Career Development Centre to Support NUI Galway Graduates

Jun 04 2009 Posted: 00:00 IST
(Leagan Gaeilge) In response to an increased number of queries from graduates seeking assistance with job searches, NUI Galway will host a Graduate Support day in the Career Development Centre on 11 June from 1.30pm to 4.30pm. John Hannon, Head of the Career Development Centre at NUI Galway, says: "It is without doubt a difficult time for graduates who find themselves navigating the current labour market. We look forward to meeting recent graduates again and we encourage alumni to avail of this unique event". Graduates will have the opportunity to avail of a one to one consultation with a careers adviser which can be pre booked by calling the Career Development Centre in advance. Staff will also be available to review CV's and offer advice on further education options. In addition, the event will include a series of talks on job search, CV advice and tips on keeping motivated in the current climate. For further details or to book an appointment please contact the NUI Galway Career Development Centre on 091 493589 or email pamela.devins@nuigalway.ie
An tIonad Forbartha Gairmeacha le Tacú le Céimithe OÉ Gaillimh
(View in English) Ó tharla neart fiosrúchán a bheith faighte ó chéimithe ag lorg cúnaimh agus iad ar thóir poist, tá sé beartaithe ag OÉ Gaillimh Lá Tacaíochta do Chéimithe a reáchtáil san Ionad Forbartha Gairmeacha ar an 11 Meitheamh ó 1.30pm go dtí 4.30pm. Dúirt John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh: "Níl dabht ar bith faoi ach go bhfuil an-chuid deacrachtaí le sárú ag céimithe atá anois ag iarraidh poist a aimsiú dóibh féin agus cúrsaí geilleagair mar atá. Táimid ag tnúth le bualadh le cuid de chéimithe na hOllscoile seo agus molaimid freisin do alumni freastal ar an imeacht seo". Beidh deis ag céimithe freastal ar sheisiún comhairliúcháin duine le duine le comhairleoir gairme; is féidir seisiúin mar seo a chur in áirithe roimh ré trí ghlaoch ar an Ionad Forbartha Gairmeacha. Beidh comhaltaí foirne ar fáil freisin le breathnú ar CVanna agus comhairle a thabhairt maidir le roghanna breisoideachais. Chomh maith leis sin, eagrófar sraith cainteanna maidir le conas post a chuardach, tabharfar comhairle agus noda maidir le misneach a bheith agat agus cúrsaí geilleagair mar atá. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait nó más mian leat coinne a dhéanamh, déan teagmháil leis an Ionad Forbartha Gairmeacha ag 091 493589 nó seol ríomhphost chuig pamela.devins@nuigalway.ie
-Críoch-

PreviousNext

Featured Stories