Winter Conferrings at NUI Galway

Nov 26 2013 Posted: 11:21 GMT

Over 1,300 students will graduate from across the five colleges at NUI Galway at the University's winter conferring ceremonies, which take place from Tuesday, 26 November to Thursday, 28 November. Dr Marion Broderick will also be conferred with a Master of Health Sciences (honoris causa) degree.

A native of Galway, Dr Marion Broderick will receive an honorary degree in recognition of her services to community medicine. As a GP on the Aran Islands for over 30 years, Dr Broderick has been an advocate for better healthcare facilities for the Aran Islands. She featured on RTÉ’s production of ‘Rescue 115 – Ireland’s Air Sea Rescue series. Her work has been described as making a vital contribution to saving lives, not only those resident on the Aran Islands but the many mariners who owe their lives to the swift care administered by Dr Broderick with the assistance of the crews of the RNLI Aran Lifeboat.

Speaking in advance of the ceremonies, President of NUI Galway, Dr Jim Browne, said: “I would like to congratulate all those graduating this week during Winter Conferrings. I am especially pleased that the University will honour the achievements of our alumnus, Dr Marion Broderick, a committed advocate for better community and medical facilities for the Aran Islands, which she has served as GP for many years, often in arduous and challenging conditions.”

In addition, degrees, higher diplomas, Masters and PhDs will be awarded to students graduating over the three days from the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; College of Engineering and Informatics; College of Business, Public Policy and Law; College of Science; and the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies.

-Ends-

Bronnadh an Gheimhridh in OÉ Gaillimh

Bronnfar céim ar bhreis agus 1,300 mac léinn as cúig choláiste OÉ Gaillimh ag searmanais bhronnta céime an gheimhridh san Ollscoil, a bheas ar siúl ó Dé Máirt an 26 Samhain go dtí Déardaoin an 28 Samhain.  Bronnfar céim Mháistreachta le hEolaíochtaí Sláinte (honoris causa) ar an Dr Marion Broderick chomh maith.

Is as Gaillimh ó dhúchas don Dr Marion Broderick, a mbronnfar céim oinigh uirthi mar aitheantas ar a cuid seirbhísí don leigheas pobail. Tá os cionn 30 bliain caite ag an Dr Broderick mar Dhochtúir Teaghlaigh ar Oileáin Árann, agus tá sí de shíor ag achainí ar son áiseanna cúraim sláinte níos fearr d’Oileáin Árann. Ghlac sí páirt sa tsraith teilifíse ‘Rescue 115 – Ireland’s Air Sea Rescue’ a bhí ar siúl ar RTÉ. Déantar cur síos ar a cuid oibre mar shaothar a chuireann go mór le saol daoine a shábháil, ní hamháin iad siúd atá ag cur fúthu ar Oileáin Árann ach is iomaí sin mairnéalach atá tugtha slán ag an gcúram sciobtha a chuireann an Dr Broderick ar fáil dóibh le cabhair ó chriúnna Bhád Tarrthála RNLI Árann.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, roimh na searmanais: “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach duine a mbeidh céim á bronnadh orthu ag Bronnadh an Gheimhridh. Tá mé thar a bheith sásta go mbeidh an Ollscoil ag ceiliúradh éachtaí duine dár lucht alumni, an Dr Marion Broderick, atá ag argóint de shíor le haghaidh áiseanna pobail agus leighis níos fearr a fháil d’Oileáin Árann, áit a bhfuil sí ina Dochtúir Teaghlaigh le blianta fada, go minic faoi choinníollacha deacra agus dúshlánacha.”

Chomh maith leis sin, beifear ag bronnadh céimeanna, ard-dioplómaí, Máistreachtaí agus PhDanna i rith na dtrí lá ar mhic léinn ó Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; ó Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; ó Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí; ó Choláiste na hEolaíochta; agus ó Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories