Mic Léinn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge chun Taispeántas a léiriú ag Rás Ai

May 21 2009 Posted: 00:00 IST
(View in English) Is cúis áthais do mhic léinn an Dioplóma sna Dána (Cóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta), OÉ Gaillimh cuireadh a fháil ó eagraithe Rás Aigéin Volvo na Gaillimhe chuig Lá na Gaeilge agus dul ar an ardán ar Ché an Bhreathnaigh an 1 Meitheamh 2009 ó 4i.n.-7i.n. Ag tagairt don chuireadh seo, dúirt an Dr Charlie Lennon, Stiúrthóir Ceoil an chúrsa gur: "Iontach an dul chun cinn atá déanta ag na mic léinn ildánacha seo le bliain anuas agus is iontach an deis atá ann dóibh a gcuid scileanna mar ealaíontóirí sa cheol traidisiúnta a chur os comhair an phobail idirnáisiúnta a bheas i láthair ag an ócáid idirnáisiúnta seo. Is cúis bróid dúinn bheith ag obair leo i gcaitheamh na bliana. Cúis mórtais dúinn go mbeidh muid ag casadh ag an ócáid idirnáisiúnta seo". Beidh blaiseadh den obair atá déanta ag na mic léinn lenár dteagascóirí i gcaitheamh na bliana ó mhí Mheán Fómhair seo caite idir chóiriú, chumadóireacht, chartlannaíocht, stáitsiú agus léiriú an Cheoil Thraidisiúnta á léiriú ag an ócáid. Ar ndóigh ní hé seo an chéad uair don ghrúpa seo a bheith ar an ardán. Bhí ceolchoirm mhór na bliana Tonnta acu an mhí seo caite áit a léirigh siad ceol nuachumtha leis an Dr Charlie Lennon agus le deireanas, d'oscail siad Éigse an Spidéil i bpáirt leis an nGaelacadamh. D'eagraigh siad Ceolchoirm na Nollag faoi stiúir Dhiarmuid De Faoite i Seanscoil Shailearna. Ina theannta sin, ghlac siad páirt i gceolchoirm lóin ar an gCeathrú Rua eagraithe ag Subhóró, Cumann Ceoil na Ceathrún Rua. Tá an cúrsa seo á reáchtáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh i gcomhar le Stiúideo Cuan Teo. ar bhonn lánaimseartha thar bhliain amháin agus tá an cúrsa feiliúnach do cheoltóirí, do dhamhsóirí agus d'amhránaithe ar mhaith leo a gcuid scileanna a fhorbairt sna réimsí seo a leanas: teoiric an cheoil, stair an cheoil agus stáitsiú agus léiriú an cheoil thraidisiúnta. Tuilleadh eolais faoin gcúrsa ar fáil ag www.acadamh.ie
NUI Galway students to perform in outdoor concert during the Galway Volvo Ocean Race Festival
(Leagan Gaeilge) Students from NUI Galway's Diploma in the Arranging and Staging of Traditional Irish Music (Dioplóma sna Dána: Cóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta) are delighted and honoured to have been chosen to perform at the Galway Volvo Ocean Race Festival during 'Lá na Gaeilge' and will take to the stage on the Breathnach Quay between 4pm and 7pm on 01 June. The Musical Director of the diploma programme and renowned fiddle player Dr Charlie Lennon, said: "Over the past year, these eleven multi-skilled musicians have come on musically by leaps and bounds both individually and as a group and this invitation to play to an international audience at such a prestigious event has presented them with an ideal opportunity to showcase their talents. We are very proud of their achievements to date and are honoured to have been invited to play at this high profile cultural event". The students will perform a selection of pieces they have worked on since the start of the programme last September. During the year they undertook a wide range of subjects from music arrangement and composition, archiving, sound, to the staging and production of Traditional Irish Music. This is not the first time that the group have performed together publicly. Only last month their aptly titled show 'Tonnta' was on stage in Connemara where they performed both well known and newly composed and arranged music and songs on the theme of the sea under the direction of Dr Charlie Lennon. They were also invited to open the annual 'Éigse an Spidéal' Festival in partnership with the Gaelacadamh. At Christmas, under the direction of Diarmuid de Faoite they played to packed houses with their Christmas Concert in Seanscoil Shailearna, Inverin, Co. Galway and performed a lunchtime concert in Carraroe on the invitation of Subhóró, Cumann Ceoil na Ceathrún Rua. This diploma programme is offered by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway in partnership with Stiúideo Cuan Teo. on a full-time one-year basis and through the medium of Irish. The course is suitable for musicians, dancers and singers who wish to further develop their skills in the following areas: Music Theory, the History of Traditional Music and the Staging and Production of Traditional Music. For further information log on to www.acadamh.ie
-ends-

PreviousNext

Featured Stories