NUI Galway to Hold CAO Information Evening

Jan 12 2015 Posted: 09:33 GMT

With the CAO deadline fast approaching on 1 February, NUI Galway will host a CAO Information Evening for parents and Leaving Certificate students. The event will take place in the Arts Millennium Building on campus on Tuesday, 20 January from 7–9pm.

NUI Galway recognises the key role that parents play in supporting students as they take this important next step, and the CAO Information Evening will ensure that parents have access to all of the information needed in supporting their child through their University career.

With over 60 degree courses on offer by NUI Galway, the evening will begin with a series of short talks on the University. This will be then followed by College specific talks on Arts, Business, Law, Engineering and Informatics, Science, Medicine, Nursing and Health Sciences.

NUI Galway’s Schools Liaison Officer, Gráinne Dunne, said: “This is an excellent opportunity to talk to representatives from all NUI Galway’s Colleges about the subjects your son or daughter is interested in and to find out about practical issues and the wide range of support services available to our students.”

If you would like to find out more about the CAO Information Evening contact Gráinne Dunne on 087 2440858 or grainne.dunne@nuigalway.ie.

-Ends-

Oíche Eolais CAO á heagrú ag OÉ Gaillimh

Tá spriocdháta an CAO den 1 Feabhra ag teannadh linn agus i ngeall air sin tá OÉ Gaillimh ag eagrú Oíche Eolais faoin CAO do thuismitheoirí agus do dhaltaí Ardteistiméireachta. Beidh an ócáid seo ar siúl in Áras Dán na Mílaoise ar an gcampas Dé Máirt, an 20 Eanáir ón 7-9pm.

Tuigeann OÉ Gaillimh an ról lárnach atá ag tuismitheoirí agus iad ag tacú le daltaí an chéim thábhachtach seo a ghlacadh, agus cinnteoidh an Oíche Eolais faoin CAO go mbeidh gach eolas ag tuismitheoirí a theastaíonn uathu chun tacú lena mac nó iníon tabhairt faoi ghairm Ollscoile.

Tá breis is 60 cúrsa céime á thairiscint ag OÉ Gaillimh, agus cuirfear tús leis an oíche le sraith cainteanna gearra faoin Ollscoil féin. Ina dhiaidh sin beidh cainteanna sonracha ó na Coláistí seo a leanas - Dána, Gnó, Dlí, Innealtóireacht agus Ionformaitic, Eolaíocht, Leigheas, Altranas agus Eolaíochtaí Sláinte.

Dúirt Gráinne Dunne, Oifigeach don Chaidreamh le Scoileanna in OÉ Gaillimh: “Is iontach an deis í seo le labhairt le hionadaithe as gach Coláiste in OÉ Gaillimh faoi na hábhair a bhfuil spéis ag do mhac nó ag d'iníon iontu agus le heolas a fháil faoi fhadhbanna praiticiúla agus faoin réimse leathan seirbhísí tacaíochta atá ar fáil dár mic léinn.”

Má tá tuilleadh eolais uait faoin Oíche Eolais CAO déan teagmháil le Gráinne Dunne ar 087 2440858 nó grainne.dunne@nuigalway.ie.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories