Comedian Áine Gallagher Launches NUI Galway’s 2017 Múscailt Programme

Launching NUI Galway’s 17th annual Arts Festival programme, Múscailt were (l-r) Fionnuala Gallagher, NUI Galway Arts Officer, V the Violinist, and comedian Áine Gallagher.
Feb 20 2017 Posted: 14:51 GMT

Comedian Áine Gallagher today launched NUI Galway’s 17th annual Arts Festival programme, Múscailt. The Festival, which runs from 6-10 March, will present a superb free programme comprising of art, music, performance, live art, comedy, spectacle, song, sculpture, film, dance and talks.

Múscailt means to inspire, to awaken and to create. Each year the festival commissions new work from artists and curators and also shines a spotlight on artists working and studying within the University.

This year, the festival will open with a new multimedia Múscailt Exhibition at the School of Education on Nuns’ Island, which includes works by students from NUI Galway, The Jes and The Bish.

Múscailt offers a chance to lift the lid on artistic projects taking place on campus. This year there is an emphasis on the historic Anatomy and Physiology Departments, dating from the Victorian beginnings of NUI Galway, in the Quadrangle, circa 1847.

Art and installation will feature heavily throughout the week including: Ananya Gupta’s paper cut-out ‘Silhouettes of Life’, which will hang in the glass cubes outside the James Hardiman Library. Live art performer Áine Phillips will recreate her performance ‘Bag Lady’ and Fou Scarf will perform ‘Re: Search’. Artist James Fleming will present his exhibition ‘Sculptures from a Mobile Home’, made entirely from the recycled furnishings of his now ex-mobile home.

Artist-in-Residence Aideen Monaghan will project drawings onto the side of the Anatomy Building and Alan-James Burns, a photographer and video-artist, was given free reign to document Physiology, in its iconic position above the Archway. Catch a glimpse of some of their work in ‘Victorian Echoes’, a combination of photography and drawings exhibited in the Arts Millennium Building.

There will be interactive and improvised outdoor entertainment by Madame Fou and the Funfair which includes a gramophone, a fortune-teller, circus performers and troubadours, and a travelling kiosk/time-machine.

In a new departure, the Arts Office has commissioned a short dance film, 'Ciúnas', directed by Bernadette Divilly, that explores the place, power and presence of women at NUI Galway. This will be shown on screens throughout campus with a talk and screening of the film in the Bank of Ireland Theatre.

One of the festival highlights will feature a performance/lecture with music entitled ‘Portrait of the Nation,’ celebrating 100 years since the publication of James Joyce’s most autobiographical novel, A Portrait of the Artist as a Young Man. Performed by Darina Gallagher and Sinéad Murphy, it will take place in the 100 years old Anatomy Lecture Theatre.

Rogha Bhríde, the award winning Irish language/multi-lingual radio music show on Flirt FM, will present MC/Ceoltóir Bríd Ní Mhaoileoin and a musical and storytelling treat with well-known Galway artist Little John Nee and guests.

Other events taking place throughout the week include:

 • ‘Ponder’, a group exhibition of paintings and drawings; ‘Focus 17’, a selected exhibition from the Photo Society; and ‘Metamorphosis’ by the Art Society.
 • Art meets science events includes ‘Research Use Only’ by Bioscience student Patrizio Mancuso; and ‘Culture-itis’, knitted works in petri dishes by NUI Galway Knit and Crochet group
 • ‘Moodboosters’, a new comedy by Áine Gallagher and fellow comedian Pearl O’Rourke
 • Curator Katherine Waugh will present film-clips entitled ‘Altered States’
 • Dr Mags Mannion, Artist/Archaeologist will present an illustrated talk on Medieval Glass Beads
 • Dráma Nua ‘Streets & Stages’, performed by Caroline Morahan as part of Arts in Action series

Commenting on this year’s progamme, Fionnuala Gallagher, NUI Galway Arts Officer, said: “Múscailt embraces all artforms and strands of creativity. It creates a safe and nurturing platform for new work and an opportunity for play, fun and improvisation. Everyone is welcome to participate and all events are free.”

For more information on the festival visit www.nuigalway.ie/muscailt, or phone 091 493766 or 091 495098.

You can also follow the event on Twitter at www.twitter.com/Muscailtarts or on Facebook at www.facebook.com/Artsofficenuigalway.

-Ends-

Seolann an Bhean Ghrinn Áine Gallagher Clár Múscailt OÉ Gaillimh 2017 

Inniu sheol an bhean ghrinn Áine Gallagher an clár do 17ú Féile Ealaíon bhliantúil OÉ Gaillimh, Múscailt. Beidh an Fhéile ar siúl idir an 6-10 Márta agus cuimseofar clár iontach, saor in aisce d’ealaín, ceol, taibhléiriú, ealaín bheo, greann, taispeántas, amhránaíocht, dealbhóireacht, scannán, damhsa agus cainteanna.

Is í an chiall atá le Múscailt spreagadh, dúiseacht agus cruthú. Chuile bhliain déanann an fhéile coimisiúnú ar shaothar nua ó ealaíontóirí agus ó choimeádaithe agus tarraingíonn sé aird chomh maith ar ealaíontóirí atá ag obair agus ag staidéar san Ollscoil.

I mbliana, cuirfear tús leis an bhféile le Taispeántas nua ilmheán Múscailt i Scoil an Oideachais ar Oileán Ealtanach, áit a mbeidh saothair le mic léinn ó OÉ Gaillimh, ó Choláiste Iognáid agus ó Choláiste Sheosamh.

Cuireann Múscailt deis ar fáil chun aird a tharraingt ar thionscadail ealaíonta atá ar siúl ar an gcampas. I mbliana táthar ag leagan béime ar Ranna stairiúla na hAnatamaíochta agus na Fiseolaíochta, atá ar an bhfód ó ré Victeoiriach OÉ Gaillimh sa Chearnóg, thart ar 1847.

Beidh páirt lárnach ag ealaín agus ag taispeántán le linn na seachtaine, lena n-áirítear: Gearrthóg pháipéir de chuid Ananya Gupta dar teideal ‘Silhouettes of Life’, a bheidh crochta i gciúbanna gloine lasmuigh de Leabharlann Shéamais Uí Argadáin. Athchruthóidh an taibheoir beo ealaíne, Áine Phillips a léiriú ‘Bag Lady’ agus cuirfidh Fou Scarf ‘Re: Search’ ar stáitse. Cuirfidh an t-ealaíontóir James Fleming a thaispeántas ‘Sculptures from a Mobile Home’ i láthair, atá déanta go hiomlán as troscán agus fearas athchúrsáilte óna sheanteach soghluaiste.

Teilgfidh an tEalaíontóir Cónaitheach Aideen Monaghan léaráidí ar thaobh an Fhoirgnimh Anatamaíochta agus tugadh cead a chinn don ghrianghrafadóir agus ealaíontóir físeáin, Alan-James Burns an Fhiseolaíocht a léiriú, ina suíomh íocónach os cionn na hAirse. Breathnaigh ar a gcuid saothar in ‘Victorian Echoes’, meascán de ghrianghrafadóireacht agus léaráidí á dtaispeáint in Áras Dán na Mílaoise.

Beidh siamsaíocht lasmuigh idirghníomhach agus cumtha ar an láthair le Madame Fou agus an tAonach Siamsaíochta áit a mbeidh gramafón, bean feasa, taibheoirí sorcais agus trúbadóirí agus both/meaisín ama taistil.

Rud nua atá ag tarlú i mbliana is ea go bhfuil coimisiúnú déanta ag an Oifig Ealaíon ar ghearrscannán damhsa ‘Ciúnas’, atá á stiúradh ag Bernadette Divilly, a bhreathnaíonn ar áit, ar chumhacht agus ar láithreacht na mban in OÉ Gaillimh. Taispeánfar é seo ar scáileáin ar fud an champais agus beidh an scannán ar siúl mar aon le caint in Amharclann Bhanc na hÉireann.

Ar cheann de bhuaicphointí na féile beidh taibhléiriú/léacht le ceol dar teideal ‘Portrait of the Nation,’ a dhéanann ceiliúradh ar chéad bliain ón uair a foilsíodh an t-úrscéal is dírbheathaisnéisí le James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man. Is iad Darina Gallagher agus Sinéad Murphy a bheas ar stáitse agus beidh sé ar siúl i Léachtlann na hAnatamaíochta atá céad bliain d’aois.

Cuirfidh Rogha Bhríde, an clár ceoil raidió Gaeilge/ilteangach de chuid Flirt FM a bhfuil duaiseanna buaite aige, an MC/Ceoltóir Bríd Ní Mhaoileoin i láthair agus iontas ceolmhar agus seanchais leis an ealaíontóir cáiliúil as Gaillimh Little John Nee agus aíonna.

I measc na n-imeachtaí eile a bheidh ar siúl le linn na seachtaine beidh:

 • ‘Ponder’, taispeántas grúpa de phéinteálacha agus léaráidí; ‘Focus 17’, taispeántas roghnaithe ó Chumann na nGrianghraf; agus ‘Metamorphosis’ leis an gCumann Ealaíne.
 • I measc na n-imeachtaí ina dtagann ealaín agus eolaíocht le chéile tá ‘Research Use Only’ le Patrizio Mancuso, mac léinn le hEolaíocht Bhitheach; agus ‘Culture-itis’, saothair chniotáilte i miasanna petri le grúpa Cniotála agus Cróiseála OÉ Gaillimh
 • ‘Moodboosters’, seó grinn nua le hÁine Gallagher agus an bhean ghrinn Pearl O’Rourke
 • Cuirfidh an coimeádaí Katherine Waugh míreanna scannáin i láthair ar a dtugtar ‘Altered States’
 • Cuirfidh an Dr Mags Mannion, Ealaíontóir/Seandálaí caint mhaisithe i láthair faoi Choirníní Gloine Meánaoiseacha
 • Dráma nua ‘Streets & Stages’, curtha i láthair ag Caroline Morahan mar chuid den tsraith Arts in Action

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Fionnuala Gallagher, Oifigeach Ealaíon OÉ Gaillimh, faoi chlár na bliana seo: “Cuimsíonn Múscailt gach cineál ealaíne agus gach sruth cruthaitheachta. Cruthaíonn sé ardán sábháilte agus cothaitheach do shaothar nua agus deis do spraoi, do chraic agus do chumadóireacht ar an láthair. Tá fáilte roimh chách agus tá cead isteach saor in aisce ag gach imeacht.”

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bhféile téigh chuig www.nuigalway.ie/muscailt, nó cuir glao ar 091 493766 nó 091 495098.

Féadfaidh tú an imeacht a leanúint ar Twitter ag www.twitter.com/Muscailtarts nó ar Facebook ag www.facebook.com/Artsofficenuigalway.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories