NUI Galway Awards 29 New Sports Scholarships

Nov 03 2009 Posted: 00:00 GMT
(Leagan Gaeilge) At a special ceremony in the University on Monday, 2 November, 29 new recipients of NUI Galway student Sports Scholarships were presented by President, Dr James J. Browne. The recipients joined the existing 19 scholarship holders where NUI Galway supports high performing athletes in a wide range of sports through its Sports Scholarship programme. The Scholarship programme has been developed by the University to reward the students' ability and previous performances, and also to assist young athletes develop their sporting prowess hand-in-hand with their academic progress by putting in place the necessary supports. Recipients this year include six of the Clare U-21 hurling panel who won the County's first ever All-Ireland title this summer: Domhnall and Cormac O' Donovan (twins), Patrick Kelly, Caimin Morey, Donal Touhy and John Conlon (existing scholarship holder). Niall Burke and Joseph Cooney, members of the Galway All-Ireland Minor Hurling winning team, were presented with the hurling Scholarships and a further All-Ireland winner in Offaly's Michela Morkan received the Camogie Scholarship. Martin Conneely of Mervue United and NUI Galway Soccer clubs follows sibling and Irish U-21 International Seamus Conneely as a Sports Scholar. Also receiving a Soccer Scholarship was Donegal native Liam Grant, who was nominated for the 2008 FAI Intermediate player of the year. European Junior Athletics Finalist in 2009, Eilish Fitzpatrick of Cork and Gneveeguilla Club was the awarded the Athletics Scholarship while Galway's Aisling Harris and Cliona Hurst were the Rowing Scholarship recipients. Men's and Women's Gaelic Football scholarships were presented to Elanna Hackett (Monaghan ), Niamh Hegarty (Donegal), Sean Armstrong (Galway), John Connellan, David Duffy (Westmeath) and Shane Nally (Mayo). Moycullen's Dylan Cunningham and Oranmore Maree's Captain Darren Callanan were recipients of the new Basketball scholarships while Shane Casey and Conor Murphy took the Rugby honours. The Cycling Scholarship was presented to Charles Prendergast from Mayo. Irish Internationals, Katie Gallagher (Golf) and Carol Staunton (Rugby) from Mayo, Galway's Jessica Burke (Show Jumping) and Katie McAvena (Windsurfing) as well as promising Westmeath Boxer Daniel Foster will all receive support from the scheme in the coming year. Scholarship benefits include a subsistence grant, coaching, medical and physiotherapy support, performance nutrition and performance psychology, strength and conditioning as well as performance planning and mentoring. Each Scholarship is built around the individual's needs and their chosen sport. To assist these sportspeople in the pursuit of their twin sporting and academic goals, NUI Galway has recently appointed an Elite Sports development officer, former Olympic Sprinter Gary Ryan. Gary highlighted the plans for the Scholarship programme: "We are developing our scholarship scheme to the highest international standards to give outstanding talent the opportunity to develop. The Scholarship and high performance sports programme will create a performance environment for sport and study that encourages, challenges and supports each individual to reach their maximum potential". Also presented at the ceremony were two Gaelic Football Scholarships sponsored by Cadbury's for outstanding U-21 Footballers as part of their sponsorship of the U-21 Football Championship. This year's recipients are Mayo's Jason Doherty and Conor Doherty of Tuam, Co Galway. Tony Regan, Head of Sport, NUI Galway, said: "I wish to congratulate all of those that will receive Sports Scholarships and hope that they can make a significant contribution to the NUI Galway community over the coming years in the same way that many of our current and former students already have by their success in the sporting arena and how they have positively represented the University".
29 Scoláireacht nua Spóirt á mbronnadh ag OÉ Gaillimh
(View in English) Ag searmanas speisialta san Ollscoil Dé Luain, an 2 Samhain, bhronn an tUachtarán, an Dr James J. Browne Scoláireachtaí Spóirt OÉ Gaillimh ar bhuaiteoirí nua na bliana seo. Cuirfear na buaiteoirí seo leis na 19 mac léinn eile a bhfuil scoláireacht spóirt ina seilbh acu trí chlár Scoláireachtaí Spóirt ina dtacaíonn OÉ Gaillimh le lúthchleasaithe den scoth i réimse leathan spórt. D'fhorbair an Ollscoil an clár Scoláireachtaí chun aitheantas a thabhairt do chumas na mac léinn agus dá fheabhas a bhí éirithe leo i mbun spóirt, agus le cuidiú le lúthchleasaithe óga a gcumas spóirt agus a gcumas léinn a fhorbairt in éineacht tríd an tacaíocht chuí a chur ar fáil. I measc bhuaiteoirí na bliana seo tá seisear de phainéal iomána faoi 21 an Chláir a bhuaigh a gcéad chraobh Uile-Éireann riamh an samhradh seo: Domhnall agus Cormac O' Donovan (cúpla), Patrick Kelly, Caimin Morey, Donal Touhy agus John Conlon (mac léinn a bhfuil scoláireacht aige cheana féin). Bronnadh Scoláireachtaí iomána ar Niall Burke agus Joseph Cooney, atá ar fhoireann bhuacach Mhionúr Iomána na Gaillimhe a bhain craobh na hÉireann, agus fuair curadh uile-Éireann eile, Michaela Morkan as Uíbh Fhailí, an Scoláireacht Chamógaíochta. Tá Martin Conneely atá ar fhoireann Mervue United agus ar fhoireann sacair OÉ Gaillimh ag fáil Scoláireachta Spóirt díreach mar a rinne a dheartháir Seamus, atá ar fhoireann idirnáisiúnta faoi 21 na hÉireann, roimhe. Fuair Liam Grant ó Thír Chonaill ó dhúchas, Imreoir Idirmheánach na bliana an FAI 2008, Scoláireacht Spóirt chomh maith. Bronnadh an Scoláireacht Lúthchleasaíochta ar Eilish Fitzpatrick ó Chumann Chorcaí agus Ghníomh go Leith agus is iad Aisling Harris agus Cliona Hurst a bhain na Scoláireachtaí Rámhaíochta. Bronnadh scoláireachtaí Pheil Ghaelach na mBan agus na bhFear ar Elanna Hackett (Muineachán), Niamh Hegarty (Dún na nGall), Sean Armstrong (Gaillimh), John Connellan, David Duffy (An Iarmhí) agus Shane Nally (Maigh Eo). Is iad Dylan Cunningham as Maigh Cuilinn agus Captaen fhoireann Órán Mór — Meáraí Darren Callanan a bhuaigh na scoláireachtaí nua Cispheile agus fuair Shane Casey agus Conor Murphy na gradaim Rugair. Bronnadh an Scoláireacht Rothaíochta ar Charles Prendergast as Maigh Eo. Gheobhaidh na lúthchleasaithe idirnáisiúnta as Éirinn Katie Gallagher (Galf) agus Carol Staunton (Rugar) as Maigh Eo, Jessica Burke as Gaillimh (Seómharcaíocht) agus Katie McAvena (Clársheoltóireacht) agus an Dornálaí bisiúil Daniel Foster as an Iarmhí tacaíocht ón scéim i mbliana. I measc na nithe a mbainfidh na buaiteoirí tairbhe astu leis na scoláireachtaí tá deontas cothabhála, oiliúnú, tacaíocht leighis agus fisiteiripe, comhairle faoin mbia agus faoin meon a chuirfidh lena gcumas spóirt, agus le neart agus le riocht a gcoirp i mbun a spóirt dóibh, agus comhairle ó thaobh pleanála agus meantóireachta a chuirfidh lena gcumas spóirt. Bíonn gach Scoláireacht bunaithe ar riachtanais an duine aonair agus ar riachtanais a rogha spóirt. Le cuidiú leis na lúthchleasaithe seo a gcuspóirí spóirt agus léinn a bhaint amach, d'fhostaigh OÉ Gaillimh an t-iar-reathaí ráibe Éireannach, Gary Ryan, mar oifigeach forbartha Spórt Éilíte. Labhair Gary faoi na pleananna atá ann don chlár Scoláireachtaí: "Táimid ag forbairt ár scéime scoláireachtaí chun go mbeidh sí ar an gcaighdeán is airde go hidirnáisiúnta le deis a thabhairt do dhaoine a bhfuil talann thar na bearta acu dul chun cinn a dhéanamh. Cruthóidh an clár Scoláireachtaí agus an clár spóirt ardchumais timpeallacht ardchumais don spórt agus don staidéar a spreagfaidh gach lúthchleasaí, a thabharfaidh a ndúshlán agus a chuideoidh leo barr feabhais a bhaint amach." Chomh maith leis sin bronnadh dhá Scoláireacht Peile Gaelaí a ndearna Cadbury's urraíocht orthu ar scothpheileadóirí faoi 21, mar chuid den urraíocht a rinne Cadbury's ar an gCraobhchomórtas Peile faoi 21. Ba iad Jason Doherty as Maigh Eo agus Conor Doherty as Tuaim, Co na Gaillimhe buaiteoirí na bliana seo. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Tony Regan, Ceann an Spóirt, OÉ Gaillimh: "Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leo sin ar fad a bhfuil Scoláireachtaí Spóirt faighte acu agus tá súil agam go gcuirfidh siad go fiúntach le pobal OÉ Gaillimh as seo go ceann cúpla bliain, díreach mar a rinne go leor dár mic léinn reatha agus dár n-iar-mhic léinn trína fheabhas a d'éirigh leo sa spórt agus ar an mbealach a ndearna siad ionadaíocht den scoth ar an Ollscoil".
-Críoch-

PreviousNext

Featured Stories