NUI Galway Lecturer Awarded First Annual Crossland Medal for Engineering Innovat

May 12 2009 Posted: 00:00 IST
(Leagan Gaeilge) NUI Galway's Dr Conchúr Ó Brádaigh has been awarded the very first annual Crossland Medal for Engineering Innovation by Engineers Ireland. A part-time Senior Lecturer in Mechanical Engineering at NUI Galway, Dr Ó Brádaigh is also Joint Managing Director of ÉireComposites Teoranta in Indreabhán, Co. Galway. The Crossland Medal was presented to Dr Ó Brádaigh by Sir Bernard Crossland in recognition of his outstanding and innovative contribution to manufacturing processes within the aerospace and energy generation industries. The award was presented at a special event held recently at Queen's University Belfast. In presenting the Medal, Sir Bernard Crossland stated that Dr Ó Brádaigh was a worthy recipient of the First Crossland Medal for Engineering Innovation which is named in his honour. Sir Crossland noted that he has a proven track record of exploiting research in developing hi-tech industry in Ireland and his achievements are an example to young entrepreneurs. Following the presentation, Dr Ó Brádaigh delivered a keynote lecture on his work, entitled 'Development of thermoplastic composite manufacturing processes for aircraft and large wind turbine blades'. Dr Ó Brádaigh holds a Ph.D. in Mechanical Engineering from the Centre for Composite Materials at the University of Delaware, USA, and M.EngSc. and B.E. degrees from NUI Galway. The focus of ÉireComposites Teoranta, which he jointly founded and developed, is the manufacture of thermoplastic composite components for the industrial sector and today it employs some 60 people including 20 graduate engineers. Dr Ó Brádaigh's innovations in the manufacture of large scale wind turbine blades are highly significant in the rapidly expanding area of energy generation by wind power that is of huge industrial and environmental importance to the west of Ireland. He has also made a very strong contribution to the field of mechanical engineering generally and to the development of strong and productive alliances between industry and academia, in particular NUI Galway. President of NUI Galway Dr Jim Browne, who is also President of Engineers Ireland, congratulated Dr Ó Brádaigh on this well deserved honour, saying that it reflects very well on the University. Sir Bernard Crossland, who sponsored the award, is former Professor of Mechanical Engineering at Queen's University Belfast, and has himself made an enormous contribution to the development of the mechanical engineering field in academia and in industry in Ireland, both north and south.
An Chéad Bhonn Bliantúil Crossland do Nuálaíocht Innealtóireachta bronnta ar Léachtóir as OÉ Gaillimh
(View in English) Tá an chéad bhonn bliantúil Crossland do Nuálaíocht Innealtóireachta bronnta ag Innealtóirí Éireann ar an Dr Conchúr Ó Brádaigh ó OÉ Gaillimh. Oibríonn an Dr Ó Brádaigh mar Léachtóir Sinsearach páirtaimseartha le hInnealtóireacht Mheicniúil in OÉ Gaillimh agus tá sé ag obair mar Chomhstiúrthóir Bainistíochta ar ÉireComposites Teoranta in Indreabhán, Co. na Gaillimhe freisin. Ba é Sior Bernard Crossland a bhronn Bonn Crossland ar an Dr Ó Brádaigh mar aitheantas ar an tsárobair agus ar an nuálaíocht atá léirithe aige i ndáil le próisis déantúsaíochta sa tionscal aeraspáis agus sa tionscal ginte fuinnimh. Bronnadh Bonn Crossland ar an Dr Ó Brádaigh ag searmanas speisialta a bhí ar siúl in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste le déanaí. Dúirt Sior Bernard Crossland go raibh an-áthas air an Chéad Bhonn Crossland do Nuálaíocht Innealtóireachta a bhronnadh ar an Dr Ó Brádaigh. Ainmníodh an gradam áirithe seo in onóir Sior Bernard Crossland. Dúirt Sior Crossland go n-éiríonn leis an Dr Ó Brádaigh taighde a spreagadh agus tionscal ardteicneolaíochta a fhorbairt in Éirinn agus gur dea-shampla d'fhiontraithe óga a bhfuil bainte amach aige go dtí seo. I ndiaidh an tsearmanais, thug an Dr Ó Brádaigh léacht faoina chuid oibre dar teideal 'Development of thermoplastic composite manufacturing processes for aircraft and large wind turbine blades'. Tá Ph.D. in Innealtóireacht Mheicniúil ó Ionad na nÁbhar Ilchodach in Ollscoil Delaware, SAM, agus M.EngSc. agus B.E. ó OÉ Gaillimh ag an Dr Ó Brádaigh. Tá ÉireComposites Teoranta, a raibh sé ina chomhbhunaitheoir agus ina chomhfhorbróir air, dírithe ar ilchodaigh ilchodacha theirmeaplaisteacha a dhéanamh don earnáil thionsclaíoch agus tá 60 duine fostaithe ag an gcuideachta anois, 20 céimí innealtóireachta san áireamh. Ábhar suntais go háirithe an dul chun cinn atá déanta ag an Dr Ó Brádaigh i ndéantús lanna tuirbíní gaoithe móra ó tharla borradh a bheith faoi ghiniúint fuinnimh ó chumhacht na gaoithe i láthair na huaire agus tábhacht thionsclaíoch agus chomhshaoil a bheith ag baint leis seo in iarthar na hÉireann. Chomh maith leis sin, d'éirigh leis an-dul chun cinn a dhéanamh san innealtóireacht mheicniúil go ginearálta agus d'éirigh leis comhpháirtíochtaí láidre, bisiúla a fhorbairt idir an saol tionsclaíoch agus an saol acadúil, le OÉ Gaillimh go háirithe. Thréaslaigh Uachtarán OÉ Gaillimh agus Uachtarán Innealtóirí Éireann, an Dr Jim Browne, leis an Dr Ó Brádaigh agus dúirt sé go gcuireann a leithéid d'aitheantas le dea-cháil na hOllscoile freisin. Iar-Ollamh le hInnealtóireacht Mheicniúil in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste é Sior Bernard Crossland, urraitheoir an ghradaim, fear a chuir go mór le forbairt na hinnealtóireachta meicniúla sa saol acadúil agus sa saol tionsclaíoch in Éirinn, ó thuaidh agus ó dheas.
-Críoch-

PreviousNext

Featured Stories