Parents Encouraged to Attend NUI Galway Open Day

Apr 20 2009 Posted: 00:00 IST
(Leagan Gaeilge) NUI Galway will hold an Open Day for students considering applying or those who have already applied to NUI Galway, and for their parents or guardians. The event will be held on Saturday, 25 April, from 10am to 3pm at the NUI Galway Campus. A unique Open Day marquee will house a full range of subject-specific exhibition stands where information will be provided by lecturers and students on programmes and subjects, as well as practical issues such as university accommodation, scholarships, and general support services available to students. Student ambassadors will also be on hand to assist all queries about student life at NUI Galway. A programme of taster sessions will also run throughout the day, designed to give a real insight in to university life, including interactive demos with the latest gadgets including X-boxes and Lego Mindstorm kits to becoming a stock market trader on NUI Galway's virtual stock market. Also highly recommended is the 'Student Life Talk' and the 'Focus on your Career Talk'. Caroline Loughnane, organiser of NUI Galway's Spring Open Day, emphasised the crucial role played by parents in helping students choose what to study at third-level: "Choosing a university is one of the most important decisions a student will ever make. We recognise the key role that parents play in supporting students as they take this important next step, and are keen to ensure that access is available to all of the information needed to support sons and daughters through their university career. This event is an excellent opportunity to speak to lecturers and current students and to find out more about the courses and campus". The range of courses available at NUI Galway is vast and varied and many are unique to the University. A new B.E. in Energy Systems Engineering is now on offer in response to the identification of Ireland s future energy needs as a national priority. The four-year honours degree will have its first intake in September and will produce professional accredited engineers, qualified to drive the emerging energy related industries. Engineering Innovation – Electronic is also in its first year and will provide graduates with specialised multi-disciplinary skills to start their own business, centered on the development of innovative, niche, market-led, electronic products. The Sports and Exercise Engineering degree is in its second year of accepting applicants and is the first of its kind available in Ireland. With a radical departure from traditional Arts degrees, BA CONNECT offers seven four-year degrees designed to increase the employability of graduates by developing distinctive skills and creating connections with life beyond the campus. At present, NUI Galway is the only Irish university offering a denominated degree in marine science and it now has the highest concentration of marine scientists of any institution in Ireland. This degree also offers training on board national training vessels in the third year of study. Podiatry is a healthcare profession that specialises in the management of disease and disorder of the foot, angle, knee, leg and hip. The only such course available in the Republic of Ireland, Podiatry as a career can be extremely rewarding and fulfilling and can give immense job satisfaction. Tours of the campus on the day will give an insight in to university life, and the top class facilities offered at NUI Galway, including the brand new € 22 million Sports Complex. The Centre's facilities include an international standard swimming pool, a national league basketball arena, 100 piece cardiovascular gym, an elite training gym for professional athletes and a climbing wall. If you would like to learn more, visitors can book a place at the Open Day and receive a programme in advance by logging on to www.nuigalway.ie/openday. For further information contact 091 493664 or email visit@nuigalway.ie
Fáilte roimh thuismitheoirí ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh
(View in English) Beidh Lá Oscailte ar siúl in OÉ Gaillimh do dhaltaí a rinne iarratas nó ar mian leo iarratas a dhéanamh ar áit in OÉ Gaillimh agus beidh fáilte roimh a dtuismitheoirí nó a gcaomhnóirí. Beidh sé ar siúl Dé Sathairn, an 25 Aibreán, idir 10am agus 3pm ar champas na hOllscoile. Beidh ollphuball ann don lá agus seastáin do gach ábhar. Tabharfaidh léachtóirí agus mic léinn eolas ar na cláir agus ábhair éagsúla chomh maith le heolas eile cosúil le lóistín, scoláireachtaí agus seirbhísí ginearálta tacaíochta atá ar fáil do mhic léinn. Beidh mic léinn ar fáil chomh maith chun ceisteanna a fhreagairt faoi shaol an mhic léinn in OÉ Gaillimh. Ar feadh an lae, beidh blaiseadh le fáil de chláir éagsúla, agus léargas le fáil ar shaol na hollscoile trí thaispeántais idirghníomhacha de na giúirléidí is nuaí ar nós X-box agus Lego Mindstorm agus eolas maidir le bheith i do thrádálaí ar stocmhargadh fíorúil OÉ Gaillimh. Moltar freastal ar na cainteanna faoi shaol an mhic léinn agus faoi ghairmeacha beatha. Chuir Caroline Loughnane, an té a d'eagraigh Lá Oscailte an Earraigh, béim ar an ról lárnach atá ag tuismitheoirí cuidiú le daltaí ábhar a roghnú sa tríú leibhéal: "Ceann de na roghanna is tábhachtaí a dhéanfaidh dalta ar bith ná ollscoil a roghnú. Tuigimid an ról atá ag tuismitheoirí cuidiú le daltaí agus iad ag tógáil na céime seo, agus táimid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil fáil ar an eolas ar fad a theastaíonn chun tacú le do mhac nó d'iníon agus é/í ar an ollscoil. Is iontach an deis í seo le labhairt le léachtóirí agus le mic léinn agus níos mó eolais a fháil faoi chúrsaí agus faoin gcampas". Is iomaí cúrsa éagsúil atá ar fáil in OÉ Gaillimh, go deimhin níl cuid de na cúrsaí ar fáil in aon Ollscoil eile. Tá B.E. nua in Innealtóireacht Córas Fuinnimh á chur ar fáil ag OÉ Gaillimh de thairbhe go n-aithnítear gur tosaíocht náisiúnta riachtanais fuinnimh na hÉireann san am atá le teacht. Glacfar leis na chéad mhic léinn ar an gcéim onóracha ceithre bliana i mí Mheán Fómhair agus cuirfidh an cúrsa innealtóirí creidiúnaithe gairmiúla ar fáil a bheidh cáilithe le tionscail fuinnimh atá ag teacht chun cinn a dhreasú. Tá Nuálaíocht Innealtóireachta – Leictreonach ar fáil den chéad uair agus é mar aidhm leis sainscileanna ildisciplíneacha a thabhairt do chéimithe le cur ar a gcumas tús a chur lena ngnó féin; gnóthaí a bheidh dírithe ar tháirgí nuálaíochta, nideoige, táirgí faoi chinnireacht an mhargaidh, agus táirgí leictreonacha a fhorbairt. Is í seo an dara bliain a bhfuiltear ag glacadh le hiarratasóirí ar an gcéim cheannródaíoch Spóirt agus Innealtóireachta Aclaíochta. Fearacht gnáthchéimeanna sna Dána, tá seacht gcéim cheithre bliana in BA CONNECT a fheabhsóidh infhostaitheacht na gcéimithe trí scileanna a fhorbairt agus naisc a chruthú taobh amuigh den champas. Faoi láthair, is í OÉ Gaillimh an t-aon ollscoil in Éirinn a bhfuil céim ainmnithe aici sa mhuireolaíocht agus is san institiúid seo is mó atá eolaithe mara le fáil. Sa tríú bliain den chúrsa tugtar deis do na mic léinn oiliúint a fháil ar bord bhád náisiúnta oiliúna. Gairm í an chosliacht a dhíríonn ar ghalair agus ar neamhoird sa chos, rúitín, glúin agus corróg. Níl an cúrsa seo le fáil in aon áit eile sa Phoblacht agus bíonn an-sásamh le fáil as post mar choslia. Gheobhaidh daltaí léargas ar shaol na hollscoile trí dhul ar thuras mórthimpeall an champais ar an lá, mar aon le léargas ar na háiseanna atá ar fáil in OÉ Gaillimh lena n-áirítear an tIonad Spóirt a chosain €22 milliún. Tá linn snámha ar chaighdeán idirnáisiúnta, cúirt cispheile sraith náisiúnta, giomnáisiam cardashoithíoch le 100 píosa trealamh, giomnáisiam traenála den scoth do lúthchleasaithe gairmiúla agus balla dreapadóireachta le fáil san Ionad. Má tá tuilleadh eolais uait, is féidir áit a chur in áirithe ag an Lá Oscailte agus clár a fháil roimh ré ach dul chuig www.nuigalway.ie/openday. Glaoigh ar 091 493664 nó seol ríomhphost chuig visit@nuigalway.ie chun eolas breise a fháil.
-Críoch-

PreviousNext

Featured Stories