NUI Galway Launch Colm Ó hEocha Bursary

Pictured launching the NUI Galway Colm Ó hEocha Bursary at the University recently is Dr Ó hEocha’s wife Daiden Ó hEocha with Dr Jim Browne, NUI Galway President.
Dec 04 2012 Posted: 10:42 GMT

NUI Galway recently launched the new Colm Ó hEocha Bursary. Established in memory of the late Dr Colm Ó hEocha, the Bursary has a value of €3,000 and will be awarded annually to the NUI Galway graduate who has registered for a Taught Masters Programme in the University provided through Irish and who has, in her/his primary degree taken at NUI Galway, obtained the highest overall percentage of those eligible.

Originally from Dungravan, Co. Waterford, Dr Colm Ó hEocha was President of NUI Galway (then University College Galway) from 1975-1995. Dr Ó hEocha had previously been the University’s first Professor of Biochemistry from 1963. He also served as the Chair of the New Ireland Forum, of the Science Council of Ireland, of the Arts Council and of the Interim Local Radio Commission. Dr Ó hEocha was the recipient of honorary doctorates from Queen’s University Belfast, Dublin University, University of Limerick and Connecticut College.

NUI Galway President, Dr Jim Browne, said: “Colm Ó hEocha is a towering figure in the history of NUI Galway – as a teacher, researcher and as president of the University at a time of enormous transition.  Conscious of his achievements and his distinguished legacy, the University has established Sparánacht Choilm Uí Eocha – the Colm Ó hEocha Bursary with support of Galway University Foundation.  We are proud to recognise and commemorate Colm Ó hEocha in the presentation of this Bursary which gives expression, in a special way to his support for graduate studies within the University, as well as his love for and commitment to Irish Language.”

-ENDS-

Sparánacht Choilm Uí Eocha Seolta ag OÉ Gaillimh

Sheol OÉ Gaillimh Sparánacht Choilm Uí Eocha le gairid Bunaíodh an Sparánacht i gcuimhne an Dr Choilm Uí Eocha, nach maireann. Is fiú €3,000 an Sparánacht agus bronnfar é go bliantúil ar an gcéimí de chuid OÉ Gaillimh atá cláraithe ar Chlár Máistreachta Múinte san Ollscoil a chuirtear ar fáil trí mheán na Gaeilge agus a bhfuil an céatadán foriomlán is airde bainte amach aige/aici, i measc na n-iarratasóirí incháilithe, ina b(h)unchéim in OÉ Gaillimh.

B’as Dún Garbháin, Co. Phort Láirge an Dr Colm Ó hEocha ó dhúchas agus bhí sé ina Uachtarán ar OÉ Gaillimh (Coláiste na hOllscoile, Gaillimh ag an am) idir 1975-1995. Bhí an Dr Ó hEocha ar an gcéad Ollamh le Bithcheimic san Ollscoil sa bhliain 1963. Chomh maith leis sin bhí sé ina Ollamh ar Fhóram Nua-Éireann, ar Chomhairle Eolaíochta na hÉireann, ar an gComhairle Ealaíon agus ar an gCoimisiún Eatramhach Raidió Áitiúil. Bhronn Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Luimnigh agus Coláiste Connecticut céimeanna oinigh ar an Dr Ó hEocha.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Ba dhuine mór le rá é Colm Ó hEocha i stair OÉ Gaillimh – mar theagascóir, mar thaighdeoir agus mar Uachtaran na hOllscoile ag am a raibh go leor athruithe ag tarlú.  Tá Sparánacht Choilm Uí Eocha bunaithe ag an Ollscoil – le tacaíocht ó Fhondúireacht na hOllscoile chun a chuid éachtaí agus an oidhreacht iontach a d’fhág sé againn a thabhairt chun cuimhne.  Is mór an onóir dúinn aitheantas a thabhairt do Cholm Ó hEocha agus comóradh a dhéanamh ar a shaol tríd an Sparánacht seo a bhronnadh mar go léiríonn an Sparánacht seo, ar bhealach speisialta, an tacaíocht a thug sé don staidéar iarchéime san Ollscoil agus an grá a bhí aige don Ghaeilge.”

-CRÍOCH-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories