Straitéis na Gaeilge 2021-25

Straitéis na Gaeilge 2021-25

Tá ár gcéad Straitéis Gaeilge seolta ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Sheol an Dr Máire Geoghegan-Quinn, iarAire Rialtais agus iarChoimisinéar na hEorpa ar Thaighde, Nualaíocht agus Eolaíocht, atá nua-cheaptha mar chathaoirleach ar Údaras na hOllscoile, Stráitéis na Gaeilge 2021-25 go hoifigiúil.

Leagann an Straitéis amach fís uaillmhianach le beocht a chur i gcampas dhátheangach na hOllscoile agus le bealach a leagan amach chun cultúr iomlán dátheangach a bhaint amach, trí pholasaíthe oibríochta, struchtúir rialachais agus tacaíocht do phobail na Gaeilge anseo.

Rinne Coiste Straitéiseach na Gaeilge nua-bhunaithe, ar a bhfuil Uachtarán na hOllscoile, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh ina chathaoirleach, forbairt ar an Straitéis, le rannpháirtíocht forleathan ó bhaill inmheánacha agus sheachtracha na hOllscoile. Sa Straitéis, aithnítear cúig phríomhthéama: Cúrsaí Acadúla, Cúrsaí Riaracháin, Spás agus Achmhainní, Cúrsaí Mac Léinn agus an Pobal i gCoitinne.  ‌

A Strategy for the Irish Language 2021-25

NUI Galway has launched its inaugural Irish Language Strategy. A Strategy for the Irish Language 2021-25 was officially launched by Dr Máire Geoghegan Quinn, newly appointed Chair of the University’s Governing Authority and former government minister and European Commissioner for Research, Innovation and Science. 

The strategy sets out an ambitious vision to bring the University’s bilingual campus to life and to set out a path for truly bilingual culture, through operational policies, governance structures and empowering its communities to be champions of the Irish language.

The strategy was developed by the newly established Irish Language Strategic Committee chaired by President of NUI Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, with wide participation from both internal and external membership to the University. The Strategy identifies five main themes: Academic Affairs, Administration Affairs, Space and Resources, Student Affairs, and the Public at Large.