Fáilte chuig an bhFoghlaim d'Aosaigh

Leagan Béarla - English version

Fáilte chuig an Ionad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh. Cuirimid réimse cúrsaí Gairmiúla, Páirtaimseartha agus Oíche ar fáil. Tugann ár gcúrsaí solúbtha deis duit staidéar a dhéanamh i d'am féin i réimse leathan ábhar. Más ag iarraidh athoiliúint a chur ort féin don fhostaíocht atá tú nó ar mhaithe le d'fhorbairt phearsanta, tá cúrsa againne duit!

Buneolas Fúinn

Tá breis is leathchéad bliain caite againn ag obair le foghlaimeoirí aosaigh, le pobail áitiúla agus le heagraíochtaí. Cuirimid réimse leathan cúrsaí páirtaimseartha atá solúbtha agus inacmhainne ar fáil in ábhair cosúil leis na Daonnachtaí, Oideachas Pobail, na hEolaíochtaí Sóisialta, Gnó & Bainistíocht, Eolaíocht & Teicneolaíocht agus Oiliúint & Oideachas.

Tá cúrsaí Teastais, Dioplóma, Céime agus Máistreachta ar fáil againn. Tá idir chúrsa 8 seachtaine againn sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach agus Mháistreacht in Innealtóireacht Bogearraí agus Teicneolaíochtaí Bunachair Sonraí.

Is iomaí bealach atá tú in ann tabhairt faoi chúrsa (i.e. i seomra ranga, ar líne) agus beidh tú in ann staidéar a dhéanamh i d'am féin ag brath ar do shaol oibre agus pearsanta. Tuilleadh eolais anseo

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

Tá sé níos éasca anois ná riamh foghlaim trí CPD - Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - a bhuíochas don Ionad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh.

Próiseas é CPD ina mbainistíonn tú do chuid eolais agus scileanna gairmiúla féin ar bhonn leanúnach. Trí CPD beidh an deis agat cuntas a choinneáil ar do chuid foghlama, í a athbhreithniú agus machnamh a dhéanamh uirthi. Tá sé seo riachtanach d'fhostaíocht leanúnach agus ardú céime.

Féadfaidh tú modúl amháin a dhéanamh nó cúpla ceann a dhéanamh neamhspleách ar a chéile. Tá na modúil dírithe ar an tionscal agus is deis iontach iad le hathoiliúint a chur ort féin i do ghairm agus cur le do phortfóilió CPD. Tuilleadh eolais anseo.

An Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta

Gach samhradh tagann breis is trí chéad mac léinn idirnáisiúnta a bhfuil suim acu sa Léann Éireannach, Oideachas in Éirinn, an Ghaeilge, Seandálaíocht, Geolaíocht agus Eiceolaíocht ar cuairt chugainn.

Tugann na cúrsaí dearcadh maith, ilchineálach do na mic léinn ar an ábhar. Is léachtóirí agus daoine gairmiúla den scoth a bhfuil réimse leathan saineolais acu ina n-ábhair féin a bhíonn ag teagasc ar na cúrsaí.

Cuid lárnach de na cúrsaí iad na turais oideachais a dhéanann na mic léinn agus a thugann an deis dóibh eolas praiticiúil a chur ar ábhar ar leith. I rith do thréimhse staidéir, beidh an deis agat cuairt a thabhairt ar chathair na Gaillimhe agus ar áiteanna eile in Éirinn. Tuilleadh eolais anseo.