NUI Galway's DERI Launches the Official Volvo Ocean Race Festival Galway App

The official ‘Volvo Ocean Race Festival Galway’ App is now available for download. The free app is a must for all visitors to Galway during the festival which begins on 30 June, providing maps, a full festival programme and lots of visitor information about Galway City. The app has been created by a team of experts based at the Digital Enterprise Research Institute (DERI) in NUI Galway. Pictured is Dr Martín Serrano, who is based at DERI in NUI Galway and one of the creators of the app. Photograph by Aengus McMahon
Jun 26 2012 Posted: 16:56 IST

While the Quadrangle is relocated for the nine-day festival

The official ‘Volvo Ocean Race Festival Galway’ App is now available for download. The free app is a must for all visitors to Galway during the festival which begins on 30 June, providing maps, a full festival programme and lots of visitor information about Galway City. The app has been created by a team of experts based at the Digital Enterprise Research Institute (DERI) in NUI Galway.

The app also includes a number of DERI’s research technologies; ‘Connect and Chat’ allows users to connect with other app users and chat, ‘Galway Compass’ provides users with the locations of key amenities and services near them, ‘Tweet Cliques’ analyses the twittersphere and presents the user with a list of the most relevant tweets relating to the festival. Also, there is a list of live webcams from around Galway that can let the user check for themselves where is busy around the city and docks.

With tens of thousands of visitors expected over the nine-day festival, the app will allow individuals to make the most of the experience, while able to track their friends and network with groups.

Professor Manfred Hauswirth, Vice-Director of DERI at NUI Galway, said: “This app demonstrates the leading role of DERI in cyber-physical systems. DERI technology makes real-world sensor input easy to use in any application.”

With over 140 researchers, DERI is the largest web science institute of its kind in the world, but were thrilled to get behind this local project as Professor Hauswirth explains: “We really embraced the whole concept of ‘get onboard’ for the festival, so developed this unique app which is a must for every visitor.”

The app is available for free from the Apple App Store and from the Google Play Android store. The app will be updated and improved as new information becomes available so please check for updates during the festival.

NUI Galway is also the official education partner of Volvo Ocean Race Galway’s volunteering programme, and will bring its considerable experience in the field of volunteering and community engagement to the event to recruit the ‘small army’ of volunteers needed to support the overall festival.

NUI Galway Quadrangle Relocated to the Global Village

NUI Galway has also created a partial replica of its iconic Quadrangle building, which will be a feature of the Global Village at the Volvo Ocean Race.

The Global Village is a free exhibition arena, open for the duration of the festival, located in South Park. The NUI Galway pavilion will be a central attraction, recreating a sense of the University’s iconic Quadrangle building, which dates back to 1845.

Inside, the NUI Galway pavilion will look to the future, with interactive demonstrations and exhibitions showcasing the cutting-edge innovation and research for which the University has a world-wide reputation.

“This is the largest sporting event in Ireland this year, and a wonderful opportunity to promote all that is great about Galway”, said NUI Galway President, Dr Jim Browne. “The event had almost 100,000 visitors to the City last time round, over half of whom came from abroad, with significant international media reach also. Our whole-hearted involvement, in the volunteering aspects of this event and in the exhibitions, is a reflection of the importance of reaching such a world-wide audience.”

The NUI Galway pavilion will feature four zones and an ideas lab, highlights will include:

  • Ideas Lab: This self-contained room within the pavilion will feature a daily 3D Tour of the Universe at 11am, 1pm, 3pm and 5pm. Also a series of short talks will cover: Goal-line Technology; Wind and Ocean Energy; Car Technology; Breast Cancer Detection Techniques; Smartphone Technology; and Computer Modelling of Coastal Waters.
  • Exploration Zone: Interactive demos and exhibitions including footage from underwater expeditions, marine creatures in touch tanks, a fun seaweed exploration station and a display of oceanographic equipment.
  • Innovation Zone: Exhibits and displays on the latest Medical Technologies; Information Technology; Energy and the Environment; and Engineering the Future.
  • Creativity Zone: Fun creativity exhibits including film sets and films from the Huston Film School; archive exhibits and drama.
  • Go Global Zone: Try the Global Business Simulation Game; Navigate your way around our Interactive Volvo Ocean Race map; see fun Business and Law exhibits; Explore our 3D Campus Map simulator and more.

Activities also include an Alumni Family Day to which all NUI Galway graduates are invited on 8 July.

Innovation and Marine Pavilions

NUI Galway will also have a presence in the Innovation and Marine Pillars at the Global Village, while a separate Speaker Session pavilion in the Global Village will feature some of NUI Galway’s experts.

The Innovation Hub will feature the ‘Computer and Communications Museum of Ireland’ which is being re-located from DERI at NUI Galway to the Global Village. This unique science heritage facility tells the fascinating story of key moments in the development of communications and computing technology from ancient hieroglyphics to today’s Internet.

The array of electronic artefacts on display includes such iconic computers as the DEC PDP11, Apple II, Macintosh, IBM PC, ZX81 & Commodore Vic-20. There are also exhibits dedicated to Youth & Innovation, Women in Technology, Radio, Irish Computing & a vintage video games section that  includes the legendary ‘Pacman’, ‘Space Invaders’ and ‘Asteroids’.

The hub will also have an array of science and engineering activities that should appeal to all ages including K’nex modelling, CoderDojo workshops and the local 091Labs electronic makers club. It will also be a starting point for the Galway Simon Treasure Hunt. 

In addition, the Inmarsat Film Lecture in association with NUI Galway’s Huston School of Film & Digital Media takes place on Thursday, 5 July in the Galway Race Village, and will present a unique sense of what is required of an extreme sports reporter onboard a multi-million dollar round the world racing yacht.

Find out more about the University’s involvement at http://www.nuigalway.ie/volvo-ocean-race-2012/

-ends-

 

Seolann DERI in OÉ Gaillimh Aip Oifigiúil Fhéile Rás Aigéin Volvo na Gaillimhe

 Fad is a bheidh an Chearnóg á hathlonnú ar feadh 9 lá na féile
 

Tá Aip oifigiúil Fhéile Rás Aigéin Volvo na Gaillimhe ar fáil anois le híoslódáil. Tá an aip seo saor in aisce agus beidh sé thar a bheith úsáideach do chuairteoirí a bheidh i nGaillimh don fhéile a thosóidh an 30 Meitheamh. Tá léarscáileanna, clár iomlán na féile agus neart eolais faoi chathair na Gaillimhe ar fáil ann. Foireann saineolaithe atá lonnaithe san Institiúid Taighde um Fhiontraíocht Dhigiteach (DERI) in OÉ Gaillimh a chruthaigh an aip.

Tá cuid de theicneolaíochtaí taighde DERI ar an aip seo chomh maith; tugann ‘Connect and Chat’ deis d’úsáideoirí ceangal le húsáideoirí eile na haipe agus comhrá a dhéanamh leo, tugann ‘Galway Compass’ eolas d’úsáideoirí ar na hionaid ina bhfuil seirbhísí agus áiseanna tábhachtacha i ngar dóibh, déanann ‘Tweet Cliques’ anailís ar a bhfuil ag tarlú i ndomhan Twitter agus taispeánann sé na tuíteanna is ábhartha a bhaineann leis an bhféile don úsáideoir. Ina theannta sin, tá liosta de na ceamaraí beo gréasáin atá ar fud na Gaillimhe san aip agus bíonn an t-úsáideoir in ann eolas a bheith acu cén áit a bhfuil gnóthach ar fud na cathrach agus na nduganna.

Táthar ag súil leis na mílte cuairteoir ag an bhféile naoi lá, agus tabharfaidh an aip deis do dhaoine an méid is mó a dhéanamh den fhéile, agus iad ag seiceáil céard atá ar siúl ag a gcuid cairde agus ceangal a dhéanamh le grúpaí eile.

Deir an tOllamh Manfred Hauswirth, Leas-Stiúrthóir DERI: “Léiríonn an aip seo ról ceannródaíoch DERI i gcórais chibear-fhisiciúla. Le cúnamh ó theicneolaíocht DERI tá ionchur réadach braiteora éasca le húsáid in aon fheidhmchlár.”

Tá os cionn 140 taighdeoir ag obair le DERI agus tá sí ar an institiúid eolaíocht ghréasáin is mó ar domhan, ach bhí an-áthas orthu a bheith bainteach leis an tionscadal áitiúil seo mar a mhíníonn an tOllamh Hauswirth:  “Bhíomar go láidir taobh thiar den mhanna ‘tar ar bord’ don fhéile, agus d’fhorbraíomar an aip uathúil seo agus beidh gach cuairteoir ag iarraidh go mbeidh sí acu.”

Tá an aip ar fáil saor in aisce ón Apple App Store agus ón Google Play Android Store. Déanfar an aip a nuashonrú agus a fheabhsú de réir mar a thagann eolas nua chugainn, bí ag faire amach do na nuashonrúcháin seo le linn na féile.

Is í OÉ Gaillimh an comhpháirtí oifigiúil oideachais do chlár oibrithe deonacha Rás Aigéin Volvo, agus roinnfidh sí a taithí ar leith ó thaobh imeachtaí deonacha agus rannpháirtíocht pobail de chun oibrithe deonacha a earcú chun tacú leis an bhféile trí chéile.

Cearnóg OÉ Gaillimh á hAthlonnú chuig an Sráidbhaile Domhanda

Tá páirt-mhacasamhail cruthaithe ag OÉ Gaillimh d’fhoirgneamh cáiliúil na Cearnóige, agus beidh sé le feiceáil sa Sráidbhaile Domhanda ag Rás Aigéin Volvo.

Is áit taispeántais saor in aisce atá sa Sráidbhaile Domhanda, agus beidh sé oscailte fad is a bheidh Féile Rás Aigéin Volvo ar siúl. Tá sé suite ar an bPáirc Theas. Beidh puball OÉ Gaillimh i lár an aonaigh, agus foirgneamh íocónach na hOllscoille, An Chearnóg, mar chroílár den taispeántas, foirgneamh a tógadh i 1845.

Laistigh de phuball OÉ Gaillimh beifear ag breathnú ar an todhchaí, agus beidh cur i láthair agus taispeántais idirghníomhacha ar siúl ag léiriú nuálaíocht agus taighde ceannródaíoch a bhfuil cáil idirnáisiúnta bainte amach ag an Ollscoil ina leith.

“Is é seo an imeacht spóirt is mó in Éirinn i mbliana, agus is deis iontach atá ann gach a bhfuil go maith faoi Ghaillimh a chur chun cinn”, a deir Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne. “Tháinig beagnach 100,000 cuairteoir chun na Cathrach an uair dheiridh a raibh Rás Aigéin Volvo anseo, bhí os cionn leath acu sin a tháinig as thar lear, agus bhí go leor de na meáin idirnáisiúnta anseo chomh maith. Léiríonn an rannpháirtíocht ollmhór atá againn sna gnéithe deonacha den imeacht agus sna taispeántais, an tábhacht a bhaineann le dul i gcion ar an lucht féachana domhanda a bheidh againn.”

Beidh ceithre zón i bpuball OÉ Gaillimh chomh maith le saotharlann na smaointe, áit a mbeidh:

  • Saotharlann na Smaointe:  Seomra as féin sa phuball é seo áit a mbeidh an seó 3D View of the Universe ar siúl gach lá ag 11am, 1pm, 3pm agus 5pm.  Beidh sraith cainteanna gearra ar siúl a bhaineann le: Teicneolaíocht Chúl-líne; Fuinneamh Gaoithe agus Aigéin; Teicneolaíocht Carranna; Teicnící chun Ailse Brollaigh a aimsiú; Teicneolaíocht an Fhóin Chliste; agus Múnlú Ríomhaireachta ar Uiscí an Chósta.
  • An Zón Taiscéalaíochta: Beidh taispeántais idirghníomhacha ar siúl anseo lena n-áirítear, píosaí scannáin ó thurais faoi uisce; ainmhithe mara agus a gcuid tancanna; stáisiún feamainne; taispeántas ar threalamh aigéaneolaíochta.
  • An Zón Nuálaíochta: Beidh taispeántais anseo ar na Teicneolaíochtaí Leighis is nuaí; Teicneolaíocht na Faisnéise; Fuinneamh agus Comhshaol; agus Innealtóireacht na Todhchaí.
  • An Zón Cruthaitheachta: Beidh taispeántais chruthaitheacha, spraíúla anseo lena n-áirítear seiteanna scannáin agus scannáin ó Scoil Scannáin Huston; taispeántais agus drámaí ón gcartlann.
  • An Zón Domhanda: Bain triail as an gCluiche Domhanda Dearbhshamhlach Gnó; Déan do bhealach thart ar an léarscáil Idirghníomhach de Rás Aigéin Volvo; féach ar thaispeántais mhaithe a bhaineann le Gnó agus le Dlí; Bain sult as an dearbhshamhail de Léarscáil 3D an Champais agus neart eile nach hiad.

Beidh Lá Teaghlaigh an Alumni ar siúl an 8 Iúil, agus tá cuireadh ag gach céimí de chuid OÉ Gaillimh a bheith i láthair.

An Puball Nuálaíochta, Mara agus Glas

Beidh OÉ Gaillimh i láthair i gColún na Nuálaíochta agus i gColún na Mara sa Sráidbhaile Domhanda, agus chomh maith leis sin beidh saineolaithe as OÉ Gaillimh le cloisteáil i bpuball na gCainteoirí atá lonnaithe sa Sráidbhaile Domhanda.

Beidh Músaem Ríomhairí agus Cumarsáide na hÉireann á aistriú ó DERI in OÉ Gaillimh chuig an Mol Nuálaíochta sa Sráidbhaile Domhanda. Is áis oidhreachta eolaíochta í seo ina bhfeictear an t-iontas a bhaineann le forbairt na teicneolaíochta cumarsáide agus ríomhaireachta ag dul siar go dtí iairiglifí seanda ar aghaidh go dtí Idirlíon an lae inniu.

I measc na nithe leictreonacha ar taispeáint tá ríomhairí íocónacha cosúil leis an DEC PDP11, Apple II, Macintosh, IBM PC, ZX81 & Commodore Vic-20. Tá taispeántais ann chomh maith dírithe ar an Óige & an Nuálaíocht, Mná sa Teicneolaíocht, Raidió, Ríomhaireacht Éireannach & limistéar dírithe ar sheanchluichí físeáin lena n-áirítear ‘Pacman’, ‘Space Invaders’ agus ‘Asteroids’.

Beidh réimse gníomhaíochtaí eolaíochta agus innealtóireachta ar siúl sa mhol chomh maith a mbainfidh daoine as gach aoisghrúpa tairbhe astu. Ina measc beidh múnlú K’nex, ceardlanna CoderDojo agus club áitiúil na ndéantóirí leictreonacha 091Labs. Is sa mhol a chuirfear tús chomh maith le Tóraíocht Taisce Chlann Shíomóin na Gaillimhe. 

Chomh maith leis sin beidh Léacht Scannán Inmarsat i gcomhar le Scoil Scannán & Meán Digiteach Huston OÉ Gaillimh ar siúl Déardaoin, an 5 Iúil i Sráidbhaile an Rása, áit a dtabharfar léargas ar a bhfuil i gceist le bheith i do thuairisceoir spórt guaisbheartaíochta ar bord luamh rásaíochta ar fiú na milliúin dollar é.

Faigh tuilleadh eolais faoi rannpháirtíocht na hOllscoile ag http://www.nuigalway.ie/volvo-ocean-race-2012/

 

-críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories