39 NUI Galway Scholars Honoured at National University of Ireland Annual Awards Ceremony

Pictured (l to r) at the NUI Awards Ceremony 2013, An tOllamh Nollaig MacCongáil, Registrar and Deputy President NUI Galway, Dr John Cunningham, NUI Galway (Winner of the NUI Publication Prize in Irish History), Dr Maurice Manning, Chancellor of the University of Ireland, Dr Colmán Ó Clabaigh, NUI Galway (Winner of the NUI Irish Historical Research Prize) and Dr Attracta Halpin, Registrar of the University of Ireland.
Nov 13 2013 Posted: 11:13 GMT

Scholarships and Awards valued in the region of €800,000 were awarded to scholars from constituent universities and recognised colleges of the NUI

NUI Galway was strongly represented in the National University of Ireland (NUI) academic excellence awards, presented this week by the Chancellor of the NUI Dr Maurice Manning. The annual NUI Scholarships and Awards are valued in the region of €800,000.

NUI Galway Registrar and Deputy President of NUI Galway, Nollaig MacCongáil congratulated the scholars saying that the University was ‘delighted with the performance of so many of its graduates across a plethora of disciplines in the various Colleges. It reflects well on them as scholars and on the excellence of the scholarship and teaching to which they were exposed during their years at NUI Galway. Comhghairdeas leo agus guímid gach rath orthu sna blianta atá amach romhainn.’

NUI Awards for Senior Scholars were awarded to Dr Colmán Ó Clabaigh and Dr John Cunningham, both of NUI Galway, while students from across the NUI’s constituent universities and recognised colleges competed for awards in a wide range of disciplines. The award winners include representatives from NUI Galway, UCD, UCC, NUI Maynooth, RCSI, St. Angela’s College and NCAD.

Senior Scholar Dr Colmán Ó Clabaigh was awarded the NUI Irish Historical Research Prize for The Friars in Ireland, 1224-1540, published in 2012 by Four Courts Press. This prestigious prize of €5,000 is offered in alternate years for the best work of original Irish historical research by a graduate of the National University of Ireland. The Selection Panel for the prize was drawn from the community of historians in the NUI universities.

The NUI Publication Prize in Irish History was awarded to Senior Scholar Dr John Cunningham for The Transplantation to Connacht, 1649-1680, published in 2011 by the Royal Historical Society, Boydell Press. This prize of €3,000 was awarded for a first sole author book by an NUI scholar whose doctoral degree was awarded no earlier than 1 January 2005.

The awards also include the prestigious NUI Irish Historical Research Prize and funding for eleven major PhD studies through the NUI Travelling Studentships. These PhD studies will undertake research in areas such as Ophthalmology, Biomedical Engineering, Music and History.

Other awards include the Mansion House Fund Scholarships in Irish and Irish History Dr H.H. Stewart Literary and Medical Scholarships, the Dr Mary L. Thornton Scholarship in Education, the Denis Phelan Scholarship for doctoral study, and the NUI Art and Design Award.

-ends-

Onóir tugtha do 39 Scoláire OÉ Gaillimh ag Gradaim Bhliantúla Ollscoil na hÉireann

Bronnadh Scoláireachtaí agus Duaiseanna arbh fhiú timpeall €800,000 iad ar scoláirí as ollscoileanna agus coláistí aitheanta Ollscoil na hÉireann.

D’éirigh thar barr le céimithe OÉ Gaillimh ag gradaim feabhais acadúla Ollscoil na hÉireann, a bhronn Seansailéir Ollscoil na hÉireann, an Dr Maurice Manning, an tseachtain seo. Meastar gur fiú timpeall €800,000 Scoláireachtaí agus Gradaim Ollscoil na hÉireann.

Rinne Meabhránaí agus Leas-Uachtarán OÉ Gaillimh, Nollaig MacCongáil, comhghairdeas leis na scoláirí ag rá go raibh an Ollscoil thar a bheith bródúil gur éirigh chomh maith sin le líon mór dá cuid céimithe i réimse disciplíní sna Coláistí éagsúla. Is maith an aghaidh orthu féin é mar scoláirí agus ar an scoláireacht agus an teagasc a fuair siad le linn a gcuid staidéir in OÉ Gaillimh. Comhghairdeas leo agus guímid gach rath orthu sna blianta atá amach romhainn.

Bronnadh Gradaim Ollscoil na hÉireann do Scoláirí Sinsearacha ar bheirt as OÉ Gaillimh - an Dr Colmán Ó Clabaigh agus an Dr John Cunningham, agus bhí mic léinn as ollscoileanna agus coláistí aitheanta uile Ollscoil na hÉireann san iomaíocht do ghradaim i réimse leathan disciplíní. I measc na mbuaiteoirí bhí mic léinn as OÉ Gaillimh, UCD, UCC, OÉ Má Nuad, RCSI, Coláiste San Aingeal agus NCAD.

Bronnadh Duais Ollscoil na hÉireann do Thaighde Stair na hÉireann ar an Dr Colmán Ó Clabaigh as The Friars in Ireland, 1224-1540, a d’fhoilsigh Four Courts Press in 2012. Bronntar an duais iomráiteach €5,000 seo gach ré bliain ar an mbunsaothar is fearr ar thaighde stair na hÉireann a dhéanann céimí de chuid Ollscoil na hÉireann. Is staraithe as na hollscoileanna éagsúla de chuid Ollscoil na hÉireann a bhí ar an bPainéal Roghnúcháin don duais.

Bronnadh Duais Foilseacháin Ollscoil na hÉireann i Stair na hÉireann ar an Dr John Cunningham as The Transplantation to Connacht, 1649-1680, a d’fhoilsigh an Royal Historical Society, Boydell Press in 2011. Bronntar an duais €3,000 sep ar an gcéad leabhar le húdar amháin a d’fhoilsigh scoláire Ollscoil na hÉireann agus ar bronnadh a c(h)éim dhochtúireachta air/uirthi ón 1 Eanáir 2005.

I measc na ngradam chomh maith bhí Duais Taighde Stair na hÉireann agus maoiniú ar aon mhórstaidéar déag PhD trí Scoláireachtaí Taistil Ollscoil na hÉireann. Tabharfaidh na PhDanna seo faoi thaighde i réimsí cosúil le hOftailmeolaíocht, Innealtóireacht Bhithleighis, Ceol agus Stair.

I measc na ngradam eile bhí Duaischiste Theach an Ardmhéara sa Ghaeilge agus i Stair na hÉireann, Scoláireachtaí Liteartha agus Leighis an Dr H.H. Stewart, Scoláireacht Oideachais an Dr Mary L. Thornton, Scoláireacht Denis Phelan do staidéar dochtúireachta, agus Gradam Ollscoil na hÉireann san Ealaín agus sa Dearadh.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories