Summer Conferring at NUI Galway

Jun 16 2009 Posted: 00:00 IST
(Leagan Gaeilge) NUI Galway will confer almost 200 students from across the Colleges of Medicine, Nursing and Health Sciences, Engineering and Informatics, Business, Public Policy and Law, Science, and Arts, Social Sciences, and Celtic Studies tomorrow, Tuesday, 16 June, 2009. The largest cohort of students to graduate will be ninety-seven Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and Bachelor of Obstetrics (MB, BCh, BAO) students. Also graduating will be fifty-three Ph.D. students from across all disciplines. As well as students from locations across the country receiving their degrees and diplomas, there will also be international students from Kuwait and Malaysia. Speaking ahead of tomorrow's ceremony, President of NUI Galway, Dr James J. Browne, spoke of the growth in research in the University and how it is reflected in the numbers of Ph.D. students graduating: "We have doubled the number of Ph.D. graduates since the start of the decade and it is very encouraging to see this number of research degrees which we are conferring today". President Browne added words of encouragement to graduates conferred at the ceremony: "Do not lose hope or courage in this current economic climate. You have what it takes to make a difference in our society. The opportunities you have to create your own environment and to shape your own futures are enormous". The next conferring to take place at NUI Galway will be the conferring of Honorary Degrees on Friday, 26 June.
Bronnadh Céimeanna an tSamhraidh OÉ Gaillimh
(View in English) Bronnfaidh OÉ Gaillimh céim ar bheagnach 200 mac léinn as Coláiste Leighis, Altranais agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice, Coláiste na hEolaíochta, Coláiste an Ghnó, An Bheartais Phoiblí agus an Dlí agus Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léann Ceilteigh amárach, Dé Máirt, an 16 Meitheamh 2009. Ar an ngrúpa is mó díobh beidh seacht gcloigeann déag agus ceithre scór de mhic léinn a bhainfidh Baitsiléir Onóracha sa Leigheas, Baitsiléir Onóracha sa Mháinliacht agus Bainsiléir i Liacht Bhan amach (MB, BCh, BAO). Beidh trí mhac léinn Ph.D. agus caoga as gach disciplín ag fáil a gcéime chomh maith. Mar aon le mic léinn as gach cearn den tír a mbeifear ag bronnadh céime nó dioplóma orthu beidh mic léinn idirnáisiúnta as an gCuáit agus as an Malaeisia. Ag labhairt dó roimh an searmanas, bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, faoin méadú atá tagtha ar an taighde san Ollscoil rud a léiríonn an fás atá ar an líon mac léinn Ph.D. atá ag baint céime amach: "Tá a dhá oiread céimithe Ph.D. againn agus a bhí ag tús an chéid seo agus is tuar dóchais é an líon céimeanna taighde atáimid a bhronnadh inniu". Bhí cúpla focal le rá ag an Uachtarán leis na céimithe ag an searmanas a spreagadh: "Ná bíodh lagmhisneach oraibh faoi chúrsaí geilleagair. Tá an cumas ag gach duine dul i bhfeidhm ar an tsochaí ar shlí éigin. Níl teorainn leis na deiseanna atá agatsa an cineál saoil is mian leat a chruthú duit féin agus lántairbhe a bhaint as na deiseanna a thiocfaidh i do threo sna blianta amach romhainn." Beidh an chéad bhronnadh céimeanna eile ar bun in OÉ Gaillimh Dé hAoine, an 26 Meitheamh tráth a ndéanfar na Céimeanna Oinigh a bhronnadh.
-Críoch-

PreviousNext

Featured Stories