NUI Galway Ranked In Top 200 Best Universities In Europe 2016

Mar 14 2016 Posted: 14:48 GMT

NUI Galway is ranked in The Times Higher Education World University Rankings for ‘Best Universities in Europe 2016’

NUI Galway is ranked in the Top 200 of The Times Higher Education (THE) World University Rankings for ‘Best Universities in Europe 2016’, ranking within the 131-140 range. Twenty-two different countries in Europe were represented in the Top 200 ranking, with NUI Galway ranking third out of six Irish universities that contributed to Ireland’s convincing performance in the list of the Top 200 Universities in Europe in 2016.

The ranking is based on the data and methodology used to compile the THE World University Rankings 2015-16. Institutions are measured on their teaching environment, research environment, citations (research influence), industry income and international outlook.

The Republic of Ireland is described by THE World University Rankings as punching above its weight and a strong performer along with Denmark and Switzerland, given all three countries are smaller nation sizes per head of population. When assessed on the number of universities in the top 200 in relation to GDP per capita, which reflects spending power, the UK and Germany ranked the highest.

The continuous improvement has been attributed to a concerted approach by the University in developing world-class teaching, research and citations in specific fields, NUI Galway President Dr Jim Browne explained: “This is a major achievement for NUI Galway and reflects a consistent upward trend in these very competitive European rankings. This sustained improvement in NUI Galway’s THE World University Rankings is an affirmation of our very focused approach to developing our international reputation in a select set of teaching and research areas, and reaffirms that our position globally is on the rise. It is a great tribute to the efforts of many colleagues at a time of financial pressure in the Irish higher education sector that NUI Galway continues to perform well and enhance our standing in these international metrics.”

The Times Higher Education World University Rankings are the only global performance tables that judge research-intensive universities across all their core missions: teaching, research, knowledge transfer and international outlook. THE use 13 carefully calibrated performance indicators to provide the most comprehensive and balanced comparisons, trusted by students, academics, university leaders, industry and governments.

To view The Times Higher Education (THE) World University Rankings for ‘Best Universities in Europe 2016 visit: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/best-universities-in-europe-2016

ENDS

OÉ Gaillimh ar cheann den 200 Ollscoil is fearr san Eoraip 2016

OÉ Gaillimh sa 134ú háit sna hOllscoileanna is Fearr san Eoraip 2016 i Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid Times Higher Education

Tá OÉ Gaillimh i measc an 200 ollscoil is fearr san Eoraip in 2016 i Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid Times Higher Education (THE). Bhain sí áit amach sa réimse 131-140. Bhain ollscoileanna as dhá thír is fiche san Eoraip áit amach sna Ranguithe don 200 ollscoil is fearr, agus tháinig OÉ Gaillimh sa tríú háit as sé ollscoil in Éirinn a rinne thar barr sa liosta den 200 Ollscoil is fearr san Eoraip in 2016.

Tá an rangú bunaithe ar na sonraí agus ar an modheolaíocht a úsáideadh chun Ranguithe Ollscoile an Domhain 2015-16 de chuid THE a chur le chéile. Meastar institiúidí bunaithe ar a dtimpeallacht teagaisc, timpeallacht taighde, tagairtí (tionchar taighde), ioncam ó thionscal agus dearcadh idirnáisiúnta.

Rinne Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid THE cur síos ar Phoblacht na hÉireann mar thír a bhí ag déanamh éachtaí thar a hacmhainn cosúil leis an Danmhairg agus an Eilvéis, ó tharla go bhfuil na trí thír beag ó thaobh daonra de. Is iad an Ríocht Aontaithe agus an Ghearmáin is fearr a rinne sa 200 ollscoil is fearr nuair a cuireadh olltáirgeacht intíre in aghaidh an duine san áireamh, rud a léiríonn cumhacht caithimh.

Mhínigh Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, go ndearnadh an dul chun cinn seo mar gheall ar chur chuige comhaontaithe na hOllscoile teagasc, taighde agus tagairtí den scoth a fhorbairt i réimsí sonraithe: “Is éacht ollmhór é seo do OÉ Gaillimh agus léiríonn sé ardú seasta sna ranguithe Eorpacha seo atá thar a bheith iomaíoch. Is dearbhú é an t-ardú seasta ar sheasamh OÉ Gaillimh i Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid THE ar an gcur chuige thar a bheith dírithe atá againn i leith ár gcáil idirnáisiúnta a fhorbairt i réimsí áirithe teagaisc agus taighde agus léiríonn sé go bhfuil ár stádas domhanda ag dul ó neart go neart. Is léargas iontach ar iarrachtaí ár gcomhghleacaithe ar fad agus brú airgeadais orainn in earnáil an ardoideachais in Éirinn go bhfuil OÉ Gaillimh fós ag déanamh go maith agus ag cur lenár seasamh sna meadarachtaí idirnáisiúnta seo.”

Is iad Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid Times Higher Education an t-aon tábla feidhmíochta domhanda a thomhaiseann ollscoileanna a chuireann béim ar thaighde ó thaobh a gcroímhisin ar fad: teagasc, taighde, aistriú eolais agus dearcadh idirnáisiúnta. Úsáideann THE 13 tháscaire feidhmíochta a cuireadh le chéile go cúramach chun an chomparáid is cuimsithí agus is cothroime a dhéanamh a mbeadh iontaoibh ag mic léinn, lucht acadúil, ceannairí ollscoile, tionscal agus rialtais astu.

Chun na hOllscoileanna is Fearr san Eoraip 2016 i Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid Times Higher Education (THE) a fheiceáil téigh chuig: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/best-universities-in-europe-2016

CRÍOCH

 

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories