Monday, 27 February 2006

The Department of Marketing at NUI Galway has announced the appointment of Senator Feargal Quinn to the position of Adjunct Professor of Marketing. Senator Quinn's first formal engagement in his new role will be held on Monday, 27th February at 5.00pm, at Áras Moyola, where he will deliver a lecture, 'Reflections on Business and the Senate'. Senator Quinn is an outstanding marketing practitioner who has set global customer service standards throughout a career that has spanned almost 40 years. He is a regular keynote speaker at leading business conferences internationally and is familiar to MBA and MBS students at NUI Galway who have spent time with him discussing the marketing strategy of Superquinn, the supermarket chain he founded in the late 1960s. Elected to the Seanad from the National University of Ireland panel in 1993, Senator Quinn has among his many roles, served as chairman of the Applied Leaving Certficate Oireachtas Committee. His first engagement as Adjunct Professor, which is an honorary three-year position, will see him reflect on his business and Seanad careers to date and his current thinking on marketing, customer service, public policy and business. The appointment will see the senator further strengthen his ties with NUI Galway where he already supports, and has personally met students of, both the Masters and PhD research programmes. As well as delivering up to three lectures throughout the academic year, Senator Quinn's association with the University as Adjunct Professor will offer opportunities to attract leading services marketing professionals to NUI Galway. Welcoming the appointment, Head of the Marketing Department Dr Aidan Daly said: "Over the years, Senator Feargal Quinn has had a close association with the Marketing Department at NUI Galway and been a great supporter of our programmes. In his business career, he has set and achieved world-class standards in marketing and customer service. Therefore, it is a source of great pride to us, and recognition of our standing, that a person of his immense reputation has accepted our invitation to become Adjunct Professor in our Department."

Monday, 20 February 2006

The Tánaiste and Minister for Health and Children, Mary Harney, TD, today (20 February 2006) opened a new €22 million health sciences facility at NUI Galway which has the potential to revolutionise the training of health care professionals in Ireland. The new facility brings together a range of disciplines with a shared interest in health and in the broader social and policy factors that impact on healthcare in Ireland. Áras Moyola brings together the University's Centre for Nursing and Midwifery Studies, Department of Occupational Therapy, Department of Political Science and Sociology, and Department of Speech and Language Therapy under one roof. Speaking at the opening of Áras Moyola, Tánaiste and Minister for Health and Children, Mary Harney, TD said: "I am honoured to officially open this state-of-the-art facility which is further evidence of the government's commitment to training healthcare professionals to the highest international standards. Áras Moyola provides optimum teaching and clinical facilities to ensure that the next generation of health professionals are prepared in the best possible way to serve the Irish healthcare system." Áras Moyola was established with funding from the Department of Health and Children and the Higher Education Authority. It contains innovative skills laboratories and a public Speech & Language Therapy Clinic which provides evidence-based care for people with communication problems while facilitating excellent clinical experience for students. The Departments based in the new building provide a range of courses at undergraduate and postgraduate level including: a Bachelor of Nursing Science; Bachelor of Midwifery Science; BA in Sociological and Political Studies; a BSc in Occupational Therapy; a BSc in Speech and Language Therapy; an MA in Social Work; an MA in Family Support Studies; a Master of Health Sciences and a number of clinical Higher Diploma programmes. Many of these professional programmes are provided in partnership with the Health Service Executive, which has been fundamental to programme development and delivery. NUI Galway President Dr Iognáid Ó Muircheartaigh said: "The construction of Áras Moyola is a landmark development and a major addition to the NUI Galway campus infrastructure. This innovative facility has enabled the University to significantly expand the range of courses on offer in the area of Health Science and Therapies. It will also allow us in the University, through student placements and through the public Speech Therapy Clinic, to bring these skills to the wider community." Áras Moyola also has excellent research facilities and each department within it has an established programme of research. Recent research funding has been awarded to projects which focus on such issues as quality of life of older people; development of electronic devices to measure compliance with a programme of wearing hand splints; the well-being of children and families; community and local development; person-centred care; the lived experiences of people with disabilities; and clinical decision-making in the assessment and diagnosis of specific language impairment in children. Ends

Monday, 20 February 2006

Inniu an 20 Feabhra 2006, d'oscail an Tánaiste agus an tAire Sláinte agus Leanaí, Mary Harney, T.D., áis €22 milliún d'Eolaíochtaí Sláinte in OÉ Gaillimh a bhfuil sé de chumas inti tús a chur le ré nua in oiliúint lucht gairme an chúraim shláinte in Éirinn. Cruthaíonn an áis nua nasc idir réimse disciplíní ar spéis leo an tsláinte agus gnéithe níos leithne sóisialta agus beartais a imríonn tionchar ar an chúram sláinte in Éirinn. San aon fhoirgneamh amháin in Áras Moyola, tá Ionad na hOllscoile don Léinn Altranais agus Cnáimhseachais, an Roinn Teiripe Saothair, an Roinn Eolaíochta Polaitiúla agus Socheolaíochta, agus an Roinn Teiripe Urlabhra agus Teanga. Is é a dúirt an Tánaiste agus an tAire Sláinte agus Leanaí, Mary Harney, T.D., agus í ag labhairt ag oscailt Áras Moyola: "Is mór an onóir dom an áis nua-aoiseach seo a oscailt go hoifigiúil. Is léiriú eile í an áis seo ar thiomantas an rialtais d'oiliúint atá ar ardchaighdeán idirnáisiúnta a chur ar lucht gairme an chúraim shláinte. Tá na háiseanna teagaisc agus cliniciúla is fearr ar fáil in Áras Moyola chun a chinntiú go mbeidh an chéad ghlúin eile de lucht gairme na sláinte ullmhaithe chomh maith agus is féidir chun freastal a dhéanamh ar an gcóras cúraim shláinte in Éirinn." Bunaíodh Áras Moyola le maoiniú a fuarthas ón Roinn Sláinte agus Leanaí agus ón Údarás um Ardoideachas. San fhoirgneamh, tá saotharlanna do scileanna nuálaíochta agus Clinic phoiblí do Theiripe Urlabhara & Teanga, clinic ina gcuirtear cúram fianaisebhunaithe ar fáil do dhaoine a bhfuil fadhbanna cumarsáide acu agus ag an am céanna, clinic ina ndéantar eispéireas cliniciúil den scoth a éascú do mhic léinn. Cuireann na Ranna, atá bunaithe san fhoirgneamh nua, réimse cúrsaí ar fáil ag leibhéal fochéime agus iarchéime lena n-áirítear: Baitsiléir Eolaíochta Altranais; Baitsiléir Eolaíochta Cnáimhseachais; BA i Staidéar Socheolaíochta agus Polaitíochta; BSc sa Teiripe Saothair; BSc i dTeiripe Urlabhra agus Teanga; MA in Obair Shóisialta; MA i dTacaíocht Teaghaigh; Máistreacht sna hEolaíochtaí Sláinte agus roinnt clár Ard-Dioplóma i réimsí cliniciúla. Cuirtear go leor de na cláir ghairmiúla seo ar fáil i gcomhpháirtíocht le Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte, a raibh páirt fhíorthábhachtach aige i bhforbairt agus i soláthar clár. Is é a dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, Iognáid Ó Muircheartaigh: "Is ríthábhachtach an fhorbairt í gur tógadh Áras Moyola agus cuireann an foirgneamh leis an infrastruchtúr ar champas OÉ Gaillimh. Cuireann an áis nuálaíoch sin ar chumas na hOllscoile méadú mór a dhéanamh ar réimse na gclár a chuirtear ar fáil sna hEolaíochtaí Sláinte agus Teiripe. Tabharfaidh sé an deis dúinn san Ollscoil, trí thaithí oibre a shocrú do mhic léinn agus tríd an gClinic phoiblí do Theiripe Urlabhra, na scileanna seo a chur ar fáil don phobal trí chéile. Tá áiseanna taighde den scoth freisin in Áras Moyola agus bhunaigh gach roinn laistigh den fhoirgneamh clár taighde dá cuid féin. Bronnadh maoiniú taighde ar chúpla tionscadal le gairid, tioscadail a dhíríonn ar cheisteanna cosúil le caighdeán saoil daoine scothaosta; forbairt ar ghairis leictreonacha chun comhlíonadh cláir a bhaineann le caitheamh cléithíní láimhe a thomhas; leas páistí agus teaghlaigh; forbairt pobail agus áitiúil; cúram bunaithe ar an duine; eispéiris daoine atá faoi mhíchumas; an chinnteoireacht chliniciúil i measúnú agus diagnóisiú lagú sainiúil teanga i bpáistí. CRÍOCH

Saturday, 11 February 2006

Academic excellence among the entering class of 2005/6 at NUI Galway has been recognised with a special ceremony to honour the 59 recipients of Entrance Scholarships at the University. The students, from throughout the country, were honoured by the President, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, on Saturday, 11 February 2006, at the Aula Maxima, where they were presented with a cheque for €1,450 and a specially designed to mark their achievement. The wide geographical spread of the winners is notable. The winners are drawn from 11 counties from Donegal to Limerick and Mayo to Carlow, including 34 scholars from County Galway. The scholarships have been awarded to students from 39 individual schools highlighting the fact that top academic talent is to be found in a wide range of schools, large and small, throughout the country. The scholarships are guaranteed to all new entrants who reach 560 points (or 590 in Medicine and Health Sciences). Fourteen students of programmes in Arts, Comerce, Law, Engineering and Medicine & Health Sciences, achieved the maximum 600 points, while 32 students attained 590 points or more. The President of NUI Galway, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, welcomed these high achievers, saying "We in NUI Galway are delighted to recognise the academic talent of these 59 outstanding students from all over Ireland. I am delighted to welcome them to our campus and commend them for choosing to undertake their studies at this University. We look forward to nurturing their academic talent and supporting them throughout their years of study".

Saturday, 11 February 2006

Tá Scoláireachtaí Iontrála bronnta ar 59 mac léinn céadbhliana in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ag searmanas speisialta inniú (Dé Sathairn) tabharfar aitheantas ó bhéal agus ón sparán don fheabhas acadúil i measc lucht chéadbhliana 2005 – 06. Cuid suntais é freisin gur ó aon chontae dhéag a tháinig na buaiteoirí – ó Thír Chonaill go Luimneach agus ó Mhaigh Eo go Ceatharlach – cé gur ó Cho. na Gaillimhe ceathrar agus tríocha díobh. Is fiú a lua go háirithe gur ó 39 scoil ar leith iad, rud a chruthaíonn arís, má bhí aon amhras ann, go bhfuil mic léinn den scoth le fáil in an-chuid scoileanna, idir bheag agus mhór, thart timpeall na tíre. Geallann an Ollscoil Scoláireacht €1,450 a bhronnadh ar gach mac léinn céadbhliana a fhaigheann 560 pointe (590 i gcás an Leighis agus Eolaíochtaí Sláinte) I mbliana, fuair 14 mac léinn na huasphointí (600) agus iad sin sna cláracha Dán, Tráchtála, Dlí, Innealtóireachta agus Leighis and Eolaíochtaí Sláinte, agus fuair 32 díobh 590 pointe nó os a chionn. "Toradh éachtach, gan aon agó" a thug Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an Dr Iognáid ÓMuircheartaigh, ar na torthaí sin. Agus é ag déanamh comhghairdeachais leis na buaiteoirí, dúirt an tUachtarán Ó Muircheartaigh gurb aitheantas iad na Scoláireachtaí Iontrála, ní hamháin ar an gcumas acadúil a bhí léirithe acu, ach freisin gur spreagadh é dóibh leanacht leo leis an gcuma sin a fhorbarit an méid is féidir Croílár na hOllscolaíochta é cumas na mac léinn a fhorbairt, go hacadúil agus í dtéarmaí forbartha pearsanta. "Muide anseo in OÉ Gaillimh, arb é an feabhas acadúil an chéad chloch ar ár bpaidrín, cabhróimid libh an méid is féidir linn, ach ag deireadh an lae braitheann gach rud ar an díograis agus ar an ngearradh acadúil ionaibhse," a dúirt sé. Chomh maith le seic €1,450, bronnfar scrolla speisialta ar gach buaiteoir ag an Uachtarán lena bhfuil bainte amach acu a cheiliúradh.

Friday, 10 February 2006

NUI Galway warmly welcomes the passing of the University College Galway (Amendment) Bill through all stages of its consideration by Dáil Éireann. This Bill amends the University College Galway Act 1929, an act the provisions of which have applied to all appointments in NUI Galway since 1929. The University sought an amendment of the Act, as it felt that the restrictions which the Act placed on the recruitment of staff were not helpful in the modern competitive environment in which the University operates. It was also felt that a more positive legislative expression of support and re-enforcement for the University's commitment to Irish, focussing on actions rather than merely recruitment, was desirable. The Bill, approved by the Dáil on Thursday 9th February 2006, addresses both of these concerns. The Bill places a statutory obligation on the University to ensure that one of the principal aims contained in all future strategic plans of the University shall be the provision of education through the medium of the Irish language and further requires that the Governing Authority and the President of the University ensure that that aim is implemented. Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said: "The University welcomes the fact that the Government has recognised, in legislation, the special role and responsibility of NUI Galway in relation to the provision of third level education through Irish. It also embraces the statutory responsibility placed by the Bill on the University to ensure that it fulfils this role. "Yesterday's decision marked a truly historic day for the University, as it looks forward to expanding and developing its long tradition of provision of education through Irish both on the campus, and, latterly, in its Gaeltacht centres in An Ceathrú Rua, Carna, Gaoth Dobhair and (in the course of development) Baile an Fhirtéirigh."

Friday, 10 February 2006

Cuireann Ollscoil na hÉireann fáilte nach beag roimh theacht i bhfeidhm an Bhille Choláiste Phríomh-Scoile na Gaillimhe (Leasú) ag gach céim ar cuireadh san áireamh é ag Dáil Éireann. Is leasú an Bille seo ar an Acht Choláiste Phríomh-Scoile na Gaillimhe 1929. Bhí baint ag ailt san Acht seo le gach ceapachán a rinneadh in Ollscoil na hÉireann Gaillimh ó 1929. Ba mhian leis an Ollscoil leasú ar an Acht a fháil ar an ábhar gur ceapadh nach raibh na srianta a chuir an Acht ar earcaíocht foirne cabhrach sa ré nua-aimseartha, iomaíochta ina mhairimid. Ceapadh go mbeadh dearcadh tacaíochta le béim ní amháin ar earcaíocht ach ar ghníomhartha inmhianaithe chun gealltanas na hOllscoile i dtaca leis an Ghaeilge a chur in iúl. Cuireann an Bille, a fuair cead ón Dáil 9 Feabhra 2006 an dá rud seo san áireamh. Mar thoradh ar an mBille seo beidh sé de dhualgas reachtúil na hOllscoile a chinntiú go mbeidh fáil ar oideachas trí mheán na Gaeilge mar phríomhaidhm i ngach plean stratéiseach as seo amach. Cinnteoidh an tÚdarás Rialaithe agus Uachtarán na hOllscoile go gcuirtear an aidhm seo i bhfeidhm. "Is cúis áthais don Ollscoil go dtugann an Rialtas aitheantas reachtaíochta don ról agus dualgas faoi leith atá ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh maidir le oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fail. Chomh maith leis sin cuirtear fáilte roimh an dualgais reachtúil a chuireann an Bille ar an Ollscoil féin lena chinntiu go gcomhlíontar an ról seo", arsa an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh . "Ba mhó an cinneadh sin ón lá inné ó thaobh staire na hOllscoile de. Ní amháin go dtugann an Ollscoil aghaidh anois ar oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fail ar an gcampas ach le déanaí sna hionaid Gaeltachta sa Cheathrú Rua, Carna, Gaoth Dobhair agus (i mbun forbartha) Baile an Fhirtéaraigh."

Monday, 6 February 2006

The renowned artist and sculptor John Coll will officially open Múscailt '06, NUI Galway's Spring Arts Festival which runs from 20th – 25th February 2006. For one whole week the campus will be alive with concerts, theatre, dance, exhibitions, readings, film and live performances. A fantasy parade by MacTeo travelling all over campus will herald the opening of the festival. Almost all events are free and everybody is welcome. 'Múscailt' means to awaken/inspire/celebrate. Highlights of this year's festival include an original dance piece by Tanya McCrory to music by Alec Roth performed by Con Tempo, Ensemble in residence; a talk by the renowned performance artist Nigel Rolfe; a two-day film festival in a mobile cinema; a concert by Emer Mayock, flautist and piper, with guests; a performance by sound artist, Danny McCarthy, 10 original one act plays and an abundance of new and exciting art on view indoors and outdoors. "This is the sixth annual arts festival on campus and Múscailt has grown stronger each year," says Arts Officer Fionnuala Gallagher. "Muscailt aims to provide a forum for established and emerging artists including our own artistic community on campus. The creative talents of the student societies have combined to produce a wide range of events; literary, drama, dance, art, photographic, the musical and film festival among others. Comic Art is a strong theme running throughout this year's programme with one of the highlight events being a performance of Neil Gaiman's Sandman by the FanSci society". "This year's festival features several participatory activities with extended visual arts programmes including Kathryn Crowley located by the yellow X, Pat Comer's photosin the Quad and Mary Dempsey's installation in the Archway. "We hope the people of Galway will join with us in this tremendous celebration of the arts." Two major intervarsity competitions will be held during the week with the Literary and Debating Society hosting the grand final of the prestigious Irish Times Debate, while an Cumman Dramaíochta present Féile na gColáisti - the Irish language student drama festival. Múscailt '06 kicks off on Monday February 20th at 1.15pm in front of Áras na Mac Léinn at John Coll Sculpture, Ceiluradh, with MacTeo drummers and refreshments. This year's musical, Little Shop of Horrors, will be staged in the Black Box Theatre until 11th Feb, showcasing the talents of the Galway Univeristy Musical Society (GUMS). Múscailt '06 presents the perfect opportunity to take part in the cultural life of NUI Galway. The festival is supported by Galway University Foundation, the Arts Council, AIB and the Arts Office.

Thursday, 2 February 2006

The President of NUI Galway, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh has welcomed the Government's announcement of a range of new initiatives to support Medical Education and Training. A €200 million initiative for major reform of medical education and training from undergraduate level through to postgraduate specialist training was announced by the Tánaiste and Minister for Health & Children, Mary Harney, T.D. and the Minister for Education & Science, Mary Hanafin, T.D. in Dublin on Wednesday, 1st February 2006. The main reforms include increasing the number of medical places for Irish and EU students over a four year period from 305 to 725, as well as the introduction of a new graduate entry programme for medicine from 2007 as part of the overall expansion of places. Dr Ó Muircheartaigh welcomed the announcement and described the programme of reforms as "highly significant for the education and healthcare sector in Ireland." "On behalf of NUI Galway and the University's Faculty of Medicine and Health Sciences, I wholeheartedly welcome these initiatives. We in NUI Galway look forward to engaging in this planned expansion with the two Government departments as soon as possible." The Dean of Medicine & Health Sciences at NUI Galway, Dr Philip A. Carney, praised the government for the initiative. "We in the Faculty greatly appreciate the work and commitment of both ministers and their departments to the reform of medical education. We look forward to the opportunity of launching our graduate entry programme for students and welcome the proposal that eight new Academic Clinician posts will be created nationally this year." ENDS


Featured Stories