NUI Galway Named in Top 200 Worldwide

May 09 2013 Posted: 10:33 IST

            Academics and employers name the world’s top universities in 30 individual disciplines

The new 2013 QS World University Rankings by Subject, released today on TopUniversities.com has revealed that NUI Galway is one of the eight Irish institutions to have appeared on the list of the world’s top 200 universities in 30 individual disciplines including mathematics, economics, history, environmental sciences and 25 others.

The subject area ranking is based on last year’s (2012) rankings data. NUI Galway features in the top 200 institutions in 5 of the 30 subjects featured in this year's QS World University Rankings by Subject:

*   English Language & Literature (151 – 200)

*   History (101 – 150)

*   Computer Science & Info Systems (101 – 150)

*   Pharmacy & Pharmacology (151 – 200)

*   Law (151 – 200)

Speaking of the announcement, President of NUI Galway, Dr Jim Browne said: “This is very good news for NUI Galway as the QS World University Rankings by Subject series takes into the account the opinion of academics and employers via a global survey confirming that our position globally is on the rise. We operate in a global market, competing for students and research support on an international playing field and this international recognition of the quality of our research and teaching from academic and employer opinions around the world are very significant.”

Now in its 3rd year, The QS World University Rankings by Subject series is the only international evaluation that allows prospective students to compare universities in their particular area of interest.

Ben Sowter, head of research at QS says, “As many governments around the world move towards the ‘student pays’ model on higher education funding, employability is increasingly crucial to graduates. QS is the only ranking organisation that takes into account the opinion of employers”

He continues, “Although only eight of Ireland’s institutions have ranked in the top 200, we found that 23 Irish institutions in total have been cited by academics in at least one subject, which suggests that the international reputation of the country’s institutions among academics is strong.”

The new QS World University Rankings by Subject is published at a time where the impact of rankings is discussed in a report by the European Universities Association<http://qs-email.com/76R-1GVXK-18YFQF-L26VE-1/c.aspx>, which maintains that: “Comparisons between universities on a subject basis can be much more useful for them than global university league tables that try to encapsulate entire institutions in a single score.”

The 2013 QS World University Rankings by Subject evaluated 2,858 universities and ranked 678 institutions in total.

The full methodology with an overview of the performance of all the Irish institutions considered is published on TopUniversities.com alongside the 2013 QS World University Rankings by Subject tables for accounting and finance; chemistry; history; English language; sociology; electrical engineering; chemical engineering; politics, biological sciences; modern languages; psychology, and more.

Ends

__________________

                              OÉ Gaillimh i measc an 200 Ollscoil is fearr ar domhan

                         Ainmníonn acadóirí agus fostóirí na hollscoileanna is fearr i 30 disciplín ar leith

Foilsíodh Ranguithe nua Ollscoile QS an Domhain de réir Ábhair 2013 inniu ar TopUniversities.com agus tá OÉ Gaillimh ar cheann de na hocht n-institiúid Éireannacha atá ar an liosta den 200 ollscoil is fearr sa domhan i 30 disciplín ar leith lena n-áirítear matamaitic, eacnamaíoch, stair, eolaíochtaí comhshaoil agus 25 disciplín eile.

Tá an rangú ábhair bunaithe ar shonraí rangaithe na bliana seo caite (2012). Tá OÉ Gaillimh luaite i measc an 200 institiúid is fearr i gcúig cinn de na tríocha ábhar i Ranguithe Ollscoile QS an Domhain de réir Ábhair:

*   Béarla agus Litríocht (151 - 200)

*   Stair (101 - 150)

*   Eolaíocht Ríomhaireachta agus Córais Faisnéise (101 - 150)

*   Cógaslann agus Cógaseolaíocht (151 - 200)

*   Dlí (151 - 200)

Ag labhairt dó faoin bhfógra, dúirt an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Is iontach an scéal é seo do OÉ Gaillimh mar go gcuimsíonn sraith Ranguithe Ollscoile QS an Domhain de réir Ábhair tuairimí acadóirí agus fostóirí trí shuirbhé domhanda, rud a dhearbhaíonn go bhfuil ár seasamh domhanda ag dul i dtreise. Táimid ag feidhmiú i margadh domhanda, san iomaíocht do mhic léinn agus do thacaíocht taighde ar pháirc idirnáisiúnta agus tá an t-aitheantas idirnáisiúnta seo ar ár gcaighdeán taighde agus teagaisc bunaithe ar thuairimí acadóirí agus fostóirí ar fud an domhain, thar a bheith suntasach.”

Is í seo an tríú bliain a bhfuil Ranguithe Ollscoile QS an Domhain de réir Ábhair foilsithe agus is é seo an t-aon mheasúnú idirnáisiúnta a thugann deis do mhic léinn ollscoileanna a chur i gcomparáid lena chéile i réimse spéise ar leith.

Deir Ben Sowter, ceann an taighde ag QS, “De réir mar a bhogann rialtais go leor ar fud an domhain i dtreo an mhúnla maoinithe ardoideachais ina n-íocann an mac léinn féin, tá tábhacht níos mó ná riamh le hinfhostaitheacht do chéimithe. Is é QS an t-aon eagraíocht rangaithe a chuireann tuairimí fostóirí san áireamh.”

Deir sé freisin, “Cé nach bhfuil ach ocht n-institiúid Éireannacha luaite i measc an 200 ollscoil is fearr, chonaiceamar go raibh 23 institiúid Éireannach san iomlán luaite ag lucht acadúil in ábhar amháin ar a laghad, rud a léiríonn go bhfuil cáil idirnáisiúnta institiúidí na tíre go láidir i measc an lucht acadúil.”

Foilsítear Ranguithe nua Ollscoile QS an Domhain de réir Ábhair ag am ina bpléitear an tionchar a bhaineann le rangú i dtuarascáil de chuid Chumann na nOllscoileanna Eorpacha<http://qs-email.com/76R-1GVXK-18YFQF-L26VE-1/c.aspx>, a áitíonn:  “go mbíonn sé i bhfad níos úsáidí comparáidí a dhéanamh idir ollscoileanna bunaithe ar ábhair le hais táblaí sraithe domhanda ollscoile a dhéanann iarracht institiúidí iomlána a mharcáil in aon scór amháin.”

Rinne Ranguithe Ollscoile QS an Domhain de réir Ábhair 2013 measúnú ar 2,858 ollscoil agus rinne sé 678 san iomlán a rangú.

Is féidir teacht ar an modheolaíocht iomlán chomh maith le léargas ar fheidhmíocht na nInstitiúidí Éireannacha ar fad a measadh ar TopUniversities.com chomh maith le táblaí Ranguithe Ollscoile QS an Domhain de réir Ábhair do na hábhair seo a leanas - cuntasaíocht agus airgeadas; ceimic; stair; Béarla; socheolaíocht; innealtóireacht leictreach; innealtóireacht cheimiceach; polaitíocht; bitheolaíochtaí; nuatheangacha; síceolaíocht, agus tuilleadh nach hiad.

Críoch

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories