CAO Figures for NUI Galway Almost Double the National Average

Mar 13 2009 Posted: 00:00 GMT
(Leagan Gaeilge) Following a substantial increase of 8.5% in first preference CAO applications, NUI Galway has announced details of a second Open Day on Saturday, 25 April. With almost double the national average for first preferences, the University is responding to continuing interest in new and existing courses. Professor Jim Ward, Deputy-President and Registrar at NUI Galway, commented on the increase in CAO applications: "We are delighted that NUI Galway is once again featuring strongly with CAO first preferences. Programmes on offer at NUI Galway are designed to develop students academically and personally, and our partnerships with industry and community play a huge part in the overall design of these courses". Almost all subject areas experienced increases in CAO applications, with large increases in Science, Arts and Commerce applications, and and a major rise in Engineering (including IT) and Medicine. NUI Galway s continuing popularity across a broad range of subject areas include new programmes in Sport and Exercise Engineering and a Bachelor of Engineering (Engineering Innovation – Electronic). At the Open Day in April, a variety of interactive taster sessions will be available on new and existing courses. Parents are also welcome to attend and Student Ambassadors will be on hand to answer questions about life at NUI Galway. The upcoming Open Day has been organised for second-level students who are interested in studying at NUI Galway. The event is an excellent opportunity to speak to lecturers and current students, and to find out more about the courses and campus. Visitors can book a place at the Open Day and receive a programme in advance by logging on to www.nuigalway.ie/openday. For further information contact the Schools Liaison Office on 091 492814, email mary.coyle@nuigalway.ie or visit www.nuigalway.ie
Beagnach dúbailt na nIarratas CAO ar OÉ Gaillimh ná an Meán Náisiúnta
(View in English) Tá ardú 8.5% tagtha ar líon na ndaoine a roghnaigh OÉ Gaillimh mar chéad rogha ina n-iarratais CAO. Mar thoradh air sin, beidh an dara Lá Oscailte ar siúl san Ollscoil Dé Sathairn, an 25 Aibreán. Roghnaigh beagnach a dhá oiread daoine an Ollscoil seo mar chéad rogha seachas aon áit eile agus tá suim léirithe ag daoine i gcúrsaí nua agus i gcúrsaí atá seanbhunaithe. Labhair an tOllamh Jim Ward, Meabhránaí agus Uachtarán Ionaid OÉ Gaillimh, ar an méadú atá tagtha ar iarratais CAO: "Tá an-áthas orainn go bhfuil OÉ Gaillimh chun cinn in athuair i gcéadroghanna an CAO. Is ann do na cláir in OÉ Gaillimh chun mic léinn a fhorbairt go hacadúil agus go pearsanta agus tá ról lárnach ag an gcomhoibriú a bhíonn idir an Ollscoil, an tionscal agus an pobal i leagan amach na gcúrsaí sin". Tháinig méadú ar líon na n-iarratas CAO i bhformhór na n-ábhar. Tháinig méadú mór ar líon na n-iarratas san Eolaíocht, sna Dána agus sa Tráchtáil, agus méadú an-mhór sna hiarratais Innealtóireachta (IT san áireamh) agus Leighis. Bhí tóir ar leith ar ábhair éagsúla in OÉ Gaillimh ó chláir nua in Innealtóireacht Spóirt agus Aclaíochta go Baitsiléir Innealtóireachta (Nuálaíocht Innealtóireachta – Leictreonach). Beidh blaiseadh le fáil de chúrsaí nua agus seanbhunaithe ag Lá Oscailte an Aibreáin. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus beidh mic léinn ar fáil le ceisteanna a fhreagairt faoi shaol na hOllscoile anseo i nGaillimh. http://www.nuigalway.ie/openday/ Tá an Lá Oscailte eagraithe do dhaltaí dara leibhéal a bhfuil suim acu staidéar in OÉ Gaillimh. Is iontach an deis í seo le labhairt le léachtóirí agus le mic léinn agus níos mó eolais a fháil faoi chúrsaí agus faoin gcampas. Is féidir áit a chur in áirithe ag an Lá Oscailte agus clár a fháil roimh ré ach dul chuig www.nuigalway.ie/openday. Tá tuilleadh eolais le fáil ón Oifig um Idirchaidreamh le Scoileanna ag 091 492814, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig mary.coyle@nuigalway.ie nó trí chuairt a thabhairt ar www.nuigalway.ie
CRÍOCH

PreviousNext

Featured Stories