University of Galway

Our prestigious history spans almost two centuries. Our spectacular location boasts the unique landscape and culture of the west of Ireland. Our global network connects us to partners around the world. Our researchers are shaping the future. Our students are shaping their own.

Galway is the place to realise your ambitions

Leading Research Globally

The purpose of our research and innovation is to advance the public good. Our people are creative in their thinking and collaborative in their approach. Our place is a distinct and vibrant region deeply connected internationally and open to the world. Read more.

 

Prospective Students

Browse our range of full time and part time undergraduate and postgraduate courses.

28 September 2023

Taithí phraiticiúil agus idirghníomhach le fáil ag laethanta oscailte Ollscoil na Gaillimhe

Tá Ollscoil na Gaillimhe ag tabhairt cuireadh do mhic léinn ionchasacha agus do thuismitheoirí, múinteoirí gairmthreorach agus múinteoirí eile freastal ar laethanta oscailte fochéime an fhómhair, áit a mbeidh imeachtaí speisialta nua ina dtabharfar deis do dhaoine taithí a fháil ar roinnt de na háiseanna teagaisc agus foghlama is nuálaíche dá bhfuil ann. Beidh laethanta oscailte an fhómhair ar siúl Dé hAoine agus Dé Sathairn, an 6 agus an 7 Deireadh Fómhair, ó 9am go 3pm agus an-deis atá iontu do dhaltaí meánscoile tús a chur lena n-ullmhúchán do CAO 2024. Cuireann an Ollscoil os cionn 60 cúrsa fochéime ar fáil a aithnítear go hidirnáisiúnta i réimsí cosúil le Leigheas, Altranas, na hEolaíochtaí Sláinte, na Dána, Eolaíocht, Innealtóireacht, Gnó, Dlí agus Bainistíocht Óstáin agus tugann breis agus 90% de na cúrsaí deis do mhic léinn tabhairt faoi shocrúchán oibre agus/nó staidéar thar lear, rud a chinntíonn go mbeidh céimithe réidh don ionad oibre agus go mbeidh tóir ag fostóirí sa bhaile agus thar lear orthu. Tá cúig thaispeántas i gceist leis an imeacht dhá lá agus beidh an clár cainteanna is mó riamh againn, níos mó ná 100 caint, ar chúrsaí, ábhair, gairmeacha agus tacaíochtaí do mhic léinn. Gné speisialta de na laethanta oscailte seo is ea rochtain a bheith ar fáil ar roinnt de na háiseanna teagaisc agus foghlama is nuálaíche dá bhfuil ag an Ollscoil, agus taithí phraiticiúil a fháil orthu, lena n-áirítear: -       Beidh spéis acu siúd atá ag féachaint le leigheas a dhéanamh sa todhchaí, agus ag a dtuismitheoirí, sa turas idirghníomhach de na háiseanna ionsamhlúcháin cúraim sláinte den chéad scoth atá lonnaithe i bhfoirgneamh na hInstitiúide Eolaíochta Cliniciúla. Beidh an turas idirghníomhach seo ar siúl ar an Satharn amháin, agus tá teorainn leis an méid daoine ar féidir leo dul air. Is féidir le cuairteoirí áit ar an turas a chur in áirithe ag an seastán Leighis sa Zón Dearg, agus cuirfear tús leis ag 9:45am ón Zón Dearg. -       Beidh Bréagchúirt Scoil an Dlí oscailte do chuairteoirí, agus reáchtálfar cúig thuras an dá lá. An aidhm atá leis an mBréagchúirt eispéireas éisteachta cáis cúirte a mhacasamhlú dár gcuid mac léinn. Ní mór clárú roimh ré ag Seastán 4 sa Zón Oráiste. -       Tá zóin idirghníomhacha á dtairiscint ag Coláiste na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta chun tuilleadh eolais a fháil faoi chonairí oideachais agus cúrsaí ó 9am go dtí 3pm ar an Aoine agus ar an Satharn sa Zón Glas (Innealtóireacht) agus sa Zón Corcra (Eolaíocht agus Ríomheolaíocht). -       Fearfar fáilte roimh chuairteoirí a bheith páirteach i Máistir-Rang Drámaíochta, ar ceardlann drámaíochta phraiticiúil atá ann trínar féidir blaiseadh a fháil de chéim na hOllscoile i Léann na Drámaíochta, na hAmharclannaíochta agus an Taibhléirithe. Tá teorainn leis an méid spásanna agus ní mór clárú roimh ré ag an seastán Drámaíochta sa Zón Oráiste. -       D’fhéadfadh spéis a bheith ag na daltaí sin a bhfuil luí acu leis an gceol i Máistir-Rang Ceoil leis an ConTempo Quartet, a n-aithnítear é a bheith ar cheann de na grúpaí ceoil aireagail is bríomhaire dá bhfuil ann i láthair na huaire.Beidh an máistir-rang ar siúl ar an Aoine amháin ag 1pm in Amharclann Shiobhán Nic Cionnaith sa Zón Bándearg. Áirítear le sceideal na laethanta oscailte freisin sraith cainteanna a chabhróidh le daltaí agus le tuismitheoirí ullmhú don choláiste agus ina measc tá cainteanna ar Shaol na Mac Léinn, Spórt, Staidéar Thar Lear, Gairmeacha agus obair dheonach ALIVE. Eagróidh an tIonad Rochtana seisiúin ar bhealaí iontrála eile, ar thacaíochtaí do mhic léinn lánfhásta agus ar an mbealach iontrála QQI/FETAC/PLC. Tugtar cuireadh do thuismitheoirí freastal ar Chaint na dTuismitheoirí a bheidh ar siúl ag 11.30am (ar an Satharn amháin) áit a mbeidh comhairle agus treoir le fáil ar an gcaoi ar féidir le tuismitheoirí tacú lena gclann agus iad ag dul ar aghaidh chuig an tríú leibhéal.  Leag Sarah Geraghty, an Stiúrthóir Earcaíochta Mac Léinn agus For-rochtana, béim ar an tábhacht a bhaineann le deiseanna a sholáthar do dhaltaí chun an campas a fheiceáil agus smaoineamh ar a gcuid staidéir amach anseo: "An aidhm atá ag na laethanta oscailte blaiseadh de shaol an choláiste a thabhairt do dhaltaí agus tá súil againn go dtuigfidh siad go mbeidh deiseanna iontacha acu sa todhchaí má roghnaíonn siad staidéar san ollscoil seo. Rangaíodh ár nOllscoil  i measc an 2% is fearr d'ollscoileanna ar domhan, i measc an 100 ollscoil is fearr san Eoraip chomh maith le bheith sa 34ú háit ar domhan, agus sa chéad áit in Éirinn, de réir Ranguithe Tionchair Times Higher Education (THE) as an dul chun cinn atá déanta aici i dtreo Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SDGanna) a chur chun cinn. Tá ár léachtóirí, comhaltaí foirne agus mic léinn ag súil le bualadh leis na daltaí meánscoile atá ag cuimhneamh ar staidéar anseo agus cabhrú leo cíoradh a dhéanamh ar na conairí éagsúla staidéir agus gairme atá rompu san ollscoil seo. Is gá clárú roimh ré, agus tá tuilleadh eolais agus an clár iomlán ar fáil ag www.universityofgalway.ie/opendays, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig opendays@universityofgalway.ie. Críoch

Read more

27 September 2023

University of Galway team up with county libraries to encourage young people to engage with STEM

Audiovisual kits available to borrow in six libraries in Offaly, Mayo, Cork and Galway as young people take part in ReelLIFE SCIENCE video competition    The University of Galway based STEM programme ReelLIFE SCIENCE has presented six libraries around Ireland with audiovisual equipment to help young people in schools and youth groups take part in the innovative science video competition.  Now in its 11th year, ReelLIFE SCIENCE challenges young science enthusiasts and filmmakers across the island of Ireland, north and south, to produce fun short science videos to educate and entertain the public.  With a prize fund of more than €5000, the best videos from primary schools, secondary schools and youth organisations will each win €1000 and will be screened for the public at the Galway Science and Technology Festival at University of Galway on November 12, 2023. Videos can be up to three minutes in length and can communicate any aspect of STEM (science, technology, engineering, mathematics), including topics like: Climate Action, How Things Work, Emerging Technology and Marvels of Medicine.  Filming can be on smartphones, tablets or cameras. The closing date for entries is Friday, October 13.  Through the Digital Libraries partnership with Foróige, the audiovisual kits were presented to libraries in Tullamore, Co Offaly, Castlebar and Ballina in Co Mayo, Castletownbere and Youghal in Co Cork, and Westside Library in Galway City.  The kits can be borrowed by young people to help them with their productions. Speaking about the collaboration, ReelLIFE SCIENCE Founding Director Dr Enda O’Connell, said: “We are very excited to launch this pilot project with these six libraries, to enable more young people to engage with science and technology in a creative way. Having a scientifically engaged public from all regions and backgrounds has never been more important, and through the support of Science Foundation Ireland, we plan on expanding this initiative to more libraries around the country in the coming years.” Since launching in 2013, more than 23,000 young people in 700 schools and youth organisations in Ireland have taken part in the ReelLIFE SCIENCE programme, producing over 2,500 short science videos.  ReelLIFE SCIENCE is supported by Science Foundation Ireland’s Discover Programme, University of Galway’s College of Science and Engineering, the CÚRAM SFI Research Centre for Medical Devices, and the Cell EXPLORERS science outreach programme. More information about taking part can be found at www.reellifescience.com. An introductory video on ReelLIFE SCIENCE is also available in English or Irish.  Ends

Read more

26 September 2023

University of Galway’s open days to feature interactive, hands-on experiences

University of Galway are inviting prospective students, parents, guidance counsellors and teachers for the autumn undergraduate open days – with new special events offering hands-on experiences of some of the most innovative teaching and learning facilities. A perfect opportunity for students to start preparing for CAO 2024, the autumn open days take place Friday and Saturday, October 6 and 7, from 9am to 3pm. The University offers over 60 internationally recognised undergraduate degrees courses in areas such as Medicine, Nursing, Health Sciences, Arts, Science, Engineering, Business, Law and Hotel Management and over 90% of courses offer students a work placement and/or study abroad opportunity ensuring graduates are work place ready, and much sought after by employers at home and abroad. The two-day event is spread across five exhibitions and the schedule includes the largest ever programme of talks with over 100 course, subject, career and student support talks on offer. A special feature of this open day will be exclusive access to some of the University’s most innovative teaching and learning facilities and hands-on experiences including: -       Future medical students and their parents will not want to miss the interactive tour of new world-class healthcare simulation facilities located in the Clinical Science Institute Building. The interactive tour takes place on Saturday only and places are limited. Visitors can book a place on the tour at the Medicine stand in the Red Zone and the tour commences at 9:45am from the Red Zone. -       The School of Law’s Moot Court will be open to visitors with five tours taking place each day. The Moot Court is designed to replicate the experience of a real court hearing for our students! Registration is required in advance at Stand 4 in the Orange Zone. -       The College of Science and Engineering are offering interactive zones for future students to explore pathways and courses from 9am to 3pm on both the Friday and Saturday in the Green Zone (Engineering) and Purple Zone (Science and Computer Science). -       Visitors are invited to join a Drama Masterclass, a practical drama workshop that gives a taste of the University’s degree in Drama, Theatre and Performance Studies. Spaces are limited and registration is required in advance at the Drama stand in the Orange Zone. -       Music students will be interested in a Music Masterclass by the ConTempo Quartet, recognised as one of the most exciting and vibrant chamber ensembles performing today. The masterclass is taking place on Friday only at 1pm in the Siobhán McKenna Theatre in the Pink Zone. The open day schedule includes a series of talks that will help students and parents prepare for college life with talks on Student Life, Sport, Study Abroad, Careers and ALIVE volunteering. The Access Centre will host sessions on alternative pathways, mature student supports and the QQI/FETAC/PLC entry route. Parents are invited to attend a Parents’ Talk taking place on at 11:30am (on the Saturday only) with advice and guidance on how parents can support the progression to third level.  Sarah Geraghty, Director of Student Recruitment and Outreach, highlighted the importance of providing students with opportunities to explore the campus and think about their future studies: “The aim of our open days is to give students a taste of college life and hopefully a sense of great possibility for their future university studies. Our University is ranked in the top 2% of universities globally and in the top 100 in Europe in addition to being ranked 34th in the world and number one university in Ireland by the THE Impact Rankings for its efforts in progressing the UN’s Sustainable Development Goals. Our lecturers, staff and students are looking forward to meeting future students to help them navigate their way through the many diverse and exciting study and career pathways that await them.” Advance registration is required, with further information and the full programme available at www.universityofgalway.ie/opendays, or by emailing opendays@universityofgalway.ie. Ends

Read more

tag imagetag image