NUI Galway President Pays Tribute to the Late Séamus Brennan

Jul 09 2008 Posted: 00:00 IST
NUI Galway President, Dr. James Browne, has paid tribute to the late Séamus Brennan, former Minister and graduate of the University. A native of Galway, Séamus Brennan, graduated from the University with a Bachelor of Commerce in 1968, and a Bachelor of Arts (Economics) in 1969. In March of this year, Séamus Brennan attended NUI Galway's Gala Banquet where he received the 2008 Alumnus Award for Law, Public Service and Government, from the University. The annual Alumni Awards recognise and celebrate individual excellence and achievement. Dr. James Browne, NUI Galway President, said: "The University offers its sincere condolences to Séamus's family, many friends, and colleagues. We valued him as a graduate and also as a talented politician, who served his country with complete commitment. It was our pleasure to have him back on campus earlier this year to receive an Alumni Award and he will be remembered fondly." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aitheantas Tugtha ag Uachtarán OÉ Gaillimh do Shéamus Brennan, nach maireann Thug Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr. James Browne, aitheantas don Iar-Aire agus céimí de chuid na hOllscoile Séamus Brennan, nach maireann. B'as Gaillimh ó dhúchas do Shéamus Brennan, a fuair Baitsiléar Tráchtála ón Ollscoil seo i 1968, agus Baitsiléir Dán (Eacnamaíocht) i 1969. I Márta na bliana seo, bhí Séamus Brennan i láthair ag Mórfhéasta na hOllscoile agus bronnadh Duais Alumni 2008 don Dlí, an tSeirbhís Phoiblí agus an Rialtas air. Tugann na Duaiseanna bliantúla Alumni aitheantas do dhaoine aonair ar ardchaighdeán. Dúirt an Dr. James Browne, Uachtarán, OÉ Gaillimh: "Ba mhaith leis an Ollscoil comhbhrón a chroí a dhéanamh le teaghlach Shéamuis, a chairde agus a chomhghleacaithe. B'iontach an céimí é agus polaiteoir den scoth a bhí ann, agus bhí sé tiomanta go huile agus go hiomlán dá thír. Ba mhór an onóir dúinne gur fhill sé ar an gcampas níos luaithe i mbliana chun Duais Alumni a ghlacadh – fear a chuaigh i bhfeidhm orainn ar fad."
críoch

PreviousNext

Featured Stories