All 2006

NUI Galway Entrance Scholarships reward academic excellence

Saturday, 11 February 2006

Academic excellence among the entering class of 2005/6 at NUI Galway has been recognised with a special ceremony to honour the 59 recipients of Entrance Scholarships at the University. The students, from throughout the country, were honoured by the President, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, on Saturday, 11 February 2006, at the Aula Maxima, where they were presented with a cheque for €1,450 and a specially designed to mark their achievement. The wide geographical spread of the winners is notable. The winners are drawn from 11 counties from Donegal to Limerick and Mayo to Carlow, including 34 scholars from County Galway. The scholarships have been awarded to students from 39 individual schools highlighting the fact that top academic talent is to be found in a wide range of schools, large and small, throughout the country. The scholarships are guaranteed to all new entrants who reach 560 points (or 590 in Medicine and Health Sciences). Fourteen students of programmes in Arts, Comerce, Law, Engineering and Medicine & Health Sciences, achieved the maximum 600 points, while 32 students attained 590 points or more. The President of NUI Galway, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, welcomed these high achievers, saying "We in NUI Galway are delighted to recognise the academic talent of these 59 outstanding students from all over Ireland. I am delighted to welcome them to our campus and commend them for choosing to undertake their studies at this University. We look forward to nurturing their academic talent and supporting them throughout their years of study".

>> Read full story about NUI Galway Entrance Scholarships reward academic excellence

Aitheantas tugtha ag OÉ Gaillimh do Scoláirí Céadbhliana den Scoth

Saturday, 11 February 2006

Tá Scoláireachtaí Iontrála bronnta ar 59 mac léinn céadbhliana in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ag searmanas speisialta inniú (Dé Sathairn) tabharfar aitheantas ó bhéal agus ón sparán don fheabhas acadúil i measc lucht chéadbhliana 2005 – 06. Cuid suntais é freisin gur ó aon chontae dhéag a tháinig na buaiteoirí – ó Thír Chonaill go Luimneach agus ó Mhaigh Eo go Ceatharlach – cé gur ó Cho. na Gaillimhe ceathrar agus tríocha díobh. Is fiú a lua go háirithe gur ó 39 scoil ar leith iad, rud a chruthaíonn arís, má bhí aon amhras ann, go bhfuil mic léinn den scoth le fáil in an-chuid scoileanna, idir bheag agus mhór, thart timpeall na tíre. Geallann an Ollscoil Scoláireacht €1,450 a bhronnadh ar gach mac léinn céadbhliana a fhaigheann 560 pointe (590 i gcás an Leighis agus Eolaíochtaí Sláinte) I mbliana, fuair 14 mac léinn na huasphointí (600) agus iad sin sna cláracha Dán, Tráchtála, Dlí, Innealtóireachta agus Leighis and Eolaíochtaí Sláinte, agus fuair 32 díobh 590 pointe nó os a chionn. "Toradh éachtach, gan aon agó" a thug Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an Dr Iognáid ÓMuircheartaigh, ar na torthaí sin. Agus é ag déanamh comhghairdeachais leis na buaiteoirí, dúirt an tUachtarán Ó Muircheartaigh gurb aitheantas iad na Scoláireachtaí Iontrála, ní hamháin ar an gcumas acadúil a bhí léirithe acu, ach freisin gur spreagadh é dóibh leanacht leo leis an gcuma sin a fhorbarit an méid is féidir Croílár na hOllscolaíochta é cumas na mac léinn a fhorbairt, go hacadúil agus í dtéarmaí forbartha pearsanta. "Muide anseo in OÉ Gaillimh, arb é an feabhas acadúil an chéad chloch ar ár bpaidrín, cabhróimid libh an méid is féidir linn, ach ag deireadh an lae braitheann gach rud ar an díograis agus ar an ngearradh acadúil ionaibhse," a dúirt sé. Chomh maith le seic €1,450, bronnfar scrolla speisialta ar gach buaiteoir ag an Uachtarán lena bhfuil bainte amach acu a cheiliúradh.

>> Read full story about Aitheantas tugtha ag OÉ Gaillimh do Scoláirí Céadbhliana den Scoth

NUI Galway welcomes Government approval of amendment to 1929 Act

Friday, 10 February 2006

NUI Galway warmly welcomes the passing of the University College Galway (Amendment) Bill through all stages of its consideration by Dáil Éireann. This Bill amends the University College Galway Act 1929, an act the provisions of which have applied to all appointments in NUI Galway since 1929. The University sought an amendment of the Act, as it felt that the restrictions which the Act placed on the recruitment of staff were not helpful in the modern competitive environment in which the University operates. It was also felt that a more positive legislative expression of support and re-enforcement for the University's commitment to Irish, focussing on actions rather than merely recruitment, was desirable. The Bill, approved by the Dáil on Thursday 9th February 2006, addresses both of these concerns. The Bill places a statutory obligation on the University to ensure that one of the principal aims contained in all future strategic plans of the University shall be the provision of education through the medium of the Irish language and further requires that the Governing Authority and the President of the University ensure that that aim is implemented. Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said: "The University welcomes the fact that the Government has recognised, in legislation, the special role and responsibility of NUI Galway in relation to the provision of third level education through Irish. It also embraces the statutory responsibility placed by the Bill on the University to ensure that it fulfils this role. "Yesterday's decision marked a truly historic day for the University, as it looks forward to expanding and developing its long tradition of provision of education through Irish both on the campus, and, latterly, in its Gaeltacht centres in An Ceathrú Rua, Carna, Gaoth Dobhair and (in the course of development) Baile an Fhirtéirigh."

>> Read full story about NUI Galway welcomes Government approval of amendment to 1929 Act

Cuireann OÉ Gaillimh roimh chead an Rialtais leasú a dhéanamh ar Acht 1929

Friday, 10 February 2006

Cuireann Ollscoil na hÉireann fáilte nach beag roimh theacht i bhfeidhm an Bhille Choláiste Phríomh-Scoile na Gaillimhe (Leasú) ag gach céim ar cuireadh san áireamh é ag Dáil Éireann. Is leasú an Bille seo ar an Acht Choláiste Phríomh-Scoile na Gaillimhe 1929. Bhí baint ag ailt san Acht seo le gach ceapachán a rinneadh in Ollscoil na hÉireann Gaillimh ó 1929. Ba mhian leis an Ollscoil leasú ar an Acht a fháil ar an ábhar gur ceapadh nach raibh na srianta a chuir an Acht ar earcaíocht foirne cabhrach sa ré nua-aimseartha, iomaíochta ina mhairimid. Ceapadh go mbeadh dearcadh tacaíochta le béim ní amháin ar earcaíocht ach ar ghníomhartha inmhianaithe chun gealltanas na hOllscoile i dtaca leis an Ghaeilge a chur in iúl. Cuireann an Bille, a fuair cead ón Dáil 9 Feabhra 2006 an dá rud seo san áireamh. Mar thoradh ar an mBille seo beidh sé de dhualgas reachtúil na hOllscoile a chinntiú go mbeidh fáil ar oideachas trí mheán na Gaeilge mar phríomhaidhm i ngach plean stratéiseach as seo amach. Cinnteoidh an tÚdarás Rialaithe agus Uachtarán na hOllscoile go gcuirtear an aidhm seo i bhfeidhm. "Is cúis áthais don Ollscoil go dtugann an Rialtas aitheantas reachtaíochta don ról agus dualgas faoi leith atá ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh maidir le oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fail. Chomh maith leis sin cuirtear fáilte roimh an dualgais reachtúil a chuireann an Bille ar an Ollscoil féin lena chinntiu go gcomhlíontar an ról seo", arsa an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh . "Ba mhó an cinneadh sin ón lá inné ó thaobh staire na hOllscoile de. Ní amháin go dtugann an Ollscoil aghaidh anois ar oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fail ar an gcampas ach le déanaí sna hionaid Gaeltachta sa Cheathrú Rua, Carna, Gaoth Dobhair agus (i mbun forbartha) Baile an Fhirtéaraigh."

>> Read full story about Cuireann OÉ Gaillimh roimh chead an Rialtais leasú a dhéanamh ar Acht 1929

Múscailt '06 - NUI Galway's Springtime Arts Festival

Monday, 6 February 2006

The renowned artist and sculptor John Coll will officially open Múscailt '06, NUI Galway's Spring Arts Festival which runs from 20th – 25th February 2006. For one whole week the campus will be alive with concerts, theatre, dance, exhibitions, readings, film and live performances. A fantasy parade by MacTeo travelling all over campus will herald the opening of the festival. Almost all events are free and everybody is welcome. 'Múscailt' means to awaken/inspire/celebrate. Highlights of this year's festival include an original dance piece by Tanya McCrory to music by Alec Roth performed by Con Tempo, Ensemble in residence; a talk by the renowned performance artist Nigel Rolfe; a two-day film festival in a mobile cinema; a concert by Emer Mayock, flautist and piper, with guests; a performance by sound artist, Danny McCarthy, 10 original one act plays and an abundance of new and exciting art on view indoors and outdoors. "This is the sixth annual arts festival on campus and Múscailt has grown stronger each year," says Arts Officer Fionnuala Gallagher. "Muscailt aims to provide a forum for established and emerging artists including our own artistic community on campus. The creative talents of the student societies have combined to produce a wide range of events; literary, drama, dance, art, photographic, the musical and film festival among others. Comic Art is a strong theme running throughout this year's programme with one of the highlight events being a performance of Neil Gaiman's Sandman by the FanSci society". "This year's festival features several participatory activities with extended visual arts programmes including Kathryn Crowley located by the yellow X, Pat Comer's photosin the Quad and Mary Dempsey's installation in the Archway. "We hope the people of Galway will join with us in this tremendous celebration of the arts." Two major intervarsity competitions will be held during the week with the Literary and Debating Society hosting the grand final of the prestigious Irish Times Debate, while an Cumman Dramaíochta present Féile na gColáisti - the Irish language student drama festival. Múscailt '06 kicks off on Monday February 20th at 1.15pm in front of Áras na Mac Léinn at John Coll Sculpture, Ceiluradh, with MacTeo drummers and refreshments. This year's musical, Little Shop of Horrors, will be staged in the Black Box Theatre until 11th Feb, showcasing the talents of the Galway Univeristy Musical Society (GUMS). Múscailt '06 presents the perfect opportunity to take part in the cultural life of NUI Galway. The festival is supported by Galway University Foundation, the Arts Council, AIB and the Arts Office.

>> Read full story about Múscailt '06 - NUI Galway's Springtime Arts Festival

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>

Featured Stories