An tOllamh Rióna Ní Fhrighil

BA, MPhil, PhD.

Contact Details

Ollamh Pearsanta
T: 091 492585
Personal Professor
Léachtóir le Nua-Ghaeilge
Scoil na nDán na nEolaíochtaí
Sóisialta & an Léinn Cheiltigh
NUI Galway
E: RIONA.NIFHRIGHIL@nuigalway.ie
Ollamh Pearsanta/ Personal Professor
 
researcher
 

Biography

English version below
Is í an tOllamh Rióna Ní Fhrighil an Príomhthaighdeoir ar an tionscadal taighe Republic of Conscience: Cearta an Duine agus Nuafhilíocht na hÉireann
https://roc.nuigalway.ie/ Tá an tionscadal atá maoinithe ag an Chomhairle um Thaighde in Éirinn.

Bhain an tOllamh Ní Fhrighil céim chéadonóracha amach sa Ghearmáinis agus sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh; céim MPhil sa Teangeolaíocht Fheidhmeach i gColáiste na Tríonóide agus céim PhD sa Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bronnadh Duais Theach an Ardmhéara uirthi as a céim sa Ghaeilge in 1998 agus ghnóthaigh sí Scoláireacht Rialtas na hÉireann le tabhairt faoin a taighde dochtúireachta (1998-2001). 
Bhí sí ina léachtóir Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, sna blianta 2002-2013. Bhronn Foras Feasa (Ollscoil na hÉireann, Má Nuad) comhaltacht taighde uirthi in 2008. Sa tréimhse 2014-2016, bhí sí ina príomhthaighdeoir Gaeilge ar an mhórthionscnamh taighde 'The Representation of Jews in Irish Literature', tionscnamh a mhaoinigh an Chomhairle um Thaighde sna hEalaíona agus sna Daonnachtaí, an Ríocht Aontaithe (AHRC). 

Professor Rióna Ní Fhrighil is Principal Investigator of the research project Republic of Conscience: Human Rights and Irish Poetry https://roc.nuigalway.ie/ This research project is funded by an Irish Research Council Laureate Award.

Prof. Ní Fhrighil isa graduate of NUI Galway and Trinity College Dublin. She holds a  joint first-class honours BA (International) degree in German and Irish (NUIG), an MPhil  in Applied Linguistics (TCD) and a PhD in Modern Irish (NUIG). She was awarded the Mansion House Prize for Irish (1998) and a Government of Ireland Postgraduate Scholarship (1998-2001). Her doctoral research was a comparative study of the poetry of Nuala Ní Dhomhnaill and Eavan Boland. 
Rióna was a lecturer in St. Patrick's College, Drumcondra, (DCU) for 11 years before being appointed to NUI Galway in 2013. She was a Foras Feasa Research Fellow in 2008. For the period 2014-2016, she was the Principal Irish-language Researcher on the AHRC-funded project 'The Representation of Jews in Irish Literature'. 

Research Interests

Nuafhilíocht na Gaeilge; cearta an duine agus cúrsaí litríochta; léiriú na nGiúdach i dtraidisiún liteartha na Gaeilge; an t-aistriúchán liteartha; teagasc, foghlaim agus measúnú teanga   

Táim mar bhall de mheitheal scoláirí atá ag déanamh taighde ar léiriú na nGiúdach i litríocht na hÉireann. Tá an taighde á mhaoiniú ag Arts & Humanities Research Council, UK, faoi stiúir an Ollaimh Pól Ó Dochartaigh. Táim i mo Phríomhthaighdeoir ar an tionscadail Republic of Conscience: Cearta an Duine agus Nuafhilíocht na hÉireann.
______________________________________________________________________

Contemporary Irish poetry; human rights and litertaure; the portrayal of Jews in the Irish-language literary tradition; literary translation; travel writing; language teaching and learning.

I am currently involved in an Arts and Humanities Research Council (UK) funded project entitled 'Representations of Jews in Irish Literature'. Principle Investigator: Professor Pól Ó Dochartaigh. I am Principal Investigator on the IRC-funded project 'Republic of Conscience: Human Rights and Modern Irish Poetry'.

Book Chapters

  Year Publication
(2023) 'Rooted Cosmopolitanism in Máire Mhac an tSaoi's Poetry'
Ní Fhrighil, R. (2023) 'Rooted Cosmopolitanism in Máire Mhac an tSaoi's Poetry' In: The Poets and Poetry of Munster. :53-72 Stuttgart: Ibidem. [Details]
(2020) 'Mediation and Translation in Irish Language Literature'
Rióna Ní Fhrighil (2020) 'Mediation and Translation in Irish Language Literature' In: Irish Literature in Transition 1980-2020. :307-326 Cambridge: Cambridge University Press. [Details]
(2019) 'Brendan Behan's Irish Poetry'
Rióna Ní Fhrighil (2019) 'Brendan Behan's Irish Poetry' In: Reading Brendan Behan. :93-115 Cork: Cork University Press. [Details]
(2014) 'Cóiriú na Cuimhne i saothar Mháire Mhac an tSaoi'
Rióna Ní Fhrighil (2014) 'Cóiriú na Cuimhne i saothar Mháire Mhac an tSaoi' In: Míorúilt an Pharóiste - Aistí ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi. :135-149 Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
(2013) 'Learning Autonomy: Irish-language Education in ITE'
Rióna Ní Fhrighil (2013) 'Learning Autonomy: Irish-language Education in ITE' In: Reimagining Initial Teacher Training: Perspectives on Transformation. :245-266 Dublin: Liffey Press. [Details]
(2010) 'An Fhilíocht Chomhaimseartha'
Rióna Ní Fhrighil & Róisín Ní Ghairbhí (2010) 'An Fhilíocht Chomhaimseartha' In: Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. :289-309 Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2010) 'Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill'
Rióna Ní Fhrighil (2010) 'Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill' In: Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. :142-166 Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2010) 'Brollach'
Rióna Ní Fhrighil (2010) 'Brollach' In: Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. :7-14 Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2009) 'Ó Dhónall na Gréine go Sideshow Bob: Filíocht na Gaeilge faoi bhrat an Bhéarla'
Rióna Ní Fhrighil (2009) 'Ó Dhónall na Gréine go Sideshow Bob: Filíocht na Gaeilge faoi bhrat an Bhéarla' In: Diasa Díograise. :173-193 Indreabhán, Conamara: Cló Iar Chonnachta. [Details]
(2008) 'O Knight of the Generous Heart - Caoineadh Airt Uí Laoghaire agus stair an aistrithe'
Rióna Ní Fhrighil (2008) 'O Knight of the Generous Heart - Caoineadh Airt Uí Laoghaire agus stair an aistrithe' In: Aistriú Éireann. :49-67 Belfast: Queens University Press. [Details]
(2004) 'Scéal na Murúch i bhFilíocht Nuala Ní Dhomhnaill'
Rióna Ní Fhrighil (2004) 'Scéal na Murúch i bhFilíocht Nuala Ní Dhomhnaill' In: Scéal ag iompar scéil. :37-57 Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
(2022) '''A black day, this': Irish poetry and the fall of Srebrenica''
R. Ní Fhrighil (2022) '''A black day, this': Irish poetry and the fall of Srebrenica''. Law and Humanities, 16 (1):8-27 [DOI] [Details]
(2017) 'Of mermaids and changelings: human rights, folklore and contemporary Irish language poetry'
Ní Fhrighil, Rióna (2017) 'Of mermaids and changelings: human rights, folklore and contemporary Irish language poetry'. Estudios Irlandeses, 12 (2):107-121 [Details]
(2013) 'Litríocht Ghaeilge na n-Óg: Léitheoireacht agus Léirmheastóireacht'
Rióna Ní Fhrighil (2013) 'Litríocht Ghaeilge na n-Óg: Léitheoireacht agus Léirmheastóireacht'. Inis, 40 :34-37 [Details]
(2011) 'Léirigh do fhreagra le tagairtí don téacs: teagasc agus measúnú na litríochta ar an tríú leibhéal'
Rióna Ní Fhrighil (2011) 'Léirigh do fhreagra le tagairtí don téacs: teagasc agus measúnú na litríochta ar an tríú leibhéal'. Léachtaí Cholm Cille, XLII :43-56 [Details]
(2010) 'Teicneolaíocht an eolais agus Wimba sa seomra ranga: tionscadal taighde'
Rióna Ní Fhrighil (2010) 'Teicneolaíocht an eolais agus Wimba sa seomra ranga: tionscadal taighde'. Teagasc na Gaeilge, 9 :25-35 [Details]
(2003) 'The representation of Ireland/s. Images from outside and from within'
Rióna Ní Fhrighil (2003) 'The representation of Ireland/s. Images from outside and from within'. Estudios Irlandeses-Journal of Irish Studies, 12 (2):145-155 [DOI] [Details]
(2003) 'An file mar mháthair agus an mháthair mar fhile'
Rióna Ní Fhrighil (2003) 'An file mar mháthair agus an mháthair mar fhile'. Taighde Agus Teagasc, 3 :24-45 [Details]
(2002) 'Imní an Scáthaithe: Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill agus Eavan Boland'
Rióna Ní Fhrighil (2002) 'Imní an Scáthaithe: Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill agus Eavan Boland'. New Hibernia Review, 6 (4):136-150 [Details]
(2000) 'The Anxiety of Influence: Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill agus Eavan Boland'
Rióna Ní Fhrighil (2000) 'The Anxiety of Influence: Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill agus Eavan Boland'. Ropes: Review Of Postgraduate Studies, 8 :72-78 [Details]

Edited Books

  Year Publication
(2023) Leann 7.
Ní Fhrighil,R; Nic Giolla Comhaill, A; Ó Mainnín, M (Ed.). (2023) Leann 7 Leann 7. Indreabhán: Leabhar Breac. [Details]
(2022) Law and Humanities.
Ní Fhrighil, R.; Karhio, A (Ed.). (2022) Law and Humanities Law and Humanities. Oxfordshire: Taylor & Francis. [Details]
(2021) Léann 6.
Ní Fhrighil,R; Nic Giolla Comhaill, A; Ó Mainnín, M (Ed.). (2021) Léann 6 Léann 6. Indreabhán: Leabhar Breac. [Details]
(2020) Translation Studies, Special Issue.
Rióna Ní Fhrighil, Michelle Milan, Anne O'Connor (Ed.). (2020) Translation Studies, Special Issue Translation Studies, Special Issue. UK: Taylor and Francis. [Details]
(2018) Léann 5.
Ní Fhrighil, R.; Nic Giolla Chomhaill, A.; Ó Mainnín, M (Ed.). (2018) Léann 5 Léann 5. Béal Feirste: Cumann Léann na Litríochta. [Details]
(2016) Léann 4.
Ní Fhrighil, R., & Ó Mainnín, M (Ed.). (2016) Léann 4 Léann 4. Belfast: Cumann Léann na Litríochta. [Details]
(2010) Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge.
Rióna Ní Fhrighil (Ed.). (2010) Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2009) Teagasc nó Sealbhú? Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal.
Rióna Ní Fhrighil & Máirín Nic Eoin (Ed.). (2009) Teagasc nó Sealbhú? Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal Teagasc nó Sealbhú? Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2008) Aistriú Éireann: Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn.
Rióna Ní Fhrighil & Charlie Dillon (Ed.). (2008) Aistriú Éireann: Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn Aistriú Éireann: Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn. Béal Feirste: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]

Books

  Year Publication
(2008) Briathra, Béithe agus Banfhilí: Filíocht Eavan Boland agus Nuala Ní Dhomhnaill.
Rióna Ní Fhrighil (2008) Briathra, Béithe agus Banfhilí: Filíocht Eavan Boland agus Nuala Ní Dhomhnaill. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
(2022) EFACIS Roundtable,
Ní Fhrighil, R. (2022) The Multilingual Mermaid: Nuala Ní Dhomhnaill in Translation. [Conference Organising Committee Chairperson], EFACIS Roundtable, Leuven , 30-NOV-22 - 30-NOV-22. [Details]
(2022) IASIL,
Ní Fhrighil, R. (2022) 'Writing Wrongs: Modern Poetry in Irish'. [Keynote Address], IASIL, University of Limerick , 25-JUL-22 - 29-JUL-22. [Details]
(2019) An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Ní Fhrighil, R. & Woods, J. (2019) Litríocht agus Cultúr na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe , 11-OCT-19 - 12-OCT-19. [Details]
(2022) An Chomhdháil ar Lítríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Ní Fhrighil, R.; Ní Loingsigh, K.; Ó hAisibéil, L. (2022) Litríocht agus Cultúr na Gaeilge. [Conference Organising Committee Member], An Chomhdháil ar Lítríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe , 07-OCT-22 - 08-OCT-22. [Details]
(2020) Minority Languages in a Globalized World,,
Ní Fhrighil, R. (2020) 'Words Without Borders: Translating into Irish'. [Conference Organising Committee Chairperson], Minority Languages in a Globalized World,, Charles University, Prague , 06-MAR-20 - 06-MAR-20. [Details]
(2021) Tintúd-Aistriú:an tAistriúchán Liteartha i Stair na Gaeilge,
Ní Fhrighil, R. (2021) 'Thar Muir Isteach: Aistriú na Filíochta'. [Invited Oral Presentation], Tintúd-Aistriú:an tAistriúchán Liteartha i Stair na Gaeilge, Ollscoil Chorcaí , 20-MAY-21 - 20-MAY-21. [Details]
(2021) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Ní Fhrighil, R. (2021) 'Pár Fuilsmeartha na Staire'. [Invited Oral Presentation], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe , 01-OCT-21 - 01-OCT-21. [Details]
(2021) Dublin Human Rights Festival,
Ní Fhrighil, R.; Ní Choistealbha, L. (2021) 'Cearta an Duine agus Cearta an Dúlra'. [Invited Oral Presentation], Dublin Human Rights Festival, Ollscoil na Gaillimhe , 20-OCT-21 - 20-OCT-21. [Details]
(2021) International Relations,
Ní Fhrighil, R. (2021) 'Human Rights and Irish Poetry'. [Invited Lecture], International Relations, Institute of International Relations, Prague , 25-MAY-21 - 25-MAY-21. [Details]
(2022) Léachtaí um Lón,
Ní Fhrighil, R. (2022) 'A Cuid Féin ag an bhFarraige'. [Invited Oral Presentation], Léachtaí um Lón, Ollscoil na Gaillimhe , 21-OCT-22 - 21-OCT-22. [Details]
(2023) VI International Seminar on Irish Studies,,
Ní Fhrighil, R. (2023) 'Writing Wrongs: Modern Poetry in Irish'. [Keynote Address], VI International Seminar on Irish Studies,, University of Granada, Spain , 25-JAN-23 - 25-JAN-23. [Details]
(2023) Modern Languages CDRG Research Showcase,
Ní Fhrighil, R. (2023) 'Human Rights at Sea & on Land'. [Keynote Address], Modern Languages CDRG Research Showcase, Queen's University Belfast , 19-MAY-23 - 19-MAY-23. [Details]
(2020) The Fifth International Arts in Society Conference,
Rióna Ní Fhrighil & Anne Karhio (2020) Poetry, Politics and Pathogens. [Plenary Lecture], The Fifth International Arts in Society Conference, NUI Galway , 24-JUN-20 - 26-JUN-20. [Details]
(2020) Minority Languages in a Globalized World,
Rióna Ní Fhrighil (2020) Words without Borders. [Invited Paper], Minority Languages in a Globalized World, Charles University, Prague , 06-MAR-20 - 06-MAR-20. [Details]
(2019) The 12th Conference of EFACIS,
Rióna Ní Fhrighil (2019) Aistriú: Crossing Languages, Territories and Artforms. [Invited Oral Presentation], The 12th Conference of EFACIS, University of Ljubljana , 27-AUG-19 - 31-AUG-19. [Details]
(2019) Léachtaí Cholm Cille,
Rióna Ní Fhrighil (2019) Cearta an Duine agus Nuafhilíocht na hÉireann. [Invited Paper], Léachtaí Cholm Cille, NUI Maynooth , 26-APR-19 - 27-APR-19. [Details]
(2019) International Association for the Study of Irish Literatures (IASIL),
Rióna Ní Fhrighil (2019) Writer as Righter: Irish language poetry through a human rights lens. [Conference Paper], International Association for the Study of Irish Literatures (IASIL), Trinity College Dublin , 22-JUL-19 - 26-JUL-19. [Details]
(2019) The XVIth International Congress of Celtic Studies,
Rióna Ní Fhrighil (2019) Writer as righter? Irish-language poetry and human rights ideals. [Keynote Address], The XVIth International Congress of Celtic Studies, University of Bangor, Wales , 22-JUL-19 - 26-JUL-19. [Details]
(2019) GIS E.I.R.E : Etudes Irlandaises, Réseaux et Enjeux,
Rióna Ní Fhrighil (2019) Modern Irish Poetry and Human Rights. [Invited Oral Presentation], GIS E.I.R.E : Etudes Irlandaises, Réseaux et Enjeux, Université Paris 3 , 18-JAN-19 - 19-JAN-19. [Details]
(2019) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Rióna Ní Fhrighil & Jeannine Woods (2019) Cearta Daonna agus Litríocht na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 11-OCT-19 - 12-OCT-19. [Details]
(2019) IV International Seminar on Irish Studies,
Rióna Ní Fhrighil (2019) Republic of Conscience: Irish Poetry through a Human Rights Lens. [Keynote Address], IV International Seminar on Irish Studies, Universidad de Granada, Spain , 11-FEB-19 - 15-FEB-19. [Details]
(2019) Irish-language literature in Europe,
Rióna Ní Fhrighil (2019) Irish-language literature in Europe. [Invited Oral Presentation], Irish-language literature in Europe, Royal Irish Academy, Dublin , 08-NOV-19 - 08-NOV-19. [Details]
(2019) Irish-language literature in Europe,
Rióna Ní Fhrighil (2019) Irish-language literature in Europe. [Invited Oral Presentation], Irish-language literature in Europe, Royal Irish Academy, Dublin , 08-NOV-19 - 08-NOV-19. [Details]
(2019) Ethical Conversations,
Rióna Ní Fhrighil, Laoighseach Ní Choistealbha, Anne Karhio (2019) Aifreann na Marbh/Mass of the Dead. [Conference Organising Committee Chairperson], Ethical Conversations, NUI Galway , 06-DEC-19 - 06-DEC-19. [Details]
(2019) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Rióna Ní Fhrighil & Jeannine Woods (2019) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 04-OCT-19 - 05-OCT-19. [Details]
(2019) Human Rights and Linguistic Minorities,
Rióna Ní Fhrighil (2019) Human Rights and the Irish Language. [Invited Oral Presentation], Human Rights and Linguistic Minorities, NUI Galway , 03-MAY-19. [Details]
(2018) IASIL 2018,
Rióna Ní Fhrighil (2018) Who ever heard of an Irish Jew? Representations of Jews in twentieth century literature in Irish. [Oral Presentation], IASIL 2018, Nijmegen , 23-JUL-18 - 23-JUL-18. [Details]
(2017) Ar an imeall i lár an domhain: an tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa,
Rióna Ní Fhrighil (2017) Fál filíochta ar an imeall thiar. [Keynote Address], Ar an imeall i lár an domhain: an tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa, Charles University, Prague , 14-SEP-17. [Details]
(2017) Ar an imeall i lár an domhain: an táirseachúlacht i litríocht na Gaeilge,
Rióna Ní Fhrighil (2017) Idir cleith is ursain: cearta daonna i bhfilíocht na Gaeilge. [Plenary Lecture], Ar an imeall i lár an domhain: an táirseachúlacht i litríocht na Gaeilge, Charles University Prague , 14-SEP-17 - 16-JAN-17. [Details]
(2017) UCC Seminar Series,
Rióna Ní Fhrighil (2017) Gnéithe den Bhéaloideas i bhFilíocht Nuala Ní Dhomhnaill. [Invited Oral Presentation], UCC Seminar Series, Áras Bhréanainn, , 07-DEC-17. [Details]
(2017) Scoil Samhraidh UCD,
Rióna Ní Fhrighil (2017) Filíocht chomhaimseartha na Gaeilge. [Invited Oral Presentation], Scoil Samhraidh UCD, UCD , 02-AUG-17 - 12-JAN-18. [Details]
(2016) New crops, old fields: reimagining Irish folklore,
Rióna Ní Fhrighil (2016) Human rights, folklore and contemporary Irish poetry. [Plenary Lecture], New crops, old fields: reimagining Irish folklore, Queen's University Belfast , 24-JUN-16 - 25-JUN-16. [Details]
(2016) Celebrating multilingualism 2016,
Rióna Ní Fhrighil (2016) A nation rising - centenary programme. [Conference Organising Committee Chairperson], Celebrating multilingualism 2016, NUI Galway , 22-APR-16 - 23-APR-16. [Details]
(2016) The Representation of Jews in Irish Literature,
Rióna Ní Fhrighil (2016) Representations of Jews in Contemporary Irish language literature. [Plenary Lecture], The Representation of Jews in Irish Literature, Royal Irish Academy, Dublin , 13-JUL-16 - 13-JUL-16. [Details]
(2016) Centenary conversations,
Rióna Ní Fhrighil (2016) Ireland 1916-2016. [Invited Oral Presentation], Centenary conversations, NUI Galway , 10-NOV-16 - 12-NOV-16. [Details]
(2016) Centenary conversations,
Rióna Ní Fhrighil (2016) Ireland 1916-2016. [Invited Oral Presentation], Centenary conversations, NUI Galway , 10-NOV-16 - 12-NOV-16. [Details]
(2015) An Droim Deileoir - The Great Famine and Language,
Rióna Ní Fhrighil (2015) An Drochshaol i bhfilíocht Nuala Ní Dhomhnaill. [Conference Paper], An Droim Deileoir - The Great Famine and Language, University of Ulster, Belfast , 26-MAR-15 - 28-MAR-15. [Details]
(2015) Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Dúshláin agus Dea-chleachtais,
Rióna Ní Fhrighil (2015) Review of the implementation of the new Irish-language syllabus at third level. [Keynote Address], Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Dúshláin agus Dea-chleachtais, Coláiste Phádraig, Droim Conrach , 18-SEP-15 - 18-SEP-15. [Details]
(2015) Comhdháil ar Litríocht agus Chultúr na Gaeilge,
Rióna Ní Fhrighil (2015) Comhdháil idirnáisiúnta na Gaeilge 2015. [Conference Organising Committee Chairperson], Comhdháil ar Litríocht agus Chultúr na Gaeilge, OÉG , 09-NOV-15 - 10-NOV-15. [Details]
(2014) Merriman Summer School,
Rióna Ní Fhrighil (2014) Emotional Life in Ireland/An tAnam Mothála in Éirinn. [Keynote Address], Merriman Summer School, Ennis , 14-AUG-14 - 14-AUG-14. [Details]
(2014) Comhdháil ar litríocht agus ar chultúr na Gaeilge,
Rióna Ní Fhrighil (2014) Comhdháil idirnáisiúnta Roinn na Gaeilge OÉG. [Conference Organising Committee Chairperson], Comhdháil ar litríocht agus ar chultúr na Gaeilge, NUI Galway , 10-NOV-14 - 12-NOV-14. [Details]
(2012) Míorúilt an Pharóiste: Comhdháil lae ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi,
Rióna Ní Fhrighil (2012) Cóiriú na Cuimhne i saothar Mháire Mhac an tSaoi. [Invited Paper], Míorúilt an Pharóiste: Comhdháil lae ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi, OÉG (NUIG) , 23-MAY-12 - 23-MAY-12. [Details]
(2012) Seimineár Taighe Choláiste Phádraig,
Rióna Ní Fhrighil (2012) Mionléamh ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi. [Invited Lecture], Seimineár Taighe Choláiste Phádraig, Coláiste Phádraig, Droim Conrach , 14-NOV-12 - 14-NOV-12. [Details]
(2012) Oíche ómóis do Mháire Mhac an tSaoi,
Rióna Ní Fhrighil (2012) Gegen Vergessen: Filíocht Mháire Mhac an tSaoi. [Invited Oral Presentation], Oíche ómóis do Mháire Mhac an tSaoi, Ionad na Scríbhneoirí/ The Writers' Centre, Baile Átha Cliath , 08-NOV-12 - 08-NOV-12. [Details]
(2011) Re-imagining Teacher Education: Perspectives on Transformation,
Rióna Ní Fhrighil (2011) Learning Autonomy: Irish-language Education in Initial Teacher Education. [Conference Paper], Re-imagining Teacher Education: Perspectives on Transformation, Coláiste Phádraig, Droim Conrach , 30-JUN-11 - 30-JUN-11. [Details]
(2011) Léachtaí Cholm Cille,
Rióna Ní Fhrighil (2011) Teagasc agus Measúnú na Litríochta ar an Tríú Leibhéal. [Invited Paper], Léachtaí Cholm Cille, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad , 26-MAR-11 - 26-MAR-11. [Details]
(2011) Seimineár Taighde Dhámh na nDán,
Rióna Ní Fhrighil (2011) The Common European Framework of Reference for Languages - why it is important in initial teacher education. [Invited Paper], Seimineár Taighde Dhámh na nDán, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath , 21-NOV-11 - 21-NOV-11. [Details]
(2011) Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála II,
Rióna Ní Fhrighil (2011) Ó shiollabas go cúrsa: cur i bhfeidhm an tsiollabais nua Ghaeilge i gColáiste Phádraig. [Keynote Address], Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála II, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC , 16-SEP-11 - 16-SEP-11. [Details]
(2011) CALL and the teaching of Irish in Higher Education,
Rióna Ní Fhrighil (2011) Teicneolaíocht an Eolais agus Teagasc na Gaeilge. [Invited Paper], CALL and the teaching of Irish in Higher Education, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) , 15-SEP-11 - 15-SEP-11. [Details]
(2010) NAIRTL/LIN Conference on Flexible Learning,
Rióna Ní Fhrighil (2010) Technology Enhanced Learning. [Oral Presentation], NAIRTL/LIN Conference on Flexible Learning, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (Royal College of Surgeons) , 06-OCT-10 - 06-OCT-10. [Details]
(2009) Seimineár Inseirbhíse,
Rióna Ní Fhrighil & Ciarán Mac Murchaidh (2009) Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. [Invited Oral Presentation], Seimineár Inseirbhíse, Ollscoil na Banríona , 07-NOV-09 - 07-NOV-09. [Details]
(2008) Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge,
Rióna Ní Fhrighil (2008) An ród atá romhainn: teagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal. [Plenary Lecture], Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, OÉG (NUIG) , 18-OCT-08 - 18-OCT-08. [Details]
(2008) Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála,
Rióna Ní Fhrighil & Máirín Nic Eoin (2008) Comhdháil Náisiúnta faoi theagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal. [Conference Organising Committee Chairperson], Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath , 16-FEB-08 - 16-FEB-08. [Details]
(2006) IASIL,
Rióna Ní Fhrighil (2006) In the lap of Pharaoh's Daughter: Nuala Ní Dhomhnaill in Translation. [Conference Paper], IASIL, Univerzita Karlova, Prág , 26-JUL-06 - 26-JUL-06. [Details]
(2006) Comdháil Léann na hÉireann: Orality and Modern Irish Culture,
Rióna Ní Fhrighil (2006) 'Ceist, cé a léifeadh dán?'. [Conference Paper], Comdháil Léann na hÉireann: Orality and Modern Irish Culture, OÉG (NUIG) , 07-JUN-06 - 07-JUN-06. [Details]
(2005) Seimineár Taighde/ Postgraduate Seminar Series, Coláiste Phádraig,
Rióna Ní Fhrighil (2005) Saothar Ghearóid Mhic Lochlainn. [Invited Paper], Seimineár Taighde/ Postgraduate Seminar Series, Coláiste Phádraig, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath , 24-NOV-05 - 24-NOV-05. [Details]
(2005) Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge,
Rióna Ní Fhrighil (2005) Ó Dhónall na Gréine go Sideshow Bob. [Conference Paper], Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, OÉG (NUIG) , 08-OCT-05 - 08-OCT-05. [Details]
(2004) The Spanish Association for Irish Studies (AEDEI),
Rióna Ní Fhrighil (2004) The corpse that won't stop speaking: a sociolinguistic view of the Irish language. [Keynote Address], The Spanish Association for Irish Studies (AEDEI), Malága, Spain , 28-MAY-04 - 28-MAY-04. [Details]
(2004) IASIL,
Rióna Ní Fhrighil (2004) 'The music of language and the language of music in the poetry of Gearóid Mac Lochlainn. [Conference Paper], IASIL, OÉG (NUIG) , 22-JUL-04 - 22-JUL-04. [Details]
(2003) The Spanish Association of Irish Studies (AEDEI),
Rióna Ní Fhrighil (2003) Eavan Boland and Nuala Ní Dhomhnaill rewrite the landscape. [Conference Paper], The Spanish Association of Irish Studies (AEDEI), Almería, Spain , 20-MAY-03 - 20-MAY-03. [Details]
(2003) Irish Association of the Study of Irish Literatures (IASIL),
Rióna Ní Fhrighil (2003) Eavan Boland and the question of language. [Conference Paper], Irish Association of the Study of Irish Literatures (IASIL), Debrecen, An Ungáir , 11-JUL-03 - 11-JUL-03. [Details]
(2003) International Association for the Study of Irish Literatures,
Rióna Ní Fhrighil & Joachim Fischer (2003) Ó Chill Áirne go Berlin: Mícheál Mac Liammóir's travels through post-war Germany. [Conference Paper], International Association for the Study of Irish Literatures, Debrecen, Hungary , 09-JUL-03 - 09-JUL-03. [Details]
(2002) Spanish Association for Irish Studies,
Rióna Ní Fhrighil (2002) The Mermaids on Land: the Exile of the Irish at Home and Abroad in the Poetry of Nuala Ní Dhomhnaill. [Conference Paper], Spanish Association for Irish Studies, Barcelona, Spain , 31-MAY-02 - 31-MAY-02. [Details]
(2002) Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge,
Rióna Ní Fhrighil (2002) An file mar mháthair agus an mháthair mar fhile. [Conference Paper], Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, OÉG (NUIG) , 12-OCT-02 - 12-OCT-02. [Details]
(2002) Féile na mBan,
Rióna Ní Fhrighil (2002) The Anxiety of Influence in the Poetry of Eavan Boland and Nuala Ní Dhomhnaill. [Invited Oral Presentation], Féile na mBan, Ollscoil Luimnigh (UL) , 12-APR-02 - 12-APR-02. [Details]
(2002) Taighde agus Teagasc,
Rióna Ní Fhrighil (2002) Cúram na máthar agus ceird na filíochta. [Conference Paper], Taighde agus Teagasc, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste , 07-DEC-02 - 07-DEC-02. [Details]
(2001) Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge,
Rióna Ní Fhrighil (2001) Na Murúcha a Thriomaigh. [Conference Paper], Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, OÉG (NUIG) , 13-OCT-01 - 13-OCT-01. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
(2020) Léachtaí Cholm Cille
Rióna Ní Fhrighil (2020) Cearta an Duine agus Nuafhilíocht na hÉireann . In: Eoghan Ó Raghallaigh eds. Léachtaí Cholm Cille Má Nuad, , pp.7-20 [Details]
(2003) Irish Landscapes
Rióna Ní Fhrighil (2003) Eavan Boland and Nuala Ní Dhomhnaill Revise the Landscape Irish Landscapes Almería, Spain, , 29-MAY-03 - 01-JUN-03 , pp.231-243 [Details]

Foreword

  Year Publication
(2021) Réamhrá in 'Liricí Gearra' le Alan Titley.
Ní Fhrighil, R. (2021) Réamhrá in 'Liricí Gearra' le Alan Titley. Baile Átha Cliath: Coiscéim Foreword [Details]
(2021) Foreword in 'The Multilingual Mermaid'.
Ní Fhrighil, R. (2021) Foreword in 'The Multilingual Mermaid'. Gallery Press Foreword [Details]
(2023) 'Réamhrá' in Aoi ag Bord na Teanga.
Ní Fhrighil, R. (2023) 'Réamhrá' in Aoi ag Bord na Teanga. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR Foreword [Details]

Invited Review Articles

  Year Publication
(2015) Mianta na mBan agus Bó Bradach Fir.
Rióna Ní Fhrighil (2015) Mianta na mBan agus Bó Bradach Fir. Baile Átha Cliath: Invited Review Articles [Details]
(2015) Mo Ghnósa Leas an Dáin (2014).
Rióna Ní Fhrighil (2015) Mo Ghnósa Leas an Dáin (2014). Dublin: Eighteenth Century Ireland Invited Review Articles [Details]
(2009) Téacs Baineann agus Téacs Mná (2009).
Rióna Ní Fhrighil (2009) Téacs Baineann agus Téacs Mná (2009). Béal Feirste: Invited Review Articles [Details]
(2007) Opening the Field: Irish Women, Texts, Contexts.
Rióna Ní Fhrighil (2007) Opening the Field: Irish Women, Texts, Contexts. Baile Átha Cliath/ Dublin: Invited Review Articles [Details]
(2006) Treo Nua sa Tríológ: Léirmheas ar Alice Trilogy - Theatre Review.
Rióna Ní Fhrighil (2006) Treo Nua sa Tríológ: Léirmheas ar Alice Trilogy - Theatre Review. Foinse Invited Review Articles [Details]
(2005) Baileganghaire - Theatre Review.
Rióna Ní Fhrighil (2005) Baileganghaire - Theatre Review. Irish Theatre Magazine Invited Review Articles [Details]
(2005) An Lasair Choille agus an Cearrbhach Mac Cába - Theatre Review.
Rióna Ní Fhrighil (2005) An Lasair Choille agus an Cearrbhach Mac Cába - Theatre Review. Irish Theatre Magazine Invited Review Articles [Details]
(2005) Blues ar an mBóthar: Léirmheas ar Rakish Paddy Blues.
Rióna Ní Fhrighil (2005) Blues ar an mBóthar: Léirmheas ar Rakish Paddy Blues. Foinse Invited Review Articles [Details]
(2005) Coinneáil Orainn - Theatre Review.
Rióna Ní Fhrighil (2005) Coinneáil Orainn - Theatre Review. Irish Theatre Magazine Invited Review Articles [Details]
(2004) Northern Lights: Following Folklore in North-Western Europe (2001).
Rióna Ní Fhrighil (2004) Northern Lights: Following Folklore in North-Western Europe (2001). Studia Hibernica Invited Review Articles [Details]
(2004) Seosamh Mac Grianna: An Mhéin Rúin (2002).
Rióna Ní Fhrighil (2004) Seosamh Mac Grianna: An Mhéin Rúin (2002). Studia Hibernica Invited Review Articles [Details]
(2004) Pádraic Ó Conaire - Theatre Review.
Rióna Ní Fhrighil (2004) Pádraic Ó Conaire - Theatre Review. Irish Theatre Magazine Invited Review Articles [Details]
(2004) Úrscéalta don Phobal? Léirmheas ar Scread Mhaidne (2003) agus Seachrán Jeaic Sheáin Johnny (2002).
Rióna Ní Fhrighil (2004) Úrscéalta don Phobal? Léirmheas ar Scread Mhaidne (2003) agus Seachrán Jeaic Sheáin Johnny (2002). Irish Review Invited Review Articles [Details]
(2003) Idir Dhúchas agus Dualgas (2002).
Rióna Ní Fhrighil (2003) Idir Dhúchas agus Dualgas (2002). Studia Hibernica Invited Review Articles [Details]
(2003) An Searcach trí shúile na saoithe. Léirmheas ar On the Side of Light: The Poetry of Cathal Ó Searcaigh (2002).
Rióna Ní Fhrighil (2003) An Searcach trí shúile na saoithe. Léirmheas ar On the Side of Light: The Poetry of Cathal Ó Searcaigh (2002). Foinse Invited Review Articles [Details]
(2002) Snagscéalta: Léirmheas ar 'Snagcheol' (2002).
Rióna Ní Fhrighil (2002) Snagscéalta: Léirmheas ar 'Snagcheol' (2002). Foinse Invited Review Articles [Details]
(2002) An guth iar-INNTI: Léirmheas ar Sruth Teangacha/Stream of Tongues (2002).
Rióna Ní Fhrighil (2002) An guth iar-INNTI: Léirmheas ar Sruth Teangacha/Stream of Tongues (2002). Foinse Invited Review Articles [Details]
(2001) Fianaise Chúirte. Léirmheas ar Saoi na hÉigse: Aistí in Ómós do Sheán Ó Tuama (2000).
Rióna Ní Fhrighil (2001) Fianaise Chúirte. Léirmheas ar Saoi na hÉigse: Aistí in Ómós do Sheán Ó Tuama (2000). Foinse Invited Review Articles [Details]
(2000) Galar na bhFocal (1999).
Rióna Ní Fhrighil (2000) Galar na bhFocal (1999). Comhar Invited Review Articles [Details]

Pamphlet

  Year Publication
(2013) An siollabas nua Gaeilge: Leabhrán Eolais (A guide to language syllabus implementation).
Rióna Ní Fhrighil (2013) An siollabas nua Gaeilge: Leabhrán Eolais (A guide to language syllabus implementation). Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath: Pamphlet [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2018 IRC Laureate Award IRC
2012 Gradam um Fheabhas sa Mhúinteoireacht /Teaching and Learning Award Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath
2008 Comhaltacht Taighde/ Foras Feasa Research Fellowship An Foras Feasa: An Institiúid um Thaighde ar Thraidisiúin Chultúrtha agus Staire na hÉireann
2004 Duais Liteartha Oireachtais/ Oireachtas Literary Prize Oireachtas na Gaeilge
1998 Scoláireacht na Comhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta (IRC Scholarship) IRCHSS
1998 Comhaltacht Iarchéime, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh/ Postgraduate Fellowship (NUIG) Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
1998 Scoláireacht Theach an Ardmhéara/ Mansion House Scholarship for BA in Irish Ollscoil na hÉireann
1997 Sparántacht Bhreandáin Uí Eithir/ Breandán Ó hEithir Bursary Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
1996 Scoláireacht staidéir fochéime/ DAAD Scholarship DAAD
1994 Scoláireacht Iontrála, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh/ Entrance Scholarship Ollscoil na hÉireann

Committees

  Committee Function From / To
Coiste Eagarthóireachta LÉANN (Editorial Committee of peer-reviewed journal LÉANN) Comheagarthóir/Co-editor 02-AUG-15 /
An Mheitheal um Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal/ National Committee for Development of Irish-language syllabus in Higher Education Rúnaí (Secretary) 16-FEB-08 / 13-SEP-15
Coiste Náisiúnta Léann na Gaeilge/ National Committee - Gaeilge (Royal Irish Academy) Ball (Invited member) 03-JAN-11 /
An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Shocrúchán Gaeltachta, An Chomhairle Mhúinteoireachta/ National Advisory Committee for Gaeltach Placement, Teaching Council of Ireland Ball/ Invited member 03-SEP-12 / 01-MAY-13
Teaching and Learning Commitee, School of Languages, Literatures and Cultures (NUIG) Chairperson 01-SEP-14 / 03-SEP-18
Coiste eagraithe Léachtaí Seamus Heaney/ Committee Seamus Heaney Lectures Ball (Invited member) 01-SEP-10 / 01-MAR-11
Coiste Eagarthóireachta Studia Hibernica/ Studia Hibernica Editorial Committee Ball (Invited member) 01-OCT-08 / 31-AUG-13
Interdepartment IT Commitee, Coláiste Phádraig, Droim Conrach Gnáthbhall (Member) 03-SEP-12 / 31-AUG-13

Employment

  Employer Position From / To
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Leachtóir (faoi bhun an bhaic) le Nua-Ghaeilge (Lecturer Below the Bar) 01-SEP-13 /
Coláiste Phádraig, Droim Conrach/ St. Patrick's College, Drumcondra Leachtóir le Gaeilge (Lecturer Above the Bar) 01-SEP-05 / 31-AUG-13
Coláiste Phádraig, Droim Conrach/ St. Patrick's College, Drumcondra Léachtóir Cúnta le Gaeilge (Lecturer Below the Bar) 01-SEP-02 / 01-SEP-05
Ollscoil Luimnigh/ UL Léachtóir Cúnta le Gaeilge (Assistant Lecturer) 01-SEP-01 / 01-JUN-02

Languages

  Language
Gaeilge
English
German

Community Engagement

  Title Type From / To
Outreach RTÉ: A Poem for Ireland 01-SEP-14 / 17-MAR-15
Policy Development Cearta Oideachais 01-MAY-13 / 10-FEB-14
Board Membership Bord Stiúrtha Áras na nGael, Gaillimh/ Board of Directors, Áras na nGael, Galway 01-AUG-15 / 01-AUG-18
Teaching (e.g. Service learning / comunity based learning) Early childhood bilingualism and immersion education 25-JUN-14 / 25-JUN-14
Other Tuismitheoirí na Gaeltachta 01-SEP-13 / 01-FEB-16
Teaching (e.g. Service learning / comunity based learning) Comhluadar 30-JUN-09 / 10-FEB-14

Teaching Interests

 

Is iad na sainréimsí taighde agus teagaisc atá agam ná nuafhilíocht na Gaeilge; prós comhaimseartha na Gaeilge; an t-aistriúchán liteartha; an teangeolaíocht fheidhmeach. Ina theannta sin, tá suim mhór agam i modheolaíochtaí teagaisc ar líne agus tá taighde nuálach déanta agam i réimse an teagaisc ríomhchuidithe teangacha. Tá torthaí an taighde sin i gcló.

Ghlac mé ról ceannaireachta i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm an tSiollabais Nua i gColáiste Phádraig. Chomh maith leis sin, thacaigh mé le comhghleacaithe i gColáiste Mhuire gan Smál, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad agus in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, san obair seo.


 
My main teaching interests include contemporary Irish prose and poetry, literary translation and applied linguistics. I also have an interest in computer assisted language learning and I have played a major role in the development and implementation of the new Irish-language syllabus for third level.

Modules Taught

  Term/Year Module Title Module Code Subject / Desc
Gneithe de phrós an 20ú haois NG526
Gnéithe d'fhilíocht an 20ú haois NG527
Gaelic and Free: Cultural Politics and Writing in Ireland IS109 MA Irish Studies
2015 Women’s health and wellbeing in Gaelic poetry and folklore SSM Year 4 Special Studies Module, School of Medicine
Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge NG364
Togra Taighde NG364
An tÚrscéal sa Ghaeilge NG366
Meiriceá Theas i Litríocht na Gaeilge NG259
Saothar Chaitlín Maude NG259
An Gearrscéal sa Ghaeilge NG259
An Gearrscéal sa lá atá inniu ann NG125
An tÚrscéal sa Ghaeilge NG126