Final Call for Applications for the NUI Galway Sports Scholarship Scheme

Jul 09 2012 Posted: 11:27 IST

NUI Galway has issued a final call for applications to its Sports Scholarships Scheme for 2012/13. NUI Galway has a long tradition of excellence in sport and this has been enhanced by the recent success in Rowing, Hurling, Basketball, Soccer and Rugby as well as numerous individual achievements. The deadline for application for current and prospective students is Tuesday, 31 July at 5 pm.

The Scholarship Programme is aimed at student-athletes of outstanding calibre who register as students of the University. In the current academic year, student athletes at NUI Galway received significant financial and professional support services.  The scholarships aim to help aspiring young sportspeople to continue to develop their sporting prowess. Currently over 60 students receive support under the scheme in a broad range of sports. The scheme has assisted dozens of athletes’ progress to the highest levels of their sport in recent years and is aimed at providing them with the tools for success in the long term.

Applicants for sports scholarships must satisfy the academic criteria for entry to NUI Galway and must have applied to the CAO in the usual manner.

Gary Ryan is Elite Sports Development Officer at NUI Galway: “Our aim is to help our scholarship athletes develop as a student and as a sportsperson. We are not rewarding for past successes rather trying to prepare our students for future achievement.”

A former Irish Olympian and record-breaking sprinter, Gary Ryan sees a bright future for the NUI Galway sports scholarships: “Our efforts in developing a high performance sports environment in NUI Galway have already shown significant success with a large number of our Sports Scholarship students representing county and national teams. We are especially proud of those individuals that have excelled on the International stage, including Irish Olympian hopefuls at London 2012, Paul Hession and Olive Loughnane.  All of these achievements have been secured by students who are also receiving a world class education and being supported by the scheme to meet the challenges of these dual goals”

For the Scholarships, students who meet the University’s entry requirements will be selected on merit by an independent panel. In addition to the scholarship, students will receive specialist support including physiotherapy, treatment of injury, fitness training, coaching and support for travel to national and international competitions.

More details on the Sports Scholarship Scheme at http://www.nuigalway.ie/sports/scholarships_info.html  or by calling the Sport and Recreation Unit at NUI Galway on 091 495979. All applications must be submitted online at http://www.sports.nuigalway.ie/scholarshipform.html

 ENDS

 

Seans amháin eile ar Scéim Scoláireachtaí Spóirt OÉ Gaillimh

Tá seans amháin eile le hiarratais a chur isteach ar Scéim Scoláireachtaí Spóirt OÉ Gaillimh 2012/13. Tá dea-cháil ar an Ollscoil le fada as ucht a cuid feabhais i gcúrsaí spóirt agus táthar ag cur leis an gcáil seo le héachtaí san Iomramh, Iomáint, Cispheil, Sacar agus Rugbaí chomh maith le héachtaí aonair éagsúla. Is é Dé Máirt, an 31 Iúil ag 5pm an spriocdháta le hiarratas a bheith déanta ag mic léinn reatha agus ag mic léinn a bheidh ag tosú ar chúrsaí.

Tá an Clár Scoláireachta dírithe ar lúthchleasaithe den scoth atá cláraithe mar mhic léinn de chuid na hOllscoile.  Sa bhliain reatha acadúil, fuair lúthchleasaithe atá ag freastal ar OÉ Gaillimh tacaíocht shuntasach airgid agus ghairmiúil.  Tá sé mar aidhm leis na scoláireachtaí cabhrú le lúthchleasaithe óga a mbuanna spóirt a fhorbairt. Faoi láthair faigheann os cionn 60 mac léinn tacaíocht faoin scéim agus iad i mbun réimse leathan spóirt. Chabhraigh an scéim le go leor lúthchleasaithe dul ar aghaidh go dtí an leibhéal is airde ina spórt le blianta beaga anuas agus tá sé dírithe ar iad a chumasú leis na huirlisí a theastaíonn le barr feabhais a bhaint amach.

Ní mór d’iarratasóirí ar scoláireachtaí spóirt critéir acadúla iontrála OÉ Gaillimh a shásamh agus ní mór dóibh iarratas a beith déanta acu tríd an CAO ar an ngnáthbhealach.

Is é Gary Ryan an tOifigeach Forbartha don Spórt Éilíte in OÉ Gaillimh: “Is é an aidhm atá againn cabhrú leis na lúthchleasaithe a fhaigheann scoláireachtaí forbairt mar mhic léinn agus mar lucht spóirt. Nílimid ag tabhairt aitheantais do rudaí atá déanta go dtí seo ach ag iarraidh ár gcuid mic léinn a ullmhú ionas go n-éireoidh leo amach anseo”.

Is iar-lúthchleasaí Oilimpeach agus reathaí ráibe a sháraigh curiarracht é Gary Ryan agus is dóigh leis go mbeidh an-rath ar scoláireachtaí spóirt OÉ Gaillimh: “Tá toradh ár gcuid iarrachtaí timpeallacht ardchumais don spórt a fhorbairt in OÉ Gaillimh le sonrú sa líonard mic léinn atá ar fhoirne contae agus náisiúnta agus a bhfuil Scoláireachtaí Spóirt acu. Táimid thar a bheith bródúil as na mic léinn a bhfuil a gcion déanta acu go hidirnáisiúnta, san áireamh Paul Hession agus Olive Loughnane a bheidh ag súil le Londain 2012 an samhradh seo.  Is mic léinn iad seo a bhfuil oideachas den scoth á fháil acu agus atá páirteach i scéim a chuideoidh leo na dúshláin atá rompu a shárú.”

Roghnóidh painéal neamhspleách na mic léinn a shásaíonn riachtanais iontrála na hOllscoile ar bhonn fiúntais. Chomh maith le scoláireacht, gheobhaidh na mic léinn tacaíocht eile spóirt chomh maith cosúil le fisiteiripe, cóireáil do ghortú, traenáil aclaíochta, cóitseáil agus cúnamh le taisteal chuig comórtais náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoi Scéim na Scoláireachtaí Spóirt ag http://www.nuigalway.ie/sports/scholarships_info.html nó trí ghlao a chur ar an Aonad Spóirt agus Áineasa in OÉ Gaillimh ag 091 495979. Ní mór gach iarratas a dhéanamh ar líne ag http://www.sports.nuigalway.ie/scholarshipform.html

Críoch

PreviousNext

Featured Stories