NUI Galway PhD Conferring Ceremony

Drs Kenneth Coyne from Renmore, Galway City, Sarah Corrigan from Galway City and Martin O’Donoghue from Tuam, Co. Galway, were conferred with a PhD from NUI Galway
Mar 23 2017 Posted: 14:21 GMT

Over 70 students were recognised by NUI Galway today (Thursday, 23 March) at a special ceremony when they were conferred with a Doctor of Philosophy (PhD) from NUI Galway President, Dr Jim Browne. Two students were also conferred with a Doctor of Medicine at today’s ceremony.

All Colleges of the University were be represented at the ceremony, with graduands from the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, the College of Business, Public Policy and Law; the College of Engineering and Informatics; the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; and the College of Science.

NUI Galway President Dr Jim Browne, said: “I would like to congratulate each graduate on their achievement in earning their doctorate degrees. We in NUI Galway are determined that this University will play its full part in producing the graduates and the leaders who will create the future. We have significantly increased our number of PhD graduates in recent years as we strive to meet the needs of the knowledge and innovation economy.”

The next conferring to take place at NUI Galway will be the conferring of Honorary Degrees on Friday, 9 June and the summer conferring on Tuesday, 13 June.

-Ends-

Searmanas Bronnta PhD in OÉ Gaillimh 

Ag searmanas speisialta in OÉ Gaillimh inniu (Déardaoin, 23 Márta), bhronn Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, Dochtúireacht san Fhealsúnacht (PhD) ar bhreis is 70 mac léinn. Bronnadh Dochtúireacht Leighis ar bheirt mhac léinn ag searmanas an lae inniu chomh maith.

Bhí céimithe ó gach Coláiste san Ollscoil i measc na gcéimithe sin ar bronnadh PhD orthu - Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh; Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí & an Dlí; Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; Coláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; agus Coláiste na hEolaíochta.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach céimí as a gcáilíocht dochtúireachta a bhaint amach. Cuirimidne in OÉ Gaillimh romhainn go ndéanfadh an Ollscoil seo a cion féin le céimithe agus ceannairí a chur ar fáil a mhúnlóidh an todhchaí. Tá méadú suntasach tagtha ar líon na gcéimithe PhD le blianta beaga anuas chun freastal ar riachtanais an gheilleagair eolasbhunaithe agus nuálaíochta.”

Beidh an chéad searmanas bronnta céimeanna eile ar bun in OÉ Gaillimh i rith an tsamhraidh – Dé Máirt, an 13 Meitheamh agus is ar an Aoine, an 9 Meitheamh, a bhronnfar na Céimeanna Oinigh.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories