NUI Galway Welcomes Announcement of Royal Visit to Campus

May 15 2015 Posted: 09:04 IST

NUI Galway’s President, Dr Jim Browne, has heralded next week’s royal visit as an “an important milestone in this University’s proud 170 year-old history”

NUI Galway is delighted to welcome Their Royal Highnesses The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall to NUI Galway as part of their private visit to Ireland this coming week. The visit to the campus will take place on Tuesday, May 19, 2015.

President of NUI Galway, Dr Jim Browne, stated: “It is with great pleasure we welcome Their Royal Highnesses The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall to NUI Galway and the west of Ireland. Founded in 1845 as one of three Queen’s Colleges, this historic visit is an important milestone in this University’s proud 170 year-old history. We are honoured to host a reception at NUI Galway to celebrate this royal visit and we look forward to showcasing the University’s many and diverse achievements to the royal visitors.

Ranked among the top 2% of universities in the world, our students, teachers, researchers and alumni have a well-respected reputation. The NUI Galway community constantly builds it network of relationships that span the globe and as an extension to this we very much look forward to extending a Céad Míle Fáilte to The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall.”

Preparations are underway at the University to showcase its heritage as well as its current impact on the world to Their Royal Highnesses The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall.


The Irish language and Celtic studies will be central to the showcase as will key research areas such as Biomedical Science and Engineering; Environment, Marine and Energy; Social Science and Policy; Informatics, Data Analytics, Physical and Computational Sciences; and Humanities in Context, including Digital Humanities.

Highlights of the visit will include current students meeting with the royal guests and a special tree planting ceremony.

Follow the event live!
The University is delighted to announce that the public can follow the event live as a live stream will be available at www.nuigalway.ie/royalvisit

Event commentary via Twitter will be available by following @nuigalway and other social media channels such as Facebook and Linkedin will update as the preparations for the royal visit continue.

While it will be business as usual for the majority of staff and students, some restrictions will apply to the Quadrangle and nearby buildings on 18-19 May. The University is working with An Garda Síochána to ensure that the event runs as smoothly as possible.

ENDS

Cuirfidh OÉ Gaillimh fáilte roimh an gCuairt Ríoga ar an gCampas


D'fhógair Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, cuairt ríoga na seachtaine seo chugainn mar “bhuaicphointe in oidhreacht 170 bliain na hOllscoile”

Is mór an ríméad atá ar OÉ fáilte a chur roimh a Mórgachtaí Ríoga, Prionsa na Breataine Bige agus Bandiúc Chorn na Breataine chuig OÉ Gaillimh mar chuid de chuairt phríobháideach ar Éirinn an tseachtain seo chugainn. Tabharfaidh siad cuairt ar an gcampas Dé Máirt, an 19 Bealtaine 2015.

Dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne: “Is mór an t-údar ríméid dom fáilte a chur roimh na Mórgachtaí Ríoga, Prionsa na Breataine Bige agus Bandiúc Chorn na Breataine, chuig OÉ Gaillimh agus Iarthar na hÉireann. Bunaíodh an Ollscoil i 1845 mar cheann de thrí Choláiste na Banríona agus is ócáid an-stairiúil a bheas sa chuairt seo in oidhreacht 170 bliain na hOllscoile seo. Is mór an onóir fáiltiú a bheith againn don chuairt ríoga seo in OÉ Gaillimh agus beidh deis againn éachtaí éagsúla na hOllscoile a chur i láthair na gcuairteoirí ríoga ar an lá.

Tá áit bainte amach ag an Ollscoil seo i measc an 2% is fearr sa domhan, agus tá dea-cháil ar ár mic léinn, ár dteagascóirí, ár dtaighdeoirí agus ár n-alumni. Bíonn pobal OÉ Gaillimh i gcónaí ag cur leis na naisc atá againn ar fud na cruinne agus ní haon iontas mar sin go bhfuilimid ag súil go mór le fáilte ó chroí a chur roimh Phrionsa na Breataine Bige agus Bandiúc Chorn na Breataine.”

Tá ullmhúcháin ar bun san Ollscoil faoi láthair chun a hoidhreacht agus an lorg atá fágtha ag an Ollscoil ar an saol mór a léiriú do Phrionsa na Breataine Bige agus do Bhandiúc Chorn na Breataine.

Beidh páirt mhór ag an nGaeilge agus ag an Léann Ceilteach sa chur i láthair seo chomh maith le réimsí móra taighde cosúil le hEolaíocht agus Innealtóireacht Bhithleighis; Comhshaol, Muir agus Fuinneamh; Eolaíochtaí Sóisialta agus Beartas; Ionformaitic, Anailísíocht Sonraí, Eolaíochtaí Fisiciúla & Ríomhaireachta; agus na Daonnachtaí i gComhthéacs, na Daonnachtaí Digiteacha san áireamh.

I measc bhuaicphointí na cuairte beidh mic léinn ag casadh leis na cuairteoirí ríoga agus searmanas speisialta ag cur crainn.

Lean an ócáid beo ar líne!
Tá an-áthas ar an Ollscoil a fhógairt go bhféadfaidh an saol mór an ócáid a fheiceáil mar bheoshruth ag www.nuigalway.ie/royalvisit

Beidh tráchtaireacht ar an ócáid ar Twitter ach @nuigalway a leanúint agus beidh na socruithe is deireanaí maidir leis an gcuairt ríoga le fáil ar mheáin shóisialta eile cosúil le Facebook agus Linkedin.

Cé go bhfeidhmeoidh formhór na gcomhaltaí foirne agus na mac léinn mar is gnáth, beidh roinnt srianta i bhfeidhm ar an gCearnóg agus ar roinnt foirgneamh eile in aice láimhe an 18-19 Bealtaine. Tá an Ollscoil ag obair leis an nGarda Síochána chun a chinntiú nach mbeidh aon fhadhbanna ar an lá.

CRÍOCH

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories