Third John McGahern International Seminar Opens in Leitrim

Jul 22 2009 Posted: 00:00 IST
(Leagan Gaeilge) The third John McGahern International Seminar will be officially opened tomorrow (Thursday, 23 July), by NUI Galway President, Dr James J. Browne, and Cathaoirleach of Leitrim Co. Council, Mr Thomas Mulligan, in the Bush Hotel, Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim. The John McGahern International Seminar and Summer School is organised annually in Co. Leitrim to commemorate the work and literary achievements of this distinguished author. In advance of the opening address, President Browne spoke of the relationship John McGahern had with the University over a period of almost 50 years: "In the course of John's interaction with NUI Galway, a deep and close friendship grew with its people, and a shared regard developed between John and the University. There was a sustained rapport between the academy and the artist, based largely I believe on a shared understanding of a sense of place. The writings of John McGahern are inextricably linked with and informed by the writer's own sense of place. Leitrim and the north-west form a unique and important backdrop to the McGahern canon. We at NUI Galway share in this sense of place, and by becoming the repository of the papers of John McGahern in some way maintain for this region an enduring link with the writer and the man". Mr Thomas Mulligan, Cathaoirleach of Leitrim County Council, commented: "Leitrim County Council is delighted to see this project develop in its third year, establishing its own rhythm within Ireland s literary calendar. While retaining its central focus on the work of John McGahern, this year's engagement with themes of the heroic - from the local to the universal - and taking account also the 125th anniversary of the GAA, is a strong expression of the confidence and breadth of vision that Leitrim County Council and NUI Galway share for this important event". The keynote lecture, "The Local and the Universal: Ordinary Heroes in John McGahern", will be delivered at the opening ceremony by Professor Kevin Whelan of Notre Dame University. The second volume of the John McGahern Yearbook will also be launched on the opening evening. The Yearbook, published in a collectable hardback format, is the associated publication of the Seminar and Summer School. The Yearbook is compiled and edited by Dr John Kenny, John McGahern Lecturer in Creative Writing at NUI Galway and Academic Director of the Seminar and Summer School. This year's volume contains all of last year's Seminar lectures as well as a wide range of other essays. Contributions include the keynote address by Professor Gearóid Ó Tuathaigh of NUI Galway and lectures given by Professor David Malcolm of the University of Gdansk, Poland, and Gerardo Gambolini, the Argentinian poet whose Spanish translation of John McGahern's collected stories has recently been published to great acclaim. Writing about John McGahern, Gambolini says: "I see John McGahern as a great writer, not as a great Irish writer. His voice is universal; his undeniably Irish tone and topics are made universal by his talent, not by geography. My dominant experience in translating him was the pleasure of reading day after day over a long time remarkable pictures of the greatness and the abjectness of human soul and flesh, pictures always traversed in the end by compassion, by a joyful or painful form of redemption". The Yearbook specially commissions a short-story writer each year and this year's story is 'White Hitachi' by Irish author Kevin Barry. Speakers during the International Seminar include Professor Liliane Louvel of the University of Poitiers, France, Professor Denis Sampson, Canada, Professor Mike Cronin, Boston College, and Kevin Barry. Panel discussions and readings will also take place throughout the programme. As in previous years, the Seminar will include guided visits to John McGahern's home places in Aughawillan, Ballinamore and Mohill in Co. Leitrim, and Cootehall in Co. Roscommon A detailed schedule for the Seminar can be downloaded from www.nuigalway.ie/iss/
Tríú Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern ar siúl i Liatroim
(View in English) Is iad Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, agus Cathaoirleach Chomhairle Contae Liatroma, Thomas Mulligan, a osclóidh tríú Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern anocht (Déardaoin, an 23 Iúil) in Óstán an Bush, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma. Reáchtáiltear Seimineár Idirnáisiúnta agus Scoil Samhraidh John McGahern gach bliain i gCo. Liatroma chun ceiliúradh a dhéanamh ar shaothar agus ar éachtaí liteartha an údair cháiliúil seo. Sular thug sé aitheasc na hoscailte, labhair Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Browne, faoin ngaol a bhí idir John McGahern agus an Ollscoil ar feadh 50 bliain, nó mar sin: "Cuireadh síol domhain cairdis, de réir a chéile, idir John agus pobal OÉ Gaillimh, agus d'fhás dámh eatarthu. Cothaíodh gaol láidir idir an coláiste agus an t-ealaíontóir, gaol a bhí bunaithe, déarfainn féin, ar chomhthuiscint ar ómós áite. Sníonn ómós áite go dlúth trí chuid scríbhneoireachta John McGahern. Ní féidir Liatroim agus an t-iarthuaisceart a scaradh ó chanóin liteartha McGahern. Tá tuiscint againne, pobal OÉ Gaillimh, ar an ómós áite chomh maith, agus ó tharla gur anseo san Ollscoil atá páipéir John McGahern i dtaisce, táimid ag cothú ceangal buan leis an scríbhneoir agus leis an bhfear féin, ar bhealach". Bhí an méid seo a leanas le rá ag Thomas Mulligan, Cathaoirleach Chomhairle Contae Liatroma: "Tá an-áthas orainn i gComhairle Contae Liatroma go bhfuil an seimineár seo á reáchtáil den tríú bliain as a chéile, agus go bhfuil sé go mór chun tosaigh i bhféilire litríochta na hÉireann. Cé gur ar shaothar John McGahern is mó atá an bhéim, léiríonn téamaí laochais áitiúil agus uilíoch na bliana seo agus ceiliúradh 125 bliain a mbunaithe ag CLG, an mhuinín choiteann atá ag Comhairle Contae Liatroma agus ag OÉ Gaillimh as an ócáid thábhachtach seo agus an fhís choiteann atá acu di". Is é an tOllamh Kevin Whelan ó Ollscoil Notre Dame a thabharfaidh an phríomhléacht, "The Local and the Universal:Ordinary Heroes in John McGahern" i ndiaidh na hoscailte. Seolfar an dara himleabhar de The John McGahern Yearbook tráthnóna na hoscailte chomh maith. Is comhfhoilseachán de chuid an tSeimineáir agus na Scoile Samhraidh The John McGahern Yearbook, foilseachán a bhfuil clúdach crua air agus a mbeidh tóir ag bailitheoirí leabhar air. Is é an Dr John Kenny, Léachtóir John McGahern sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach in OÉ Gaillimh agus Stiúrthóir Acadúil an tSeimineáir agus na Scoile Samhraidh a thiomsaigh The John McGahern Yearbook agus a bhí ina eagarthóir air. Tá léachtaí Sheimineár na bliana seo caite ar fad in imleabhar na bliana seo mar aon le rogha leathan aistí eile. I measc na n-aistí atá sa leabhar tá an phríomhléacht a thug an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh ó OÉ Gaillimh agus léachtaí a thug an tOllamh David Malcolm ó Ollscoil Gdansk, an Pholainn agus Gerardo Gambolini, an file ón Airgintín a bhfuil ardmholadh faighte ag an aistriúchán go Spáinnis a rinne sé ar scéalta John McGahern le déanaí. Seo cuid den mhéid a bhí le rá ag Gambolini faoi John McGahern sa leabhar: "I see John McGahern as a great writer, not as a great Irish writer. His voice is universal; his undeniably Irish tone and topics are made universal by his talent, not by geography. My dominant experience in translating him was the pleasure of reading day after day over a long time remarkable pictures of the greatness and the abjectness of human soul and flesh, pictures always traversed in the end by compassion, by a joyful or painful form of redemption". Déantar coimisiúnú ar ghearrscéalaí gach bliain le scéal a scríobh do The John McGahern Yearbook agus is é 'White Hitachi' a scríobh an t-údar Éireannach Kevin Barry gearrscéal na bliana seo. I measc na gcainteoirí ag an Seimineár Idirnáisiúnta beidh an tOllamh Liliane Louvel as Ollscoil Poitiers, an Fhrainc, an tOllamh Denis Sampson, Ceanada, an tOllamh Mike Cronin, Boston College agus Kevin Barry. Beidh plé painéil agus léitheoireachtaí ann i rith an tseimineáir chomh maith. Arís i mbliana, eagrófar turais threoraithe chuig na háiteanna a raibh cónaí ar John McGahern iontu in Achadh an Mhuilinn, i mBéal an Átha Móir agus i Maothail i gCo. Liatroma agus go hUachtar Tíre i gCo. Ros Comáin. Is féidir mionsonraí chlár an tSeimineáir a íoslódáil ó www.nuigalway.ie/iss/
-Crioch-

PreviousNext

Featured Stories