Winter Honorary Conferring at NUI Galway

Nov 25 2009 Posted: 00:00 GMT
(Leagan Gaeilge) Almost 800 students will graduate from across the five colleges at NUI Galway today (Wednesday, 25 November 2009) at the University s winter conferring ceremonies. John Lynch, musical director of the Kilfenora Ceilí Band and regional development activist Mr Tony Barrett, will also be honoured with a Master of Music (honoris causa) and Master of Arts (honoris causa) respectively. In awarding the Master of Music honoris causa on John Lynch, NUI Galway is honouring not just the current Kilfenora Céilí Band but all those renowned musicians of earlier decades, from Kilfenora itself and from elsewhere, who have created a century of outstanding musical tradition. In 2009, the Kilfenora Céilí Band, the country's oldest Céilí Band and an enduring icon at home and abroad of the traditional culture of Ireland, celebrates the centenary of its foundation. Tony Barrett, is being honored for his personal contribution to local and regional development across the region and the Gaeltacht, to the Irish Cooperative Movement, and to a range of University projects. Mr Barrett was a member of the first class of the Master's in Rural Development degree at NUI Galway, graduating in 1987. Speaking in advance of the ceremony, President of NUI Galway, Dr James J. Browne, commented: "NUI Galway is fortunate to be associated with many outstanding honorary graduates throughout its history. Today's honorary graduands - John Lynch and Tony Barrett - have made valuable and distinctive contributions in the areas of traditional music and community development. In very different ways they have added to the social and cultural life of Ireland and NUI Galway is very pleased to be in a position to recognise these exceptional individuals". Kilfenora Céilí Band band will play a short selection in the Aula Maxima at a private lunch following the conferring. This will be a repeat performance, as University archives show that the band played in the Aula Maxima in 1937 for the Sigerson Cup Céilí. In addition, degrees, higher diplomas, Masters and PhDs will be awarded to students graduating throughout the day from the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; College of Engineering and Informatics; College of Business, Public Policy and Law; College of Science; and the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies.
Céimeanna Oinigh an Gheimhridh in OÉ Gaillimh (View in English) Bronnfar céim ar bhreis agus 800 mac léinn as cúig choláiste OÉ Gaillimh inniu (Dé Céadaoin, an 25 Samhain 2009) i searmanais bhronnadh céimeanna an gheimhridh san Ollscoil. Chomh maith leo sin, bronnfar Máistreacht sa Cheol (honoris causa) ar John Lynch, stiúrthóir ceoil Bhanna Céilí Chill Fhionnúrach agus Máistreacht sna Dána (honoris causa) ar an ngníomhaire d'fhorbairt réigiúnach, Tony Barrett. Agus Máistreacht (honoris causa) sa Cheol á bronnadh ar John Lynch, tá aitheantas á thabhairt ag OÉ Gaillimh do na ceoltóirí cáiliúla as Cill Fhionnúrach féin agus as áiteanna eile a bhí sa bhanna le blianta anuas agus a chruthaigh traidisiún ceoil an chéid. In 2009, tá Banna Céilí Chill Fhionnúrach, an banna céilí is sine sa tír agus a bhfuil clú agus cáil air i bhfad agus i gcéin, ag ceiliúradh céad bliain ó bunaíodh é. Tá aitheantas á fháil ag Tony Barrett as an obair atá déanta aige don fhorbairt réigiúnach agus áitiúil sa cheantar agus sa Ghaeltacht, do Ghluaiseacht na gComharchumann in Éirinn, agus do thograí éagsúla Ollscoile. Bhí an tUasal Barrett sa chéad rang Máistreachta i bhForbairt Tuaithe in OÉ Gaillimh agus bronnadh a chéim air i 1987. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, roimh an searmanas: "Tá an t-ádh ar OÉ Gaillimh ceangal a bheith aici leis an oiread sin céimithe oinigh den scoth ó bunaíodh í. Tá éacht déanta ag céimithe oinigh an lae inniu – John Lynch agus Tony Barrett – sa cheol traidisiúnta agus san fhorbairt pobail. Ar bhealaí atá an-éagsúil óna chéile, chuir siad beirt go mór le saol sóisialta agus cultúrtha na hÉireann agus tá ríméad ar OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt do na daoine eisceachtúla seo". Ag lón príobháideach i ndiaidh an tsearmanais, seinnfidh Banna Céilí Chill Fhionnúrach cúpla port san Aula Maxima. Ní hé seo an chéad uair ar tharla a leithéid. Léiríonn cartlann na hOllscoile gur sheinm an banna céilí san Aula Maxima i 1937 do Chéilí Chorn Sigerson. Beifear ag bronnadh céimeanna, ard-dioplómaí, Máistreachtaí agus PhDanna ar mhic léinn i rith an lae ó Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; ó Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; ó Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí; ó Choláiste na hEolaíochta; agus ó Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh.
Críoch

PreviousNext

Featured Stories