance. Every year, NUI Galway awards the Final Medical Medals to the student who receives the highest mark in each subject area.

Speaking at the ceremony, President of NUI Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “On behalf of NUI Galway, I congratulate each of today’s graduates. We in NUI Galway are determined that this University will play its full part in developing graduates who will make a real difference in the world and for the world, and will shape the future needs of our society.”

International students were well represented at the ceremony, with the University welcoming graduates from, among other countries, Malaysia, Singapore, Australia and Brazil, who along with students from across Ireland received Diplomas, Degrees, Masters, and PhDs.

-Ends-

A gCéimeanna Bronnta ar bhreis is 290 Mac Léinn ag Searmanas Bronnta an tSamhraidh in OÉ Gaillimh

Inniu (12 Meitheamh) bhronn OÉ Gaillimh céimeanna ar bhreis is 290 mac léinn. Ina measc siúd, bhí 30 duine ar bronnadh céimeanna dochtúireachta orthu.

Grúpa de 176 ábhar dochtúra an grúpa ba mhó díobh a bhain Baitsiléir Onóracha sa Leigheas, Baitsiléir Onóracha sa Mháinliacht agus Baitsiléir Onóracha sa Chnáimhseachas (MB, BCh, BAO) amach.

Sa ghrúpa de mhic léinn leighis eisceachtúla sin bhí Esther Macken as an Daingean i nGaillimh. Bronnadh 5 Bhonn as 14 Bhonn don Bhliain Deiridh Leighis uirthi as a fheabhas a d’éirigh léi go hacadúil. Gach bliain, bronnann OÉ Gaillimh Boinn don Bhliain Deiridh Leighis ar an mac léinn is airde marcanna i ngach ábhar.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, ag an searmanas: “Thar ceann OÉ Gaillimh, tréaslaím le gach duine agaibh. Táimidne in OÉ Gaillimh diongbháilte de go ndéanfaidh an Ollscoil seo a cion féin le céimithe a oiliúint a fhágfaidh a lorg ar an domhan trí chéile, agus a bheidh ábalta freastal ar riachtanais ár sochaí amach anseo.”

Bhí neart mac léinn idirnáisiúnta ag an searmanas, agus chuir an Ollscoil fáilte chroíúil roimh na céimithe sin ón Malaeisia, Singeapór, an Astráil agus an Bhrasaíl, i measc tíortha eile, mar aon le mic léinn as gach cearn den tír seo ar bronnadh Dioplómaí, Céimeanna, Máistreachtaí, agus PhDanna orthu.

-Críoch-

 

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories