NUI Galway Hold Information Evenings Across Ireland For New Students

Aug 17 2009 Posted: 00:00 IST
(Leagan Gaeilge) NUI Galway is hosting its tenth annual series of information evenings around the country for students starting their studies at the University in September 2009. Parents are also invited to the information evenings or 'Student Send-Offs'. The 'Student Send-Offs' will take place at 7pm in the following venues:
 • Westmeath, Monday, 24 August: Radisson SAS Hotel, Athlone, Co. Westmeath.
 • Dublin, Tuesday, 25 August: The President's Hall, The Law Society of Ireland, Blackhall Place, Dublin 7.
 • Donegal, Wednesday, 26 August: Pier One, Donegal Town, Co. Donegal.
 • Mayo, Thursday, 27 August: Days Hotel, Lannagh Road, Castlebar, Co. Mayo.
 • Sligo, Monday, 31 August: Sligo Southern Hotel, Strandhill Road, Sligo Town.
 • Galway, Tuesday, 1 September: Lecture Theatre MY243, Áras Moyola, NUI Galway.
 • Galway, Wednesday, 2 September: Lecture Theatre MY243, Áras Moyola, NUI Galway.
 • Clare, Thursday, 3 September: Temple Gate Hotel, The Square, Ennis, Co. Clare.
Throughout the evenings, NUI Galway Lecturers, Alumni Association Board Members, Student Services staff and Students' Union representatives will be on hand to advise students and answer any questions relating to university life. The topics covered will include Accommodation, Finance and the Students' Assistance Fund, Safety, Careers, Counselling, Clubs, Societies and the Students' Union. JB Terrins, Director of Alumni Relations at NUI Galway, said: "This is an ideal opportunity for both parents and students to get first-hand advice on finding one's way around campus during those first days of term. Students can find out about the University's support services and the benefits of becoming involved in the many Clubs and Societies". Some 3,000 new students will join NUI Galway in September, with First Year registration commencing on Monday, 14 September. For further information on the information evenings please contact Eimear Doran on 086 8585168 or email studentsendoff@nuigalway.ie.
Oícheanta Eolais ag OÉ Gaillimh do Mhic Léinn Nua ar Fud na hÉireann
(View in English) Den deichiú bliain as a chéile, beidh oícheanta eolais ar siúl ag OÉ Gaillimh ar fud na tíre do mhic léinn a thosóidh san Ollscoil i mí Mheán Fómhair 2009. Tá cuireadh ag tuismitheoirí freastal ar an oíche eolais chomh maith. Beidh na hoícheanta eolais ar siúl ag 7pm ar na dátaí agus sna hionaid seo a leanas:
 • An Iarmhí, Dé Luain, 24 Lúnasa: Óstán Radisson SAS, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.
 • Baile Átha Cliath, Dé Máirt, 25 Lúnasa: Halla an Uachtaráin, Dlí-Chumann na hÉireann, Plás Blackhall, Baile Átha Cliath 7.
 • Dún na nGall, Dé Céadaoin, 26 Lúnasa: Pier One, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
 • Maigh Eo, Déardaoin, 27 Lúnasa: Óstán Days, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
 • Sligeach, Dé Luain, 31 Lúnasa: Óstán Sligo Southern, Bóthar an Leathrois, Baile Shligigh.
 • Gaillimh, Dé Máirt, 1 Meán Fómhair: Téatar MY243, Áras Mhaighe Seola, OÉ Gaillimh.
 •  Gaillimh, Dé Céadaoin, 2 Meán Fómhair: Téatar MY243, Áras Mhaighe Seola, OÉ Gaillimh.
 •  An Clár, Déardaoin, 3 Meán Fómhair: Óstán Temple Gate, An Chearnóg, Inis, Co. an Chláir.
Beidh léachtóirí, comhaltaí an Chumainn Alumni, comhaltaí foirne Sheirbhísí do Mhic Léinn agus ionadaithe Chomhaltas na Mac Léinn i láthair ag na hoícheanta eolais chun comhairle a chur ar mhic léinn agus aon cheist a bheadh acu maidir le saol na hOllscoile a fhreagairt. Beidh eolas ar fáil maidir le Lóistín, Airgead agus an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn, Sábháilteacht, Gairmeacha, Comhairleoireacht, Clubanna, Cumainn agus Comhaltas na Mac Léinn. Dúirt JB Terrins, Stiúrthóir, Caidrimh Alumni, OÉ Gaillimh: "Is iontach an deis é seo do thuismitheoirí agus do mhic léinn gach cineál eolais a fháil a chuideoidh leo na chéad chúpla lá sin agus iad ag iarraidh a mbealach a dhéanamh ar an gcampas. Gheobhaidh mic léinn eolas maidir le seirbhísí tacaíochta na hOllscoile agus na buntáistí a bhaineann leis na Clubanna agus na Cumainn atá san Ollscoil". Tiocfaidh 3,000 mac léinn nua chuig OÉ Gaillimh i mí Mheán Fómhair. Tosóidh clárú mhic léinn na Chéad Bhliana Dé Luain, an 14 Meán Fómhair. Tá eolas breise maidir leis na hoícheanta eolais le fáil ó Eimear Doran ar 0868585168 nó ríomhphost studentsendoff@nuigalway.ie.
-Críoch-

PreviousNext

Featured Stories